logo
Nákupný košík


HLAVNÉ MENU

Aké má televízia miesto v marketingovej komunikácií

27.1.2018 07:57 | TVBA

Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má aspoň jeden televízor. To z televízie robí ideálnu voľbu pre oslovenie spotrebiteľov. Použitie televíznych reklám je prospešné vďaka svojmu širokému dosahu a miery. Reklamy sú starostlivo časovo spojené s vhodným programom známym ako " mediálne ťaháky".

Marketingová komunikácia využíva rôzne marketingové kanály a nástroje.

Nástrojom marketingovej komunikácie môže byť čokoľvek: reklama, osobný predaj, priamy marketing, sponzorstvo, komunikácia a propagácia  a vzťahy s verejnosťou.

Marketingová komunikácia (MC) sa skladá z marketingového mixu, ktorý sa skladá z 4P: cena, propagácia, miesto a produkt. Ten sa skladá z 7P: cena, propagácia, miesto, produkt, ľudia, fyzické dôkazy a proces pre podnik založený na službách.

Komunikačné platformy

Komunikačné platformy ako Skype, Facebook alebo iné typy médií sa stali dôležitými komunikačnými prostriedkami. Hoci existujú aj iné metódy komunikácie, ktoré nie sú spojené so sociálnymi médiami, ľudia môžu byť tiež veľmi ovplyvnení svojimi rovesníkmi. Tento proces je známy ako sociálne sprostredkovanie.

Strategický výber rôznych komunikačných platforiem je známy ako mediálna stratégia, ktorej cieľom je zapojiť publikum do zmysluplného rozhovoru a v dôsledku toho vytvoriť trvalý vzťah. Moderné technológie rozšírili používanie platforiem a spôsobov, ktorými môžu spotrebitelia a značka komunikovať.

V dôsledku toho sa kontext platforiem a ich definovanie zmenil.

  • platené (tradičné média: TV, radio, tlač)
  • vlastnené (napríklad vlastný časopis)
  • získané (sociálne siete)

Model uznáva, že komunikácia musí byť dôveryhodná, aby bola efektívna. Štúdie odhaľujú, že veľa spotrebiteľov sa pozerá na fóra - na prieskumy a pýta sa svojich  priateľov alebo vrstevníkov, ktorým dôverujú, aby hodnotili produkty predtým, ako urobia rozhodnutie o kúpe. Účinná komunikácia sa preto opiera o integrovaný prístup jednorozmerných a interaktívnych platforiem.
 

Oznámenie obsahu cez tradičné platformy je prvý krok

Značka ovláda platformu, obsah správy, frekvenciu aj opakovanie komunikačnej správy. Toto sa zvyčajne dosahuje prostredníctvom tradičných platených platforiem, ako sú tlačené, elektronické, vonkajšie a alternatívne médiá, ktoré sa zameriavajú na masový segment cieľového trhu.


Tlačové média

Sú vysoko prispôsobiteľné a líšia sa veľkosťou, fontom a farebnou kombináciou.
Noviny zvyčajne používajú hrubý papier a majú sklon k nízkej reprodukčnej kvalite, zatiaľ čo časopisy môžu zlepšiť vzhľad určitého produktu vďaka použitému lesklému papieru s vysokou hmotnosťou.

Časopisy sú často segmentované podľa tém, ako je zdravie, automobilový priemysel alebo móda, a preto účinne dosahujú konkrétny cieľový trh, zatiaľ čo noviny sa zameriavajú na geografické regióny, ktoré majú tendenciu apelovať na širokú reprezentatívnu vzorku obyvateľstva, a preto majú malý vplyv na selektivitu.


Rozhlas 

Rádio je podľa definície vysielanie zvukových programov pre verejnosť a dnes môže byť vysielané naživo cez širokopásmové pripojenie alebo digitálne prenášané do osobných automobilov alebo domov. Radio komunikácia podporuje "emócie orientované na spotrebiteľa", pretože každý poslucháč je nútený si vizuálne predstavovať význam slov a zvukov, pomocou hudby.

Rádio infomercials sú často len jednoduchý skript, ktorý prečíta moderátor. Toto je rýchle a nevyžaduje si rozsiahle dodacie lehoty, pretože výrobné náklady sú minimálne. 

Televízia

Televízia od svojho vzniku dominuje reklamnej mediálnej scéne kvôli jej kombinácii vizuálnej a sluchovej stimulácie, čo umožňuje väčšiu pozornosť a efektívnejší prenos správ než iné formy médií. To je už silná motivácia pre spoločnosť, ktorá chce zvýšiť povedomie o značke.

Prvotné výrobné náklady na televíznu reklamu sú pomerne vysoké (výroba spotu), ale tým, že sa dostanú k masovému publiku, udržujú si nízku cenu pre diváka, čím sa stávajú efektívnou komunikačnou platformou.

Väčšina domácností v rozvinutých krajinách má aspoň jednu televíziu, čo z nej robí ideálnu voľbu pre oslovenie spotrebiteľov.
Použitie televíznych reklám je prospešné vďaka svojmu širokému dosahu a miery, do akej môže byť obsah segmentovaný podľa plánovaného cieľového trhu. Reklamy sú starostlivo spárované s časovými segmentmi a / alebo spojené s vhodným programom známym ako " mediálne ťaháky".

Možnosti televízneho a rozhlasového vysielania sa v poslednom desaťročí výrazne zvýšili, a preto sú selektívnou a hlboko segmentovanou komunikačnou platformou. Okrem toho klient si môže vybrať, v ktorý čas v danom dni majú byť prehrávané určité reklamy, napríklad počas dopravnej špičky. Televízne a rozhlasové reklamy sa dajú efektívne vyrábať.

Elektronické médiá majú aj funkciu kulisy. Napríklad veľa ľudí počúva rádio alebo má zapnutý televízor počas varenia, upratovania, dokonca aj počas konverzácie s rodinnou návštevou.
 

Aktivácia cez vlastné médiá a sociálne sprostredkovanie je druhý krok

Synergia medzi televíziou a online je obzvlášť veľká. Ľudia sledujú televíziu veľmi často online. Majú inteligentné telefóny, majú prenosné počítače, majú iPady, takže ak vidia televíznu reklamu, ktorá sa im páči, pripoja sa online a zistia viac. Takže každá televízna reklama má priamu odpoveď. 

  • Televízia vyvoláva nepriame reakcie prostredníctvom online kanálov, čo predstavuje 33% predaja prostredníctvom plateného on-line vyhľadávania; 26% prostredníctvom on-line zobrazenia a 20% prostredníctvom affiliate marketingu.
  • Televízia je zodpovedná za riadenie 33% všetkých reakcií na médiá pre značky na sociálnych sieťach.
  • Televízna reklama je rozhodujúca pre vytváranie rozhovorov o značke. Rozhovory o značke, podľa vplyvu média vyvoláva: televízia (51%), PR / správy / novinky značky (19%), online vyhľadávanie a inzercia na partnerskej stránke (12%).
Televízna reklama zvyšuje vyhľadávanie značiek
Množstvo značkových vyhľadávaní vytvorených prostredníctvom televíznej reklamy vo vyhľadávacích nástrojoch, ako je Google, sa zvýšilo o 33%. Bolo vyvolané nárastom "viacnásobného skríningu" - pomocou zariadenia pripojeného k internetu pri sledovaní televízie. Multikanálové prezeranie je skvelé pre televíziu, pretože umožňuje divákom reagovať okamžite. Okrem toho sa zvýšil podiel značiek, ktoré vyzývajú na akciu na internete v televíznych reklamách.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_communications#TelevisionZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava
 /27 >> nasledujúci


  • Efektivita televíznej reklamy po všetkých stránkach zosilnela. Vedia to najsilnejšie značky a preto má TV reklama najväčší podiel v mediamixe.
  • Televízia je sledovaná viac ako kedykoľvek predtým a vo všetkých vekových kategóriách. Je všade a vo viacerých platformách.
  • Synergia televízie a online je úchvatná - vzájomne si pomáhajú.
  • Sociálne (získané) médiá nestačia. Ak platená reklama, tak dôveryhodné masmédiá, ktoré naštartujú kampaň.

Image in photogallery
Štúdia: Televízna reklama vedie k rastu malých podnikov (1422)
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet

Image in photogallery
8 potrieb pre ktoré sledujeme video / výsledky štúdie Thinkbox (2659)
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova

Image in photogallery
Televízia je srdcom videosveta (866)
15.2.2019 15:25 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízna reklama je najbezpečnejšia reklamná investícia (838)
30.1.2019 01:34 | Mária Urlandová


Image in photogallery
TV reklama je na prvom mieste v dôveryhodnosti a na konci sú sociálne siete (869)
30.1.2019 01:13 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Aké má televízia miesto v marketingovej komunikácií (3007)
27.1.2018 07:57 | TVBA

Image in photogallery
Ako manažovať a spravovať reklamu (3354)
17.1.2018 07:55 | TV Bratislava

Image in photogallery
Pravda o mládeži - motivácie pre sledovanie videí (3654)
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére a médiá  (1403)
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo je to AFP - program financovaný inzerentom? (2233)
4.5.2017 14:17 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Paleta obsahového partnerstva v televízií (2387)
4.5.2017 09:49 | Regiontvnet

Image in photogallery
Úvod do obsahu AFP a značkového obsahu (2168)
2.5.2017 12:39 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Úvod do spotovej reklamy (1731)
21.4.2017 07:51 | Regiontvnet

Image in photogallery
Čo dokazujú výskumy v televíznej reklamy (3070)
13.4.2017 08:18 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo treba zvážiť pri plánovaní a kúpe TV kampane? (2855)
10.4.2017 10:23 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Aké sú vaše ciele a čo chcete TV reklamou dosiahnuť ? (2455)
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Ako efektívne zacieliť na skupiny? (2614)
8.4.2017 14:37 | RegionTVnet

Image in photogallery
Možnosti regionálneho plánovania TV (3811)
5.4.2017 11:45 | RegionTVnet

Image in photogallery
Kedy by ste mali inzerovať v televízií? (2473)
4.4.2017 07:58 | RegionTVnet

Image in photogallery
Televízia multiplikuje úspech ostatných médií v mixe (3106)
2.4.2017 15:15 | RegionTVnet


Image in photogallery
Pravidlá a odôvodnenie umiestnenia produktov (2225)
13.5.2016 13:54 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Typy umiestnenia produktu (2472)
10.5.2016 14:58 | Regiontvnet

Image in photogallery
4 spôsoby, ako sa dostať značkový obsah na obrazovku (3035)
9.5.2016 18:29 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Ako získať to najlepšie zo značkového obsahu (2437)
5.5.2016 15:25 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Úvod do Video on demand (2527)
5.5.2016 08:23 | Regiontvnet

Image in photogallery
Kto sú vysielatelia VOD (2750)
5.5.2016 08:11 | Regiontvnet

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá (3488)
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Ako odhadnúť sledovanosť regionálnej TV  (2113)
3.5.2016 15:40 | Regiontvnet


Image in photogallery
Prehľad obsahových partnerstiev (2124)
3.5.2016 07:30 | Regiontvnet

Image in photogallery
Objavte regionálnu televíziu pre vašu úspešnú kampaň  (2835)
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet

Image in photogallery
Televízia má rýchlu odozvu (3148)
15.4.2016 07:42 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je všade (2971)
15.4.2016 07:18 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Televízia pôsobí na emócie a popularizuje značky (3122)
13.4.2016 18:08 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je životne dôležitá aj pre dlhodobý úspech značky (2847)
13.4.2016 14:44 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je steroid pre iné médiá (3103)
13.4.2016 14:41 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia má bezkonkurenčný rozsah a dosah (2785)
13.4.2016 12:01 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Čo sa stane, keď odoberiete ľuďom obľúbené značky? (2722)
13.4.2016 10:30 | RegionTVnet

Image in photogallery
Plánovanie televízneho vysielania (2520)
13.4.2016 08:14 | Regiontvnet

Image in photogallery
Ako fázovať televíznu kampaň? (2604)
1.4.2016 10:25 | TVBA

Image in photogallery
Koľko stojí teleshopping? (1980)
26.3.2016 15:09 | Mária Urlandová


Image in photogallery
AFP pomáhajú značkám vyniknúť na preplnenej televíznej scéne (3842)
7.6.2010 15:20 | Regiontvnet
Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam