8 potrieb pre ktoré sledujeme video / výsledky štúdie Thinkbox

16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova

Video je pevne zakorenené v našich životoch. Či už trávime na pohovke televízny večer alebo zabíjame čas na našich mobilných telefónoch pred príchodom autobusu, príležitosti na sledovanie televízie neboli nikdy väčšie ako teraz.
Aké sú motívy divákov pre sledovanie televízie?
Čo ich vedie k tomu, aby sledovali riadne televízne vysielanie v obývačke, alebo chodili do archívov videoportálov - VoD?

Štúdia Thinkbox v partnerstve s MTM objavila osem televíznych "potrieb".

Kľúčové poznatky:

 • Potreby ľudí sú trvalé, ale niektoré sú viac spojené s vekom alebo životným štádiom.
 • Vzhľadom na to, že sa počet formátov videa znásobil, rozsah očakávaní od videa sa tiež rozšíril.
 • Lineárna televízia (klasická, televízny vysielateľ, tradičné médium) uspokojuje najširší okruh potrieb na sledovanie videa, viac než akýkoľvek iný formát videa.
 • Lineárna televízia vyniká pri poskytovaní zdieľaného zážitku a umožňuje nám zostať v kontakte so širším svetom.
 • Túžba uniknúť do sveta kvalitného televízneho obsahu je hlavným hnacím motorom pre sledovanie televíznych programov a prihlasovacích platforiem VoD, ktoré vynikajú pri plnení tejto potreby.
 • Online video platformy (vrátane YouTube a Facebooku) slúžia pre odlišné potreby, ktoré majú tendenciu byť riadené osobitnou funkciou alebo rozptýlením.
 • Rozširovanie videa znamená, že každý formát bol oslobodený, aby vynikol čo najlepšie.

Zistenie

Vedci konštatujú, že úloha videa sa diverzifikovala, a v našich životoch existujú jeho rôzne formy.

Zistli, že v súčasnosti existuje osem rôznych potrieb pre spotrebu videa.
Celkovo ľudské potreby zostávajú pomerne konštantné a motivácia pre sledovanie videa trvá.
Spôsob, akým tieto potreby uspokojujeme s AV (audiovizuálnym) obsahom, bol ovplyvnený vývojom a masovou dostupnosťou technológie.
Vzhľadom na to, že došlo k vývoju videozáznamu a nárastu využívania inteligentných zariadení, zvýšila sa naša chuť k AV obsahu. Video poskytuje prostriedky na uspokojenie potrieb, ktoré boli predtým splnené inými spôsobmi.

 

 

Televízni vysielatelia

Myslí sa tým klasická, tradičná, lineárna či ofline televízia, akú poznáme všetci.
Relaxácia, zábava a spoločné zážitky.
Motivácia oddýchnuť si, skúsiť uniknúť zo sveta všednej reality je základom toho, prečo televízia bude aj naďalej zakorenená v našich životoch.
Kvalitatívna vedecká práca opätovne potvrdila, že klasická televízia je cenným, dôveryhodným a hodnotným spôsobom naplnenia širokej škály potrieb a vývoj nových platforiem je neoddeliteľnou súčasťou budúceho overovania si postavenia televízneho vysielania v očiach divákov.

Video na požiadanie - VoD

Rozširovanie služieb VoD, ktoré teraz predstavujú 10% priemernej spotreby videa, zvýšilo schopnosť televízie slúžiť rôznym potrebám. Je to preto, že celé série televíznych programov sú dostupné na požiadanie.

 

 

Online video

Dostupnosť videa online na platformách, ako sú YouTube a Facebook, umožnilo nielen lepšie splnenie niektorých potrieb, ale aj vývoj nových.
Online video predstavuje 18% zo všetkých videí, ale zvyčajne slúži iným funkciám ako televízne vysielanie a služby VoD.
Objavil sa totiž kľúčový motor spotreby videa online kvôli výskytu krátkeho obsahu.
Okrem toho je online video cieľovým miestom pre praktickú pomoc kvôli množstvu návodov "ako na to".

Životná etapa

Vplyv životného štádia je všeobecne sekundárny voči celkovým ľudským potrebám - väčšina z nich je univerzálna, ale spôsoby, ktorými tieto potreby spĺňame, sa s vekom odlišujú.

Výskum poukázal na niektoré kľúčové rozdiely.
Mladí ľudia viac potrebujú rozptýlenie a je menej pravdepodobné, že ich zaujíma, čo sa deje v širšom svete.
Otázka je, ako sa budú správať v produktívnom veku.

Typickí mladí ľudia majú veľa času (hoci sa cítia zaneprázdnení) a väčšiu potrebu rozptýlenia, ale úloha videa pri uspokojovaní tejto potreby sa ukáže neskôr. Pravda príde s časom a ďalším výskumom.

 

 

Potreby pre sledovanie videa

1. Relaxácia (unwind) - 26%

Potreba relaxovať je univerzálna. Všetci sa potrebujeme zbaviť stresu a video, najmä lineárna televízia, hrá dôležitú úlohu v tom, že nám to umožňuje.
Preto nie je prekvapujúce, že tvorí viac ako štvrtinu času stráveného sledovaním videoobsahu.
Z pohľadu správania sa človek počas dňa unaví, a to má vplyv na to, ako sa rozhodujeme.
To platí bez ohľadu na vek alebo život. Máme tendenciu uprednostňovať "bezpečnejšie", známe možnosti, ktoré minimalizujú psychickú námahu a maximalizujú potenciálnu spokojnosť.
To vysvetľuje, prečo mnohí z nás majú podobnú večernú rutinu.
Keď skončíme dennými aktivitami, väčšina z nás sa chce najesť, relaxovať a ísť spať. Televízia je v stále spoľahlivým a ľahkým zdrojom zábavy.
Lineárna televízia má tendenciu vyhrávať nad VoD - pretože ten vyžaduje isté úsilie.

Kľúčové atribúty:

 • Lineárna televízia prevažuje pre túto potrebu, ale VoD zohráva úlohu pri plnení tejto potreby, najmä pre mladšie publikum.
 • Pohovka je cieľom (dokonca aj pre mladších divákov) a my máme tendenciu ju používať vo večerných hodinách, po práci a škole.
 • Ľudia uprednostňujú obsah, ktorý zlepšuje náladu, ako je komédia, ľahká zábava alebo drámy.
 • Pre ľudí vo veku 16-34 rokov môže aj online video niekedy naplniť túto potrebu, keď pasívne sledujú zábavné videá a hudobné videoklipy.

RELAX

Odpočítavajte 26% času prehliadania

 

2. Rozptýlenie (discract) - 18%

S rozširovaním inteligentných telefónov, na na odvrátenie pozornosti sú blízko konce prstov. Spotreba videa je len jedným zo spôsobov, ktorými túto potrebu uspokojujeme. Flexibilita mobilných zariadení znamená, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, môže byť nájdený obsah, ktorý vyplní čakanie na autobus, alebo prestávku v práci.
Táto potreba okamžitého uspokojenia je univerzálnym znakom, ale iba pre mladších ľudí - ktorí majú na to čas.
Video je len jedným spôsobom (spolu so surfovaním na sociálnych sieťach, hraním hier a všeobecným prehliadaním), aby sa mohli rozptýliť, Vo všeobecnosti sa vyhľadáva obsah, ktorý sa môže spotrebovať v krátkom čase.

Kľúčové atribúty:

 • 28% spotreby videa v rozmedzí 16 až 24 rokov je z dôvodu potreby odvrátiť pozornosť.
 • Online obsah je kľúčom k rozptýleniu. Krátke relácie (v priemere 2-15 minút) dominujú.
 • Krátke videá - zvyčajne trvajú menej ako 5 minút - sa aktívne vyberajú na základe chutí a záujmu používateľa. Humor, krátke televízne, filmové alebo športové vystúpenia, hry a hudba dominujú tejto potrebe.
 • Popoludnie je najrozšírenejšia časová doba na rozptýlenie.
 • Online video zohráva významnú úlohu pri napĺňaní tejto potreby aj pre ľudí nad 55 rokov. ale tí s najväčšou pravdepodobnosťou vyhľadávajú online obsah lineárnej televízie. (Majú čas, ale skôr hľadajú informácie o živote a svete.)

 

Odstraňujte 18% času zobrazenia

 

3. Komfort - 16%

Ľudia sú spoločenské bytosti a všetci potrebujeme tráviť čas s tými, ktorých milujeme - najmä s našimi partnermi a najbližšou rodinou. Platí to bez ohľadu na vek alebo životné štádium a väčšina z nás uznáva úlohu televízie pri spájaní domácností.
Televízia zohráva dôležitú úlohu pri trávení času s ľuďmi, ktorí sú k nám najbližšie.
TV spája domácnosti upokojujúcim a relaxačným spôsobom. Čas, ktorý spoločne strávime pri televízii, je často plánovaný a zvyčajne sa váži.
Platí to najmä pre rodiny s deťmi.

Kľúčové atribúty:

 • Komfort predstavuje 14-17% nášho času sledovania televízie vo všetkých vekových skupinách.
 • Komfort je dôležitejšou potrebou medzi rodinami, čo predstavuje 19% všetkých zobrazení pre rodiny s deťmi mladšími ako 10 rokov, v porovnaní s iba 8% sledovania pre ľudí vo veku 16 až 34 rokov, ktorí žijú sami alebo so spolužiakmi.
 • Známe programy a sledovacie rutiny sú bežné v rámci komfortu a lineárna televízia v tom dominuje.
 • Televízia ponúka členom domácnosti spôsob, ako si navzájom dohnať a stráviť kvalitný čas.
 • Predvečerné sledovanie je kľúčové, zamerané na hlavný televízor v domácnosti - zvyčajne v pohodlí obývacej izby.
 • Výber obsahu je často druhoradý pri potrebe stráviť spoločne kvalitný čas - kompromis je bežný.

4. "Byť v obraze" (In Touch) - 12%

Väčšina z nás cíti vrodenú túžbu zostať v kontakte so svetom okolo nás tým, že držíme krok s politickými, spoločenskými a kultúrnymi udalosťami. Vývoj vo videu znamená, že spôsoby, ako to môžeme urobiť, sú rozmanitejšie než kedykoľvek predtým.
Aj keď televízia zohráva väčšinu zobrazenia v režime "byť v kontakte", existuje rozdielnosť pokiaľ ide o vek.
Správanie je relatívne porovnateľné pre väčšinu štátov.
Pre 16 - 34 rokov hrá online video dôležitejšiu úlohu, čo im umožňuje sledovať veľké kusy obsahu bez potreby sledovať obsah v plnom rozsahu.
To znamená, že táto veková skupina sa šťastne ponorí do obsahu okolo tém, ktoré ich veľmi zaujímajú, napríklad dokumentárne filmy.
Staršie publikum (45+) sa spolieha na televíziu, aby zostali v kontakte so širším svetom.

Kľúčové atribúty:

 • Obsah klasického televízneho vysielania predstavuje 77% celkového sledovania, online video 13% a VoD iba 2% pre túto potrebu.
 • Táto potreba sa prejavuje hlavne ráno, hoci večery sú stále kľúčové. Platí to tak pre televíziu, ako aj pre online video.
 • Potreba zostať v kontakte prostredníctvom videa je oveľa väčšia u osôb vo veku 65 rokov a viac, čo predstavuje 17% celkového času sledovania pre 55-64 rokov oproti len 7% za 16-24 rokov.
 • Mladšie publikum má tendenciu uprednostňovať krátke video na internete, aby túto potrebu splnilo, zatiaľ čo starší publikum uprednostňuje televíziu.
 • Dlhý obsah formátu zohráva osobitnú úlohu pre 16-34, ak majú veľký záujem o tému.
 • Pre 45+ dominuje lineárna televízia.

 

Dotknite sa 12% času zobrazenia

 

5. Výmena skúsenosti - 10%

Videá sa v mnohých ohľadoch v priebehu posledných desaťročí zmenili, ale televízia zostáva hlavným prostriedkom na poskytovanie zdieľaného zážitku.
Sme pevne spojení s výmenou skúseností s ľuďmi okolo nás.
Spôsob, akým TV vyhovuje potrebe "výmena skúsenosti", sa časom výrazne zlepšil. Online posilnil schopnosť televízie poskytnúť všestranný zážitok, pretože konverzácie, ktoré by sa tradične uskutočnili na pohovke, popri vyjedaní chladničky, teraz nemajú žiadne hranice. Diváci sa môžu spojiť s ostatnými po celom svete a môžu to urobiť okamžite.
To zmenilo dynamiku, ktorú majú diváci s videom.
Túžba sledovať tu a teraz je posilnená, aby ľudia mohli držať krok.

Kľúčové atribúty:

 • Výmena skúsenosti predstavujú 8 -12% nášho zobrazovacieho času vo všetkých vekových skupinách.
 • Klasická televízia dominuje v spôsobe, ako uspokojiť trvalú ľudskú potrebu zažiť obsah v rovnakom čase ako ostatní.
 • Televízne vysielanie predstavuje 82% času, ktorý trávia ľudia pri zaistení tejto potreby, online video 11% a SVOD iba 4%.
 • Online médiá zosilňujú efekty lineárnej televízie.
 • Vysokokvalitné predstavenia dráma a zábava, športové alebo kultúrne podujatia a nekonečné telenovely sú v tomto nevyhnutné.
 • Túžba sledovať príbehy na veľkej obrazovke v spoločnosti iných je silná.
 • BVOD a SVOD umožňujú divákom zdieľať skúsenosti pružnejšie, ale túžba sledovať to čo najbližšie k živému podujatiu je obrovská. (Napríklad futbalové zápasy.)
 • Virálne online video tiež plní úlohu pri tejto potrebe, najmä pre mladšie publikum.

6. Túžba dopriať si - 9%

Všetci máme svoje osobné záujmy, vášne, nevinné potešenie ( niekto sleduje aj porno) a video obsah poskytuje čoraz perfektnejší spôsob ich sledovania.
Ako sa rozšírilo online video, ako schopnosť prispievať k našim osobným záujmom výrazne vzrástla, môžeme ľahko splniť túto potrebu prostredníctvom mixu televízie a online videa.
To platí pre všetky vekové skupiny.
Potreba má dve strany.

Po prvé, túžba po "mojom čase" a hľadanie osobne atraktívneho obsahu, ktorý sa zaujíma o jednotlivca, nielen o domácnosť. Lineárna televízia a VoD vynikajú v tejto oblasti.
Po druhé, zhovievavosť k osobnýmh a špecializovaným záujmom, ako sú napríklad záľuby (napr. Hry, make-up, fotografia), ktoré boli tradične ponúkané knihami, webovými stránkami a časopismi, ale teraz sú ľahko dostupné na online video platformách, ako je YouTube.
Toto je obzvlášť rozšírené pre osoby mladšie ako 35 rokov.

Kľúčové atribúty:

 • Značky dôveryhodných kanálov (prostredníctvom lineárnej televízie, VoD) ponúkajú osobne atraktívny obsah (napríklad dokumentárne filmy, reality show alebo sci-fi), ktoré spĺňajú potrebu "me-time".
 • Online video - najmä pre mladších divákov - umožňuje jednotlivcom rýchlo a ľahko sa venovať svojim osobným záujmom.
 • Online video v mnohých ohľadoch ukázalo oblasti skrytého alebo nelegálneho záujmu...

7. Útek od reality - 7%

Nikto nepopiera, že sme v zlatom veku televízie.
Vysoká kvalita programov televízneho vysielania a dostupnosť obsahu umožňujú divákom stratiť sa vo videoobsahu tak, že môžu uniknúť do rôznych svetov alebo životov.
Tento stav je veľmi dôležitým prvkom vysielateľov a poskytovateľov VoD. Pre živú televíziu je tu príležitosť na sledovanie, ale služby VoD umožňujú divákom ponoriť sa do viacerých epizód svojich obľúbených programov, ak si to želajú. Platí to predovšetkým pre mladšie publikum, ktoré má väčšiu tendenciu sledovať televízny obsah. To však vedie k zaujímavému novému správaniu, kde je cieľ VoD je vrcholom hierarchie výberu - kým sa neskončí seriál.

Kľúčové atribúty:

 • Veľmi zaujímavý obsah, ako je dráma, filmy a kvalitné dokumenty, vyhráva pri tejto potrebe.
 • Aktuálna situácia je o hlbokej angažovanosti a osobnom prijímaní.
 • VoD sú významné destinácie, keď potrebujú diváci uniknúť do televízneho obsahu.
 • SVOD (hlavne Netflix) je cieľovou destináciou pre osoby mladšie ako 45 rokov, najmä pre ľudí vo veku od 16 do 24 rokov.
 • Výber platformy má tendenciu byť riadený tým, kde je požadovaný obsah ľahko dostupný (či už televízia alebo VoD).

8. Ako to robiť - 2%

Občas sa musíme naučiť, ako niečo urobiť. Potreba vyhľadávať užitočné informácie rýchlo a ľahko je faktom života prakticky pre každého a internet znamená, že odpovede sú k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd.
Dostupnosť a prístupnosť videa online (zvyčajne YouTube) znamená, že online video už poskytuje divákom funkčnú úlohu. 
N
ájdete videá na ľubovoľnú tému - od návodov na make-up až po recenzie automobilov - v rámci tejto potreby, ale tieto videá nespĺňajú zábavnú úlohu.
Na rozdiel od iných foriem on-line videa je predplatné kanála a osobné odporúčania menej dôležité.
Výsledky sú generované prostredníctvom vyhľadávania a kliknutím na to z dôvodu relevantnosti.
Televízia môže tiež pri tom zohrávať úlohu (napr. varenie, domáce kutilstvo), ale online video uvoľnilo televíziu, aby sa zamerala na to, čo robí najlepšie.
 

Kľúčové atribúty:

 • Táto potreba sa zvyčajne plní prostredníctvom webových stránok s videom online, ako je YouTube.
 • Toto oslobodilo klasickú televíziu, aby sa zamerala na to, čo robí najlepšie - informácie, zábava a spoločné zážitky.
 • Praktické usmernenie a funkčnosť sú v tomto stave potreby oveľa dôležitejšie ako zábava.

Na záver

 • Rozširovanie obsahu a jednoduchá dostupnosť na rôznych platformách znamená, že všetky formy videá sú na správnom mieste a tam, kde môže slúžiť najlepšie.
 • Pre klasickú televíziu to znamená väčšinu času sledovania a bude to aj naďalej robiť z predvídateľných dôvodov.
  Ide o platformy, ktoré pomáhajú divákovi relaxovať, utužovať domácnosti a spojiť nespočetné množstvo divákov poskytovaním cenovo zdieľanej skúsenosti. Pre televíziu ide o vysoko kvalitné a dôveryhodné prostredie, ktoré vysielatelia ponúkajú.
 • Spoločnosti VoD sa vyvinuli tak, aby naplnili určité potreby. Poskytujú cenné prostriedky na sledovanie nadmerného chvenia televízneho obsahu.
 • Služba YouTube vyplňuje medzeru v priebehu dňa krátkymi videami a je praktickou pomôckou na nudu.
 • Stručne povedané, súčasná videoprojekcia ponúka divákom množstvo príležitostí na to, aby splnili všetky svoje potreby pri sledovaní videa

  Článok bol spracovaný podľa: https://www.thinkbox.tv/Research/Thinkbox-research/The-Age-of-Television-the-needs-that-drive-us

.Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava
 /1 >> nasledujúciS ľuďmi v regióne sme každý deň a naše publikum je vašim zákazníkom

 • TV Bratislava je najväčšia regionálna televízia na Slovensku veľkosťou územia pokrytého signálom, objemom výroby a pestrosťou programu.
 • Systematická a kontinuálna výroba programov na dennej báze pre všetkých obyvateľov Bratislavy a  okolia.
 • TV Bratislava je ofline ako tradičná televízia v sieťach, obsah nepretržite streamuje, a online na požiadanie z archívu.
 • TV reklama je najdôveryhodnejšou a naefektívnejšou formou reklamy. Televízia pozerá viac ako predtým, aj cez iné zariadenia a platformy.
 • Regionálna TV má nadpriemerne verné publikum. Reklama v regionálnej TV neprekáža, považujú ju za súčasť programu.
 • Cielená reklama na obyvateľov hlavného mesta.
 • Dosah je 600 000 obyvateľov.Pravidelní diváci sú živí ľudia - nie boti alebo platení influenceri.

Pracujeme s plným nasadením, aby sme vám priniesli aktuálne informácie do domova.

Zo života TV Bratislava ».


Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam