logo
Nákupný košík


HLAVNÉ MENU

Úloha reklamy v propagačnom mixe

25.4.2016 14:54 | Regiontvnet

Zákazníci sa spoliehajú na rôzne typy marketingových komunikácií v rôznych fázach svojho rozhodnutia o kúpe.
Propagačný mix je špecifická kombinácia propagačných metód používaných pre značku, výrobok alebo skupinu produktov.
Reklama sa považuje za násobiteľ, ktorý môže využiť iné prvky propagačného mixu a marketingového programu. Preto sa reklama musí považovať za súčasť širšieho marketingového a propagačného programu.

Propagačný mix obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad:

 • Reklama
  Správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať alebo ovplyvniť ľudí, ktorí ich dostávajú.
 • Značková zábava
  Špecializovaná výroba obsahu určeného na zobrazovanie firemných alebo značkových správ v zábavnom formáte.
 • Public relations (PR)
  Zachovanie sympatití medzi organizáciou a jej verejnosťou.
 • Osobný predaj
  Osobný predaj, priestor v ktorom sa predajca pokúša presvedčiť kupujúceho, aby uskutočnil nákup.
 • Priamy marketing - direct marketing
  Kontaktovanie a ovplyvňovanie starostlivo vybraných vyhliadok prostriedkami, ako je telemarketing a priama pošta.
 • Sponzorovanie
  Akt poskytovania peňazí na televízny alebo rozhlasový program, webové stránky, športové podujatia alebo inú činnosť zvyčajne výmenou za reklamu alebo inú formu propagácie.
 • Umiestňovanie produktov - product placement
  Postup poskytovania produktu alebo služby na zobrazenie v hraných filmoch alebo televíznych programoch.
 • Podpora predaja / merchandising
  Činnosti zamerané na stimuláciu predaja bežne v mieste predaja; zahŕňa zobrazovanie maloobchodných predajní, odber vzoriek, špeciálne cenové ponuky, rozhovory, súťaže, darčeky, propagačné predmety, súťaže a iné metódy.
 • Event marketing
  Plánovaná aktivita na navrhovanie alebo vyvíjanie tematickej činnosti, príležitosti, expozície (ako napríklad športové podujatie, hudobný festival, veľtrh alebo koncert) na propagáciu produktu alebo organizácie.
 • Výstavy / obchodné prehliadky
  Akcie, na ktorých sa môžu spoločnosti zobrazovať svoje výrobky.

Reklama je len jedným z mnohých prvkov, ktorý obsahuje propagačný mix. Keď obchodníci komunikujú s cieľovými trhmi v celej širokej škále rôznych propagačných typov a médií, potenciál pre protichodné alebo zmiešané správy je veľmi reálny.

Preto je dôležité, aby sa reklama posudzovala ako súčasť celkového marketingového komunikačného programu a aby sa podnikli kroky na zabezpečenie jej integrácie so všetkými ostatnými marketingovými komunikáciami tak, aby všetky komunikačné správy hovorili "jediným hlasom".

Proces zabezpečenia konzistentnosti správ v celom marketingovom komunikačnom programe je známy ako integrovaná marketingová komunikácia.
Obchodníci si musia byť vedomí silných a slabých stránok každého z prvkov propagačného mixu, aby mohli vybrať správnu zmes pre danú situáciu. Napríklad, vzťahy s verejnosťou umožňujú poskytovanie vysoko spoľahlivých správ s relatívne nízkymi nákladmi, zatiaľ čo reklama umožňuje opakovanie správ.

Reklama je obzvlášť užitočná pre vytváranie povedomia, ale pre skutočný nákup vstupujú do hry osobné kanály. Správna propagačná zmes by mala zohľadňovať dopad správy aj konzistenciu správ.
Okrem toho, tvorcovia rozhodnutí musia uznať, že spotrebitelia spoliehajú na rôzne zdroje informácií v rôznych fázach procesu rozhodovania o kúpe. Preto musí byť reklama a ďalšie prvky propagačnej kampane integrované, aby spotrebitelia dostali správne správy správnymi kanálmi v správny čas v závislosti od pripravenosti spotrebiteľa kúpiť.

Pokiaľ ide o integrovanú komunikáciu, literatúra identifikuje rôzne typy integrácie:

 • Integrácia obrazu znamená správy, ktoré majú konzistentný vzhľad a bez ohľadu na médium.
 • Funkčná integrácia sa vzťahuje na schopnosť rôznych propagačných nástrojov vzájomne sa dopĺňať a prinášať jednotnú a koherentnú správu.
 • Koordinovaná integrácia sa vzťahuje na spôsoby koordinácie rozličných interných a externých agentúr (napríklad webových dizajnérov, reklamných agentúr, konzultantov v oblasti PR) s cieľom poskytnúť konzistentnú správu.
 • Integrácia zainteresovaných strán sa týka spôsobu, akým všetky zainteresované strany, ako sú zamestnanci, dodávatelia, zákazníci a ďalší spolupracujú na komunikovaní spoločného chápania kľúčových posolstiev a hodnôt spoločnosti.
 • Integrácia vzťahov sa týka spôsobu, akým odborníci v oblasti komunikácie prispievajú k celkových podnikových cieľov spoločnosti a riadenia kvality.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_management


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava


Image in photogallery
Štúdia: Televízna reklama vedie k rastu malých podnikov
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu ...

Image in photogallery
Náš boj s veternými mlynmi nemusí byť márny
18.4.2019 13:57 | Mária Urlandová - RegionTVnet
Televízia je mŕtva, to už nikto nepozerá, všetci aj tak na internete, televízia ...

Image in photogallery
Televízna reklama je najbezpečnejšia reklamná investícia
30.1.2019 01:34 | Mária Urlandová
Každá veľká štúdia o efektívnosti reklamy - vrátane tých, ktoré si objednali ...

Image in photogallery
8 potrieb pre ktoré sledujeme video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny ...


Image in photogallery
Televízia je srdcom videosveta. Novšie formy videa nenahrádzajú televíziu, tá tvorí 71% videodňa.
15.2.2019 15:25 | Mária Urlandová
Média a reklama smerujú k videu. A vo videu je smerovanie nepochybne smerom k televízii. ...

Image in photogallery
Čo treba zvážiť pri plánovaní a kúpe TV kampane?
10.4.2017 10:23 | Mária Urlandová
Táto časť vám poskytne prehľad o tom, čo by ste mali zvážiť pri plánovaní ...

Image in photogallery
Kto sú vysielatelia VOD
5.5.2016 08:11 | Regiontvnet
Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej ...

Image in photogallery
Úvod do Video on demand
5.5.2016 08:23 | Regiontvnet
VOD (Video on demand – video na požiadanie) audiovizuálna služba, ktorá poskytuje ...


Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát ...

Image in photogallery
Čo sa stane, keď odoberiete ľuďom obľúbené značky?
13.4.2016 10:30 | RegionTVnet
Behaviorálni architekti urobili zaujímavý experiment. Odstránili ľuďom ich ...

Image in photogallery
Pravda o mládeži - motivácie pre sledovanie videí
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ...

Image in photogallery
4 spôsoby, ako sa dostať značkový obsah na obrazovku
9.5.2016 18:29 | Mária Urlandová
Niektoré spôsoby, ako môžete získať značkový projekt na obrazovke, plus zákony ...


Image in photogallery
Aké má televízia miesto v marketingovej komunikácií
27.1.2018 07:57 | TVBA
Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má aspoň jednu televíziu, čo ...

Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku ...

Image in photogallery
Inbound marketing 2018
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na ...


Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia ...

Image in photogallery
Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy
25.7.2010 13:52 | TVBA
Predtým, ako naplánujete televíznu reklamu, urobte si krátky prehľad o televíznom ...

Image in photogallery
Ako fázovať televíznu kampaň?
1.4.2016 10:25 | TVBA
Pri kúpe televíznej kampane je dôležité premýšľať o stratégii "phasing" ...

Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia ...


Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy ...

Image in photogallery
Čo dokazujú výskumy v televíznej reklamy
13.4.2017 08:18 | Mária Urlandová
Televízia je najefektívnejším reklamným médiom. To je jeden bod, na ktorom ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú ...


Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto ...

Image in photogallery
Natívna reklama, aká je?
10.1.2018 08:07 | TVBA
Natívna reklama je typ reklamy väčšinou online, ktorá zodpovedá forme a funkcii ...

Image in photogallery
Čo v praxi znamená inbount - prichádzajúci marketing?
18.5.2016 07:41 | Mária Urlandová
Digitální marketéri posledných rokov zámerne používajú pojmy ako "prichádzajúci" ...

Image in photogallery
Čo je content marketing, stratégia a médiá
2.1.2018 08:03 | TVBA
Obsahový marketing je forma marketingu zameraná na tvorbu, publikovanie a distribúciu ...


Image in photogallery
3 trendy v content marketingu pre rok 2018
18.1.2018 07:47 | TVBA
Ale práve tak ako ostatné digitálne disciplíny sa obsahový marketing neustále ...

Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam