logo
Nákupný košík


HLAVNÉ MENU

Aké sú vaše ciele a čo chcete TV reklamou dosiahnuť ?

9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová

Televízia je nekonečne všestranná a flexibilná. Má schopnosť plniť rôzne úlohy, od spustenia novej značky po vplyv na celú populáciu krajiny, napríklad aj aby presvedčila mladých ku zápisu na konkrétnu univerzitu. Tu sú len niektoré z cieľov.

Ciele reklamy vychádzajú z rozhodnutia o cieľovej skupine a marketingovom mixe. Určujú, čo by mala reklama v rámci celkového marketingového mixu dosiahnúť.

Podľa primárneho cieľa je účelom:

INFORMOVAŤ

 • informovať trh o nových alebo inovovaných produktoch alebo o možnosti nového využitia
 • informovať trh o zmenách cien
 • informovať o vytvorení nových obchodných príležitostiach
 • vysvetliť ako výrobok funguje (napríklad telenákup)
 • poskytnúť informácie o ponúkaných službách
 • napraviť chybné predstavy o ponúkaných tovaroch a službách
 • rozptýliť obavy spotrebiteľa z nákupu nového výrobku 

PRESVIEDČAŤ

 • zvýšiť preferencie danej značky
 • podpora rozhodnutí spotrebiteľov o zmene značky
 • zmeniť vnímanie niektorých úžitkových vlastností daného tovaru
 • presvedčiť spotrebiteľov ku okamžitému nákupu
 • riešenie krízových situácií pomocou obrannej reklamy

PRIPOMÍNAŤ

 • pripomenúť spotrebiteľom, že by mohol výrobok v blízkej dobe potrebovať
 • pripomenúť spotrebiteľom, kde je možné tovar zakúpiť
 • udržovať povedomie o výrobku i mimo sezónu
 • udržovanie lojality spotrebiteľov

POROVNÁVAŤ

 • poukázať na prednosti vlastného výrobku (služby v porovnaní s obdobným konkurenčným výrobkom, či službou)
  Zdroj: Wikipédia

Budovanie a zmena vnímania značiek

Zmena vnímania značky je jednou z najťažších úloh, ktoré inzerent musí riešiť. Musí sa vymazať súčasné vnímanie značky, presvedčenie a pocity o značke a nahradiť ich novými. Táto úloha si vyžaduje médium, ktoré môže prepracovať mozog, napríklad televíziu.

Sponzorstvo môže veľmi efektívnym a jemným spôsobom premiestniť značku. Napríklad  Bailey's Irish Cream sa výborne premenil na zmyselný nápoj prostredníctvom dlhoročného sponzorstva seriálu Sex v meste.

Zmena správania sa ľudí

Nie všetky reklamy sa týkajú spotreby. Niekedy ide o snahu presvedčiť ľudí, aby zmenili svoje návyky. Napríklad spoločnosť Volvo chcela zmenu vnímania a zviditeľnenie značky a stala sa partnerom kanálu Sky Atlantic na dva roky. Po piatich mesiacoch zaznamenali značný nárast skóre u divákov, ktorí videli televízne sponzorstvo. Spoločnosť Volvo začala byť považovaná za inovatívnejšiu, modernejšiu a značka zaznamenala zvýšenú reputáciu. A čo je najdôležitejšie, spoločnosť Volvo výrazne zvýšila tržby, takmer trojnásobne.

Niektoré kampane zamerané na zmenu správania musia spochybňovať dlhodobé návyky a dokonca aj chemické závislosti. Bolo tu niekoľko významných verejných kampaní týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti, od nosenia bezpečnostných pásov až po fajčenie, ktoré využívali emotívnu silu televízie na to, aby sa dostali k ľuďom.

Zmena správania sa je to, čo potrebujú komerčné značky. Ariel používa televíziu, aby nás všetkých zmenil. Podarilo sa im presvedčiť ľudí, aby prešli na mokrý toaletný papier pomocou emotívnej sily televízie .

Priama reakcia

Každý vie, že maloobchodníci v USA používali televíziu na maximalizáciu úspechu pri akejkoľvek propagácií napríklad sezónny výpredaj, ponuka produktov, otváranie obchodných pobočiek atď. Ale značky môžu tiež využiť schopnosť televízie viesť ľudí k nákupu priamo (telenákup) alebo offline (odkaz na webstránku). Keďže televízne reklamy v 80. rokoch priniesli telefónne čísla a celá veda sa rozvinula o tom, ako efektívne stimulovať reakciu telefónu v rámci kapacity call centra (To je nekonečný úspech telešopingu). Priame finančné značky boli do značnej miery postavené na schopnosti televízie vyrábať potenciálnych zákazníkov a zákaznícke akvizície.

Na Slovensku a v Čechách dostali príležitosť mnohé telešopingové spoločnosti, ktoré práve tu, na neobsadenom trhu vyrástli a zbohatli : napríklad WS teleshopping (a WS krájač), Mediashop (a Total gym)... Slovenské spoločnosti ( aj reklamné agentúry) majú voči telenákupu predsudky a tak ho nevyužívajú - túto výhodu dobrovoľne prenechávajú zahraničným spoločnostiam.

Ale s rastom internetu, značky majú svoje vlastné webové stránky na každý produkt a interakciu so zákazníkmi prostredníctvom odkazov na sociálnych médiách.

Vo veku internetu už diváci televízie prirodzene používajú vyhľadávače na vyhľadávanie značiek, o ktorých počuli v televízií. 
Silné značky, ktoré boli slávne prostredníctvom televízie, sú na internete hľadané viac prirodzeným vyhľadávaním ako sponzorovanými odkazmi. Ľudia vyhľadávajú nielen názvy značiek, ale aj produkty, skladby a hercov, ktoré videli v televízii. Takže stojí za to si zaistiť, aby vaše webové stránky odrážali tieto prvky televíznej reklamy. Teraz viac a viac online značiek investuje do televízie. V skutočnosti tri z desiatich najlepších značiek v televízii sú online značky.

Odozva použitia prostredníctvom iných médií

Iné médiá, najmä tlač, online a direct marketing  ponúkajú vynikajúce mechanizmy odozvy na televíznu reklamu. Často sa nazývajú "aktivačné médiá", pretože aktivujú  povedomie, ktoré vytvorila televízia.

Demonštrácia

Sila televízie je v schopnosti demonštrovať. Prostredníctvom televízie môžu ľudia presne vidieť ako funguje kosačka, vákuové čistiace prostriedky, sklápanie automobilových sedadiel atď. Je teda mimoriadne silná. Niekedy musí divák vidieť produkt v akcii, aby mohol plne porozumieť výhodám. Je to silou pohyblivého obrazu sprevádzaného zvukom, ktorý robí televíznu reklamu tak silnou. Demonštrácia zobrazuje divákom, ako konzumovať nový produkt. Marketéri napríklad vytvorili módu pitia jablkového džúsu prostredníctvom ľadu, lahodných a smädných snímok a ľadových kociek...

Televízni inzerenti už dlho používajú demonštračné pomôcky vo svojich reklamách. Napríklad, vidíme dve biele košele, jednu snehobielu - po opratí v inzerovanej značke a druhú trošku zakalenú.

Udržanie si zákazníka

Je oveľa jednoduchšie a lacnejšie uchovať si existujúcich zákazníkov ako si nájsť nových. Zachovanie zákazníkov je preto kľúčovým faktorom pre každú značku / spoločnosť. Preto je naozaj dôležité pripomenúť vašim existujúcim zákazníkom, prečo milujú vašu značku. Odosielanie inzercie prostredníctvom priamej pošty spolu s mesačnou faktúrou ako súčasťou programu na uchovávanie zákazníkov je efektívnym spôsobom komunikácie so zákazníkmi, ale nestačí.

Televízna kampaň je schopná prinútiť zákazníka, aby sa cítil hrdý na svoju "značku", pripomenul im, prečo kúpili značku na prvom mieste a všetky pozitívne prvky značky a udržali im pocit priazne a hrejivosti, pokiaľ ide o ich výber značky. Najmä ich chráni pred pokrokom všetkých ostatných značiek, ktorí chcú získať vašich zákazníkov pre seba.

Uvádzanie nových značiek

Televízia je nepochybne najefektívnejším prostriedkom na spustenie značiek. Kombinuje rozsah a dosah, ktorý nová značka potrebuje s dopadom na presvedčivosť. Žiadne iné médium nemôže ponúknuť všetky tieto vlastnosti.

Povedomie je ďalším spôsobom, ako si vyvolať popularitu. Takmer všetci pozerajú televíziu. Komerčná TV dosahuje každý mesiac 98% jedincov (Zdroj: BARB). Veľa sa hovorí o rozdrobenosti, ale v skutočnosti televízne kampane dokážu vytvoriť pokrytie veľmi rýchlo. Možno si budete musieť kúpiť viac vysielacieho času ako pred 10 rokmi, ale v skutočnosti rovnaká váha ratingov stojí menej  ako v 80-tych rokoch.

Ale nejde len o popularitu a povedomie o značke. Je to povaha televízneho zážitku, ktorý dáva novým značkám vplyv na emócie a dlhodobé spomienky divákov. Neuroveda už dokázala, že pohyblivé obrazy so zvukom mimoriadne stimulujú naše emócie a našu dlhodobú pamäť. Reklama videná v uvoľnenom stave nie je filtrovaná cez naše kognitívne uvažovanie, a tak sa vyhýba vedomému skríningu a odmietnutiu. Televízna reklama vytvára bohaté a hlboké emocionálne prepojenia a pozitívne súvislostí. Televízna reklama účinne vytvára miesto v mozgu, kde môže žiť nová značka.

Integrácia a rozprávanie príbehov

Ľudia vedú životy viacerých médií. Neočakávame, že televízia bude jediným médiom, ktoré používate. Všetky dôkazy ale naznačujú, že uvedenie televízie do centra integrovanej kampane prinesie lepšie fungovanie každého ďalšieho média.

Rozprávanie príbehov je najsilnejšou metódou ľudskej komunikácie, tak v náboženstve alebo vzdelávaní. Televízne kampane dokážu vytvoriť príbeh, možno s obsadením postáv, ktorý potom bude rezonovať, ak bude videný v statických médiách.

Televízia zakladá kľúčové prvky značky : logo, vizuály, hudbu atď.  v kontexte bohatých médií, takže ak sa používa iná zložka v inom médiu, môže vyvolávať spomienky na plnohodnotnú televíznu komunikáciu. Používanie hudby alebo znakov z televíznych reklám v rádiu môže vyvolať vizuálnu pamäť, ak je tam. Podobne aj kampane statickej tlače a plagátov sú dôslednejšie a majú väčší zmysel po tom, čo boli vytvorené prostredníctvom pohyblivých obrazov. Napríklad istá kampaň mala rozhlasovú reklamu. Ak ste nevideli televíznu reklamu, rádiová kampaň by nemala zmysel.

Programové sponzorstvo a značkový obsah ponúkajú excelentný integračný nástroj pre značky. Dobre využívané sponzorstvo môže prevziať združenia programov do všetkých aspektov značky marketingu; PR, on-pack, in-store, udalosti, komunikácia s zamestnancami, propagácia zákazníkov, ako aj reklama v iných médiách.


 Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava


 • Efektivita televíznej reklamy po všetkých stránkach zosilnela. Vedia to najsilnejšie značky a preto má TV reklama najväčší podiel v mediamixe.
 • Televízia je sledovaná viac ako kedykoľvek predtým a vo všetkých vekových kategóriách. Je všade a vo viacerých platformách.
 • Synergia televízie a online je úchvatná - vzájomne si pomáhajú.
 • Sociálne (získané) médiá nestačia. Ak platená reklama, tak dôveryhodné masmédiá, ktoré naštartujú kampaň.

Image in photogallery
Štúdia: Televízna reklama vedie k rastu malých podnikov (1441)
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet

Image in photogallery
8 potrieb pre ktoré sledujeme video / výsledky štúdie Thinkbox (2690)
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova

Image in photogallery
Televízna reklama je najbezpečnejšia reklamná investícia (860)
30.1.2019 01:34 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Aké má televízia miesto v marketingovej komunikácií (3025)
27.1.2018 07:57 | TVBA


Image in photogallery
Ako manažovať a spravovať reklamu (3360)
17.1.2018 07:55 | TV Bratislava

Image in photogallery
Pravda o mládeži - motivácie pre sledovanie videí (3681)
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo je to AFP - program financovaný inzerentom? (2236)
4.5.2017 14:17 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Paleta obsahového partnerstva v televízií (2392)
4.5.2017 09:49 | Regiontvnet


Image in photogallery
Úvod do obsahu AFP a značkového obsahu (2172)
2.5.2017 12:39 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Úvod do spotovej reklamy (1739)
21.4.2017 07:51 | Regiontvnet

Image in photogallery
Čo dokazujú výskumy v televíznej reklamy (3091)
13.4.2017 08:18 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo treba zvážiť pri plánovaní a kúpe TV kampane? (2861)
10.4.2017 10:23 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Aké sú vaše ciele a čo chcete TV reklamou dosiahnuť ? (2460)
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Ako efektívne zacieliť na skupiny? (2619)
8.4.2017 14:37 | RegionTVnet

Image in photogallery
Možnosti regionálneho plánovania TV (3818)
5.4.2017 11:45 | RegionTVnet

Image in photogallery
Kedy by ste mali inzerovať v televízií? (2476)
4.4.2017 07:58 | RegionTVnet


Image in photogallery
Televízia multiplikuje úspech ostatných médií v mixe (3122)
2.4.2017 15:15 | RegionTVnet

Image in photogallery
Pravidlá a odôvodnenie umiestnenia produktov (2229)
13.5.2016 13:54 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Typy umiestnenia produktu (2477)
10.5.2016 14:58 | Regiontvnet

Image in photogallery
4 spôsoby, ako sa dostať značkový obsah na obrazovku (3042)
9.5.2016 18:29 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Ako získať to najlepšie zo značkového obsahu (2441)
5.5.2016 15:25 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Úvod do Video on demand (2535)
5.5.2016 08:23 | Regiontvnet

Image in photogallery
Kto sú vysielatelia VOD (2758)
5.5.2016 08:11 | Regiontvnet

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá (3511)
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Ako odhadnúť sledovanosť regionálnej TV  (2118)
3.5.2016 15:40 | Regiontvnet

Image in photogallery
Prehľad obsahových partnerstiev (2127)
3.5.2016 07:30 | Regiontvnet

Image in photogallery
Objavte regionálnu televíziu pre vašu úspešnú kampaň  (2842)
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet

Image in photogallery
Televízia má rýchlu odozvu (3167)
15.4.2016 07:42 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Televízia je všade (2990)
15.4.2016 07:18 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia pôsobí na emócie a popularizuje značky (3139)
13.4.2016 18:08 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je životne dôležitá aj pre dlhodobý úspech značky (2863)
13.4.2016 14:44 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je steroid pre iné médiá (3123)
13.4.2016 14:41 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Televízia má bezkonkurenčný rozsah a dosah (2803)
13.4.2016 12:01 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo sa stane, keď odoberiete ľuďom obľúbené značky? (2746)
13.4.2016 10:30 | RegionTVnet

Image in photogallery
Plánovanie televízneho vysielania (2523)
13.4.2016 08:14 | Regiontvnet

Image in photogallery
Ako fázovať televíznu kampaň? (2612)
1.4.2016 10:25 | TVBA


Image in photogallery
Koľko stojí teleshopping? (1986)
26.3.2016 15:09 | Mária Urlandová

Image in photogallery
AFP pomáhajú značkám vyniknúť na preplnenej televíznej scéne (3853)
7.6.2010 15:20 | Regiontvnet
Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam