TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou

27.4.2016 08:10 | Regiontvnet

Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich o investíciu, štúdia prvýkrát kvantifikovala celkový zisk generovaný rôznymi formami reklamy, aby ukázala, čo skutočne dosahujú.
Štúdia - Ziskovosť: obchodný dôvod pre reklamu - dokazuje, že všetky formy reklamy vytvárajú zisk v rôznej miere z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

V rámci toho zistil, že televízna reklama:
 • Poskytuje najväčší objem tak krátkodobého, ako aj celkového zisku generovaného reklamou
 • Je „najbezpečnejšou“ investíciou do reklamy (s najmenším rizikom), ktorú môže podnik dosiahnuť, s najvyššou pravdepodobnosťou návratnosti a zisku.
 • Aj naďalej je najúčinnejšou formou reklamy s najvyššou návratnosťou investícií na použitú jednotku meny.

Štúdiu si objednala spoločnosť Thinkbox, marketingový orgán pre komerčnú televíziu vo Veľkej Británii, od spoločností Ebiquity a Gain Theory, ktorí nezávisle hodnotia výkonnosť a efektívnosť reklamy pre stovky značiek. Celkovo analyzovala viac ako 2 000 reklamných kampaní v 11 kategóriách s cieľom odhaliť vplyv, ktorý majú rôzne formy reklamy na krátkodobý zisk, a potom tieto poznatky skombinovala s výsledkami z dlhodobého hľadiska.

Televízia vytvára najväčší zisk 

Ebiquity and Gain Theory zistili, že: 

 • televízna reklama tvorí 71 % celkového zisku generovaného reklamou pri priemernej návratnosti NI za tri roky,
 • nasleduje tlač - 18% z celkového zisku generovaného reklamou)
 • online video - 4%,
 • vonkajšia reklama - 3%,
 • rádio - 3%
 • online zobrazenie - 1% , čiže 1 cent z eura. Online videoreklama zahŕňa služby VoD poskytované televíznymi vysielateľmi a online videoreklamy na stránkach ako YouTube a Facebook.

Televízia je tiež považovala za najúčinnejšiu krátkodobú formu reklamy, ktorá je zodpovedná za 62% všetkých ziskov generovaných reklamou v krátkodobom výhľade.  ktorá je zároveň najvyššou hodnotou zo všetkých médií. Potom nasleduje tlač (22%), rádio (5%), online video (5%), vonkajšia reklama (3%) a online zobrazenie (2%).

Televízia je najbezpečnejšou investíciou do reklamy

Pri skúmaní podielu kampaní rôznych foriem reklamy, ktoré priniesli zisk inzerentovi, Ebiquity a Gain Theory identifikovali relatívnu bezpečnosť rôznych investícií do reklamy.

Zistilo sa, že televízia je top zdrojom zisku generovaného reklamou z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Z krátkodobého hľadiska 70% televíznych reklamných kampaní prinieslo zisk. Nasleduje rádio (62%), tlač (61%), online video (52%), online zobrazenie (37%) a vonkajšia reklama (19%).

Keď sa pozrieme na celkový ziskový úspech počas 3 rokov po ukončení reklamných kampaní, 86% televíznych reklamných kampaní prinieslo zisk. Po televízii nasledujú tlač (78%), rádio (75%), online video (67%), vonkajšia reklama (48%) a online displej (40%).

Televízia naďalej dosahuje vysokú úroveň investícií

Štúdia zistila, že televízia prináša inzerentom toľko zisku, pretože jej rozsah a popularita jej umožňujú pokračovať v efektívnosti pri vysokých objemoch investícií. Inzerenti môžu zvýšiť investície do televízie na vyššiu úroveň ako iné médiá a budú aj naďalej prinášať zisk.

Silný dôvod pre rast investícií do televízie

Štúdia dospela k záveru, že inzerentom môže chýbať maximalizácia zisku generovaného reklamou nedostatočným investovaním do televízie. V súčasnosti predstavuje televízia 54% výdavkov na reklamu v databáze spoločnosti Ebiquity, napriek tomu je zodpovedná za 71% celkového zisku generovaného reklamou

„Táto štúdia demonštruje, že reklama vedie k významnému ziskovému rastu a poskytuje obchodné dôvody pre investície,“ dodal Nick Pugh, riaditeľ spoločnosti Ebiquity. „Je rozhodujúce, aby podniky v súčasnosti videli reklamu ako investíciu, a nie za cenu.

Thinkbox sa zameriava na preukázanie efektívnosti reklamy. Popri zadávaní štúdií o účinnosti od uznávaných nezávislých spoločností tiež dôsledne podporovala rozsiahle štúdie iných organizácií. V štúdii z roku 2017, ktorá analyzovala prípadové štúdie efektívnosti databázy IPA, sa dospelo k záveru, že televízia zostáva najúčinnejšou formou reklamy a bude jej stále viac.

Televízne fakty a čísla:

 • Priemerný britský divák sleduje televíziu 3 hodiny, 38 minút denne.
 • Komerčná televízia dosahuje každý týždeň 91 percent Veľkej Británie, 97 percent mesačne (zdroj: BARB, H1 2017)
 • Televízia predstavuje 75% pozerania videa vo Veľkej Británii (zdroj: analýza videa Thinkbox 2016)
 • YouTube predstavuje 6,4% pozerania videí vo Veľkej Británii (zdroj: analýza videa Thinkbox 2016)
 • Facebook predstavuje 1,7% sledovania videa vo Veľkej Británii (zdroj: analýza videa Thinkbox 2016)
 • Celková hodnota SVoD (vrátane spoločností Netflix a Amazon) predstavuje 4,1% zhliadnutia videa vo Veľkej Británii (zdroj: analýza videa Thinkbox 2016)
 • Priemerná televízna reklamná kampaň v Spojenom kráľovstve získala 238 miliónov pozretí (zdroj: BARB, H1 2017)
https://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=https://advanced-television.com/2019/05/23/study-tv-advertising-drives-small-business-growth/&prev=search
 


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí v koši a podvodoch - je použitie CPM na hodnotenie efektívnosti rozumné. ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku teleshopping nepoznajú, resp. nevedia doceniť jeho marketingovú ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. Majú tiež svojich špiškových marketérov a tí vedia prečo ...

Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu reklamy, ktorý demonštruje, ako môžu obchodníci maximalizovať ...


Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej efektívnosti v digitálnom veku. Pretože počet prípadov ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne úlohy, od spustenia novej značky po celú populáciu krajiny, aby presvedčila ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ich mediálne návyky a motivácie. Televízia zaberá 65% spotreby ...

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlavnou hnacou silou rastu ...


Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich o investíciu, štúdia prvýkrát kvantifikovala celkový ...

Image in photogallery
Prečo inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní ...

Image in photogallery
Štúdia potvrdzuje, že TV reklama vedie k rastu malých podnikov
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu omnoho menšia časť ich výdavkov na reklamu (66%). Na porovnanie, ...

Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny večer alebo zabíjame čas na našich mobilných telefónoch pred ...


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ale nie rast zisku. Dosah, rozsah a emócie sú dôležitými ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Televízia je pevne integrovaná v každodennom balíku médií. ...

Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia reklamnej značke až po predaj, nie je úplne jasný. Štúdie opakovane ...


Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu 2018
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs viac ako 60% B2B obchodníkov uviedlo, že ich stratégie marketingu ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu ...

Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto impresie (a kliky) ale inzerenti platia. Podvodná reklama vraj pripraví ...12 >>

Chcete čítať užitočné články pravidelne? Prihláste sa budeme vám ich posielať.
Reklama Produkcia Blog


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam