Pravda o mládeži

19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová

Štúdia britskej Thinbox štúdia skúmala úlohu rôznych videí v živote mladých divákov a odhalila ich mediálne návyky a motivácie.

 

Stručne o štúdii

Pomocou kvalitatívnych metód preskúmali úlohu rôznych videí v živote mladých ľudí. Dôležité je pochopiť, či sú súčasné návyky spôsobené životným štádiom (lebo mladí ľudia stárnu), alebo či je pravdepodobné, že správanie prejde do starších rokov.

Prostredníctvom pozorovania a diskusie so širokým spektrom vekových skupín vo veku 14 až 24 rokov identifikovali tri vzájomne prepojené aspekty, ktoré majú významný vplyv na to, ako mladší ľudia konzumujú video a na výber obsahu, ktorý hľadajú.

 

Dôležité zistenia

 

 • Televízia zaberá 65% spotreby videa u ľudí vo veku 16-24 rokov
   
 • YouTube zaberá  7% času videa u ľudí vo veku 16-24 rokov
   
 • Mladí ľudia majú zvyčajne obmedzenú kontrolu nad hlavným televíznym prijímačom
   
 • Nuda je kľúčovou motiváciou pre sledovanie online videa
   
 • Vytváranie identity je základným nástrojom na výber obsahu
   
 • Strach z nedostatku ovplyvňuje videoobsah, ktorý je vyhľadávaný a zdieľaný

 

 

Podrobnejšie

Náš život je čoraz komplexnejší - najmä pre mladých ľudí. Strávia ohromujúci čas sledovaním videa; takmer tri a pol hodiny denne v priemere. V kombinácii s množstvom dostupných služieb - od vysielania televízneho vysielania na YouTube až po odberateľské služby, ako je Netflix, je dôležité pochopiť túto oblasť a jej vplyv na mladých ľudí.

Nižšie uvedený graf (ktorý čerpá z údajov z Ofcom, BARB, Comscore a IPA) ukazuje, ako sa spotreba videa pre mladých ľudí líši od zvyšku Veľkej Británie:

 

Celková spotreba videa

 

Prehliadanie televízie (živé, prehrávané a vysielané služby VOD) dominuje sledovaniu videa všetkých vekových kategórií. Avšak 16-24 rokov majú rozmanitejšie video návyky, pričom televízia predstavuje dve tretiny celkového počtu videí v porovnaní s priemerom vo Veľkej Británii 81%.

Aj keď je skvelé vedieť, ako mladí ľudia používajú video, to len hovorí malú časť príbehu. Sme bombardovaní slovom "tisícročie" - ale to je bezvýznamný termín pre rozmanitú skupinu. Dnešná 20-ročná osoba by mohla byť vo vzdelávaní a žiť doma s mamou alebo otcom, alebo by mohla byť ženatá a pracovať na plný úväzok. Je spravodlivé povedať, že ľudia vo veku 14 až 24 rokov sú viac ovplyvnení vekom, vzdelaním a životným štýlom než ktorákoľvek iná skupina ľudí - a to má nevyhnutný vplyv na spôsob, akým spotrebúvajú video. A ako vieme z vyššie uvedeného grafu, spotrebúvajú veľa videa.

Zrušením vplyvu životného štádia na používanie médií by sme mohli začať chápať, čo robí túto skupinu jedinečnou. Sú zvyky posúvané na dobro alebo mladí ľudia robia to, čo majú vždy, ale rôznymi spôsobmi? A ako to všetko vyzerá pri reklame?

Výskum spoločnosti Platypus vyvinul presvedčivú metodológiu, ktorá vrhá svetlo na meniace sa životy mladých ľudí. Prostredníctvom zmesi kvalitatívnych techník, vrátane videonahrávky, on-line komunít a hĺbkových rozhovorov, objavili faktory, ktoré oddelili túto skupinu a učinili z AV obsahu za hlbokú časť svojho života a vývoja.

 

Čas a priestor

Neprekvapujúco je priestor mladých ľudí obmedzený, ale čas je nekonečný, hoci sa vnímanie často líši od pravdy. Celkovo mladší ľudia majú viac voľného času ako väčšina, ale naopak, majú tendenciu cítiť sa, že sú zaneprázdnení.

Nuda môže byť problémom - hlavne pre 14-16 rokov - a to vytvára dlhú hierarchiu zobrazovania, ktorá sa tiahne od nevyhnutnej nudy, až po úplné ponorenie.

Obsah televízneho vysielania hrá v celom tomto spektre. Môže slúžiť ako časový doplnok, môže im pomôcť uvoľniť a zotaviť sa zo stresu života a často sa využíva ako odmena za každodenné úsilie. Vysielaný lineárny obsah a VoD majú tendenciu sedieť vyššie v tomto spektre, zatiaľ čo on-line video najčastejšie sedí na opačnom konci ako jednoduchý a prístupný spôsob, ako zabiť nejaký voľný čas.

Priestor je takisto faktorom, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým sa videozáznamy dostávajú do svojich životov. Tí, ktorí žijú so svojimi rodičmi - a čoraz väčší počet dnešných mladých ľudí neopúšťa hniezdo tak rýchlo - zvyčajne neriadi kontrolu nad hlavným televízorom. Dokonca aj v spoločných domoch pre dospelých existuje súťaž o hlavnú obrazovku a následne sa pri rozhodovaní o tom, čo sa pozerať, objaví kolektívnejší prístup. Túžba konzumovať obsah vo svojom vlastnom priestore a bez hrania druhých husli s rodičmi, súrodencami alebo priateľmi je primárnou hnacou silou pre sledovanie sekundárnych zariadení. V skutočnosti je zobrazovanie prostredníctvom iných zariadení dvakrát väčšie ako u dospelých.

Okrem toho domov zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v živote dnešných adolescentov. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami je sloboda viac obmedzená, pretože rodičia držia svoje deti blízko. Existujú tiež oveľa prísnejšie zákony na pitie a financie sú všeobecne prísnejšie, čo má vplyv na slobodu dospievajúcich aj mladších dospelých. V mnohých ohľadoch, pobyt s videm sa stal novým "ísť von". Či už sú to úžasné noci so svojimi blízkymi okolo televízora alebo veľké noci s jedlom, niektorými potrebnými programami a množstvom priateľov - alebo dokonca miestom "predbežného nakladania" - domácnosť hrá väčšiu úlohu ako kedykoľvek predtým. života mladých ľudí.

 

Identita

Nie je prekvapením, že vytváranie identity je pre túto vekovú skupinu základom a pre túto vekovú skupinu silný podvedomý vodič správania, najmä pokiaľ ide o video. Pre 14-16 rokov ide o určenie, kto sú a kým sa chcú stať. Ako sa postupuje v priebehu rokov, zameranie smeruje k presadzovaniu nezávislosti, rozšíreniu horizontov a prežívaniu nových vecí.

Médiá zohrávajú dôležitú úlohu v tomto vývoji a potreba vyhľadávať ľudí podobného veku na obrazovke je obzvlášť výrazná. Je to jeden z dôvodov, prečo sa Hollyoakovia stali silnými už viac ako desať rokov a prečo sa vo výskume neustále spomínajú reality show ako TOWIE a Geordie Shore . Mydlá a realita tvorili základ väčšiny pravidelných sledovaní televíznych kanálov našich respondentov. Vytvorenie identity tiež pripravilo cestu pre vloggers, aby sa stali súčasťou hlavného prúdu pre toto audeince. Najmä pre 14-16 rokov vloggers zasiahli sladké miesto, aby uspokojili túto potrebu.

Ďalším prvkom, ktorý tento vek odlišuje od iných vekových skupín, je ich túžba učiť sa. Nie je to len sledovanie záujmov, ale rozširovanie poznatkov na praktický účel; či sa učíte variť, hrať na gitaru alebo prasknúť najnovšiu hru. Obsah skrátenej podoby je skvelý spôsob, ako to urobiť. Výukové programy sú na YouTube a samozrejme, potreba učiť sa je len jedným z dôvodov, prečo vloggers - ktorí sa špecializujú na určité predmety - sa stali súčasťou video života mladých ľudí. Pokiaľ ide o vzdelávanie, televízia je vnímaná trochu inak. Má tendenciu poskytovať ašpiráciu a smer; teda možnosť predstavení, ako napríklad One Born Every Minute, ktoré poháňa aplikácie pre kurzy pôrodných asistentiek.

 

Sociálna údržba

Zatiaľ čo potreba sociálneho prepojenia je základom pre každého človeka, sú to mladí, ktorí ešte stále určujú, kým sú a s ktorými sa chcú stretnúť. Investovanie času a úsilia na udržanie spoločenského života a sociálnej prítomnosti je jedným z dôvodov, prečo dnešní mladí ľudia majú zvýšený pocit "zaneprázdnenia". Sociálna údržba preto spadá do dvoch oblastí:

Fyzická sociálna údržba

Potreba zdieľať čas a priestor s inými ľuďmi je len súčasťou človeka. Televízia vždy zohrávala dôležitú úlohu pri spájaní ľudí, najmä v domácnostiach, pretože poskytuje ľahko dostupný spoločný bod záujmu. Je to ako podpora rovnakého futbalového tímu. Je to veľmi dôležité pre mladých ľudí. Pre 14-16 rokov, ktorí žijú v rodičovskom dome, TV - najmä mydlá, poskytuje jednému z mála jednoduchých spoločných bodov so svojimi rodičmi a solídny dôvod, prečo sa stretávajú. V spoločných domácnostiach môže zjednotiť jednotlivých členov, ktorí by inak mohli viesť úplne odlišné životy.

Virtuálna sociálna údržba

Je to novší fenomén, ktorý bol turbo-nabitý vzostupom sociálnych médií. Pomáha vysvetliť, prečo mladí ľudia v tejto štúdii tvrdili, že sa cítia tak krátko, aj keď sú tak bohatí.

Spolu s udržaním profilu v reálnom svete musia byť vo virtuálnom svete nepretržite aktívni, aby si zachovali osobnosť, ktorú chcú zobraziť. Strach z vynechania alebo "FOMO", ako sa to nazýva, pomáha riadiť to a má významný vplyv na video obsah, ktorý spotrebúvajú, a spôsoby, akými spotrebúvajú. Facebook je čoraz viac využívaný ako spôsob filtrovania krátkych obsahov na YouTube a zdieľanie klipov medzi rovnako zmýšľajúcimi priateľmi. Na rozdiel od toho, zdieľanie krátkych formulárových obsahov a najnovších programov YouTubers na Facebooku môže poskytnúť úroveň priateľstva a meny medzi priateľmi.

Televízia je aktívnou súčasťou virtuálnej sociálnej údržby. Sociálne médiá umožňujú ľuďom zdieľať skúsenosti so sledovaním svojich obľúbených koncertov online, prinášať programy, ktoré milujú, širšiemu publiku a vyhľadávať príslušný obsah. Televízia a sociálne siete sú pre toto publikum skutočne prepojené.

 

Mladí ľudia a reklama

Vnímanie reklamy u mladších ľudí je v podstate podobné širšiemu obyvateľstvu, hoci značky musia pracovať ťažšie, aby ich inšpirovali a bavili. Rezonancia je preto nevyhnutná - oveľa viac než relevantnosť.

Humor je pre túto vekovú skupinu neúmerne dôležitý - neuctivé a zábavné reklamy sú najzaujímavejšie. Je tiež pravdepodobnejšie, že uprednostňujú reklamu s osobnosťami podobného veku, s ktorými sa môžu stotožniť. Nie je prekvapením, že mladí ľudia majú tendenciu byť viac povstalejší a majú nespokojnosť s tým, čo majú robiť - tvrdé predávanie je aktívny odchod a vyhnú sa tomu, aby boli jasné, že sú to sociálne siete, pretože sú viac ako schopné vytvoriť tieto spojenia sami. Televízia je vo všeobecnosti médiom, ktorému najviac veria.

Tvrdia, že sa vyhýbajú reklamám vo všetkých formách médií, avšak dokážu ľahko rozprávať o svojich obľúbených reklamách, z ktorých takmer všetky sú audiovizuálne, a to najmä v televízii. Je dôležité, aby si inzerenti uvedomovali, že aj keď sa nemusia priamo zameriavať na mladých ľudí, sú to ich budúci spotrebitelia, a preto je budovanie značky v ranom veku skvelým spôsobom ako získať konkurenčnú výhodu.

Skrátka, nechajte ich smiať, vytvorte reklamu, ktorá s nimi rezonuje a nechajte ich zistiť, ako by chceli reagovať. 

 

Čo ďalej?

Predpovedanie budúcnosti je vždy subjektívna a vo všeobecnosti sa jej snažíme vyhnúť, existujú však z nej zrejmé náznaky, ktoré naznačujú, že spôsob, akým si mladí ľudia prezerajú video, nebude zostávať na zvyšok svojho života.

Životná etapa, nie vek, je zďaleka najdôležitejším faktorom spotreby videa - mladí ľudia nakoniec vyrastú. To sa môže stať neskôr ako u predchádzajúcich generácií, ale nakoniec budú mať svoj vlastný priestor, viac finančnej nezávislosti a ich voľný čas bude obmedzený. Väčšina ľudí sa nakoniec ocitne v zamestnaní na plný úväzok a mnohí sa usadia s partnermi a založia rodiny. Ich sociálne kruhy sa pri presťahovaní zo vzdelávania znižujú, potreba spojiť sa s tými, ktorí sa s nimi stanú, sa zmenší a v konečnom dôsledku sa ich vzťah k videu stabilizuje.

Samozrejme, že budú viac zvyknutí na to, že naplnia svoj čas krátkym obsahom a budú zvyknutí mať na dosah ruky veľa televízie, ale úloha videa je závislá od potreby. Potreby sa zmenia, pretože mladí ľudia budú starší a technológia sa bude naďalej meniť alarmujúcim tempom a bude mať vplyv na spôsob, akým sa veci robia. Ale to, čo robia mladí ľudia a ako to robia, je v poriadku.

Zdroj: Rešerš študie, ThinkboxZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Vitajte na stránke metropolitnej TV Bratislava

 Regionálne informácie sú na prvom mieste!


.

Pomáhame vám meniť svet k lepšiemu.

Image in photogallery
Vajnorské hody odprezentovali úžasné tradície (29)
21.9.2018 18:00 | Metro Dnes
Po dožinkových oslavách sa vo Vajnoroch opäť veselilo. V parku pod Lipami čakal ...


Image in photogallery
Novomestskí záhradkári budú bioodpad odvážať po novom (21)
21.9.2018 18:00 | Metro Dnes
Novinkou v oblasti hospodárenia s odpadom v Novom Meste je zber bio odpadu zo záhradkových ...


Image in photogallery
Nové Mesto má parky s drenážnym systémom (26)
20.9.2018 18:00
Výskyt zelených plôch v meste má hlavne v časoch otepľovania klímy mimoriadny ...


Image in photogallery
Podľa akých kritérií budete voliť? Spýtali sme sa vás v uliciach Bratislavy. (158)
18.9.2018 18:00 | Metro Dnes
Vieme, ako funguje naša samospráva? Komunálne voľby sa budú konať už 10.novembra, ...
Image in photogallery
Bratislava zaspomína na Deža, Dúbravka odhalí pamätník Ursinymu (103)
17.9.2018 10:07
Na Fedákovejulici v bratislavskej Dúbravke pribudne dielo pripomínajúce knihu. ...


Image in photogallery
Výročie okupácie z roku 1968 pripomenie výstava Fera Guldana na Primaciálnom námestí    (495)
9.8.2018 10:49 | TVBA
„Diagnóza 1968 – 2018“ je názov výstavy, ktorú dnes na Primaciálnom námestí ...


Image in photogallery
Mestské lesy v Bratislave ponúkajú relaxačný pobyt v novozriadenom apidomčeku (494)
9.8.2018 10:24 | TVBA
Obľúbená rekreačná lokalita Bratislavčanov, ktorou je bratislavský lesopark, ...Sme s ľuďmi v regióne a naše publikum je vašim zákazníkom.

TV Bratislava je médium s veľkým priestorom pre akúkoľvek reklamnú ideu. Reklama cielene oslovuje obyvateľov v ekonomicky najvýkonnejšom meste na Slovensku a tak dosahuje efektívny účinok bez geografických strát z rozptylu.


LIVE

 

KOMENTÁRE
Dobrý deň , chcem sa spytat, ak by som vyhlásil konkurz(osobný bankrot), ako by vyzeral môj život neskor ?Schválili by mi niekedy nejaký úver na bývanie , hypotéku, leasing? Alebo mi tento register ...
Právna poradňa: Ako von z dlhovej pasce?
Napíšte nám
Vaše meno
Email
TextTV Bratislava

 • Metropolitná TV Bratislava je najväčšia regionálna televízia na Slovensku veľkosťou územia pokrytého signálom, objemom výroby a pestrosťou programu.
 • TV Bratislava mesačne vyrobí 2500 minút programu. Taký veľký objem nevyrába žiadna iná regionálna televízia na Slovensku.
 • TV Bratislava má dostupnosť pre viac ako 600 000 obyvateľov na celom Slovensku.
 • TV Bratislava má sledovanosť, deklarovanú prieskumom  od renomovanej agentúry Dicio, cca 200 000 pravidelných divákov.
 • TV Bratislava je nielen klasická televízia, ale aj internetová TV a webový portál a je jediná televízia pre celé mesto a Bratislavský kraj.

 Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft
Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM