logo
Nákupný košík

TELEVÍZIA

HLAVNÉ MENU

Úloha reklamy v propagačnom mixe

25.4.2016 14:54 | Regiontvnet

Zákazníci sa spoliehajú na rôzne typy marketingových komunikácií v rôznych fázach svojho rozhodnutia o kúpe.
Propagačný mix je špecifická kombinácia propagačných metód používaných pre značku, výrobok alebo skupinu produktov.
Reklama sa považuje za násobiteľ, ktorý môže využiť iné prvky propagačného mixu a marketingového programu. Preto sa reklama musí považovať za súčasť širšieho marketingového a propagačného programu.

Propagačný mix obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad:

 • Reklama
  Správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať alebo ovplyvniť ľudí, ktorí ich dostávajú.
 • Značková zábava
  Špecializovaná výroba obsahu určeného na zobrazovanie firemných alebo značkových správ v zábavnom formáte.
 • Public relations (PR)
  Zachovanie sympatití medzi organizáciou a jej verejnosťou.
 • Osobný predaj
  Osobný predaj, priestor v ktorom sa predajca pokúša presvedčiť kupujúceho, aby uskutočnil nákup.
 • Priamy marketing - direct marketing
  Kontaktovanie a ovplyvňovanie starostlivo vybraných vyhliadok prostriedkami, ako je telemarketing a priama pošta.
 • Sponzorovanie
  Akt poskytovania peňazí na televízny alebo rozhlasový program, webové stránky, športové podujatia alebo inú činnosť zvyčajne výmenou za reklamu alebo inú formu propagácie.
 • Umiestňovanie produktov - product placement
  Postup poskytovania produktu alebo služby na zobrazenie v hraných filmoch alebo televíznych programoch.
 • Podpora predaja / merchandising
  Činnosti zamerané na stimuláciu predaja bežne v mieste predaja; zahŕňa zobrazovanie maloobchodných predajní, odber vzoriek, špeciálne cenové ponuky, rozhovory, súťaže, darčeky, propagačné predmety, súťaže a iné metódy.
 • Event marketing
  Plánovaná aktivita na navrhovanie alebo vyvíjanie tematickej činnosti, príležitosti, expozície (ako napríklad športové podujatie, hudobný festival, veľtrh alebo koncert) na propagáciu produktu alebo organizácie.
 • Výstavy / obchodné prehliadky
  Akcie, na ktorých sa môžu spoločnosti zobrazovať svoje výrobky.

Reklama je len jedným z mnohých prvkov, ktorý obsahuje propagačný mix. Keď obchodníci komunikujú s cieľovými trhmi v celej širokej škále rôznych propagačných typov a médií, potenciál pre protichodné alebo zmiešané správy je veľmi reálny.

Preto je dôležité, aby sa reklama posudzovala ako súčasť celkového marketingového komunikačného programu a aby sa podnikli kroky na zabezpečenie jej integrácie so všetkými ostatnými marketingovými komunikáciami tak, aby všetky komunikačné správy hovorili "jediným hlasom".

Proces zabezpečenia konzistentnosti správ v celom marketingovom komunikačnom programe je známy ako integrovaná marketingová komunikácia.
Obchodníci si musia byť vedomí silných a slabých stránok každého z prvkov propagačného mixu, aby mohli vybrať správnu zmes pre danú situáciu. Napríklad, vzťahy s verejnosťou umožňujú poskytovanie vysoko spoľahlivých správ s relatívne nízkymi nákladmi, zatiaľ čo reklama umožňuje opakovanie správ.

Reklama je obzvlášť užitočná pre vytváranie povedomia, ale pre skutočný nákup vstupujú do hry osobné kanály. Správna propagačná zmes by mala zohľadňovať dopad správy aj konzistenciu správ.
Okrem toho, tvorcovia rozhodnutí musia uznať, že spotrebitelia spoliehajú na rôzne zdroje informácií v rôznych fázach procesu rozhodovania o kúpe. Preto musí byť reklama a ďalšie prvky propagačnej kampane integrované, aby spotrebitelia dostali správne správy správnymi kanálmi v správny čas v závislosti od pripravenosti spotrebiteľa kúpiť.

Pokiaľ ide o integrovanú komunikáciu, literatúra identifikuje rôzne typy integrácie:

 • Integrácia obrazu znamená správy, ktoré majú konzistentný vzhľad a bez ohľadu na médium.
 • Funkčná integrácia sa vzťahuje na schopnosť rôznych propagačných nástrojov vzájomne sa dopĺňať a prinášať jednotnú a koherentnú správu.
 • Koordinovaná integrácia sa vzťahuje na spôsoby koordinácie rozličných interných a externých agentúr (napríklad webových dizajnérov, reklamných agentúr, konzultantov v oblasti PR) s cieľom poskytnúť konzistentnú správu.
 • Integrácia zainteresovaných strán sa týka spôsobu, akým všetky zainteresované strany, ako sú zamestnanci, dodávatelia, zákazníci a ďalší spolupracujú na komunikovaní spoločného chápania kľúčových posolstiev a hodnôt spoločnosti.
 • Integrácia vzťahov sa týka spôsobu, akým odborníci v oblasti komunikácie prispievajú k celkových podnikových cieľov spoločnosti a riadenia kvality.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_management


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Prečo je programaticky nakupovaná online reklama taká drahá?
29.11.2019 11:48
V tradičných médiách - kde presne viete, čo kupujete a ekosystém sa netopí ...

Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping
16.5.2016 18:59 | TVBA
Prečo nie sú medzi objednávateľmi telenákupu slovenské spoločnosti? Na Slovensku ...

Image in photogallery
Online bisnis je najväčší investor do TV reklamy
18.5.2016 17:49 | Regiontvnet
. Do TV reklamy investuje Amazon aj samotný Facebook a na Slovensku napríklad Alza. ...

Image in photogallery
Televízia generuje dopyt najúspešnejšie
22.12.2019 12:59
Generovanie dopytu vychádza z ocenenej štúdie Profit Ability: obchodného prípadu ...


Image in photogallery
Účinnosť televízie v kontexte: výskum
22.12.2019 14:42 | RegionTVnet
Táto nová publikácia od Lesa Binata a Petera Fielda je druhou zo série o marketingovej ...

Image in photogallery
O cieľoch mediálnej komunikácie
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová
Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne ...

Image in photogallery
Štúdia odhalila pravdu o mládeži - mediálne návyky
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová
Táto štúdia skúma úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhaľuje ...

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová
Vo svete rastúcej personalizácie sa zistilo: Penetrácia má stále trikrát ...


Image in photogallery
TV reklamy vytvárajú 71% zisku generovaného reklamou
27.4.2016 08:10 | Regiontvnet
Po desiatich rokoch zmeny v reklame so vznikom mnohých nových foriem reklamy súťažiacich ...

Image in photogallery
Prečo inzerovať v regionálnej TV
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet
Regionálne informácie sú na prvom mieste! Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, ...

Image in photogallery
TV reklama vedie k rastu malých podnikov - potvrdila to štúdia
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet
TV reklama vytvára 80 percent predaja generovaného menšími firmami napriek účtovaniu ...

Image in photogallery
8 potrieb prečo ľudia sledujú video / výsledky štúdie Thinkbox
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova
Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny ...


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére, na média zaostrené
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová
Krátkodobosť v marketingu podkopáva jej účinnosť - zvyšuje návratnosť investícií, ...

Image in photogallery
Inbound marketing
4.5.2016 09:58 | Regiontvnet
Inbound (prichádzajúci ) marketing je technika pre získavanie zákazníkov na ...

Image in photogallery
TV je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom
3.4.2017 17:15 | TVBA
Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia ...

Image in photogallery
Teórie reklamných účinkov
22.4.2016 07:40 | Regiontvnet
Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia ...


Image in photogallery
Úloha reklamy v propagačnom mixe
25.4.2016 14:54 | Regiontvnet
Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad: Reklama: správy ...

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu 2018
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet
Podľa správy z roku 2017 a trendov z Content Marketing Institute a MarketingProfs ...

Image in photogallery
Inbount marketing reaguje na selektivitu a spotrebu médií
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet
Spotreba médií sa v tejto dobe sa stala selektívnou. On-line spotrebitelia začínajú ...

Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy
18.1.2018 07:44 | TVBA
Viac ako pätinu reklám na internete nevidia živí ľudia, ale boti. I za tieto ...


Image in photogallery
O natívnej reklame
10.1.2018 08:07 | TVBA
Natívna reklama je typ reklamy väčšinou online, ktorá zodpovedá forme a funkcii ...

Image in photogallery
Čo v praxi znamená inbount - prichádzajúci marketing?
18.5.2016 07:41 | Mária Urlandová
Digitální marketéri posledných rokov zámerne používajú pojmy ako "prichádzajúci" ...

Image in photogallery
Čo je content marketing, stratégia a médiá
2.1.2018 08:03 | TVBA
Obsahový marketing je forma marketingu zameraná na tvorbu, publikovanie a distribúciu ...

Image in photogallery
3 trendy v content marketingu pre rok 2018
18.1.2018 07:47 | TVBA
Ale práve tak ako ostatné digitálne disciplíny sa obsahový marketing neustále ...
Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam