8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox

16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova

Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime televízny večer na pohovke alebo zabíjame čas na mobilných telefónoch pred príchodom autobusu, príležitosti na sledovanie televízie neboli nikdy väčšie ako teraz.
Aké sú motívy ľudí pre sledovanie televízie?
Čo ich vedie k tomu, aby sledovali riadne televízne vysielanie v obývačke, alebo chodili do archívov videoportálov ?

Štúdia Thinkbox v partnerstve s MTM objavila osem televíznych "potrieb".

Kľúčové poznatky:

 • Potreby ľudí sú trvalé, ale niektoré z nich súvisia s vekom alebo životným štádiom.
 • Vzhľadom na to, že sa počet formátov videa znásobil, rozsah očakávaní od videa sa tiež rozšíril.
 • Lineárna televízia (klasická, televízny vysielateľ, tradičné médium) uspokojuje najširší okruh potrieb na sledovanie videa.
 • Lineárna televízia vynikajúco zdieľa zážitky a umožňuje nám zostať v kontakte so širším svetom.
 • Túžba uniknúť do sveta kvalitného televízneho obsahu je hlavným hnacím motorom pre sledovanie televíznych programov. Práve výber "video on demand" vyniká pri plnení tejto potreby.
 • Online video platformy, vrátane YouTube a Facebooku, slúžia pre odlišné potreby. Sú riadené osobitným záujmom  alebo chuťou rozptýliť sa.
 • Rozširovanie videa znamená, že každý formát bol oslobodený, aby vynikol čo najlepšie.

Vedci konštatujú, že úloha videa sa diverzifikovala, a v našich životoch existujú jeho rôzne formy.

Zistli, že v súčasnosti existuje osem rôznych potrieb pre spotrebu videa.
Celkovo ľudské potreby zostávajú pomerne konštantné a motivácia pre sledovanie videa trvá.
Spôsob, akým tieto potreby uspokojujeme s video obsahom, bol ovplyvnený vývojom a masovou dostupnosťou technológie.
Pretože došlo k vývoju videozáznamu a nárastu využívania inteligentných zariadení, zvýšila sa naša chuť k video obsahu. Video poskytuje prostriedky na uspokojenie potrieb, ktoré boli predtým plnené inými spôsobmi.


1. Relaxácia (unwind) - 26%
2. Rozptýlenie (discract) - 18%
3. Komfort - 16%
4. Byť informovaný (In Touch) - 12%
5. Výmena skúsenosti (experience) - 10%
6. Túžba dopriať si (indulge) - 9%
7. Útek od reality (escape) - 7%
8. Ako čo robiť - 2%

 

Formy video obsahu

 1. Televízne vysielanie
  Tu dominuje relaxácia, zábava a spoločné zážitky. Myslí sa tým klasická, tradičná, lineárna či ofline televízia, akú poznáme všetci.
  Motivácia oddýchnuť si, skúsiť uniknúť zo sveta všednej reality je základom toho, prečo televízia bude aj naďalej v našich životoch.
 2. Video na požiadanie ( VoD) - videoportály
  Rozširovanie služieb VoD, ktoré teraz predstavujú 10% priemernej spotreby videa, zvýšilo schopnosť televízie slúžiť rôznym potrebám. Je to preto, že celé série televíznych programov sú dostupné na požiadanie.
 3. Online video
  Dostupnosť videa online na platformách, ako sú YouTube a Facebook, umožnilo nielen lepšie splnenie niektorých potrieb, ale aj vývoj nových. Okrem toho je online video miestom pre praktickú pomoc kvôli množstvu návodov "ako na to".
  Online video predstavuje 18% zo všetkých videí, ale zvyčajne slúži iným funkciám ako televízne vysielanie a služby VoD. Objavil sa totiž kľúčový motor spotreby videa online kvôli výskytu krátkeho obsahu.

 

Životná etapa

Vplyv životného štádia je všeobecne sekundárny voči celkovým ľudským potrebám - väčšina z nich je univerzálna, ale spôsoby, ktorými tieto potreby spĺňame, sa s vekom odlišujú.

Výskum poukázal na niektoré kľúčové rozdiely.
Mladí ľudia potrebujú hlavne rozptýlenie a je menej pravdepodobné, že ich zaujíma, čo sa deje v širšom svete.
Otázka je, ako sa budú správať v produktívnom veku.

Typickí mladí ľudia majú veľa času (hoci sa cítia zaneprázdnení) a väčšiu potrebu rozptýlenia, ale úloha videa pri uspokojovaní tejto potreby sa ukáže neskôr. Pravda príde s časom a ďalším výskumom.

 

8 potrieb pre sledovanie videa
 

1. Relaxácia (unwind) - 26%

Odpočítavajte 26% času prehliadania

Potreba relaxovať je univerzálna. Všetci sa potrebujeme zbaviť stresu a video, najmä lineárna televízia nám to umožňuje.
Preto nie je prekvapujúce, že tvorí viac ako štvrtinu času stráveného sledovaním videoobsahu.
Človek počas dňa unaví, a to má vplyv na to, ako sa rozhodujeme.
To platí bez ohľadu na vek. Máme tendenciu uprednostňovať "bezpečnejšie", známe možnosti, ktoré minimalizujú psychickú námahu a maximalizujú potenciálnu spokojnosť.

Mnohí z nás majú podobnú večernú rutinu. Keď skončíme dennými aktivitami, väčšina z nás sa chce najesť, relaxovať a ísť spať. Televízia je v stále spoľahlivým a ľahkým zdrojom zábavy. Lineárna televízia vyhrávať nad VoD - pretože nevyžaduje žiadné úsilie.

Kľúčové atribúty:

 • Lineárna televízia prevažuje, ale aj VoD zohráva úlohu pri plnení potreby relaxovať, najmä pre mladšie publikum.
 • Pohovka je cieľom (dokonca aj pre mladších divákov) a my máme tendenciu ju používať vo večerných hodinách, po práci a škole.
 • Ľudia uprednostňujú obsah, ktorý zlepšuje náladu, ako je komédia, ľahká zábava alebo drámy.
 • Pre ľudí vo veku 16-34 rokov môže aj online video niekedy naplniť potrebu relaxovať, keď pasívne sledujú zábavné videá a hudobné videoklipy.

 

2. Rozptýlenie (discract) - 18%

Odstraňujte 18% času zobrazenia

Flexibilita mobilných zariadení znamená, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, môže byť nájdený obsah, ktorý vyplní čakanie na autobus, alebo prestávku v práci.
Táto potreba okamžitého uspokojenia je univerzálnym znakom, ale iba pre mladších ľudí - ktorí majú na to čas.
Video je len jedným spôsobom, aby sa mohli rozptýliť, Vo všeobecnosti sa vyhľadáva obsah, ktorý sa môže spotrebovať v krátkom čase.

Kľúčové atribúty:

 • 28% spotreby videa v rozmedzí 16 až 24 rokov je z dôvodu potreby rozptýliť sa.
 • Online obsah je kľúčom k rozptýleniu. Dominujú krátke relácie.
 • Krátke videá - zvyčajne trvajú menej ako 5 minút - sa aktívne vyberajú na základe chutí a záujmu používateľa. Obľúbený je humor, krátke televízne, filmové alebo športové vystúpenia, hry a hudba.
 • Popoludnie je najrozšírenejšia časová doba na rozptýlenie.
 • Online video zohráva významnú úlohu pri napĺňaní tejto potreby aj pre ľudí nad 55 rokov, ale tí s najväčšou pravdepodobnosťou vyhľadávajú online obsah lineárnej televízie. Tiež majú čas, ale tí hľadajú informácie o živote a svete.

 

3. Komfort - 16%

Ľudia sú spoločenské bytosti a všetci potrebujeme tráviť čas s tými, ktorých milujeme - najmä s našimi partnermi a najbližšou rodinou.
Platí to bez ohľadu na vek alebo životné štádium a väčšina z nás uznáva úlohu televízie pri spájaní domácností.
Televízia zohráva dôležitú úlohu pri trávení času s ľuďmi, ktorí sú k nám najbližšie.
TV spája domácnosti upokojujúcim a relaxačným spôsobom. Čas, ktorý spoločne strávime pri televízii, je často plánovaný a zvyčajne sa váži.
Platí to najmä pre rodiny s deťmi.

Kľúčové atribúty:

 • Komfort predstavuje 14 -17% nášho času sledovania televízie vo všetkých vekových skupinách.
 • Komfort je dôležitejšou potrebou medzi rodinami, čo predstavuje 19% všetkých zobrazení pre rodiny s deťmi mladšími ako 10 rokov, u mladých 16 až 34 rokov, žijúcich bez rodiny je to menej iba 8%.
 • Známe programy a rutinné sledovanie je bežné a lineárna televízia v tom dominuje.
 • Televízia ponúka členom domácnosti spôsob, ako si navzájom dohnať a stráviť kvalitne spoločný čas.
 • Predvečerné sledovanie je kľúčové, zamerané na hlavný televízor v domácnosti - zvyčajne v pohodlí obývacej izby.
 • Výber obsahu je často druhoradý pri potrebe stráviť spoločne čas - kompromis je bežný.
   
4. "Byť v obraze" (In Touch) - 12%

Dotknite sa 12% času zobrazenia

Väčšina z nás cíti vrodenú túžbu zostať v kontakte so svetom tak, že držíme krok s politickými, spoločenskými a kultúrnymi udalosťami. Spôsoby, ako to môžeme urobiť, sú rozmanitejšie ako kedykoľvek predtým.

Aj keď televízia zohráva väčšinu zobrazenia v režime "byť v kontakte", existuje rozdielnosť pokiaľ ide o vek.
Pre 16 - 34 rokov hrá online video dôležitejšiu úlohu, lebo im umožňuje sledovať množstvo obsahu.
To znamená, že táto veková skupina sa šťastne ponorí do obsahu okolo tém, ktoré ich veľmi zaujímajú, napríklad dokumentárne filmy.

Staršie publikum (45+) sa spolieha na televíziu, aby zostali v kontakte so širším svetom.

Kľúčové atribúty:

 • Obsah klasického televízneho vysielania predstavuje 77% celkového sledovania, online video 13% a VoD iba 2% pre túto potrebu.
 • Táto potreba sa prejavuje hlavne ráno. Platí to tak pre televíziu, ako aj pre online video.
 • Potreba zostať v kontakte prostredníctvom videa je oveľa väčšia u osôb vo veku + 65 rokov, čo predstavuje 17% celkového času sledovania pre 55-64 rokov oproti len 7% z 16-24 rokov.
 • Mladšie publikum má tendenciu uprednostňovať krátke video na internete,  zatiaľ čo starší publikum uprednostňuje televíziu.
 • Pre 16 -34, ak majú veľký záujem o tému, môže byť video aj dlhšie.
 • Pre 45+ dominuje lineárna televízia.

 

5. Výmena skúsenosti - 10%

Televízia zostáva hlavným prostriedkom na poskytovanie zdieľaného zážitku. Stále si vymieňame skúseností s ľuďmi okolo nás.
Spôsob, akým TV vyhovuje potrebe "výmena skúsenosti", sa časom výrazne zlepšil.
Online posilnil schopnosť televízie poskytnúť všestranný zážitok, pretože konverzácie, ktoré by sa tradične uskutočnili na pohovke, popri vyjedaní chladničky, teraz nemajú žiadne hranice. Diváci sa môžu spojiť s ostatnými po celom svete a môžu to urobiť okamžite.

Kľúčové atribúty:

 • Výmena skúsenosti predstavujú 8 -12% nášho zobrazovacieho času vo všetkých vekových skupinách.
 • Klasická televízia dominuje v spôsobe, ako uspokojiť trvalú ľudskú potrebu zažiť obsah v rovnakom čase ako ostatní.
 • Televízne vysielanie predstavuje 82% času, ktorý trávia ľudia pri zaistení tejto potreby, online video 11% a SVOD iba 4%.
 • Online médiá zosilňujú efekty lineárnej televízie.
 • Vysokokvalitné predstavenia dráma a zábava, športové alebo kultúrne podujatia a nekonečné telenovely sú v tomto nevyhnutné.
 • Túžba sledovať príbehy na veľkej obrazovke v spoločnosti iných je silná.
 • BVOD a SVOD umožňujú divákom zdieľať skúsenosti pružnejšie, ale túžba sledovať to čo najbližšie k živému podujatiu je obrovská. (Napríklad futbalové zápasy.)
 • Virálne online video tiež plní úlohu pri tejto potrebe, najmä pre mladšie publikum.
   
6. Túžba dopriať si - 9%

Všetci máme svoje osobné záujmy, vášne, nevinné potešenie a video obsah poskytuje čoraz perfektnejší spôsob ich sledovania.
Ako sa rozšírilo online video, môžeme ľahko splniť túto potrebu prostredníctvom mixu televízie a online videa.
To platí pre všetky vekové skupiny.
Potreba má dve strany.

Po prvé, túžba po "mojom čase" a hľadanie osobne atraktívneho obsahu, ktorý sa zaujíma o jednotlivca. Lineárna televízia a VoD vynikajú v tejto oblasti.
Po druhé, zhovievavosť k osobným a špecializovaným záujmom (napr. hry, make-up, fotografia), ktoré boli tradične ponúkané knihami, webovými stránkami a časopismi, ale teraz sú ľahko dostupné na online video platformách, ako je YouTube.
Toto je obzvlášť rozšírené pre osoby mladšie ako 35 rokov.

Kľúčové atribúty:

 • Značky dôveryhodných kanálov (prostredníctvom lineárnej televízie, VoD) ponúkajú atraktívny obsah,  (napr. filmy, reality show alebo sci-fi), ktoré spĺňajú potrebu "me-time".
 • Online video - najmä pre mladších divákov - umožňuje jednotlivcom rýchlo a ľahko sa venovať svojim osobným záujmom.
 • Online video sa v mnohých ohľadoch ukázalo oblasti skrytého alebo nelegálneho záujmu, ako napríklad pornografia.
   
7. Útek od reality - 7%

Nikto nepopiera, že sme v zlatom veku televízie. Vysoká kvalita programov TV vysielania a dostupnosť obsahu umožňujú divákom stratiť sa vo videoobsahu tak, že môžu uniknúť do rôznych svetov alebo životov.
Tento stav je veľmi dôležitým prvkom vysielateľov a poskytovateľov VoD. Pre živú televíziu je tu príležitosť na sledovanie, ale služby VoD umožňujú divákom ponoriť sa do viacerých epizód svojich obľúbených programov, ak si to želajú. To vedie k zaujímavému novému správaniu, kde je VoD je vrcholom hierarchie výberu - pozeráme, kým sa neskončí seriál.

Kľúčové atribúty:

 • Veľmi zaujímavý obsah, ako je dráma, filmy a kvalitné dokumenty, vyhrávajú pri tejto potrebe.
 • Aktuálna situácia je o hlbokej angažovanosti a osobnom prijímaní.
 • Videoportály sú významné destinácie, keď potrebujú diváci uniknúť do televízneho obsahu.
 • Výber platformy má tendenciu byť riadený tým, kde je požadovaný obsah ľahko dostupný (či už televízia alebo VoD).
8. Ako na to - 2%

Potreba vyhľadávať užitočné informácie rýchlo a ľahko je faktom života prakticky pre každého a internet znamená, že odpovede sú k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd.
Dostupnosť videa online (zvyčajne YouTube) znamená, že online video už poskytuje divákom funkčnú úlohu. N
ájdete videá na ľubovoľnú tému, ale tieto videá nespĺňajú zábavnú úlohu. Výsledky sú generované prostredníctvom vyhľadávania a kliknutím na to z dôvodu relevantnosti.
Televízia môže tiež pri tom zohrávať úlohu (napr. varenie, domáce kutilstvo), ale online video uvoľnilo televíziu, aby sa zamerala na to, čo robí najlepšie.
 

Kľúčové atribúty:

 • Táto potreba sa zvyčajne plní prostredníctvom webových stránok s videom online, ako je YouTube.
 • Praktické usmernenie a funkčnosť sú v tomto stave potreby oveľa dôležitejšie ako zábava.

Na záver

 • Rozširovanie obsahu a jednoduchá dostupnosť na rôznych platformách znamená, že všetky formy videá sú na správnom mieste a tam, kde môže slúžiť najlepšie.
 • Pre klasickú televíziu to znamená väčšinu času sledovania a bude to aj naďalej robiť z predvídateľných dôvodov.
  Ide o platformy, ktoré pomáhajú divákovi relaxovať, utužovať domácnosti a spojiť nespočetné množstvo divákov poskytovaním cenovo zdieľanej skúsenosti. Pre televíziu ide o vysoko kvalitné a dôveryhodné prostredie, ktoré vysielatelia ponúkajú.
 • Videoportály (VoD) sa vyvinuli tak, aby naplnili určité potreby. Poskytujú cenné prostriedky na sledovanie nadmerného televízneho obsahu.
 • Služba YouTube vyplňuje medzeru v priebehu dňa krátkymi videami a je praktickou pomôckou na nudu.
 • Stručne povedané, súčasná videoprojekcia ponúka divákom množstvo príležitostí na to, aby splnili všetky svoje potreby pri sledovaní videa

  Článok bol spracovaný podľa: https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/The-Age-of-Television-the-needs-that-drive-us

.Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí v koši a podvodoch - je použitie CPM na hodnotenie efektívnosti rozumné. ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku teleshopping nepoznajú, resp. nevedia doceniť jeho marketingovú ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. Majú tiež svojich špiškových marketérov a tí vedia prečo ...

Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu reklamy, ktorý demonštruje, ako môžu obchodníci maximalizovať ...


Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej efektívnosti v digitálnom veku. Pretože počet prípadov ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne úlohy, od spustenia novej značky po celú populáciu krajiny, aby presvedčila ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ich mediálne návyky a motivácie. Televízia zaberá 65% spotreby ...

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlavnou hnacou silou rastu ...


Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich o investíciu, štúdia prvýkrát kvantifikovala celkový ...

Image in photogallery
Prečo inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní ...

Image in photogallery
Štúdia potvrdzuje, že TV reklama vedie k rastu malých podnikov
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu omnoho menšia časť ich výdavkov na reklamu (66%). Na porovnanie, ...

Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny večer alebo zabíjame čas na našich mobilných telefónoch pred ...


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ale nie rast zisku. Dosah, rozsah a emócie sú dôležitými ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Televízia je pevne integrovaná v každodennom balíku médií. ...

Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia reklamnej značke až po predaj, nie je úplne jasný. Štúdie opakovane ...


Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu 2018
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs viac ako 60% B2B obchodníkov uviedlo, že ich stratégie marketingu ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu ...

Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto impresie (a kliky) ale inzerenti platia. Podvodná reklama vraj pripraví ...12 >>

Chcete čítať užitočné články pravidelne? Prihláste sa budeme vám ich posielať.
Reklama Produkcia Blog


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam