logo
Nákupný košík

TELEVÍZIA
HLAVNÉ MENU

Pravidlá sponzoringu v skratke

4.5.2016 14:14 | Mária Urlandová

V roku 2018 je trendom tzv. inbound (prichádzajúci) marketing, ktorý presviedča kupujúceho cez jeho povedomie budované prostredníctvom digitálnych techník a sociálne siete. Prax a skúsenosti najznámejších svetových značiek, ale potvrdzuje neporaziteľnú silu televízie.
Jednou z foriem je sponzoring televízneho programu / relácie, kde sponzor spája svoju značku s obsahovými hodnotami programu. Z toho dôvodu netreba zabúdať ani na klasický sponzoring.

Sponzorovanie je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity poskytovateľa sponzoringu.
Sponzoring realizuje uvedením informačného predelu "Tento program vám prináša..." 

 • Sponzorovanie programu umožňuje inzerentovi umiestniť pred a po relácií odkazy z logom a komerčnou informáciou.
 • Sponzorský odkaz sa nachádza medzi reklamným blokom a samotným programom a zaručuje tak vynikajúcu pozíciu a maximálnu viditeľnosť vášmu zvolenému cieľovému publiku.

Aké dlhé sú sponzorské odkazy?
To závisí na obchodnej politike konkrétneho vysielateľa. V SR sú spravidla 10 alebo 15 sekúnd. Niektoré stanice v EÚ majú rôzne dĺžky odkazov od 5 - 20 sekúnd, pričom napríklad otvárací odkaz je dlhší ako záverečný. Dĺžka sa tiež môže líšiť podľa žánru: film, info o počasí, zábava...

Zásady pri sponzoringu

 • Sponzorované programy musia byť jasne označené ako odkaz na meno a / alebo logo sponzora na začiatku a na konci programu.
 • Vzťah medzi sponzorom a sponzorovaným programom musí byť transparentný. Sponzor zároveň, podľa zákona, nesmie ovplyvňovať obsah, teda diktovať scenár sponzorovaného televízneho programu. Preto sponzorské odkazy musia byť jasne oddelené od programov zvukom a obrazom.
 • Sponzoring má informačný charakter o sponzorovi. Sponzorský odkaz nie reklamou ani telenákupom a teda nemal by propagovať sponzora programu a jeho produkty. Je potrebné vynechať superlatívy a výzvy ku kúpe produktu. Predovšetkým nesmú podporovať nákup alebo prenájom výrobkov alebo služieb sponzora alebo tretej strany. Sponzorské odkazy teda nesmú obsahovať reklamné prvky alebo výzvy na akciu.

Sponzoring je vlastne mecenášstvo, kde "kráľovská značka" podporuje talentovaného umelca = TV program, ktorý si zaslúži podporu.

Čo je sponzoring TV programov z pohľadu zákona?

§38 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon“) hovorí:

Sponzorovanie na účely zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytla, ak nie je vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo tento program vyrobila.

Výber sponzorovaného programu

 • Sponzorovať je možné akýkoľvek program,okrem zakázaných.

 • Zákaz sponzoringu sa vzťahuje na programy spravodajstva, športového spravodajstva a programov politickej publicistiky. Výnimku tvoria samostatné spravodajské programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej situácii alebo o športe.

 • Taktiež sponzorovanie doplnkového vysielania okrem časomiery sa zakazuje.

Kto môže a kto nesmie byť sponzorom

 • Sponzorom môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba okrem tých, ktorí sú zakázaní zo zákona.
 • Sponzorom programu nesmie byť fyzická a právnická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa zakazuje.
 • Sponzorom nesmie byť výrobca audiovizuálnych diel alebo vysielateľ, výrobca alebo predajca tabakových výrobkov, zbraní a streliva, politická strana, hnutie alebo kandidát, cirkev, náboženská spoločnosť a pod.
 • Výrobcovia alebo predajcovia výrobkov a služieb, ktorých reklama vo vysielaní je časovo obmedzená po 22.00 h môžu byť sponzormi programov vysielaných iba po 22.00 h.
 • Sponzorom programov pre deti a mládež nemôžu byť výrobcovia alebo predajcovia alkoholických nápojov.

Ako má vyzerať sponzorský odkaz

 • Označenie sponzora sponzorovaného programu musí obsahovať názov, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, alebo logo sponzora.
 • Sponzorovaný program musí byť označený na začiatku aj na konci programu.
 • Sponzorský odkaz nesmie využívať reklamné prvky, napríklad vizuál z kampane, či zostrih spotu. Obvykle sa uvádza obchodné meno spoločnosti a logo, ale môžné uviesť jeden zo známych výrobkov, služieb, označenie povesti alebo ochrannú známku.
 • Cieľom je informovať diváka o sponzorovaní programu a umožniť mu identifikáciu sponzora a jeho spojenie so sponzorovaným programom (v obraze alebo vo zvuku).
 • Sponzorský odkaz nesmie priamo podporovať predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch či službách v týchto programoch.
 • Sponzorský odkaz môže obsahovať aj informácie o kontakte na sponzora, napr. telefónne číslo, faxové číslo, e-mail alebo adresu webovej stránky sponzora, tieto však nesmú vyzývať recipienta na kontaktovanie sponzora.


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print • Efektivita televíznej reklamy po všetkých stránkach zosilnela. Vedia to najsilnejšie značky a preto má TV reklama najväčší podiel v mediamixe.
 • Televízia je sledovaná viac ako kedykoľvek predtým a vo všetkých vekových kategóriách. Je všade a vo viacerých platformách.
 • Synergia televízie a online je úchvatná - vzájomne si pomáhajú.
 • Sociálne (získané) médiá nestačia. Ak platená reklama, tak dôveryhodné masmédiá, ktoré naštartujú kampaň.
Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam