logo
Nákupný košík


HLAVNÉ MENU

Pravda o mládeži - motivácie pre sledovanie videí

19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová

 Štúdia britskej Thinbox štúdia skúmala úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhalila ich mediálne návyky a motivácie.

Pomocou kvalitatívnych metód preskúmali úlohu rôznych typov videí v živote mladých ľudí. Dôležité je pochopiť, či sú súčasné návyky spôsobené životným štádiom (lebo aj mladí ľudia stárnu), alebo či terajšie správanie im ostane.

Prostredníctvom pozorovania a diskusie so širokým spektrom vekových skupín vo veku 14 až 24 rokov identifikovali vzájomne prepojené aspekty, ktoré majú významný vplyv na to, ako mladší ľudia konzumujú video a na výber obsahu, ktorý hľadajú. 

Dôležité zistenia

 • Televízia zaberá 65% spotreby videa u ľudí vo veku 16-24 rokov.

 • YouTube zaberá  7% času videa u ľudí vo veku 16-24 rokov.

 • Mladí ľudia majú zvyčajne obmedzenú kontrolu nad hlavným televíznym prijímačom.

 • Nuda je kľúčovou motiváciou pre sledovanie online videa.

 • Vytváranie identity je základným nástrojom na výber obsahu.

 • Strach z nedostatku ovplyvňuje videoobsah, ktorý je vyhľadávaný a zdieľaný.

Mladí ľudia trávia obrovský čas sledovaním videa; v priemere to je takmer tri a pol hodiny denne. V kombinácii s množstvom dostupných služieb - od televízneho vysielania na YouTube až po odberateľské služby, ako je Netflix, je dôležité pochopiť túto oblasť a jej vplyv na mladých ľudí.

Nižšie uvedený graf (ktorý čerpá z údajov z Ofcom, BARB, Comscore a IPA) ukazuje, ako sa spotreba videa pre mladých ľudí líši od zvyšku Veľkej Británie:

Celková spotreba videa

 

Sledovanie televízie dominuje nad sledovaním ostatného videa u všetkých vekových kategórií.

Ľudia vo veku 16-24 rokov majú rozmanitejšie video návyky, ale televízia predstavuje dve tretiny celkového počtu videí v porovnaní s priemerom vo Veľkej Británii, ktorý je  81%.

Dnešná 20-ročná osoba je študentom a žije doma s rodičmi, alebo je už v manželskom zväzku a pracuje na plný úväzok. Je spravodlivé uviesť, že ľudia vo veku 14 až 24 rokov sú viac ovplyvnení vekom, vzdelaním a životným štýlom ako ktorákoľvek iná skupina ľudí. To má vplyv na spôsob, akým spotrebúvajú video. A ako vieme z vyššie uvedeného grafu, spotrebúvajú veľa videa.

 

Čím je táto skupina jedinečná?

Majú čas, ale často nemajú priestor

Mladší ľudia majú viac voľného času ako väčšina ľudí, ale cítia sa zaneprázdnení. Nuda môže byť problémom, hlavne pre  skupinu 14-16 rokov.
Obsah televízneho vysielania hrá najdôležitejšiu úlohu v celom tomto spektre.
Obsah slúži ako časový doplnok, pomáha uvoľniť sa a zotaviť zo stresu života a často sa využíva aj ako odmena za každodenné úsilie.
Sledujú najmä vysielaný lineárny obsah a VoD, zatiaľ čo on-line video je na opačnom konci ako jednoduchý a prístupný spôsob, ako zabiť voľný čas
.

Priestor je tiež faktorom, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým videozáznamy dostávajú do svojich životov. Tí, ktorí žijú so svojimi rodičmi, a čoraz väčší počet dnešných mladých ľudí neopúšťa hniezdo tak rýchlo, zvyčajne nemajú kontrolu nad hlavným televízorom. Všade existuje súťaž o hlavnú obrazovku a kolektívne sa rozhoduje o tom, čo sa bude pozerať. Túžba konzumovať obsah vo svojom vlastnom priestore a bez hrania druhých husli s rodičmi, súrodencami alebo priateľmi je primárnou hnacou silou pre sledovanie sekundárnych zariadení. V skutočnosti je zobrazovanie prostredníctvom iných zariadení dvakrát väčšie ako u dospelých.

Okrem toho domov zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v živote dnešných adolescentov. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami je ich sloboda viac obmedzovaná, pretože rodičia držia svoje deti blízko. Existujú tiež oveľa prísnejšie zákony na pitie a financie,  čo má vplyv na slobodu dospievajúcich aj mladších dospelých. V mnohých ohľadoch, pobyt s videm sa stal novým "ísť von". Sú to úžasné noci so svojimi blízkymi okolo televízora alebo veľké noci so zaujímavým programom a množstvom priateľov.
Domácnosť hrá väčšiu úlohu ako kedykoľvek predtým v živote mladých ľudí.

Hľadajú svoju identitu, ale majú aj túžbu učiť sa po svojom

Nie je prekvapením, že vytváranie identity je pre túto vekovú skupinu základom, najmä pokiaľ ide o video. 14-16 roční sa takto učia, kto sú a kým sa chcú stať.
Médiá zohrávajú dôležitú úlohu v tomto vývoji a potreba vyhľadávať ľudí podobného veku na obrazovke je veľmi výrazná.
Telenovely, seriály a reality shows je základ  pravidelných sledovaní televíznych kanálov respondentov. Vytváranie identity tiež pripravilo cestu pre vlogerov,  aby sa stali súčasťou hlavného prúdu pre toto publikum.  Najmä 14-16 roční cez vlogy uspokojujú potrebu nájsť svoju identitu.

Ďalším prvkom, ktorý tento vek odlišuje od iných vekových skupín, je ich túžba učiť sa. Nie je to len sledovanie záujmov, ale rozširovanie poznatkov na praktický účel; či sa učíte variť, hrať na gitaru alebo ovládať najnovšiu hru. Obsah v skrátenej podobe je skvelý spôsob, ako sa učiť. Výukové programy sú na YouTube sú samozrejmosťou, a potreba učiť sa je len jedným z dôvodov, prečo sa vlogeri špecializujú na určité predmety, - chcú sa stať súčasťou video života mladých ľudí. Pokiaľ ide o vzdelávanie, televízia je vnímaná trochu inak. Tá má tendenciu poskytovať ašpiráciu a smer.

Fyzická a virtuálna sociálna údržba - potreba zdieľať čas a priestor s inými

Potreba sociálneho prepojenia je základom pre každého človeka, aj mladí ešte stále určujú, kým sú a s ktorými sa chcú stretnúť. Investovanie času a úsilia na udržanie spoločenského života a sociálnej prítomnosti je jedným z dôvodov, prečo dnešní mladí ľudia majú zvýšený pocit "zaneprázdnenosti". Sociálna údržba preto spadá do dvoch oblastí:

 • Fyzická sociálna údržba
  Potreba zdieľať čas a priestor s inými ľuďmi je súčasťou človeka. Televízia vždy zohrávala dôležitú úlohu pri spájaní ľudí, najmä v domácnostiach, pretože poskytuje ľahko dostupný spoločný bod záujmu. Je to ako podpora rovnakého futbalového tímu. Je to veľmi dôležité pre mladých ľudí. Pre 14-16 rokov, ktorí žijú v rodičovskom dome, televízia, najmä seriály, poskytujú jednoduché spoločné chvíle so svojimi rodičmi a solídny dôvod, prečo sa stretávajú. V spoločných domácnostiach televízia zjednocuje členov domácnosti, ktorí by inak môžu viesť úplne odlišné životy.
 • Virtuálna sociálna údržba
  Je novší fenomén, spôsobený vzostupom sociálnych médií. To je dôvod, prečo mladí ľudia tvrdia, že sa cítia mizerne, hoci všetko majú. Zdieľanie krátkych obsahov a najnovších programov youtuberov na Facebooku môže poskytnúť úroveň priateľstva a hodnoty priateľmi. Facebook je čoraz viac využívaný ako spôsob filtrovania krátkych obsahov na YouTube a zdieľanie klipov medzi rovnako zmýšľajúcimi priateľmi. Strach z vynechania alebo "FOMO", ako sa to nazýva, to pomáha riadiť a má významný vplyv na video obsah, ktorý spotrebúvajú, a spôsob, aký ho spotrebúvajú. Spolu s udržaním profilu v reálnom svete musia byť vo virtuálnom svete nepretržite aktívni, aby si zachovali osobnosť, ktorú chcú zobrazovať.
  Televízia je aktívnou súčasťou virtuálnej sociálnej údržby. Sociálne médiá umožňujú ľuďom zdieľať skúsenosti so sledovaním svojich obľúbených koncertov online, prinášať programy, ktoré milujú širšiemu publiku a vyhľadávať príslušný obsah. Televízia a sociálne siete sú pre toto publikum skutočne prepojené.

 

Mladí ľudia a ich vnímanie reklamy

 • Vnímanie reklamy u mladších ľudí je v podstate podobné ako u širšieho obyvateľstva, ale značky musia viacej pracovať, aby ich inšpirovali a bavili. Rezonancia je preto nevyhnutná - oveľa viac než relevantnosť.
 • Humor je pre túto vekovú skupinu veľmi dôležitý - neuctivé a zábavné reklamy sú pre nich najzaujímavejšie. Je pravdepodobné, že uprednostňujú reklamu s osobnosťami podobného veku, s ktorými sa môžu stotožniť. Televízia je vo všeobecnosti médiom, ktorému najviac veria.
 • Tvrdia, že sa vyhýbajú reklamám vo všetkých formách médií, ale dokážu ľahko rozprávať o svojich obľúbených reklamách, z ktorých takmer všetky sú audiovizuálne, a to najmä v televízii. Je dôležité, aby si inzerenti uvedomovali, že aj keď sa nemusia priamo zameriavať na mladých ľudí, sú to ich budúci spotrebitelia, a preto je budovanie značky v ranom veku skvelým spôsobom ako získať konkurenčnú výhodu.
  Skrátka, nechajte ich smiať sa, vytvorte reklamu, ktorá s nimi rezonuje a nechajte ich zistiť, ako by chceli reagovať. 

Aká je budúcnosť?

Existujú zrejmé náznaky, že spôsob, akým si mladí ľudia prezerajú video, im neostane po zvyšok svojho života.

Životná etapa, nie vek, je najdôležitejším faktorom spotreby videa, ale aj mladí ľudia nakoniec vyrastú. Nakoniec budú mať svoj vlastný priestor, viac finančnej nezávislosti a ich voľný čas bude obmedzený. Väčšina ľudí sa nakoniec ocitne v zamestnaní na plný úväzok a mnohí sa usadia s partnermi a založia si rodiny. Ich sociálne kruhy sa po ukončení vzdelávania znižujú, potreba spájania sa zmenší a v konečnom dôsledku sa ich vzťah k videu stabilizuje.

Samozrejme, že budú viac zvyknutí na to, že naplnia svoj čas krátkym obsahom a budú zvyknutí mať na dosah ruky veľa televízie. Úloha videa je závislá od potreby. Potreby sa zmenia, pretože mladí ľudia budú starší a technológia sa bude naďalej meniť alarmujúcim tempom a to bude mať vplyv na spôsob konzumácie videa.

Zdroj: Rešerš študie, Thinkbox
Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava


 • Efektivita televíznej reklamy po všetkých stránkach zosilnela. Vedia to najsilnejšie značky a preto má TV reklama najväčší podiel v mediamixe.
 • Televízia je sledovaná viac ako kedykoľvek predtým a vo všetkých vekových kategóriách. Je všade a vo viacerých platformách.
 • Synergia televízie a online je úchvatná - vzájomne si pomáhajú.
 • Sociálne (získané) médiá nestačia. Ak platená reklama, tak dôveryhodné masmédiá, ktoré naštartujú kampaň.

Image in photogallery
Štúdia: Televízna reklama vedie k rastu malých podnikov (1422)
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet

Image in photogallery
8 potrieb pre ktoré sledujeme video / výsledky štúdie Thinkbox (2660)
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova

Image in photogallery
Televízia je srdcom videosveta (866)
15.2.2019 15:25 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízna reklama je najbezpečnejšia reklamná investícia (838)
30.1.2019 01:34 | Mária Urlandová


Image in photogallery
TV reklama je na prvom mieste v dôveryhodnosti a na konci sú sociálne siete (870)
30.1.2019 01:13 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Aké má televízia miesto v marketingovej komunikácií (3007)
27.1.2018 07:57 | TVBA

Image in photogallery
Ako manažovať a spravovať reklamu (3354)
17.1.2018 07:55 | TV Bratislava

Image in photogallery
Pravda o mládeži - motivácie pre sledovanie videí (3655)
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére a médiá  (1403)
7.12.2017 09:04 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo je to AFP - program financovaný inzerentom? (2233)
4.5.2017 14:17 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Paleta obsahového partnerstva v televízií (2388)
4.5.2017 09:49 | Regiontvnet

Image in photogallery
Úvod do obsahu AFP a značkového obsahu (2168)
2.5.2017 12:39 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Úvod do spotovej reklamy (1731)
21.4.2017 07:51 | Regiontvnet

Image in photogallery
Čo dokazujú výskumy v televíznej reklamy (3070)
13.4.2017 08:18 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo treba zvážiť pri plánovaní a kúpe TV kampane? (2855)
10.4.2017 10:23 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Aké sú vaše ciele a čo chcete TV reklamou dosiahnuť ? (2455)
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Ako efektívne zacieliť na skupiny? (2615)
8.4.2017 14:37 | RegionTVnet

Image in photogallery
Možnosti regionálneho plánovania TV (3811)
5.4.2017 11:45 | RegionTVnet

Image in photogallery
Kedy by ste mali inzerovať v televízií? (2473)
4.4.2017 07:58 | RegionTVnet

Image in photogallery
Televízia multiplikuje úspech ostatných médií v mixe (3107)
2.4.2017 15:15 | RegionTVnet


Image in photogallery
Pravidlá a odôvodnenie umiestnenia produktov (2225)
13.5.2016 13:54 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Typy umiestnenia produktu (2472)
10.5.2016 14:58 | Regiontvnet

Image in photogallery
4 spôsoby, ako sa dostať značkový obsah na obrazovku (3035)
9.5.2016 18:29 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Ako získať to najlepšie zo značkového obsahu (2437)
5.5.2016 15:25 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Úvod do Video on demand (2527)
5.5.2016 08:23 | Regiontvnet

Image in photogallery
Kto sú vysielatelia VOD (2750)
5.5.2016 08:11 | Regiontvnet

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá (3488)
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Ako odhadnúť sledovanosť regionálnej TV  (2113)
3.5.2016 15:40 | Regiontvnet


Image in photogallery
Prehľad obsahových partnerstiev (2124)
3.5.2016 07:30 | Regiontvnet

Image in photogallery
Objavte regionálnu televíziu pre vašu úspešnú kampaň  (2835)
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet

Image in photogallery
Televízia má rýchlu odozvu (3148)
15.4.2016 07:42 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je všade (2971)
15.4.2016 07:18 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Televízia pôsobí na emócie a popularizuje značky (3122)
13.4.2016 18:08 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je životne dôležitá aj pre dlhodobý úspech značky (2847)
13.4.2016 14:44 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je steroid pre iné médiá (3104)
13.4.2016 14:41 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia má bezkonkurenčný rozsah a dosah (2786)
13.4.2016 12:01 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Čo sa stane, keď odoberiete ľuďom obľúbené značky? (2722)
13.4.2016 10:30 | RegionTVnet

Image in photogallery
Plánovanie televízneho vysielania (2520)
13.4.2016 08:14 | Regiontvnet

Image in photogallery
Ako fázovať televíznu kampaň? (2604)
1.4.2016 10:25 | TVBA

Image in photogallery
Koľko stojí teleshopping? (1980)
26.3.2016 15:09 | Mária Urlandová


Image in photogallery
AFP pomáhajú značkám vyniknúť na preplnenej televíznej scéne (3842)
7.6.2010 15:20 | Regiontvnet
Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam