Štúdia potvrdzuje, že TV reklama vedie k rastu malých podnikov

21.4.2019 07:53 | Regiontvnet

Štúdia Supercharge: Televízia pre malé podniky, objednaná spoločnosťou Thinkbox (  marketingová organizácia pre komerčné televízne vysielanie vo Veľkej Británii) zistila, že televízna reklama vytvára 80 % predaja generovaného menšími firmami, ale výdavky na reklamu sú iba 66%. Pre porovnanie, iné online typy ( vyhľadávanie / affiliate marketing / display / CRM) predstavujú 17% celkových výdavkov na reklamu, ale generujú 6% predaja.

Tentoraz sa pozornosť sústredila priamo na menších inzerentov, ktorí hľadajú poradenstvo o najefektívnejších cestách k zisku a rastu.

Čo môže televízia ponúknuť malým podnikom? V akom okamihu by sa mali zvážiť presun do televízie? Ako je možné inzerovať v televízií, keď sú rozpočty obmedzené?

Kľúčové poznatky:

Televízia vytvára väčšinu predaja generovaného reklamami

 Zo 78 malých značiek, ktoré analyzovala spoločnosť D2D, sa televízii pridelilo 66 percent celkových výdavkov, ale vrátilo sa 80 percent všetkých reklamných predajov.
Reklama má krátkodobý aj trvalý vplyv na predaj. Reklama má okamžitý vplyv na predaj, ale bude fungovať aj dlho potom, čo kampaň skončí prostredníctvom opakovaného podnikania a rezonovania so zákazníkmi, ktorí v čase kampane neboli na trhu.
 

Televíziu používajte po nasýtení ostatných kanálov vytvárajúcich dopyt

 Niektoré kanály sú efektívne pri nízkej úrovni výdavkov (napríklad vyhľadávanie, CRM, grafický a affiliate marketing), ale rýchlo sa nasýtia a prestanú zobrazovať.

Podiel televíznych výdavkov na výdavkoch na reklamu bude nižší, keď sú celkové výdavky nižšie (približne 50% z celkového rozpočtu na reklamu vo výške 100 000 GBP), ale spoločnosť Data2Decisions doporučuje, aby sa podiel televízie na rozpočte zvyšoval so zvyšovaním celkových rozpočtov.
Dôvodom je, že klesajúce výnosy v televízii sa vyskytujú pri oveľa vyššej úrovni výdavkov ako pri iných kanáloch.
Je potrebné identifikovať bod znižovania návratnosti. Inzerenti potom musia investovať do kanálov, ktoré stimulujú nový dopyt, a nie do kanálov, ktoré získavajú existujúci záujem. Televízne jednotky rýchlo rastú, keď iné mediálne kanály dosiahnu bod nasýtenia.
 

Najskôr sa zamerajte na vytvorenie povedomia o značke

Menšie podniky by mali používať televíznu reklamu na začatie povedomia o značke a nie na aktiváciu predaja.
To neznamená, že by to nemalo byť výzvou na akciu, ale v prípade novších alebo menších inzerentov by sa vždy malo zamerať na to, aby sa značka stala známa.
Keď sa značka oboznámi s ľuďmi, zefektívnia sa aj aktivačné správy, ktoré vyzývajú na akciu alebo zvýrazňujú ponuky. Výskum zistil, že ak dôjde k aktivačným správam nasledujúcim značkových kampaní, zvýši sa účinnosť o 14%. Výhody sa tam nekončia. Aktivačné kanály, ktoré nie sú súčasťou televízie (ako sú vyhľadávanie / pridružené spoločnosti / DM atď.), sa tiež zvýšia, pretože značky sa stanú známymi a ľudia sa pri ich nákupe cítia istejšie.

Začnite krátko
V prípade televíznej kreatívy by prví inzerenti mali začať s dĺžkou reklamy 30 sekúnd alebo kratšou.
Optimálna dĺžka reklamy je 20 sekúnd. To sa však bude líšiť v závislosti od zložitosti kreatívneho posolstva.

Ako dlho by mala byť televízna reklama?

Jednoduchá odpoveď na túto otázku je „nie dlhšie, ako je potrebné“. Realita je taká, že veľa závisí od toho, čo treba oznámiť, a od zložitosti správy. Kratšie reklamy umožňujú väčšie vystavenie sa danému rozpočtu (10-sekundové reklamy sú polovičné náklady na 30-sekundovú reklamu), ale je ťažšie vytvoriť nezabudnuteľnú reklamu zvyšujúcu povedomie.

Využite sezónne výhody
Rôzne kategórie podnikov by mali v rámci televízie využívať rôzne príležitosti, aby mohli využiť sezónne výkyvy v cenách televíznych programov a účinky sezónneho predaja. Napríklad optimálne mesiace pre FMCG sú zvyčajne júl / august, pre maloobchod je december a pre financie február / marec.

Štart televízie so stratégiou „výbuch“ namiesto „kvapkania“
Aby inzerenti mohli v plnej miere využiť sezónny efekt, mali by začať s „burst“ kampaňou v najefektívnejšom ročnom období (namiesto väčšieho počtu menších kampaní rozložených na dlhšie časové obdobie). Ako rastú menšie podniky, analýza spoločnosti Data2Decisions ukázala, že by sa mali počas roka presúvať z príležitostných výbuchov na nepretržitejšiu televíznu prítomnosť.
Pri nízkych rozpočtoch približne by televízia mala mať okolo 50% podiel. S rastom podnikania a zvyšovaním výdavkov na reklamu by sa mal podiel televízie zvyšovať, pretože televízia má najvyššiu kapacitu na podporu rastu skôr, ako sa zníži návratnosť výnosov.

Výsledkom je, že menšie podniky sa musia zamerať na rast nad ziskom.

Čím väčší a slávnejší ste, tým ťažšia bude vaša reklama pre vás. Jednou z výhod, ktorú majú menší inzerenti oproti väčším, je to, že sa dá oveľa ľahšie dosiahnuť rast zameraný na reklamu. Menšie podniky začínajú od nízkej základne, takže existuje obrovský nevyužitý trh neregistrujúcich sa, ktorý možno prostredníctvom reklamy premeniť na kupujúcich.

 

Signály pre začiatok inzercie v televízií

Práca zistila, že existujú štyri hlavné spúšťače, ktoré signalizujú, že malé podniky musia prejsť na televíznu reklamu.

 1. Život mimo reality
  Väčšina malých inzerentov začína svoj život vo svete online marketingu aktivácie - rybolov zo skupín zákazníkov, ktorí už svoje produkty predávajú. Nastáva však bod, keď tieto združenia stagnujú a obchodníci musia začať vytvárať dopyt a zbierať ho.
  Citácia: „Príliš veľa inzerentov zostáva vo fáze digitálneho výkonu príliš dlho.“ (Vysielateľ)
 2. Zväčšovanie
  Keď inzerenti narazia na klesajúce výnosy z aktivačných kanálov (vyhľadávanie / affiliate marketing / CRM), je čas vyskúšať televíziu. Televízia je najlepším prostriedkom na oslovenie nových zákazníkov a vytvorenie dopytu.
  Citácia: „ Chceli by ste väčšie objemy, ktoré sú možné len s väčším dosahom.“ (Inzerent v sektore elektronického obchodu)
 3. Ambície značky
  Na dosiahnutie tejto ďalšej úrovne rastu musia inzerenti budovať svoje značky a vytvárať nezabudnuteľné reklamy, ktoré zvyšujú ich obchodné postavenie a zvýšenú pozíciu na trhu.
  Citácia: „Na podporu rastu z inej časti trhu je potrebný iný mediálny plán.“ (Inzerent v sektore nehnuteľností)
 4. Viera vo video
  Videoreklama ponúka strategickú výhodu (vytvára úplne novú skupinu potenciálnych zákazníkov) a emocionálny prínos (prostredníctvom zvýšeného rozprávania príbehov, vysvetľovania a zvyšovania vnímania kvality).
  Citácia: „Chceli sme katalyzátor pre dlhodobú konverzáciu na budovanie vzťahov s darcami.“ (Inzerent v charitatívnom sektore)

Bod, v ktorom inzerenti zaznamenali klesajúcu návratnosť, závisí od:

 • Značka (dostupnosť / distribúcia produktu, veľkosť cieľového publika, veľkosť značky z hľadiska „duševnej dostupnosti“).
 • Kanály použité na zvýšenie dosahu verzus veľkosť publika produktov / užívateľskej základne.
 • Aká efektívna je expozícia reklamy z hľadiska kreatívneho vykonávania a kvality tejto expozície.

Facebook má vysoký dosah, ale pri nízkej úrovni utrácania dôjde k zníženiu návratnosti, pretože reklamám sa dá ľahko vyhnúť. Vedľajšie kanály, ktoré majú nízky dosah, ale sú vysoko efektívne, majú tendenciu byť veľmi efektívne pri nižších úrovniach investícií, ale rýchlo zasiahnu klesajúce výnosy. Napríklad módne časopisy sú skvelé na nízkej úrovni výdavkov pre maloobchodníkov s módou, pretože sa dostanú na vysoko cielený trh s pôsobivými reklamami, ale klesajúci návrat sa zvyšuje, pretože publikum pre módne časopisy je obmedzené. Pre malých inzerentov prichádza mediálna výzva k vyhodnoteniu najefektívnejšej cesty rastu prostredníctvom optimálnej kombinácie kanálov. Uprednostnením okamžitého zisku pred rastom je pravdepodobné, že dôjde k dobrej návratnosti investícií, ale bude ťažké zvýšiť predaj nad určitú hranicu.

V akom okamihu by sa mala zvážiť televízia?

Podniky sú pripravené zvážiť televíziu v momente, keď narazia na klesajúcu návratnosť kanálov, ktoré ponúkajú najúčinnejšiu a najviditeľnejšiu cestu k rastu. Tieto kanály sa budú líšiť v závislosti od typu podnikania.

Pokiaľ ide o finančné služby, pravdepodobne sa jedná o vyhľadávanie, affiliate marketing alebo direct mail. Pokiaľ ide o maloobchod, tlač (špecializované časopisy), sociálne médiá a vyhľadávanie, majú tendenciu uprednostňovať a v prípade rýchloobrátkového tovaru bude pravdepodobne najlepším východiskovým bodom televízia. Akonáhle sa zvýšené výdavky na reklamu prestanú premieňať na predaj, príde k poklesu výnosov. V takom prípade musia inzerenti zvážiť presun peňazí do kanálov, ktoré poskytujú väčšiu kapacitu pre rast.

To však neznamená, že výdavky by sa mali úplne znižovať v pôvodných kanáloch, len že by sa mali obmedziť na optimálnu úroveň a rozpočet by mal byť k dispozícii na investície do najbližšieho najúčinnejšieho kanála pre danú kategóriu. Televízia má jednoznačne najvyššiu kapacitu pre rast a zároveň ponúka efektívny návrat pri nízkych úrovniach týždenných výdavkov. Je to preto, že televízia má obrovský rozsah a je vysoko efektívnym prostriedkom na rýchle získanie reklamnej správy pred cieľovým publikom.

Ako dlho trvá, kým sa náklady do televízie vrátia?

Pokiaľ ide o návratnosť investícií, priemerná televízna kampaň prinesie návratnosť výnosov dva týždne po kampani pre maloobchod, päť týždňov pre financie a sedem týždňov pre rýchloobrátkový tovar.
Počas štyroch týždňov, keď je kampaň vysielaná, sa neustále zvyšuje objem predaja v porovnaní so základnou úrovňou s rastúcim povedomím o značke.
Po ukončení kampane sa tento účinok v nasledujúcich 5-6 týždňoch pomerne prudko stráca. Účinok sa však úplne neznižuje, pokračuje dlho do budúcnosti z opakovaného nákupu a zvyškových účinkov zvýšeného povedomia o značke. Na základe priemernej kampane je typická návratnosť zisku približne štyri mesiace po kampani.

Ako už bolo spomenuté, menším podnikom trvá dlhšie, kým dosiahnu ziskovú návratnosť investícií do reklamy, ako väčšie podniky z dôvodu nižšej úrovne fyzickej a duševnej dostupnosti. Na druhej strane je však pre menšie podniky oveľa jednoduchšie riadiť rast. Čím menší ste, tým máte viac priestoru na rast, takže hlavným cieľom by mal byť rast (nie návratnosť investícií) a kľúčové KPI by mali byť hlavnými ukazovateľmi rastu - webový prenos, znižovanie, predaj, zvyšovanie povedomia o značke.

Ako sa to líši podľa kategórie?

Kľúčovým faktorom je opäť veľkosť podniku a / alebo veľkosť značky. Napríklad výrobky rýchloobrátkového tovaru generujú malé marže napríklad voči maloobchodníkom. (Zamyslite sa nad dopadom jednej reklamy, ktorá ovplyvňuje predaj napríklad jednej fľaše kondicionéra tkaniny oproti verzii celého týždenného predaja supermarketu.) Väčšie podniky majú väčšiu príležitosť profitovať z reklamy.

S cieľom stať sa väčším podnikom a udržať si pozíciu na trhu majú títo inzerenti oveľa vyššie prevádzkové náklady. Zahrnutie týchto nákladov do hodnotenia médií, sa však stáva zbytočným. Keď sa podnik rozvinie do bodu, keď sa reklama stáva nevyhnutnosťou pre rast, mala by sa posudzovať na základe toho, aký vysoký prírastok vytvára. Alebo skutočne to, aký vysoký rast prináša vzhľadom na požadované priame investície do reklamy. Takto je možné priamo porovnávať úlohu reklamy s inými potenciálnymi investíciami, ktoré podnik podniká.

Odporúčania pre menších inzerentov

Rozpoznajte signály v číslach .
Ak zasiahnete klesajúci výnos, je na čase zvážiť prechod na médiá, ktoré generujú nový dopyt, ako je televízia.

Prijmite rastové myslenie.
Prechod na ďalšiu fázu rastu zameraného na reklamu si vyžaduje lepšie porozumenie spôsobu fungovania reklamy. Oboznámte sa s najuznávanejšími a najuznávanejšími prácami v tejto oblasti, ako napríklad „Ako rastú značky“ od Byrona Sharpa a „Dlhé a krátke“ od Lesa Binata a Petra Fielda.

Pozícia a návrh
Je nevyhnutné mať na vašom trhu jasnú ponuku a pozíciu. Ak ju už máte, choďte vpred. Ak nie, uistite sa, že rozumiete, kde sedíte na svojom potenciálnom trhu, čo vás robí charakteristickým a čo chcete komunikovať v rámci svojich správ skôr, ako budete postupovať.

Je potrebné urobiť veľa práce.
Vstúpte na trh a zistite, aké ponuky sú na stole. Preskúmajte svoje možnosti prostredníctvom mediálnych agentúr, kreatívnych agentúr a vlastníkov médií. Pre nových inzerentov je vždy potrebné urobiť veľa práce a mať dostatok podpory.

Ponorte sa do detailov.
Na plánovanie kampane použite dostupné informácie. Faktor sezónnosti, denného času, dňa v týždni, cieľového publika, obsahu, kontextu a čokoľvek iného, ​​na čo si spomeniete. Toto sú čísla, ktoré optimalizujú váš plán - uistite sa, že ich používate.

Pripravte sa na rýchle efekty.
Dopad televízora môže byť okamžitý a priamy. Uistite sa, že sú vaše servery pripravené na zvýšený objem webového prenosu a či máte prostriedky na fyzické doručenie ďalších objednávok, ktoré prijmete. Uistite sa, že pred kampaňou máte zavedený rámec merania, či už ide o meranie pripisovania alebo povedomia. Vysvetlite, čo sa snažíte dosiahnuť a ako to budete merať.

Testujte a učte sa.   
Nikto nedokáže predvídať účinok vstupu do televízie prvýkrát. Dávajte však pozor, aby ste sa príliš nezaoberali markantmi na úkor väčšieho obrazu. Pozrite sa na konzistencie premenných, ktoré spúšťajú reakciu, na rozdiel od prenasledovania úzkej sady parametrov.

Povedali o výsledkoch výskumu

Účinky sú viditeľné, hmatateľné a rýchle
Televízia je často vnímaná ako neprístupná pre menších inzerentov. Mnoho malých inzerentov sa domnieva, že je príliš riskantná a príliš nákladná. Ale skúsenosti inzerentov, ktorí sa jej nebáli potvrdzujú, že také vnímanie je bezdôvodné. Účinky sú viditeľné analýzou webového prenosu a výkonnosťou PPC (pay per click).
Citácia: „Boli sme ohromení návštevnosťou stránok, ktorú sme dostali - fenomenálny nárast.“ (Inzerent v sektore elektronického obchodu)

Inzerenti potrebujú nový rámec merania pre televíziu
Testovanie je nevyhnutné na zistenie, ktoré premenné fungujú a ktoré nástroje pripisovania môžu pomôcť optimalizovať výkon.
Citácia: Vidíme halo účinky na náš výkon vyhľadávania. “ (Inzerent v oblasti cestovného ruchu)

Televízia je lacnejšia, ako sa pôvodne myslelo
Výroba kreatívy sa dá dosiahnuť za niekoľko stoviek a kampane, ktoré prinášajú požadované výsledky, sa dajú kúpiť za niekoľko tisíc, nie stovky tisíc.
Citácia: „Môžete otestovať obmedzený rozpočet a získať obrovské množstvo informácií o tom, ktoré premenné fungujú a nefungujú.“ (Inzerent v sektore elektronického obchodu)

Televízor je chytrá krabica
Využite flexibilitu televízora na dosiahnutie cieľov využitím určitých časov dňa, kanálov a dĺžok spotov. Vyberte si tú správnu agentúru, s ktorou bude pracovať, pretože pozná svet televízie. Citácia: „Dobrá agentúra vám ukáže všetky šikovné finty.“ (Inzerent v sektore elektronického obchodu)

Zmerajte efekty značky, nielen výkon
Televízia poháňa budúci rast, ktorý je potrebné posudzovať prostredníctvom sledovania značky.
Citácia: „V minulom roku to bolo všetko o DRTV, ale veľký posun pre nás za posledných šesť mesiacov bol hnacou silou značky.“
  (Inzerent v sektore elektronického obchodu)

https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=https://www.thinkbox.tv/&prev=search

 


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí v koši a podvodoch - je použitie CPM na hodnotenie efektívnosti rozumné. ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku teleshopping nepoznajú, resp. nevedia doceniť jeho marketingovú ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. Majú tiež svojich špiškových marketérov a tí vedia prečo ...

Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu reklamy, ktorý demonštruje, ako môžu obchodníci maximalizovať ...


Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej efektívnosti v digitálnom veku. Pretože počet prípadov ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne úlohy, od spustenia novej značky po celú populáciu krajiny, aby presvedčila ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ich mediálne návyky a motivácie. Televízia zaberá 65% spotreby ...

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že bude hlavnou hnacou silou rastu ...


Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich o investíciu, štúdia prvýkrát kvantifikovala celkový ...

Image in photogallery
Prečo inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní ...

Image in photogallery
Štúdia potvrdzuje, že TV reklama vedie k rastu malých podnikov
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu omnoho menšia časť ich výdavkov na reklamu (66%). Na porovnanie, ...

Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny večer alebo zabíjame čas na našich mobilných telefónoch pred ...


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ale nie rast zisku. Dosah, rozsah a emócie sú dôležitými ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Televízia je pevne integrovaná v každodennom balíku médií. ...

Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia reklamnej značke až po predaj, nie je úplne jasný. Štúdie opakovane ...


Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu 2018
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs viac ako 60% B2B obchodníkov uviedlo, že ich stratégie marketingu ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu ...

Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto impresie (a kliky) ale inzerenti platia. Podvodná reklama vraj pripraví ...12 >>

Chcete čítať užitočné články pravidelne? Prihláste sa budeme vám ich posielať.
Reklama Produkcia Blog


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam