9 trendov v kontent marketingu 2018

3.5.2017 07:34 | Regiontvnet

Skúsenosti získané prostredníctvom obsahového marketingu urobili obchodníkov efektívnejšími. Ale aby sa udržal tento rast, obchodníci sa tiež musia prispôsobovať sa neustále sa meniacim podmienkam obsahového marketingu.
To, čo fungovalo v minulom roku, nemusí postačovať na to, aby sa v roku 2018 posunulo dopredu. Možnosť predvídať trendy, ako aj zmenu správania sa publika na základe technologických trendov a aktualizácií pomôže prispôsobiť vašu stratégiu.

 
Tu je niekoľko trendov do roku 2018:

1. Obsahové role sa posúvajú - menia formáty

 • V posledných rokoch došlo až k preháňaniu produkovania obsahu.
  Ale značky, ktoré mali najväčší úspech, urobili viac - nielen zaplavili svoje publikum obsahom. Spoločnosti potrebujú vytvoriť širšiu stratégiu s rôznorodejšou skupinou talentov a zručností.

   
 • Nový marketing znamená, že úspešné značky publikujú v médiách.
  Nespamujú redakcie v nádeji, že im tlačovú správu (dokonca aj bezplatne) - uverejnia. Redaktori v médiách sú profesionáli vo výrobe obsahu - napíšu text v súlade s kontextom média.

   
 • Proces je rovnako dôležitý ako samotný obsah.
  Každý projekt začína "škaredými deťmi", ktoré sú "nepríjemné, zraniteľné a neúplné".
  Existuje väčší proces, s ktorým musíte pracovať, v ktorých sa neustále zdokonaľujú nápady, prispôsobujú sa rôznym publikom a prispôsobujú sa novým formátom, ktoré spotrebitelia používajú.

   
 • Obsahový marketing je viac ako písanie blogov. Mať tím spisovateľov už nestačí.
  Blogovanie samo osebe nie je spojené so všetkými relevantnými marketingovými stratégiami rastúcich spoločností a nezaoberá sa otázkou nových foriem spotreby.

Obsahový tím bude musieť rásť a prispôsobovať sa. Mal by zahŕňať ľudí, ktorí majú talent v týchto zručnostiach:

 •    Výroba a úprava videa
 •     Grafický dizajn, ilustrácie a úpravy
 •     Zvukové úpravy a produkčné zručnosti
 •     Optimalizácia obsahu vo viacerých formátoch
 •     Distribúcia a propagácia obsahu
 •     Vývoj stratégie, vykonávanie a správa kampaní
 •     Komunikácia a branding
 •     Reklama a nákup médií
 •     Analytics, metriky a prehľady

2. Internet vychádza z obrazovky

Internet spôsobil, že obsah je všade okolo nás. Premýšľajte o tom, ako teraz komunikujeme so zariadeniami a novými technológiami.
Je to obsah, ktorý je veľmi cielený a je k dispozícii pre vaše publikum vo viacerých formátoch, v správnom čase, na správnom mieste, keď to najviac potrebujú.

 3. Transparentnosť je kráľom - megaprodukcia tlačových správ nestačí

Spotrebitelia sa vyhoreli z reklamy na značku. Ľudia sú progresívnejší a chcú, aby boli spoločnosti autentickejšie a transparentnejšie.
Podľa spoločnosti Digiday narastá únava v reklame značky v oblasti "zelených" tvrdení : charitatívne projekty a rôzna firemná podpora, napríklad "eventy".
Značky sa pokúšajú spojiť všetko dohromady do "marketingu", ale pozorní zákazníci začínajú vidieť tento druh propagácie ako zúfalý. Niektorí zákazníci jednoducho cítia, že spoločnosť je nečestná.

V budúcnosti sa značky musia zamerať na transparentnosť a zverejňovanie informácií.

Ľudia dôverujú médiám, ktoré majú reguláciu. Tradičná televízia si nemôže dovoliť (pod hrozbou sankcií) použiť skrytú reklamu, musí dbať na pluralitu názorov, zdroje musí overovať atď. Ľudia podvedome spájajú pravdivosť reklamy s dôveryhodnosťou média. Iste nebudete nakupovať to, čo vám odporúča konšpiračný web, alebo počmáraná stena verejného WC.

4. Obsah je palivo pre cestu kupujúceho

Ak sa pozriete na digitálny marketing ako celok, takmer nikto nevie obstáť bez obsahu.

Zamyslite sa nad typmi marketingu, ktoré podnikateľ robí denne na rôznych úrovniach spoločnosti:

 •     Príspevky na sociálnych médiách
 •     Blogy a články
 •     E-mailový marketing
 •     Vizuálne médiá napríklad infografika
 •     Videozáznamy, nahrané aj živé
 •     Letáky a e-knihy
 •     Starostlivosť o zákazníka a budovanie vzťahov PR
 •     Potešenie pre zákazníkov a zdieľanie poznatkov
 •     Obsahovo riadené predajné správy a materiály
 •     podcasty
 •     Vstupné stránky

Dokonca aj platená reklama závisí od obsahu, ktorý spôsobuje konverzie.
Iste si všetci pamätajú vydarený obsah reklamy na Kofolu: "Ja nemusím, ja ho už vidím..."

Obsahový marketing bude naďalej rásť ako základný kameň všetkých marketingových stratégií do roku 2018. Obsah je to, čo upúta pozornosť vášho publika a vytvára dôveru s vašou značkou.

Pokiaľ ide o budúcnosť, obsah bude musieť byť rozmanitejší, cieľavedomý, pestrý a vzájomne prepojený, aby poháňal zákazníka dopredu.
A čo je najdôležitejšie, nemôžete sa zastaviť. Bez vzťahov, vaše publikum neuvidí váš obsah na prvý pohľad.

5. Rozostrenie mediálnych línií

Ak sa pozriete na to, ako sa obsah zmenil za posledné desaťročie, pomaly sa rozrástol mimo pôvodného "kontajnera" vlastníkov médií.
Spoločnosti vlastnili alebo kontrolovali kanály, v ktorých obsah prežil - a stále to robia.
Ale rozširujú sa sociálne médiá, ako aj spôsoby, akými komunikujeme a zapájame publikum - už je ťažko rozoznať platené od zarábajúceho médiá.

Obsah sa už nedá obmedziť na konkrétne okruhy, ako sú platené, vlastnené a získané médiá - treba použiť všetky kanály.
V celej škále médií, s ohľadom na celú cestu kupujúceho, sa obsah posúva do všetkých troch foriem. A musia bez problémov spolupracovať na podpore stratégie rastu. Znamená to zmenu spôsobu, akým vaše interné a externé tímy spravujú vývoj obsahu, nasadenie a propagáciu. Rovnako ako obsah, vaše tímy budú musieť do roku 2018 navzájom úzko spolupracovať, aby odstránili prekážky a podporili celú vašu marketingovú stratégiu obsahu vo všetkých kanáloch.

6. Lepšia strategická dokumentácia

Rozvoj stratégie je jedným z najdôležitejších faktorov: efektívnejšie vytváranie obsahu, viac času stráveného na obsahu a lepšie zacielenie, všetky tieto veci sa spájajú ako súčasť stratégie.

V roku 2015 iba 32% obchodníkov malo zdokumentovanú marketingovú stratégiu obsahu. V nasledujúcom roku to stúplo na 37%. Ale stále je tu značná časť (41%), ktorá má stratégiu, ale nie je zdokumentovaná. Je skvelé mať poňatie, kam chcete ísť, ale to nie je vždy dosť, aby ste uspeli.

Dôkaz je vo vede. Na Dominikánskej univerzite v Kalifornii merali fakt, ako bolo dosiahnutie cieľa ovplyvnené napísaním si týchto cieľov. Štúdia ukázala, že "účastníci, ktorí si napísali svoje ciele a poslali týždenné aktualizácie priateľovi, mali oveľa vyššiu mieru úspešnosti ako tí, ktorí si iba udržali svoje ciele." Tí, ktorí zdokumentovali, preskúmali a zdieľali svoje ciele, boli o 33% úspešnejší pri dosahovaní svojich cieľov.

Trend je smerom k lepšej dokumentácii obsahových stratégií je ten, ktorý by ste mali sledovať, ak chcete pozitívne ovplyvniť rast.

7. Živé video boduje

Obchodníci a zákazníci skočili do vlaku, aby prijali živý video obsah.

Buffer spustil prieskum v roku 2016, ktorý poskytol určitý pohľad na to, ako obchodníci vidia video zmeny.

83% opýtaných uviedlo, že chce vytvoriť viac video obsahu, 42% chce konkrétne vytvoriť viac živého videa.

Spoločnosť Livestream sledovala zákazníkov a zistila, že:

 • 80% respondentov uviedlo, že by radšej naladili na živé video, než čítali blogový príspevok.
 • 82% respondentov sa zaujímalo o sledovanie živého videa zo značky než o čítanie príspevkov zo sociálnych médií.

Zatiaľ čo približne 60% obchodníkov už investuje do videa, len asi 14% sa zaviazalo používať živé video.

Máte jedinečnú príležitosť využiť výhodu živého videa pred tým, než niektorí z vašich konkurentov urobia. Začnite pracovať so živým videom, aby ste zaujali pozornosť a angažovali vaše publikum. Chcú, aby za značkou stála skutočná ľudská súvislosť a môžete im to dať.

Spolupráca s TV BRATISLAVA

Živé video, oproti klasickému v TV, má vysoké náklady na šírenie. Ako dosiahnete, že vás bude sledovať naraz 300 000 ľudí, v čase realizácie streamu? To vyžaduje dodatočne silnú online kampaň, aby si ľudia našli čas sledovať obsah.
Nechajte video odvysielať v klasickej televízií a získate tisíce divákov. Porovnajte si cenu za impresiu - TV je násobne nižšia. Ponúknite kvalitný obsah televízií. Ak sa jej zapáči, odvysielanie bude za symbolickú cenu, alebo aj zadarmo.
Ale pozor! V TV musí byť video realizované zákonným spôsobom. TV majú pravidlá - zákon 308/2000 Zb.z. o vysielaní, sú zodpovedné za vysielaný obsah. Takéto inštrukcie nie sú na škodu, to práveže zvyšuje dôveryhodnosť, lebo stále platí "čo bolo v televízií, je pravda".

8. Interaktívny vizuálny obsah

Zatiaľ čo živé video je veľmi zábavné a určite interaktívne, existuje ďalší druh interaktívneho vizuálneho obsahu, ktorý vám umožní vytvoriť úplne inú skúsenosť pre vaše publikum. Virtuálna realita. Ponúka nové príležitosti pre obsahový marketing.

Zatiaľ čo si možno myslíte, že je trochu skoro na to, aby ste skočili na vlak, nestrachujte sa príliš skoro. Spoločnosť Forbes Global ukazuje, že až 30% spotrebiteľských značiek bude experimentovať s marketingom virtuálnej reality v roku 2018.

9. Distribúcia je všetko

Stále sa hľadajú nové spôsoby, ako dať svoj obsah súčasným aj perspektívnym zákazníkom. Niektoré, ako napríklad živé video, ešte nebudú široko používané značkami. Napriek tomu bude stále veľa príliš veľa obsahu.

Nedovoľte, aby vás to brzdilo vo vytváraní obsahu. Jediný spôsob, ako vás môže zastaviť iný obsah, je to, ak nerozšírite svoj obsah a nepracujete s cieľom zvýšiť jeho angažovanosť. Pretože časom sa bude vytvárať viac a viac obsahu.

Inteligentné značky prinesú viac investícií do distribúcie obsahu na efektívnejšie rozvíjanie multikanálových distribučných plánov.

Záver

Kým trendy, ktoré sme tu uviedli, sú podporované údajmi, trendy nie sú všetko. Mali by ste robiť svoj výskum, aby ste zistili, ako môžete zlepšiť vlastnú stratégiu marketingu obsahu. Existuje aj množstvo historických údajov, ktoré nám ukazujú, ako rýchlo padajú trendy alebo zomierajú. Namiesto sledovania trendov robte vlastný výskum.

Zdroj pre tvorbu článku: 9 Content Marketing Trends to Look Forward to in 2018

 


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Účinná mediálna stratégia v 2. krokoch
27.1.2018 07:57 | TVBA
Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má aspoň jednu televíziu, čo z nej robí ideálnu voľbu pre oslovenie spotrebiteľov. Použitie ...

Image in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí v koši a podvodoch - je použitie CPM na hodnotenie efektívnosti rozumné. ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku teleshopping nepoznajú, resp. nevedia doceniť jeho marketingovú ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. Majú tiež svojich špiškových marketérov a tí vedia prečo ...


Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu reklamy, ktorý demonštruje, ako môžu obchodníci maximalizovať ...

Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej efektívnosti v digitálnom veku. Pretože počet prípadov ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne úlohy, od spustenia novej značky po celú populáciu krajiny, aby presvedčila ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ich mediálne návyky a motivácie. Televízia zaberá 65% spotreby ...


Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlavnou hnacou silou rastu ...

Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich o investíciu, štúdia prvýkrát kvantifikovala celkový ...

Image in photogallery
Prečo inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní ...

Image in photogallery
Štúdia potvrdzuje, že TV reklama vedie k rastu malých podnikov
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu omnoho menšia časť ich výdavkov na reklamu (66%). Na porovnanie, ...


Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny večer alebo zabíjame čas na našich mobilných telefónoch pred ...

Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ale nie rast zisku. Dosah, rozsah a emócie sú dôležitými ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Televízia je pevne integrovaná v každodennom balíku médií. ...


Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia reklamnej značke až po predaj, nie je úplne jasný. Štúdie opakovane ...

Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu 2018
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs viac ako 60% B2B obchodníkov uviedlo, že ich stratégie marketingu ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu ...12 >>

Chcete čítať užitočné články pravidelne? Prihláste sa budeme vám ich posielať.
Reklama Produkcia Blog


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam