Inbound marketing

4.5.2016 09:58 | Regiontvnet

 Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu sociálnych médií, optimalizácie pre vyhľadávače a brandingu.

Prichádzajúci marketing poskytuje informácie a vytvára si dôveru tým, že ponúka potenciálnym zákazníkom informácie, ktoré prostredníctvom sponzorovaných firemných bulletinov, blogov a príspevkov na platformách sociálnych médií.

V porovnaní s klasickým marketingom, prichádzajúce vstupy zvrátia vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom. V skutočnosti, zatiaľ čo klasický marketing tlačí produkt prostredníctvom rôznych kanálov, prichádzajúci marketing  priťahuje a pomáha novým zákazníkom prostredníctvom kanálov ako sú blogy, sociálne médiá atď.

S rastom nových technológií podporovaných šírením internetu sa prichádzajúci marketing stal jedným z účinných spôsobov, ako prilákať nových zákazníkov.
Od roku 2006 mnohé spoločnosti pochopili, že pre úspech musí byť obsah spojený so záujmami zákazníkov. Nie že by to klasický marketing nevedel, veď product placement a sponzoring existoval už  od začiatkov filmového priemyslu. Neskôr tvorcovia pokračovali cez tzv. mydlové opery, keď v telenovelách pobehovali služtičky s čistiacimi prostriedkami od P&G.
Ale s nástupom tzv. nových médií je tu priestor aj na vymyslenie už vymysleného a ešte aj o "autorstve" presvedčiť iných. Cez zadarmo získané komunikačné platformy. 

Marketingový cyklus inboud

 • Registrácia
  "Načítanie" je prvý krok na spustenie prichádzajúceho cyklu. Obsah spoločnosti musí byť viditeľný pre správne publikum v správny čas. Ide o veľmi dhý proces, ktorý zahŕňa dlhý výskum a plánovanie obsahu.
 • Premena
  Druhý krok sa týka premeny fanúšikov na vyhliadky. Môže sa to zdať ako veľmi jednoduchý proces, ale vôbec nie je ľahké. Tento proces je dlhý a znamená energiu a čas pre spoločnosť.
 • Analýza
  Tretí a posledný krok prichádzajúceho cyklu je "analyzovať". Po tom, ako zákazník upozornil na produkt / službu a po premenení ventilátora na perspektívu / vedenie musí spoločnosť analyzovať údaje, aby pochopila, čo musia v procese zmeniť, aby zlepšili svoje výsledky.

Prichádzajúca metóda

Prichádzajúci marketing potrebuje mnoho nástrojov, ktoré pomáhajú značke nájsť a pomôžu zákazníkom naučiť sa užitočné veci, ktoré poskytuje značka. Medzi príklady týchto nástrojov patria blogy, SEO / SEM a sociálne médiá.

 • Blogy, videoblogy
  Blogovanie sa stalo veľmi populárnym na začiatku 21. storočia a je veľmi užitočným spôsobom, ako môže značka vytvoriť povedomie a prilákať nových zákazníkov. Prichádzajúci obchodníci používajú blogy nielen na prilákanie nových zákazníkov, ale aj na premenu fanúšikov značky na vyhliadky alebo potenciálnych zákazníkov vytvorením jedinečného a vzdelávacieho obsahu.
 • SEO
  SEO je spôsob, ako zvýšiť viditeľnosť webových stránok alebo webových stránok štruktúrovaním stránky, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zaradili vyššie slová a frázy, ktoré najpresnejšie opisujú stránku. Jedná sa o internetovú marketingovú stratégiu, ktorá zvažuje, ako fungujú vyhľadávače a čo hľadajú ľudia, s cieľom určiť, ako umiestniť webové stránky a webové stránky do vyhľadávačov za najhodnotnejšie hľadané výrazy. Tento marketingový nástroj môže byť použitý rôznymi spôsobmi:
 • Získanie indexovania
  SEO je základným nástrojom na zvýšenie počtu spätných odkazov alebo prichádzajúcich odkazov. Nie je to vhodná stratégia pre
  pre všetky webové stránky, iné marketingové stratégie môžu byť efektívnejšie, ale je to faktor, ktorý je potrebné zvážiť, aby sa zvýšila viditeľnosť.
 • Zlepšenie viditeľnosti
  Existujú rôzne spôsoby, ako zlepšiť viditeľnosť vyhľadávacích nástrojov, ale používatelia môžu primárne zlepšiť viditeľnosť jedným z dvoch spôsobov: štruktúrovanie webových stránok, aby boli lepšie zosúladené s podmienkami, ktoré hľadajú ich zákazníci, a získavanie renomovaných webových stránok na prepojenie späť na ich stránky aby ste zaradili vyššie cenné hľadané výrazy. 
 • SEM (marketing prostredníctvom vyhľadávačov)
  SEM je forma webového marketingu, ktorá zahŕňa propagáciu webových stránok tým, že zvyšuje ich viditeľnosť na stránkach s výsledkami vyhľadávačov, a to najmä prostredníctvom platenej reklamy. SEM je prísne prepojený so SEO v súvislosti s propagáciou platieb a zisťuje sa na prvej stránke vyhľadávania.
  Existujú niektoré metódy a metriky na optimalizáciu webových stránok: Výskum a analýza kľúčových slov, ktoré zabezpečujú, že stránky môžu byť indexované vo vyhľadávacom systéme, nájsť najčastejšie zadávané slová.
  Prítomnosť, ktorá znamená, koľkokrát sa webová stránka indexuje vyhľadávacími nástrojmi a koľko spätných odkazov získava. Cieľom SEM je zvýšiť viditeľnosť stránky, čo sa dá dosiahnuť pomocou takzvanej "sponzorizácie". Termínom "sponzorizácia" sa rozumie, že spoločnosť vyhľadávačov účtuje poplatky za zahrnutie webovej stránky do svojich stránok s výsledkami.
 • Sociálne médiá
  Sociálne médiá sa šíria po celom svete a predstavujú obrovskú príležitosť pre prichádzajúci marketing. Spájajú miliardy ľudí, ktorí každý deň zdieľajú rôzne typy obsahu, ako sú obrázky, video, text a tak ďalej. Ale sociálne médiá (odkaz sociálnych médií) nie sú len spôsob zábavy na internete, je to spôsob aj pre obchodníkov, aby informácie boli dosiahnuté od správneho publika. Vďaka správnemu a jedinečnému obsahu umožňuje sociálne vydavateľstvo, aby získalo nové vyhliadky, ktoré by ich konvertovali na zákazníkov.

Prichádzajúci proces

Prichádzajúce potreby potrebujú veľmi presný proces, ktorý v prípade rešpektovania pravidiel poskytne obchodníkom obrovskú konkurenčnú výhodu v porovnaní s odchádzajúcim marketingom. Proces sa skladá zo štyroch hlavných krokov: Pritiahnuť, Premeniť, Zavrieť a Pochovať.
Nie sú to náhodné kroky, musia byť použité postupne s cieľom získať viac návštevníkov na stránkach, urýchliť konverzie a nakoniec zvýšiť počet potenciálnych zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

Jedným z najdôležitejších rozdielov medzi odchádzajúcim a prichádzajúcim marketingom je skutočnosť, že spoločnosti, ktoré používajú prichádzajúci marketing, vedia perfektne, s kým ľudia hovoria. Môžu to robiť prostredníctvom kupujúcich. Osoby kupujúceho sú idenkitmi našich ideálnych zákazníkov. Iba prostredníctvom nich môže firma vedieť, aký je ich ideálny cieľ a ktoré kanály musia použiť na dosiahnutie tohto cieľa.

1. PRITIAHNÚŤ
Neznamená to prilákať náhodných ľudí, spoločnosti chcú pritiahnuť správnych ľudí v správny čas v správnom obsahu.
Zákazníkov je možné definovať, podľa preferencií, problémov, záľub atď. Na ich základe je možné vytvoriť správny obsah na prilákanie návštevníkov na blog, sociálne siete, Youtube kanál atď.

2. PREMENIŤ
Po prilákaní návštevníka na svoje webové stránky napríklad bude spoločnosť pripravená premeniť ho na prospekt zhromažďujúci svoje kontaktné informácie. E-maily sú najcennejšou informáciou pre prichádzajúci marketing. Prichádzajúci obchodník chce pritiahnuť správneho návštevníka, takže si vymenia výukové video, ebook alebo niečo cenné pre zákazníka, a preto bude rád, že mu zašle e-mail na oplátku.

3. ZAVRIEŤ
Teraz, keď máme potrebné informácie, môžeme zostať v kontakte s našimi vyhliadkami. Ale teraz, ako premeniť naše vyhliadky na zákazníkov?

Niektoré užitočné nástroje sú:

 • E-mail integrovaný s výzvou na akciu
  Výzvy na akcie sú veľmi užitočné, aby zákazník mohol dokončiť akciu, ktorá mu páči. S týmto výkonným nástrojom môžeme vytvoriť pozitívny cyklus, ktorý vytvára hodnotu pre nášho zákazníka aj pre nás. Vytváraním užitočného obsahu a jeho pravidelným posielaním môžeme vytvoriť povedomie, ale aj vybudovať dôveru a urobiť tak, aby náš blízky zákazník bol pripravený niečo kúpiť.
 • CRM
  Systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi sú jedným z najužitočnejších spôsobov sledovania rôznych krokov pri získavaní našich zákazníkov. Získavanie informácií o zákazníkoch, partnerských spoločnostiach atď. Je možné dodať správnu správu v správny čas správnej osobe.
 • Zaznamenávanie v rámci procesu
  S-marketing je kombináciou predaja a marketingu. Všeobecne vo veľkých spoločnostiach ide o dve oddelené jednotky, ale vo vstupnom marketingu sa zvyčajne zmiešajú, aby mali úplné a úplne zrozumiteľné informácie medzi oboma oblasťami. Vďaka hláseniam s blízkym okruhom vieme aj oddelenia predaja a marketingu, ktorý je ten správny čas uzavrieť dohodu so zákazníkom a predovšetkým vedieť, či je zákazník pripravený na získanie.
 • Podpora automatizácie
  Napríklad, ak návštevník vyplní formulár na stiahnutie e-knihy na určitom webe, spoločnosť vie, že jeho vyhliadka má záujem o predmet spracovaný v ebooku. Po zozbieraní týchto informácií sú pripravení "vyzdvihnúť" svojho potenciálneho budúceho zákazníka sériou e-mailov, videí atď., ktoré súvisia s predmetom, o ktorý sa zaujíma.
 • Potešenie
  Po pritiahnutí fanúšika, jeho premeny na vyhliadku a nechaní ho kúpiť niečo od spoločnosti, musí spoločnosť udržať v kontakt so svojim zákazníkom, pokračovať v poskytovaní dobrého a cenného obsahu s nádejou, že urobí nový nákup.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_marketing

 Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí v koši a podvodoch - je použitie CPM na hodnotenie efektívnosti rozumné. ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku teleshopping nepoznajú, resp. nevedia doceniť jeho marketingovú ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. Majú tiež svojich špiškových marketérov a tí vedia prečo ...

Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu reklamy, ktorý demonštruje, ako môžu obchodníci maximalizovať ...


Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej efektívnosti v digitálnom veku. Pretože počet prípadov ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne úlohy, od spustenia novej značky po celú populáciu krajiny, aby presvedčila ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ich mediálne návyky a motivácie. Televízia zaberá 65% spotreby ...

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlavnou hnacou silou rastu ...


Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich o investíciu, štúdia prvýkrát kvantifikovala celkový ...

Image in photogallery
Prečo inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní ...

Image in photogallery
Štúdia potvrdzuje, že TV reklama vedie k rastu malých podnikov
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu omnoho menšia časť ich výdavkov na reklamu (66%). Na porovnanie, ...

Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny večer alebo zabíjame čas na našich mobilných telefónoch pred ...


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ale nie rast zisku. Dosah, rozsah a emócie sú dôležitými ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Televízia je pevne integrovaná v každodennom balíku médií. ...

Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia reklamnej značke až po predaj, nie je úplne jasný. Štúdie opakovane ...


Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu 2018
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs viac ako 60% B2B obchodníkov uviedlo, že ich stratégie marketingu ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu ...

Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto impresie (a kliky) ale inzerenti platia. Podvodná reklama vraj pripraví ...12 >>

Chcete čítať užitočné články pravidelne? Prihláste sa budeme vám ich posielať.
Reklama Produkcia Blog


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam