Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií

22.4.2017 19:05 | Regiontvnet

Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu je dôležité budovať lojalitu značiek a mať kontakt so spotrebiteľmi.
Analýza spôsobu, akým spotrebitelia používajú médiá, je rozhodujúca v súvislosti s prichádzajúcim marketingom.

Prichádzajúci marketing zohľadňuje dva hlavné aspekty spotreby 21. storočia: selektivitu a rastúcu spotrebu médií.
Ak sa na začiatku 20. storočia začali pojmy spotreba spájať s "potešením, radosťou a slobodou", aby sa spotreba stala "koncom samo osebe", počas konca prvého desaťročia 21. storočia, vzorec spotreby narastá v rýchlosti.
Spotrebitelia v online prostredí sa sa učia ako sa izolovať od reklamného hluku. (Bannerová slepota, Ad block...)

Používatelia surfujú na internete prostredníctvom viacerých zariadení viac ako predtým. Navyše čoraz rýchlejšia každodenná rutina vyžaduje od časti spotrebiteľov nielen surfovať na internete ale aj  robiť množstvo ďalších vecí. To vedie ku kratším okruhom pozornosti, väčším stimulom, väčším interakciám a zvyčajne väčšej konkurencii v oblasti obsahu pre podniky.
Na internete sa hľadajú nielen informácie o práci alebo škole, ale spotrebitelia sa stali internetovými surfermi, a zabávajú sa. To vedie k trendu ponúkať užitočné a zábavné informácie na webových stránkach firiem alebo účtoch sociálnych médií.

"Pushing" faktory

V pomerne krátkom čase sa postmoderná spoločnosť stala "prostredím informačných technológií", kde sa výroba a spotreba stávajú nerozlíšiteľnejšími. K roku 2020 tvorba obsahu už nie je výhradnou kompetenciou médií alebo spoločností.
Ide o prostredie, v ktorom používateľ už nie je spotrebiteľom, ale aj prispievateľom, prostredím charakterizovaným formami občianskej žurnalistiky a tvorby obsahu. To znamená, že tvorba obsahu v prostredí náročnom na vedomosti www je participatívny spôsob, produktívny aj konzumný a zúčastnené strany sú zároveň užívateľmi a výrobcami vedomostí.
Vytvorila sa veľká konkurencia v tvorbe obsahu.

 

Účasť spotrebiteľov na tvorbe mediálneho obsahu nie je jediným faktorom.
Sklon spotrebiteľov očakávať čoraz viac informácií možno považovať za ďalšiu páku pre prichádzajúci marketing. Spotrebitelia sú hladní po vedomostiam a sú ochotní ich hľadať. Pocit nedôvery k reklame je bežný medzi dnešnými spotrebiteľmi. Prichádzajúci marketing zachytil tento nový trend a kladie veľký dôraz na úsilie sprístupniť informácie na trhu.

Voľba spotrebiteľa a perspektíva

V posledných rokoch sa produktivita viditeľne zvýšila, a je sprevádzaná nárastom intenzity spotreby. Práve v tomto okamihu sa spotrebiteľ začal považovať za schopného prijímať rozhodnutia a vykonávať voľbu na dosiahnutie svojho vlastného záujmu na trhu.
V "spoločnosti individuálnych spotrebiteľov" je spotrebiteľská voľba spojená so slobodou. Treba však tiež poukázať na to, že spotrebitelia uplatňujú svoju rozhodovaciu silu na trhu, ktorý podlieha rôznym vplyvom, ku ktorým patria aj rôzne marketingové stratégie. Ale finančné a časové zdroje spotrebiteľov sú pre mnohých výrazne obmedzené.

Ide o základný predpoklad prichádzajúceho marketingu, ktorý si najviac uvedomuje skutočnosť, že spotrebitelia ľahko nájdu informácie o ktorejkoľvek spoločnosti - podniku. Rozvoj a nasadenie informačných technológií umožnilo spotrebiteľom vykonávať určitý stupeň vplyvu. V tomto kontexte sa spotrebiteľ viac zapája do určovania špecifikácie výrobkov na trhu. To však nie je radikálna zmena logiky hospodárskeho systému.

V skutočnosti ide o vývoj, ktorý možno ešte pripísať "nevyhnutnosti pokračovať v inovácii na konkurenčnom ekonomickom trhu s cieľom zvýšiť rastúci spotrebiteľský záujem a predaj, znížiť personálne náklady a zvýšiť obrat". Priblíženie sa ku koncu 20. storočia už nebolo kladené na produkt a predaj, ale na spotrebiteľov.

Uznalo sa, že spotrebitelia nie sú bezradní a ich túžby nie sú falošné, ale nie sú autonómne a sú "silne podmienené na viacerých úrovniach zdieľanou skupinovou dynamikou  a skúsenosťami". V 21. storočí sa, (keďže spotrebitelia si zvykli na používanie známych návrhov, usporiadaní a zobrazovacích techník), snažia sa upútať ich pozornosť a následne vyvolávať ich záujem prostredníctvom reklamy. To si vyžaduje, aby sa našli a rozvinuli nové marketingové metódy.

Spotrebitelia sa už v roku 2010 radikálne odlíšili od tých spred niekoľkých rokov. To čo bolo efektívne a vplyvné v relatívnej nedávnej minulosti, nie je nevyhnutne dnes. Dnešný spotrebiteľ je ľahšie ovplyvniteľný priateľmi na sociálnej sieti ako agresívnou reklamnou kampaňou. Spotrebiteľ 21. storočia je informovaný, časovo zaneprázdnený a môže byť ovplyvnený len tým, čo považuje za relevantné a informatívne.

Spotrebitelia nechcú, aby sa na nich tlačili výrobky, ale sú ochotní ich hľadať, ak na to majú možnosť. Relevantnosť a informačné atribúty sa začali považovať kľúčové chýbajúce zložky väčšiny reklám. Inbound marketing s tým počíta.

Spotrebitelia majú pocit, že potrebujú viac informácií a začali ich hľadať v každom mediálnom zariadení, ktoré majú, predovšetkým na  internete. Webové stránky, sociálne médiá, blogy atď. Spotrebiteľ už nerešpektuje alebo nedôveruje informáciám zobrazeným v reklame. Spotrebitelia v skutočnosti viac veria svojim komentárom, názorom svojich priateľov a skúsenostiam.
Začatie rozhovoru s nimi je v tomto scenári prvoradé. Tradičné odvetvia marketingových služieb sa opätovne vymedzujú prostredníctvom pôsobenia šikovnejších a technicky zdatných marketingových agentúr, ktoré integrujú digitálne služby do tradičných metód. Samozrejme, že hĺbka, všestrannosť a schopnosť ich talentu je rozhodujúca pre dosiahnutie vyšších cieľov organizácií.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_marketingZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Všetky články v tejto kategórii  Všetky články v tejto kategórii
predchádzajúci <<  19/24 >> nasledujúci

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam