Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií

22.4.2017 19:05 | Regiontvnet

Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu je dôležité budovať lojalitu značiek a mať kontakt so spotrebiteľmi.
Analýza spôsobu, akým spotrebitelia používajú médiá, je rozhodujúca v súvislosti s prichádzajúcim marketingom.

Prichádzajúci marketing zohľadňuje dva hlavné aspekty spotreby 21. storočia: selektivitu a rastúcu spotrebu médií.
Ak sa na začiatku 20. storočia začali pojmy spotreba spájať s "potešením, radosťou a slobodou", aby sa spotreba stala "koncom samo osebe", počas konca prvého desaťročia 21. storočia, vzorec spotreby narastá v rýchlosti.
Spotrebitelia v online prostredí sa sa učia ako sa izolovať od reklamného hluku. (Bannerová slepota, Ad block...)

Používatelia surfujú na internete prostredníctvom viacerých zariadení viac ako predtým. Navyše čoraz rýchlejšia každodenná rutina vyžaduje od časti spotrebiteľov nielen surfovať na internete ale aj  robiť množstvo ďalších vecí. To vedie ku kratším okruhom pozornosti, väčším stimulom, väčším interakciám a zvyčajne väčšej konkurencii v oblasti obsahu pre podniky.
Na internete sa hľadajú nielen informácie o práci alebo škole, ale spotrebitelia sa stali internetovými surfermi, a zabávajú sa. To vedie k trendu ponúkať užitočné a zábavné informácie na webových stránkach firiem alebo účtoch sociálnych médií.

"Pushing" faktory

V pomerne krátkom čase sa postmoderná spoločnosť stala "prostredím informačných technológií", kde sa výroba a spotreba stávajú nerozlíšiteľnejšími. K roku 2020 tvorba obsahu už nie je výhradnou kompetenciou médií alebo spoločností.
Ide o prostredie, v ktorom používateľ už nie je spotrebiteľom, ale aj prispievateľom, prostredím charakterizovaným formami občianskej žurnalistiky a tvorby obsahu. To znamená, že tvorba obsahu v prostredí náročnom na vedomosti www je participatívny spôsob, produktívny aj konzumný a zúčastnené strany sú zároveň užívateľmi a výrobcami vedomostí.
Vytvorila sa veľká konkurencia v tvorbe obsahu.

 

Účasť spotrebiteľov na tvorbe mediálneho obsahu nie je jediným faktorom.
Sklon spotrebiteľov očakávať čoraz viac informácií možno považovať za ďalšiu páku pre prichádzajúci marketing. Spotrebitelia sú hladní po vedomostiam a sú ochotní ich hľadať. Pocit nedôvery k reklame je bežný medzi dnešnými spotrebiteľmi. Prichádzajúci marketing zachytil tento nový trend a kladie veľký dôraz na úsilie sprístupniť informácie na trhu.

Voľba spotrebiteľa a perspektíva

V posledných rokoch sa produktivita viditeľne zvýšila, a je sprevádzaná nárastom intenzity spotreby. Práve v tomto okamihu sa spotrebiteľ začal považovať za schopného prijímať rozhodnutia a vykonávať voľbu na dosiahnutie svojho vlastného záujmu na trhu.
V "spoločnosti individuálnych spotrebiteľov" je spotrebiteľská voľba spojená so slobodou. Treba však tiež poukázať na to, že spotrebitelia uplatňujú svoju rozhodovaciu silu na trhu, ktorý podlieha rôznym vplyvom, ku ktorým patria aj rôzne marketingové stratégie. Ale finančné a časové zdroje spotrebiteľov sú pre mnohých výrazne obmedzené.

Ide o základný predpoklad prichádzajúceho marketingu, ktorý si najviac uvedomuje skutočnosť, že spotrebitelia ľahko nájdu informácie o ktorejkoľvek spoločnosti - podniku. Rozvoj a nasadenie informačných technológií umožnilo spotrebiteľom vykonávať určitý stupeň vplyvu. V tomto kontexte sa spotrebiteľ viac zapája do určovania špecifikácie výrobkov na trhu. To však nie je radikálna zmena logiky hospodárskeho systému.

V skutočnosti ide o vývoj, ktorý možno ešte pripísať "nevyhnutnosti pokračovať v inovácii na konkurenčnom ekonomickom trhu s cieľom zvýšiť rastúci spotrebiteľský záujem a predaj, znížiť personálne náklady a zvýšiť obrat". Priblíženie sa ku koncu 20. storočia už nebolo kladené na produkt a predaj, ale na spotrebiteľov.

Uznalo sa, že spotrebitelia nie sú bezradní a ich túžby nie sú falošné, ale nie sú autonómne a sú "silne podmienené na viacerých úrovniach zdieľanou skupinovou dynamikou  a skúsenosťami". V 21. storočí sa, (keďže spotrebitelia si zvykli na používanie známych návrhov, usporiadaní a zobrazovacích techník), snažia sa upútať ich pozornosť a následne vyvolávať ich záujem prostredníctvom reklamy. To si vyžaduje, aby sa našli a rozvinuli nové marketingové metódy.

Spotrebitelia sa už v roku 2010 radikálne odlíšili od tých spred niekoľkých rokov. To čo bolo efektívne a vplyvné v relatívnej nedávnej minulosti, nie je nevyhnutne dnes. Dnešný spotrebiteľ je ľahšie ovplyvniteľný priateľmi na sociálnej sieti ako agresívnou reklamnou kampaňou. Spotrebiteľ 21. storočia je informovaný, časovo zaneprázdnený a môže byť ovplyvnený len tým, čo považuje za relevantné a informatívne.

Spotrebitelia nechcú, aby sa na nich tlačili výrobky, ale sú ochotní ich hľadať, ak na to majú možnosť. Relevantnosť a informačné atribúty sa začali považovať kľúčové chýbajúce zložky väčšiny reklám. Inbound marketing s tým počíta.

Spotrebitelia majú pocit, že potrebujú viac informácií a začali ich hľadať v každom mediálnom zariadení, ktoré majú, predovšetkým na  internete. Webové stránky, sociálne médiá, blogy atď. Spotrebiteľ už nerešpektuje alebo nedôveruje informáciám zobrazeným v reklame. Spotrebitelia v skutočnosti viac veria svojim komentárom, názorom svojich priateľov a skúsenostiam.
Začatie rozhovoru s nimi je v tomto scenári prvoradé. Tradičné odvetvia marketingových služieb sa opätovne vymedzujú prostredníctvom pôsobenia šikovnejších a technicky zdatných marketingových agentúr, ktoré integrujú digitálne služby do tradičných metód. Samozrejme, že hĺbka, všestrannosť a schopnosť ich talentu je rozhodujúca pre dosiahnutie vyšších cieľov organizácií.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_marketingZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí v koši a podvodoch - je použitie CPM na hodnotenie efektívnosti rozumné. ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku teleshopping nepoznajú, resp. nevedia doceniť jeho marketingovú ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. Majú tiež svojich špiškových marketérov a tí vedia prečo ...

Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu reklamy, ktorý demonštruje, ako môžu obchodníci maximalizovať ...


Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej efektívnosti v digitálnom veku. Pretože počet prípadov ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne úlohy, od spustenia novej značky po celú populáciu krajiny, aby presvedčila ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ich mediálne návyky a motivácie. Televízia zaberá 65% spotreby ...

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlavnou hnacou silou rastu ...


Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich o investíciu, štúdia prvýkrát kvantifikovala celkový ...

Image in photogallery
Prečo inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní ...

Image in photogallery
Štúdia potvrdzuje, že TV reklama vedie k rastu malých podnikov
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu omnoho menšia časť ich výdavkov na reklamu (66%). Na porovnanie, ...

Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny večer alebo zabíjame čas na našich mobilných telefónoch pred ...


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ale nie rast zisku. Dosah, rozsah a emócie sú dôležitými ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Televízia je pevne integrovaná v každodennom balíku médií. ...

Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia reklamnej značke až po predaj, nie je úplne jasný. Štúdie opakovane ...


Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu 2018
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs viac ako 60% B2B obchodníkov uviedlo, že ich stratégie marketingu ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu ...

Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto impresie (a kliky) ale inzerenti platia. Podvodná reklama vraj pripraví ...12 >>

Chcete čítať užitočné články pravidelne? Prihláste sa budeme vám ich posielať.
Reklama Produkcia Blog


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam