logo
Nákupný košík

TELEVÍZIA

HLAVNÉ MENU

EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci

9.5.2018 23:37 | TV Bratislava

Minulý týždeň média dostali správu s názvom: „EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci.“ Znamená to:

  • väčšia podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky 
  • vytvorenie nezávislého regulačného orgánu monitorujúceho hrozby voči novinárom 
  • prijatie pravidiel na úrovni EÚ proti umlčiavaniu novinárov žalobami 

Členské štáty EÚ by mali prijať právne predpisy a opatrenia, ktoré by novinárom zaistili bezpečné a chránené prostredie umožňujúce nezávislý výkon ich povolania bez neprimeraných zásahov.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválili poslanci.

Parlament opätovne odsúdil zavraždenie slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Poslanci tiež zopakovali svoju výzvu Konferenciu predsedov (predseda EP a lídri politických skupín), aby predložila návrh o možnostiach, ako by EP mohol oceniť prácu Jána Kuciaka, a aby zvážila možnosť, že po ňom pomenuje stáž EP pre novinárov.

 Finančná podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky

 Uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby z rozpočtu EÚ vyčlenila trvalé a primerané finančné prostriedky na podporu Nástroja monitorovania plurality médií v rámci Centra pre pluralitu a slobodu médií a vytvorila nezávislý mechanizmus monitorovania rizík v oblasti slobody a plurality médií v EÚ.

Poslanci žiadajú členské štáty, aby posilnili finančnú podporu pre poskytovateľov verejných služieb a investigatívnu žurnalistiku, no zdržali sa zasahovania do redakčných rozhodnutí. Všetky verejné prostriedky poskytnuté vlastníkom médií by zároveň mali byť podľa nich pravidelne monitorované.

Parlament tiež opätovne vyzval na zaistenia neutrality DPH vo vzťahu k médiám, teda rovnakého prístupu k tlačeným médiám a online spravodajským portálom, ako to odporúčal vo svojom uznesení z 13. októbra 2011.

 Pravidelný dohľad nad dodržiavaním slobody prejavu

 Uznesenie vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s novinárskymi organizáciami zriadili nezávislý a nestranný regulačný orgán, ktorý by monitoroval a informoval o hrozbách a násilí voči novinárom. Nabáda ich tiež, aby do svojej vnútroštátnej legislatívy zakotvili účinné právne postihy za nátlak, sledovanie či hrozbu násilia voči novinárom, ktoré by mohli obmedziť slobodný výkon ich povolania či viesť k autocenzúre.

Kybernetické šikanovanie, porno z pomsty a sexuálne zneužívanie detí

Parlament vyjadril znepokojenie nad nárastom výskytu kybernetického šikanovania, zverejňovania porna z pomsty a produkovania materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. Masmédiá musia v tomto kontexte v plnej miere prihliadať na záujmy maloletých osôb a dodržiavať ich práva, zdôraznili poslanci. Vyzvali tiež na prijatie právnych predpisov, ktoré by okrem iného zabezpečili odhaľovanie, nahlasovanie a odstraňovanie obsahu poškodzujúceho ľudskú dôstojnosť zo sociálnych médií.

Falošné správy: Podpora overovania faktov

Poslanci zdôrazňujú, že výraz fake news, teda falošné správy, by sa nikdy nemal využívať na podkopávanie dôvery verejnosti v médiá ani na diskreditáciu a kriminalizáciu kritických hlasov.
Uznesenie nabáda spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií a online platformy, aby vyvinuli nástroje, ktoré používateľom umožnia nahlasovať a označovať potenciálne falošné správy, umožnia ich preskúmanie nezávislými a nestrannými certifikovanými organizáciami na kontrolu faktov a urýchlia ich opravu.

Parlament tiež vyzval Komisiu, aby predložila návrh smernice zameranej proti strategickým žalobám proti verejnej účasti (SLAPP), ktorá bude chrániť nezávislé médiá v EÚ pred nepríjemnými súdnymi procesmi určenými na ich umlčanie alebo zastrašenie.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa uznesenia Barbara Spinelli (GUE/NGL, IT) uviedla:

„Snažila som sa zdôrazniť, že pojmy ako falošné správy sú zavádzajúce a čoraz viac sa uplatňujú výlučne vo vzťahu k internetovej sfére. Pokúsila som sa v čo najväčšej miere pridŕžať Spoločného vyhlásenia o slobode prejavu a tzv. falošných správach, dezinformáciách a propagande, s ktorým sa zhodujem v názore, že ľudské právo na rozširovanie informácií a myšlienok a prístup k nim nemôže byť obmedzené len na údajne správne vyhlásenia, ale chráni aj informácie a myšlienky, ktoré môžu šokovať, urážať či znepokojovať.”

„Uznesenie vyzdvihuje potrebu ochrany oznamovateľov a práv súvisiacich so šifrovaním, vyzýva na uznanie odstrašujúcich účinkov právnych predpisov trestajúcich ohováranie, varuje pred svojvoľným vyhlasovaním výnimočných stavov a nabáda na investície do digitálnej gramotnosti.”

„Akékoľvek obmedzenie slobody prejavu alebo plurality médií a internetového obsahu musí byť v súlade s požiadavkami medzinárodného práva a zásadami nevyhnutnosti, proporcionality a legitímnosti.”

Celá správa:
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180426IPR02615/eu-musi-aktivnejsie-chranit-pluralitu-medii-tvrdia-poslanci


 

 Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

 /17 >> nasledujúci


Image in photogallery
Lamačania sa hnevajú, že nemajú zastupiteľstvá v TV Bratislava (4089)
12.5.2019 16:32 | TVBA

Image in photogallery
Náš boj s veternými mlynmi nemusí byť márny (21064)
18.4.2019 13:57 | Mária Urlandová - RegionTVnet

Image in photogallery
Začali sme realizovať miniseriál Petržalské ulice. Poznáte ich?  (2440)
21.1.2019 10:11 | TV Bratislava

Image in photogallery
Verejné diskusie budú pokračovať - ak sa dohodneme na spolupráci s novozvolenými politikmi (14706)
9.10.2018 18:46 | TVBA


Image in photogallery
Oznam nielen pre kandidátov na starostu Petržalky (11616)
5.10.2018 11:10 | TVBA

Image in photogallery
TV Bratislava pripravuje veľkú primátorskú debatu, diskutovať budú aj kandidáti na starostov! (2355)
5.10.2018 01:23 | TVBA

Image in photogallery
Na Slovensku je najvyššie riziko (71%) politickej kontroly v miestných médiach, píše monitoring z Bruselu (2761)
9.8.2018 10:43 | Mária Urlandová - RegionTVnet

Image in photogallery
Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV v zahraničí? (1936)
31.7.2018 11:24 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Regionálna TV - ako od macochy (1984)
31.7.2018 10:58 | Mária Urlandová

Image in photogallery
EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci (1867)
9.5.2018 23:37 | TV Bratislava

Image in photogallery
Skrytá marketingová sila regionálnej televízie (13945)
5.12.2017 14:27 | Mária Urlandová, prednáška

Image in photogallery
Bratislava bude mať mediálnu komisiu, ktorá bude strážiť výdavky mesta na PR a reklamu (10268)
1.12.2017 18:00 | Metro Dnes


Image in photogallery
TVBA neselektuje - pozvánku do diskusie dostanú všetci kandidáti na župana (10818)
29.9.2017 12:51 | TV Bratislava

Image in photogallery
Aj toto dáva zmysel našej práci. Ďakujeme!  (5696)
27.9.2017 20:22 | TV Bratislava

Image in photogallery
Regionálne médiá plnia verejnoprávne funkcie (9289)
22.11.2016 18:00 | METRO DNES

Image in photogallery
Sila regionálnych televízií na Slovensku (10809)
11.11.2016 01:03


Image in photogallery
V novembri zaradíme novú rubriku - Komunálny polčas  (5181)
20.10.2016 20:40 | TV Bratislava

Image in photogallery
Veľká vďaka, spravili ste nám veľkú radosť - ode seniorov zo Starého Mesta (3912)
6.10.2016 19:18 | TV Bratislava

Image in photogallery
Hľadáme skúseného moderátora/ku a redaktora/ku  (3968)
15.12.2015 13:11 | TV Bratislava

Image in photogallery
Vianočné sviatky vo vysielaní TV Bratislava (7389)
9.12.2015 06:54 | TV Bratislava


Image in photogallery
Naša televízia sa rozrástla o nové posily (7559)
8.12.2015 10:17 | TV BRATISLAVA

Image in photogallery
Pomohli sme vyriešiť problém našich divákov. (12201)
6.12.2015 14:53 | TV BRATISLAVA

Image in photogallery
Eva Koprena: Redaktorská práca v regionálnej TV sa neodlišuje od tej v celoplošnej TV. (4995)
25.7.2015 16:42 | TV Bratislava

Image in photogallery
Čo ste o regionálnej televízii nevedeli (6723)
21.7.2015 14:12 | TVBA


Image in photogallery
Z RTVS po 17 rokoch - našou novou šéfredaktorkou je Eva Koprena (1609)
3.7.2015 18:09

Image in photogallery
Prečo nemáme Fiber TV (3158)
12.6.2015 15:45 | TV Bratislava

Image in photogallery
Vysielame už aj v DVB-T (4790)
12.6.2015 15:44 | TV Bratislava

Image in photogallery
Sledovanosť TV BRATISLAVA počas volieb (6340)
17.11.2014 22:08 | TV Bratislava


Image in photogallery
Diskusie s kandidátmi na starostov išli historicky po prvý krát na TV BRATISLAVA, až neskôr pribudla TA3 (5697)
17.11.2014 15:12 | TV BRATISLAVA

Image in photogallery
TS: Najsledovanejšiu predvolebnú debatu mali Vajnory (6289)
17.11.2014 00:18 | TV BRATISLAVA12 >>

TV Bratislava v médiách

2017

INBA júl-august 2017: 10 rokov TV Bratislava
Petržalské noviny august 2017 - Televízia Bratislava v roku 10. výročia svojho pôsobenia
10 rokov sme tu pre Vás / Metropola január 2017
Počas 10 rokov sa na obrazovke TV Bratislava videlo až 10% obyvateľov Bratislavy / Metropola - apríl 2017
TV Bratislava má novú televíznu grafiku / Mediawatchdog 14.marca 2017
TV Bratislava prešla do HD, vymenila aj grafiku / Medialne.sk - 24.2.2017
M. Urlandová - Skrytá marketingová sila regionálnej televízie, prednáška

2016

Regionálne televízie majú novú asociáciu, chcú posilniť postavenie / Medialne.sk - 7.3.2016
Ministerstvo nalialo státisíce do regionálnych televízií. Kto ich sleduje, ho nezaujímalo / Medialne.sk - 21.1.2016
Boris Kollár nadáva na tendre, ale eurofondy naberá vidlami / SME Transparency International 11.1.2016
Nesrovnal rozdelil PR budget. Dal aj televízii zmietanej v konflikte záujmov / Medialne.sk - 9.3.2016
Ženy v meste: Na miesto šéfky som sa musela vymenovať sama, muži by to neurobili
O mediach.com 2016 - Televízia Bratislava oslavuje 9-te narodeniny a má sa čím chváliť!
Metropola november 2016 - Rozhovor s šéfredaktorkou TVBA Evou Sládkovou
Slovenka 2016: Hlavou múr neprerazíš - rozhovor s M.Urlandovou

Pred 2016

Metropola 2015
Večernik december 2015
Gest 2015: Čo ste o regionálnej televízii nevedeli
Mária Urlandová z TV Bratislava: Znepokojuje ma situácia v žurnalistike / Medialne.sk - 22.12.2011
Len pre ženy 2013: Mária Urlandová si splnila sen o vlastnej televízií

Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam