Účinná mediálna stratégia v 2. krokoch

27.1.2018 07:57 | TVBA

Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má doma aspoň jeden televízor. To z televízie robí ideálnu voľbu pre oslovenie spotrebiteľov. Použitie televíznych reklám je prospešné vďaka svojmu širokému dosahu a miery. Reklamy sú starostlivo časovo spojené s vhodným programom známym ako " mediálne ťaháky".

Marketingová komunikácia využíva rôzne marketingové kanály a nástroje.

Nástrojom marketingovej komunikácie môže byť čokoľvek: reklama, osobný predaj, priamy marketing, sponzorstvo, komunikácia a propagácia  a vzťahy s verejnosťou.

Marketingová komunikácia (MC) sa skladá z marketingového mixu, ktorý sa skladá z 4P: cena, propagácia, miesto a produkt.

Komunikačné platformy

Komunikačné platformy ako Skype, Facebook alebo iné typy médií sa stali dôležitými komunikačnými prostriedkami. Hoci existujú aj iné metódy komunikácie, ktoré nie sú spojené so sociálnymi médiami, ľudia môžu byť tiež veľmi ovplyvnení svojimi rovesníkmi. Tento proces je známy ako sociálne sprostredkovanie.

Strategický výber rôznych komunikačných platforiem je známy ako mediálna stratégia, ktorej cieľom je zapojiť publikum do zmysluplného rozhovoru a v dôsledku toho vytvoriť trvalý vzťah. Moderné technológie rozšírili používanie platforiem a spôsobov, ktorými môžu spotrebitelia a značka komunikovať.

V dôsledku toho sa kontext platforiem a ich definovanie zmenil.

  • platené (tradičné média: TV, radio, tlač)
  • vlastnené (napríklad vlastný časopis)
  • získané (sociálne siete)

Model uznáva, že komunikácia musí byť dôveryhodná, aby bola efektívna. Štúdie odhaľujú, že veľa spotrebiteľov sa pozerá na fóra - na prieskumy a pýta sa svojich  priateľov alebo vrstevníkov, ktorým dôverujú, aby hodnotili produkty predtým, ako urobia rozhodnutie o kúpe. Účinná komunikácia sa preto opiera o integrovaný prístup jednorozmerných a interaktívnych platforiem.
 

1. krok - oznámenie obsahu cez tradičné platformy

Značka ovláda platformu, obsah správy, frekvenciu aj opakovanie komunikačnej správy. Toto sa zvyčajne dosahuje prostredníctvom tradičných platených platforiem, ako sú tlačené, elektronické, vonkajšie a alternatívne médiá, ktoré sa zameriavajú na masový segment cieľového trhu.


Tlačové média

Sú vysoko prispôsobiteľné a líšia sa veľkosťou, fontom a farebnou kombináciou.
Noviny zvyčajne používajú hrubý papier a majú sklon k nízkej reprodukčnej kvalite, zatiaľ čo časopisy môžu zlepšiť vzhľad určitého produktu vďaka použitému lesklému papieru s vysokou hmotnosťou.

Časopisy sú často segmentované podľa tém, ako je zdravie, automobilový priemysel alebo móda, a preto účinne dosahujú konkrétny cieľový trh, zatiaľ čo noviny sa zameriavajú na geografické regióny, ktoré majú tendenciu apelovať na širokú reprezentatívnu vzorku obyvateľstva, a preto majú malý vplyv na selektivitu.


Rozhlas 

Rádio je podľa definície vysielanie zvukových programov pre verejnosť a dnes môže byť vysielané naživo cez širokopásmové pripojenie alebo digitálne prenášané do osobných automobilov alebo domov. Radio komunikácia podporuje "emócie orientované na spotrebiteľa", pretože každý poslucháč je nútený si vizuálne predstavovať význam slov a zvukov, pomocou hudby.

Rádio infomercials sú často len jednoduchý skript, ktorý prečíta moderátor. Toto je rýchle a nevyžaduje si rozsiahle dodacie lehoty, pretože výrobné náklady sú minimálne. 

Televízia

Televízia od svojho vzniku dominuje reklamnej mediálnej scéne kvôli jej kombinácii vizuálnej a sluchovej stimulácie, čo umožňuje väčšiu pozornosť a efektívnejší prenos správ než iné formy médií. To je už silná motivácia pre spoločnosť, ktorá chce zvýšiť povedomie o značke.

Prvotné výrobné náklady na televíznu reklamu sú pomerne vysoké (výroba spotu), ale tým, že sa dostanú k masovému publiku, udržujú si nízku cenu pre diváka, čím sa stávajú efektívnou komunikačnou platformou.

Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má aspoň jednu televíziu, čo z nej robí ideálnu voľbu pre oslovenie spotrebiteľov.
Použitie televíznych reklám je prospešné vďaka svojmu širokému dosahu a miery, do akej môže byť obsah segmentovaný podľa plánovaného cieľového trhu. Reklamy sú starostlivo spárované s časovými segmentmi a / alebo spojené s vhodným programom známym ako " mediálne ťaháky".

Možnosti televízneho a rozhlasového vysielania sa v poslednom desaťročí výrazne zvýšili, a preto sú selektívnou a hlboko segmentovanou komunikačnou platformou. Okrem toho klient si môže vybrať, v ktorý čas v danom dni majú byť prehrávané určité reklamy, napríklad počas dopravnej špičky. Televízne a rozhlasové reklamy sa dajú efektívne vyrábať.

Elektronické médiá majú aj funkciu kulisy. Napríklad veľa ľudí počúva rádio alebo má zapnutý televízor počas varenia, upratovania, dokonca aj počas konverzácie s rodinnou návštevou.
 

2. krok - aktivácia cez vlastné médiá a sociálne sprostredkovanie

Synergia medzi televíziou a online je obzvlášť veľká. Ľudia sledujú televíziu veľmi často online. Majú inteligentné telefóny, majú prenosné počítače, majú iPady, takže ak vidia televíznu reklamu, ktorá sa im páči, pripoja sa online a zistia viac. Takže každá televízna reklama má priamu odpoveď. 

  • Televízia vyvoláva nepriame reakcie prostredníctvom online kanálov, čo predstavuje 33% predaja prostredníctvom plateného on-line vyhľadávania; 26% prostredníctvom on-line zobrazenia a 20% prostredníctvom affiliate marketingu.
  • Televízia je zodpovedná za riadenie 33% všetkých reakcií na médiá pre značky na sociálnych sieťach.
  • Televízna reklama je rozhodujúca pre vytváranie rozhovorov o značke. Rozhovory o značke, podľa vplyvu média vyvoláva: televízia (51%), PR / správy / novinky značky (19%), online vyhľadávanie a inzercia na partnerskej stránke (12%).
Televízna reklama zvyšuje vyhľadávanie značiek
Množstvo značkových vyhľadávaní vytvorených prostredníctvom televíznej reklamy vo vyhľadávacích nástrojoch, ako je Google, sa zvýšilo o 33%. Bolo vyvolané nárastom "viacnásobného skríningu" - pomocou zariadenia pripojeného k internetu pri sledovaní televízie. Multikanálové prezeranie je skvelé pre televíziu, pretože umožňuje divákom reagovať okamžite. Okrem toho sa zvýšil podiel značiek, ktoré vyzývajú na akciu na internete v televíznych reklamách.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_communications#TelevisionZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

 1/25 >> nasledujúci


Image in photogallery
Účinná mediálna stratégia v 2. krokoch
27.1.2018 07:57 | TVBA
Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má aspoň jednu televíziu, čo z nej robí ideálnu voľbu pre oslovenie spotrebiteľov. Použitie ...

Image in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí v koši a podvodoch - je použitie CPM na hodnotenie efektívnosti rozumné. ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku teleshopping nepoznajú, resp. nevedia doceniť jeho marketingovú ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. Majú tiež svojich špiškových marketérov a tí vedia prečo ...


Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu reklamy, ktorý demonštruje, ako môžu obchodníci maximalizovať ...

Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej efektívnosti v digitálnom veku. Pretože počet prípadov ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne úlohy, od spustenia novej značky po celú populáciu krajiny, aby presvedčila ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ich mediálne návyky a motivácie. Televízia zaberá 65% spotreby ...


Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlavnou hnacou silou rastu ...

Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich o investíciu, štúdia prvýkrát kvantifikovala celkový ...

Image in photogallery
Prečo inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní ...

Image in photogallery
Štúdia potvrdzuje, že TV reklama vedie k rastu malých podnikov
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu omnoho menšia časť ich výdavkov na reklamu (66%). Na porovnanie, ...


Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny večer alebo zabíjame čas na našich mobilných telefónoch pred ...

Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ale nie rast zisku. Dosah, rozsah a emócie sú dôležitými ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Televízia je pevne integrovaná v každodennom balíku médií. ...


Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia reklamnej značke až po predaj, nie je úplne jasný. Štúdie opakovane ...

Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu 2018
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs viac ako 60% B2B obchodníkov uviedlo, že ich stratégie marketingu ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu ...12 >>

Chcete čítať užitočné články pravidelne? Prihláste sa budeme vám ich posielať.
Reklama Produkcia Blog


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam