logo
Nákupný košík

 Komerčná spolupráca
Blog
HLAVNÉ MENU

Čo je obsahový (content) marketing, stratégia a médiá

2.1.2018 08:03 | TVBA

Obsahový marketing je forma marketingu zameraná na tvorbu, publikovanie a distribúciu obsahu pre cieľové publikum.

Často ich používajú podniky, aby:

 • Pritiahli pozornosť a získali potenciálnych zákazníkov
 • Rozšírili svoju zákaznícku základňu
 • Generovali alebo zvýšiť predaj online
 • Zvýšili povedomie o značke alebo dôveryhodnosť
 • Zapojili online komunitu používateľov

Obsahový marketing znamená prilákať a pretvárať perspektívy do zákazníkov vytvorením a zdieľaním cenného voľného obsahu. Účelom marketingu s obsahom je pomôcť spoločnostiam vytvárať trvalú lojalitu značiek a poskytovať spotrebiteľom cenné informácie, ako aj vytvárať ochotu kupovať produkty od spoločnosti v budúcnosti.
Táto relatívne nová forma marketingu nezahŕňa priamy predaj. Namiesto toho vytvára dôveru a vzťah s publikom.


Na rozdiel od iných foriem marketingu, obsahový marketing sa spolieha na predvídanie a uspokojenie existujúcich potrieb zákazníkov o informácie, na rozdiel od vytvárania dopytu po novej potrebe. Značka musí dať niečo cenné, aby získalo niečo cenné na oplátku. Pre marketing obsahu je potrebné neustále dodávanie veľkého množstva obsahu, najlepšie v rámci stratégie marketingu obsahu.

Hlavným dôrazom by mali byť potreby potenciálneho zákazníka alebo už existujúceho zákazníka. Keď podnik zistil potrebu zákazníka, informácie môžu byť prezentované v rôznych formátoch vrátane správ, videí, e-kníh, infografík, e-mailové správy, prípadové štúdie, podcasty, návody, otázky a odpovede, fotky, blogy atď. Väčšina týchto formátov patrí do digitálneho kanála.

Digitálny marketing obsahu je proces riadenia, ktorý využíva digitálne produkty prostredníctvom rôznych elektronických kanálov na identifikáciu, prognózu a uspokojenie požiadaviek na obsah konkrétneho publika. Musí byť dôsledne aktualizovaný a doplnený, aby ovplyvnil správanie zákazníkov.

Obsahová stratégia

Obsahová stratégia sa týka plánovania, vývoja a správy obsahovo-písaných alebo iných médií. Tento termín bol obzvlášť bežný v oblasti vývoja webových stránok od konca 90.rokov. Je to uznávaná oblasť v dizajne používateľských skúseností a čerpá tiež z priľahlých disciplín, ako je informačná architektúra, správa obsahu, obchodná analýza a technická komunikácia.

Obsahová stratégia bola opísaná ako plánovanie "tvorby, publikovania a správy užitočného použiteľného obsahu." Taktiež sa nazýva "opakovateľný systém, ktorý definuje celý proces vývoja obsahu redakčného materiálu pre projekt vývoja webových stránok".

V článku z roku 2007 s názvom "Stratégia obsahu: filozofia údajov" Rachel Lovinger opisuje cieľ stratégie obsahu ako používať "slová a dáta na vytvorenie jednoznačného obsahu, ktorý podporuje zmysluplné, interaktívne skúsenosti". Tu tiež poskytla analógiu, že "obsahová stratégia je copywriting, keďže architektúra informácií je navrhnutá."

Milá definícia je: "poskytnutie správneho obsahu správnemu užívateľovi v správnom čase prostredníctvom strategického plánovania tvorby, poskytovania a riadenia obsahu".

Mnoho organizácií a jednotlivcov má tendenciu zamieňať stratégiu obsahu s redaktormi. Napriek tomu je obsahová stratégia "viac ako len písomné slovo", hovorí profesor Brett Atwood z Washington State University. Napríklad Atwood naznačuje, že odborník musí tiež "zvážiť, ako môže byť obsah prerozdeľovaný a / alebo opätovne usporiadaný v iných doručovacích kanáloch."

Stratégia obsahu je širokou škálou prístupov, techník a nástrojov. Perspektívy, ktoré prinášajú obsahoví stratégovia k obsahu, závisia vo veľkej miere od ich odbornej prípravy a vzdelávania.
Napríklad niektoré sa špecializujú na "front-end stratégiu", ktorá zahŕňa rozvoj osobností, mapovanie cesty skúseností používateľov, zosúladenie obchodnej stratégie a potrieb používateľov, rozvoj stratégie značky, skúmanie rôznych kanálov a vytvorenie usmernení pre štýl a optimalizáciu pre vyhľadávače.
Iní sa špecializujú na "stratégiu back-end", ktorá zahŕňa vytváranie obsahových modelov, plánovanie taxonomie a metadát, štruktúrovanie systémov správy obsahu a stavebné systémy na podporu opätovného použitia obsahu. Obidve úlohy zahŕňajú riešenie problémov pracovného toku a riadenia.

Vlastné médiá (custom media)

Vlastné médium (alebo médium pre zákazníkov) je marketingové označenie, ktoré vo veľkej miere odkazuje na vývoj, výrobu a distribúciu médií (tlač, digitálne, audio, video, udalosti), ktorých cieľom je posilniť vzťah medzi sponzorom média a divákom média. Tiež sa nazývajú značkové médiá, zákaznícke médiá, členské médiá, obsahový marketing a vlastné publikovanie. Časopisy počas letu sponzorované leteckými spoločnosťami boli jedným z prvých vlastných médií a zostali typickými pre tento žáner. Zatiaľ čo ostatné kanály mali značný úspech, časopis pre zákazníkov je najúspešnejším príkladom tohto žánru.

Zvyčajné médiá sponzoruje jeden obchodník (spoločnosť, značka, združenie alebo inštitúcia) a je navrhnutý tak, aby sa dostal k úzko zameranému publiku zákazníkov, členov, absolventov alebo volebných obvodov. Vlastné médiá môžu byť vytvorené "in-house" takými organizáciami.

V priebehu posledných dvoch desaťročí sa objavil rastúci počet špecializovaných vydavateľských a mediálnych firiem, tzv. "Custom media" alebo "custom publishing" spoločností v USA, a "vydavateľstvo zákazníkov" alebo "vydavateľské agentúry" v Spojenom kráľovstve. Podobne ako firmy zaoberajúce sa reklamou a inými marketingovými službami, spoločnosti alebo divízie tradičných mediálnych spoločností poskytujú klientom profesionálne marketingové a komunikačné služby za poplatok. Takéto externé služby môžu byť obmedzené na dizajnové a redakčné povinnosti alebo zahŕňajú celý proces výroby a distribúcie.

Okrem toho mnohé spoločnosti predávajú reklamné priestory v rámci vlastných publikácií tretím stranám; tieto náklady sú nižšie ako náklady na uverejnenie, vytvára autentické redakčné prostredie a umožňuje tretím stranám zakúpiť a zverejniť spojenectvo so sponzorom médií a zároveň dosiahnuť zákazníkov tohto sponzora (napríklad dodávatelia potravín môžu nakupovať reklamný priestor v rámci vlastných médií supermarketov).

Vlastné médiá majú za cieľ vybudovať vzťah s dôverou a lojalitou so zákazníkmi sponzora, takže považujú sponzora za predajcu, ktorý si zvolí pri nakupovaní. Toto sa dosahuje poskytovaním informácií a často poradenstva, ktoré spĺňajú potreby a vyhovujú preferenciám cieľového trhu sponzora. Slúži záujmom publika, a nie otvorene pripojiť produkty a služby tak, ako reklamy robia.

Voľné médiá ( earned média)

Získané médiá (alebo voľné médiá) sa vzťahujú na publicitu získanú prostredníctvom propagačného úsilia iného ako je platená mediálna komunikácia, ktorá sa týka publicity získanej prostredníctvom reklamy alebo vlastnených médií, ktoré sa týkajú značky.

Existuje mnoho typov médií, ktoré sú k dispozícii online obchodníkom a zapadajú do širokej kategórie: vlastnené, platené a zarobené médiá.

Vlastnené médiá sú definované ako komunikačné kanály, ktoré sú pod kontrolou, napríklad webové stránky, blogy alebo e-maily. Platené médiá sa väčšinou týkajú tradičnej reklamy.

Získané médiá sa nedajú zakúpiť ani vlastniť; môže sa získať iba ekologicky, keď sa obsah uznáva a nasleduje prostredníctvom komunikačných kanálov, ako sú sociálne médiá a ústne podanie.

Získané médiá často odkazujú špecificky na publicitu získanú prostredníctvom redaktorského vplyvu rôznych druhov. Médiá môžu obsahovať akékoľvek masovokomunikačné priestory, ako sú noviny, televízia, rozhlas a internet, a môžu obsahovať rôzne formáty, ako napríklad články alebo relácie, listy editorovi, úvodníky a ankety v televízii a na internete.

Príklady platených, vlastnených a získaných médií

Typ média Definícia Ofline príklady Online príklady
Platené Mediálna aktivita súvisiaca so spoločnosťou alebo značkou, ktorú generuje spoločnosť alebo jej zástupcovia priamo alebo cez mediálne agentúry.

• Tradičné reklamy (napr. televízia, rádio, tlač, vonkajšia reklama)

Sponzorstvo

Direct marketing

Bannerová reklama

• Reklamy vo vyhľadávačoch (napr. Google AdWords)

• Reklamy na sociálnych sieťach (napríklad reklamy na Facebook)

• Elektronická priama pošta (napr. E-mailová reklama)

Vlastné Mediálna aktivita súvisiaca so spoločnosťou alebo značkou, ktorú generuje spoločnosť alebo jej zástupcovia v riadiacej pozícií.

• Maloobchodné vizuály merchandising alebo displeje

 • Brožúry

 • Tlačové správy spoločnosti

 

Webová stránka spoločnosti

• Blog spoločnosti

• Stránky / účty vlastnené spoločnosťou na sociálnych sieťach online (napr. Účet Twitter, stránka značky na FB)

Získané Mediálna aktivita týkajúca sa spoločnosti alebo značky, ktorá nie je priamo generovaná spoločnosťou alebo jej zástupcami, ale skôr inými subjektmi, ako sú zákazníci alebo novinári.

• Tradičná publicita v profesionálnych médiách

• Hodnotenia a recenzie

 • Rozhovory medzi spotrebiteľmi týkajúce sa produktov vrátane poradenstva a odporúčaní

• Spotrebitelia, ktorí navzájom ukazujú svoje produkty

Tradičná publicita, zmienka v digitálnych médiách (napr. Profesionálne blogy)

• Online odkazy (napr. pozvánky na pripojenie na web)

• Publikovanie v online komunite alebo na  sociálnych sieťach (napríklad aktualizácie stavu, tweety)

• Hodnotenia a recenzie online (napr. pre reštaurácie, Amazon.com pre produkty)

Rastúce využívanie získaných médií poskytlo obchodníkom nové spôsoby interakcie a angažovanosti svojich zákazníkov. Tieto inovatívne prístupy nahrádzajú tradičné marketingové metódy, ako sú e-mailové a bannerové reklamy, a poskytujú inovatívne metódy na hľadanie, optimalizáciu a meranie návratnosti investícií do médií.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_marketing#See_alsoZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Televízna reklama je najbezpečnejšia reklamná investícia
30.1.2019 01:34 | Mária Urlandová
Každá veľká štúdia o efektívnosti reklamy - vrátane tých, ktoré si objednali ...

Image in photogallery
TV reklama je najdôveryhodnejšia - na konci sú sociálne médiá, vyhľadávanie a outdoor
30.1.2019 01:13 | Mária Urlandová
Škandály v posledných rokoch v súvislosti s podvodmi, nevhodným umiestňovaním ...

Image in photogallery
8 potrieb pre ktoré sledujeme video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny ...

Image in photogallery
Televízia je srdcom videosveta
15.2.2019 15:25 | Mária Urlandová
Smerovanie cesty v médiách a reklame je video. A vo videu je smerovanie nepochybne ...


Image in photogallery
Čo treba zvážiť pri plánovaní a kúpe TV kampane?
10.4.2017 10:23 | Mária Urlandová
Táto časť vám poskytne prehľad o tom, čo by ste mali zvážiť pri plánovaní ...

Image in photogallery
Kto sú vysielatelia VOD
5.5.2016 08:11 | Regiontvnet
Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej ...

Image in photogallery
Úvod do Video on demand
5.5.2016 08:23 | Regiontvnet
VOD (Video on demand – video na požiadanie) audiovizuálna služba, ktorá poskytuje ...

Image in photogallery
Získané média nenahradia hromadné médiá, lebo sú rozhodujúce pre riadenie rastu
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát ...


Image in photogallery
Čo sa stane, keď odoberiete ľuďom obľúbené značky?
13.4.2016 10:30 | RegionTVnet
Behaviorálni architekti urobili zaujímavý experiment. Odstránili ľuďom ich ...

Image in photogallery
Pravda o mládeži - motivácie pre sledovanie videí
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ...

Image in photogallery
4 spôsoby, ako sa dostať značkový obsah na obrazovku
9.5.2016 18:29 | Mária Urlandová
Niektoré spôsoby, ako môžete získať značkový projekt na obrazovke, plus zákony ...

Image in photogallery
Aké má televízia miesto v marketingovej komunikácií
27.1.2018 07:57 | TVBA
Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má aspoň jednu televíziu, čo ...


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére a médiá
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping stále boduje
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku ...

Image in photogallery
Inbound marketing 2018
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia ...


Image in photogallery
Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy
25.7.2010 13:52 | TVBA
Predtým, ako naplánujete televíznu reklamu, urobte si krátky prehľad o televíznom ...

Image in photogallery
Ako fázovať televíznu kampaň?
1.4.2016 10:25 | TVBA
Pri kúpe televíznej kampane je dôležité premýšľať o stratégii "phasing" ...

Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia ...

Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy ...


Image in photogallery
Čo dokazujú výskumy v televíznej reklamy
13.4.2017 08:18 | Mária Urlandová
Televízia je najefektívnejším reklamným médiom. To je jeden bod, na ktorom ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú ...

Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto ...


Image in photogallery
Natívna reklama zodpovedá forme a funkcii platformy, na ktorej sa zobrazuje
10.1.2018 08:07 | TVBA
Natívna reklama je typ reklamy väčšinou online, ktorá zodpovedá forme a funkcii ...

Image in photogallery
Čo v praxi znamená inbount - prichádzajúci marketing?
18.5.2016 07:41 | Mária Urlandová
Digitální marketéri posledných rokov zámerne používajú pojmy ako "prichádzajúci" ...

Image in photogallery
Čo je obsahový (content) marketing, stratégia a médiá
2.1.2018 08:03 | TVBA
Obsahový marketing je forma marketingu zameraná na tvorbu, publikovanie a distribúciu ...

Image in photogallery
3 trendy v content marketingu pre rok 2018
18.1.2018 07:47 | TVBA
Ale práve tak ako ostatné digitálne disciplíny sa obsahový marketing neustále ...
Digitální marketing má vážné problémy

 • Predpokladá sa, že 60% všetkej internetovej návštevnosti je umelá, teda nepochádza od ľudí z mäsa a kostí.
 • Boti a robotické siete - narastajúca hrozba.
 • Nebezpečenstvo s menom kontextová reklama.
 • Falošní influenceri zarábajú na nevedomosti značiek.
 • Menej náchylná na ad fraud je reklame kúpená na priamo.
   

Čo to znamená?

 • Ľudia sú unavení z reklamy značiek - bannerová slepota.
 • Blokovanie reklám na internete.
 • Veľké značky znížili svoje digitálne rozpočty, ale ich predaje neprepadli, to znamená, že úloha reklamy na internete bola preceňovaná.
 • Škrty sa týkajú video platformy YouTube a gigantu Google, pretože sa ich videá nachádzali blízko nevhodného obsahu. 

Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto impresie (a kliky) ale inzerenti platia. Zadávatelia reklamy prichádzajú kvôli ad fraud (podvodnej reklame) o neuveriteľné peniaze.
To všetko vďaka vlastnej nevedomosti a nezáujmu alebo zámernej ignoracií zo strany marketérov a technologických spoločností, ktorí nemajú žiadny finančný záujem odhaľovať to, že návštevnosť a kliky, ktoré klientovi priniesli alebo sprostredkovali, neprichádza od živých ľudí.
Digitálny ad fraud má mnoho podôb a mnoho aktérov. Je veľmi neprehľadný.
Z pohľadu ad fraud je to preto, že tieto technologické platformy sú platené na základe trafficu či impresií, čo cez ne pretečie. A je úplne jedno, či ide o návštevnosť ľudskú, alebo robotickú. V tomto ohľade vládne programatická reklama, ktorá je k podvodom o 67% viac náchylnejšia ako tá nakúpené napriamo.

Aj na Facebooku sa falošné účty snažia správať ako skutoční ľudia. Preto lajkují mnoho FB stránok, aj keď sú platené primárne za nejakú inú stránku.
Založiť profil, nahrať falošné fotky, zaplatiť follower a engagement, a úspešný influencer je na svete. Podvodné praktiky v influencer marketingu stojí značky milióny. S prudkým rozvojom influencer marketingu súvisí aj jeho častejšie zneužívanie v podobe získavania falošných followerov. Niekedy to zneužívajú aj celebrity, ktoré si takto nakupujú fanúšikov.

Väčším problémom je však nežiaduce kontextová reklama u videí s kontroverzným až urážlivým obsahom. Veľká časť zo spomínaných škrtov sa týka video platformy YouTube a gigantu Google. Koncentrácie nežiaducich kontextových reklám prudko zvýšila, a väčšina značiek reklamy z YouTube úplne stiahla.
Inzerentov prestáva baviť platenie za falošné kliky od botov a reklamy vedľa nevhodného obsahu.
Mnoho veľkých značiek začalo znižovať svoje digitálne rozpočty práve primárne v obave z nemožnosti riadenia reputácie brandu. To, že sa ich predaje ani potom nijak radikálne neprepadajú, avšak len naznačuje, že úloha reklamy na internete bola preceňovaná.
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam