logo
Nákupný košík

TELEVÍZIA

HLAVNÉ MENU

Televízia generuje dopyt najúspešnejšie

22.12.2019 12:59

Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu reklamy, ktorý demonštruje, ako môžu obchodníci maximalizovať krátkodobý výnos bez obetovania trvalého rastu.

Výskum vychádza z ekonometrickej analýzy investovania do médií vo výške viac ako 1,4 miliardy GBP od 50 značiek v 11 médiách za posledné 3 roky. Je to jedna z najväčších štúdií svojho druhu doteraz.

Hlavné zistenia odhalili, že:

Niektoré formy reklamy sú rizikovejšie

 • Variabilita výnosov sa v rôznych formách reklamy výrazne líši.   
 • Lineárna televízna reklama a vysielateľ VOD (BVOD) sú najmenej rizikovými formami reklamy, zatiaľ čo online zobrazovanie, kino, sociálne médiá a tlač sú všetky na rizikovejšom konci.

Väčšina reklamných kanálov zvyšuje účinnosť ostatných, ale rozsah a konzistentnosť účinku sa výrazne líši

 • Televízia vytvára najvyšší „multiplikačný efekt“ na všetkých ostatných kanáloch.   
 • Televízia zvyšuje výkonnosť ostatných mediálnych kanálov používaných v kampani až o 54% v porovnaní s približne 8% vo všetkých ostatných kanáloch.

Marketingové rozpočty sa zvyknú robiť na dve veci: tvorbu dopytu a uspokojenie dopytu. Obe zohrávajú dôležitú úlohu, ale činnosť vytvárajúca dopyt je hlavným prostriedkom na podporu rastu podniku.

Televízia v priebehu štrnástich dní kampane poskytla priemerne 23% mediálneho predaja.
 • Toto je najvyššia hodnota zo všetkých kanálov vytvárajúcich dopyt, nasledujúcim najlepším je tlač s 10%.
 • Generické vyhľadávanie, ktoré sa stretáva s „vytváraním dopytu“ a „splnením dopytu“ a je prirodzeným partnerom televízie, do dvoch týždňov dosiahlo v priemere 29% mediálneho predaja.
 •  V dôsledku pretrvávajúceho účinku reklamy, počas prvých 6 - 12 mesiacov, TV pokračuje v poskytovaní ďalších 2,4-násobne vyšších tržieb, ako sa dosiahli v prvých dvoch týždňoch činnosti. Toto je výrazne vyššie ako akékoľvek iné médium.
Musíme mať správne meranie
 • Meranie nie je samo o sebe problémom, ale obchodníci čoraz častejšie merajú zlé veci.   
 • Dôvodom je čiastočné vykazovanie, obmedzená analýza po kampani, spoliehanie sa na „rýchle“ údaje a meranie toho, čo chceme vedieť, nie toho, čo potrebujeme vedieť, aby sme mohli robiť najziskovejšie mediálne rozhodnutia.

Podrobnejšie k zisteniam

Ako môžu podniky optimalizovať krátkodobý vplyv bez toho, aby poškodili svoj udržateľný rast? Aký vplyv majú rôzne kombinácie kanálov na účinnosť?

Reklama sa dá rozdeliť na dva typy činností: tvorba dopytu a uspokojenie dopytu.

Médiá, ktoré generujú dopyt, sa zvyčajne zameriavajú na širšie zameranie a rozširujú potenciálnu skupinu zákazníkov. Tí, ktorí napĺňajú predaj, získavajú dopyt od ľudí, ktorí už sú na trhu.
Obe zohrávajú dôležitú úlohu, ale činnosť vytvárajúca dopyt je hlavným prostriedkom na podporu rastu podniku. Čím viac ľudí pozná značku, tým väčšia je pravdepodobnosť, že si kúpia.

Variabilita výnosov sa v jednotlivých formách reklamy výrazne líšila. Online, kino, sociálne médiá a tlač priniesli vyššiu mieru rizika, pričom všetky mali variabilitu +/- 60% v porovnaní s mediánom návratnosti.

Na druhej strane sa zistilo, že lineárna televízna reklama a BVOD sú najmenej rizikové formy reklamy s rozptylom iba 20% v porovnaní so stredným výnosom.

Niektoré formy reklamy sú rizikovejšie

Variabilita výnosov sa v jednotlivých formách reklamy výrazne líšila.
Online displej, kino, sociálne médiá a tlač priniesli vyššiu mieru rizika, pričom všetky mali variabilitu +/- 60% v porovnaní s mediánom návratnosti.

Na druhej strane sa zistilo, že lineárna televízna reklama a VOD sú najmenej rizikové formy reklamy s rozptylom iba 20% v porovnaní so stredným výnosom.

Väčšina kanálov zvyšuje účinnosť ostatných

Televízia zintenzívnila prácu ostatných médií zvýšením výkonu ostatných mediálnych kanálov používaných v kampani až o 54%. Toto sa nazýva „multiplikačný efekt“. Televízia má najvyšší multiplikačný efekt všetkých mediálnych kanálov.

Dôvodom je, že televízia je audiovizuálnym médiom, ktoré slúži ako rozprávková chrbtica kampane. Zostáva teda v spomienkach ľudí.

Väčšina médií mala multiplikačný efekt. Tlač bola jedným z najúčinnejších a zvýšila výkonnosť ostatných kanálov až o 13%. Priemer vo všetkých kanáloch bol 8%, čo ukazuje, že všetky mediálne formáty fungujú v harmónii a kampane sa najlepšie plánujú synergicky, aby sa optimalizoval multiplikačný efekt.

Televízia v priebehu štrnástich dní kampane poskytla priemerne 23% mediálneho predaja

Vo všeobecnosti sa ukázalo, že mediálne kanály, ktoré by mohli byť nasadené najrýchlejšie, priniesli najvyššiu mieru odozvy v prvých dvoch týždňoch kampane, ale objem, ktorý vygenerovali, mal tendenciu byť menší.

Keď sa zobrali do úvahy krátkodobé aj trvalé účinky médií, televízia vytvárala najvyšší dopyt. Televízia realizovala 23% tržieb, ktoré sa vyskytli počas prvých 14 dní kampane, zatiaľ čo ďalšie najlepšie médiá vytvárajúce dopyt boli 10%. Celkovo televízia priniesla najvyšší podiel mediálneho predaja ktoréhokoľvek kanála a výrazne viac tých z dlhodobého hľadiska.

Generické vyhľadávanie, ktoré vytvára a uspokojuje dopyt, je pre televíziu prirodzeným partnerom. Platené všeobecné vyhľadávanie prinieslo v priemere 29% predaja, ktorý sa uskutoční do dvoch týždňov.

Musíme mať správne meranie

Samotné meranie nie je problém, ale obchodníci merajú zle. Inzerenti sa rozhodujú na základe čiastočných prehľadov, obmedzenej analýzy po kampani a spoliehania sa na „rýchle“ údaje. Sledované ukazovatele často ukazujú aktivitu v najlepšom svetle, skôr ako skúmajú potenciálne oblasti na zlepšenie. Meranie sa tiež zriedka vykonáva dostatočne dlho, čo vedie k falošným dojmom o účinnosti, zatiaľ čo väčšina predaja založeného na reklame sa zvyčajne vyskytuje dlho po skončení kampane.

Inzerenti potrebujú:

 • Definovať úspech v predstihu - zistiť ako bude kampaň sledovaná.
 • Zaobchádzajte s každým kanálom tak, že premýšľate o vstupoch (ako sú výdavky), výstupoch (kliknutia, hovory atď.) A konkrétnych výstupoch, ktoré mala kampaň dosiahnuť (napríklad predaj, návštevy webu, podiel na trhu).
 • Poznať základy kampane vo všetkých médiách, napríklad náklady na tisíc, viditeľnosť a reklamný kontext.
 • Použite správnu metodológiu pre danú úlohu. Neexistuje žiadna metóda, ktorá by sa priblížila k všetkému! Aj keď je to lákavé, pretože je to ľahké, inzerenti musia odolávať nutkaniu používať čiastočné metódy, napríklad digitálne priraďovanie, na meranie holistických výziev, ako je napríklad rast značky.
   

 • Buďte čestní a realistickí o tom, čo je možné zmerať a dodať v každom časovom rámci. Dlhodobý vplyv sa nedá zmerať už po niekoľkých týždňoch!
 • Dávajte si pozor na to, čo sa meria a nepodľahnite smrtiacim údajom - len preto, že niečo sa dá zmerať, neznamená to, že by malo.
 • Pridelte rozpočet na testovanie. Buďte pripravení testovať, zlyhávať a učiť sa.
 • Veci nezostanú navždy rovnaké. Používajte ľudské úsudky, aby ste pravidelne kontrolovali prístup k meraniu a prispôsobovali sa všetkým zmenám ovplyvňujúcim kategóriu alebo značku,

Záver

Tento projekt poskytuje odvetviu najširší pohľad na doterajší výkon médií. Záleží na tom, aké faktory určujú optimálny plán pre značku, pričom generátor dopytu pomáha prispôsobiť výsledok konkrétne jednotlivým značkám.

zdroj: Thinbox

 


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. ...

Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu ...


Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ...

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát ...


Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich ...

Image in photogallery
Prečo by ste mali inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, ...

Image in photogallery
TV reklama vedie k rastu malých podnikov - potvrdila to štúdia
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu ...

Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny ...


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia ...

Image in photogallery
Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy
25.7.2010 13:52 | TVBA
Predtým, ako naplánujete televíznu reklamu, urobte si krátky prehľad o televíznom ...


Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia ...

Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú ...


Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto ...

Image in photogallery
O natívnej reklame
10.1.2018 08:07 | TVBA
Natívna reklama je typ reklamy väčšinou online, ktorá zodpovedá forme a funkcii ...

Image in photogallery
Čo v praxi znamená inbount - prichádzajúci marketing?
18.5.2016 07:41 | Mária Urlandová
Digitální marketéri posledných rokov zámerne používajú pojmy ako "prichádzajúci" ...

Image in photogallery
Čo je content marketing, stratégia a médiá
2.1.2018 08:03 | TVBA
Obsahový marketing je forma marketingu zameraná na tvorbu, publikovanie a distribúciu ...


Image in photogallery
3 trendy v content marketingu pre rok 2018
18.1.2018 07:47 | TVBA
Ale práve tak ako ostatné digitálne disciplíny sa obsahový marketing neustále ...

Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam