Úloha reklamy v propagačnom mixe

25.4.2016 14:54 | Regiontvnet

Zákazníci sa spoliehajú na rôzne typy marketingových komunikácií v rôznych fázach svojho rozhodnutia o kúpe.
Propagačný mix je špecifická kombinácia propagačných metód používaných pre značku, výrobok alebo skupinu produktov.
Reklama sa považuje za násobiteľ, ktorý môže využiť iné prvky propagačného mixu a marketingového programu. Preto sa reklama musí považovať za súčasť širšieho marketingového a propagačného programu.

Propagačný mix obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad:

 • Reklama
  Správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať alebo ovplyvniť ľudí, ktorí ich dostávajú.
 • Značková zábava
  Špecializovaná výroba obsahu určeného na zobrazovanie firemných alebo značkových správ v zábavnom formáte.
 • Public relations (PR)
  Zachovanie sympatití medzi organizáciou a jej verejnosťou.
 • Osobný predaj
  Osobný predaj, priestor v ktorom sa predajca pokúša presvedčiť kupujúceho, aby uskutočnil nákup.
 • Priamy marketing - direct marketing
  Kontaktovanie a ovplyvňovanie starostlivo vybraných vyhliadok prostriedkami, ako je telemarketing a priama pošta.
 • Sponzorovanie
  Akt poskytovania peňazí na televízny alebo rozhlasový program, webové stránky, športové podujatia alebo inú činnosť zvyčajne výmenou za reklamu alebo inú formu propagácie.
 • Umiestňovanie produktov - product placement
  Postup poskytovania produktu alebo služby na zobrazenie v hraných filmoch alebo televíznych programoch.
 • Podpora predaja / merchandising
  Činnosti zamerané na stimuláciu predaja bežne v mieste predaja; zahŕňa zobrazovanie maloobchodných predajní, odber vzoriek, špeciálne cenové ponuky, rozhovory, súťaže, darčeky, propagačné predmety, súťaže a iné metódy.
 • Event marketing
  Plánovaná aktivita na navrhovanie alebo vyvíjanie tematickej činnosti, príležitosti, expozície (ako napríklad športové podujatie, hudobný festival, veľtrh alebo koncert) na propagáciu produktu alebo organizácie.
 • Výstavy / obchodné prehliadky
  Akcie, na ktorých sa môžu spoločnosti zobrazovať svoje výrobky.

Reklama je len jedným z mnohých prvkov, ktorý obsahuje propagačný mix. Keď obchodníci komunikujú s cieľovými trhmi v celej širokej škále rôznych propagačných typov a médií, potenciál pre protichodné alebo zmiešané správy je veľmi reálny.

Preto je dôležité, aby sa reklama posudzovala ako súčasť celkového marketingového komunikačného programu a aby sa podnikli kroky na zabezpečenie jej integrácie so všetkými ostatnými marketingovými komunikáciami tak, aby všetky komunikačné správy hovorili "jediným hlasom".

Proces zabezpečenia konzistentnosti správ v celom marketingovom komunikačnom programe je známy ako integrovaná marketingová komunikácia.
Obchodníci si musia byť vedomí silných a slabých stránok každého z prvkov propagačného mixu, aby mohli vybrať správnu zmes pre danú situáciu. Napríklad, vzťahy s verejnosťou umožňujú poskytovanie vysoko spoľahlivých správ s relatívne nízkymi nákladmi, zatiaľ čo reklama umožňuje opakovanie správ.

Reklama je obzvlášť užitočná pre vytváranie povedomia, ale pre skutočný nákup vstupujú do hry osobné kanály. Správna propagačná zmes by mala zohľadňovať dopad správy aj konzistenciu správ.
Okrem toho, tvorcovia rozhodnutí musia uznať, že spotrebitelia spoliehajú na rôzne zdroje informácií v rôznych fázach procesu rozhodovania o kúpe. Preto musí byť reklama a ďalšie prvky propagačnej kampane integrované, aby spotrebitelia dostali správne správy správnymi kanálmi v správny čas v závislosti od pripravenosti spotrebiteľa kúpiť.

Pokiaľ ide o integrovanú komunikáciu, literatúra identifikuje rôzne typy integrácie:

 • Integrácia obrazu znamená správy, ktoré majú konzistentný vzhľad a bez ohľadu na médium.
 • Funkčná integrácia sa vzťahuje na schopnosť rôznych propagačných nástrojov vzájomne sa dopĺňať a prinášať jednotnú a koherentnú správu.
 • Koordinovaná integrácia sa vzťahuje na spôsoby koordinácie rozličných interných a externých agentúr (napríklad webových dizajnérov, reklamných agentúr, konzultantov v oblasti PR) s cieľom poskytnúť konzistentnú správu.
 • Integrácia zainteresovaných strán sa týka spôsobu, akým všetky zainteresované strany, ako sú zamestnanci, dodávatelia, zákazníci a ďalší spolupracujú na komunikovaní spoločného chápania kľúčových posolstiev a hodnôt spoločnosti.
 • Integrácia vzťahov sa týka spôsobu, akým odborníci v oblasti komunikácie prispievajú k celkových podnikových cieľov spoločnosti a riadenia kvality.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_management


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Všetky články v tejto kategórii  Všetky články v tejto kategórii
predchádzajúci <<  17/24 >> nasledujúci

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam