Skrytá marketingová sila regionálnej televízie

5.12.2017 14:27 | Mária Urlandová, prednáška

Kto sme?

Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma.

Na program regionálnej TV by sa nemalo nazerať optikou národnej komerčnej televízie, nie je prioritne určený na zábavu, showbiz a bulvár. Regionálna televízia nenapodobňuje národné média. Vie, že jej nezastupiteľné miesto je v bezprostrednej blízkosti príbytkov obyvateľov „svojho“ regiónu. My sami sme si vybrali, že chceme byť iní – dôvernejší.

Nie je tiež správne posudzovať regionálnu televíziu iba podľa veľkosti územia pokrytého signálom. (To platilo v minulosti ale pri dnešných technických možnostiach môže každá TV povedať, že vysiela na celý svet – cez internet.) Televízia je regionálna kvôli obsahu nie kvôli technickému dosahu.

Obsah regionálneho vysielania

Štruktúru vysielania tvorí: spravodajstvo, publicistika a záujmové magazíny. Niektoré stanice aktualizujú program každý deň, iné vysielajú v slučke celý týždeň to isté, je to rôznorodé.

V TV Bratislava sú najobľúbenejšie diskusné programy na aktuálnu tému. Ponúkame názory mienkotvorných ľudí, analýza problémov je pre ľudí zaujímavá. Za takmer 10 rokov sme mali v štúdiu cca 6000 hostí a vyrobili sme vyše 1500 diskusných relácií, v ktorých účinkovalo cca 5000 odborníkov a politikov.

Je stále záujem o sledovanie regionálnej televízie?

Nevieme si predstaviť stav, že by človek sa mal prestať zaujímať o svoje okolie. Človek si pozrie zahraničné správy – vojny, terorizmus, katastrofy, pozrie si národné správy – vysoká politika, kauzy a rýchlo-kvasené celebrity. Cíti sa bezmocný, lebo na veci nemá vplyv. Ale informácie z regionálneho média sú mu užitočné, s tým môže niečo urobiť, lebo meniť svet k lepšiemu sa začína na miestnej úrovni.

Lokálna a regionálna televízia je médium, ktoré si už dávno našlo svoje miesto na televíznom trhu. Predpokladá sa, že vzhľadom na zahraničné i domáce skúsenosti bude význam týchto médií iba narastať.

 

Aké sú úžitky regionálnej televízie?

Prispieva aj k rozvoju regiónu, lebo cieľom je významne ovplyvňovať rozvoj daného regiónu, jeho identitu a preto sa program zameriava na podstatné aspekty diania v danom meste, či regióne.

Pre občanov / obyvateľov regiónu

 • Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí, umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach.
 • Pestuje lokálnu a regionálnu identitu a má integračnú funkciu. pretože prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu.
 • Významne prispieva k demokratizácii – práve pre možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, pretože sú pre neho dostupné a informačne blízke.
 • Je faktorom zachovania alebo rozširovaniu plurality médií.

Komunálnym politikom
Dáva im možnosť odprezentovať svoje názory v atraktívnej audiovizuálnej forme. Svojim spôsobom im pomáha aj v zručnosti vystupovať pred kamerami – možno sa im to raz bude hodiť, keď budú v národnej politike.

Poskytuje uplatnenie top - profesionálom.
Pre komerčnú TV je často už aj štyridsiatnik starý. Regionálna TV dáva prácu špičkovým profesionálom, ktorí chcú odovzdať svoje skúsenosti. Je až prekvapujúce, aký je veľký záujem profesionálov z národnej televízie o uplatnenie v menšom a slobodnejšom kolektíve regionálnej televízie.

Vychováva mediálnych tvorcov pre túto krajinu
Televízie z menších miest posielajú talentovaných redaktorov a technikov do TV Bratislava a po čase si ich preberajú, ako z katalógu, národné televízie. Vedia, že človek z regionálnej TV má všestranné zručnosti, dobré pracovné návyky a suverenitu pred kamerou.

Buduje audiovizuálny priestor
Napriek obmedzeným príjmom regionálna televízia vyrába rôzne nízkorozpočtové formáty a dokumentálne filmy. Svojim spôsobom opäť pomáha komerčnej konkurencii, lebo ukazuje, že programové formáty sa dajú vyrábať efektívnejši
e.

 

Aká je marketingová sila regionálnej televízie?

Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu. Marketingovú silu regionálnej TV si uvedomuje komunálna samospráva, ale pre štát a súkromný komerčný sektor je stále akoby neobjavená.

 • Reklama
  Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, najmä PR formáty: reportáž, rozhovor, ale aj kompletný biznis televízny program.
 • Celoplošná informačná (popularizačná) kampaň v regiónoch
  Regionálna TV je veľmi vhodná na realizáciu kampane vo verejnom záujme, ktoré sú obvykle financované zo zdrojov EÚ. Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média .
 • Odvysielanie už vyrobeného showprogramu, dokumentu, záznamu, konferencie.
  Vyrobené videá splnia svoju misiu, iba ak je ponúknuté verejnosti. Prostredníctvom siete regionálnych TV je možné osloviť porovnateľné publikum ako národná TV – ak počítame s tým, že regionálna TV poskytne dostatok repríz. Uverejnenie na youtube nestačí, ak to nie je vydarené virálne video. Sú prípady, keď z verejných zdrojov vyrobené video sa zavesí na youtube a potom čaká, kto ho tam nájde, alebo sa míňajú ďalšie prostriedky na zdieľanie videa
 • Politická reklama
  Regionálna TV je priam ideálna pre politickú kampaň vzhľadom ku vyššie uvedenému poslaniu tohto typu televízie. Sleduje ju občan, ktorý sa zaujíma o verejné veci, v produktívnom veku a starší občan. Škoda, že regionálna TV je tak málo využívaná v národných kampaniach.

Prečo inzerovať v regionálnej TV?

 1. Regionálne informácie sú na prvom mieste! Majú uznanie u divákov a veľké sympatie.
 2. Televízia všeobecne je jeden z najpopulárnejších zdrojov informácií!
  Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Na Slovensku 4 milióny obyvateľov sleduje televíziu niekoľko hodín denne. Tí, ktorí sa odklonili od tradičného sledovania, sledujú televíziu prostredníctvom internetu.
  Účinok televízie trvá dlhšie ako u iných médií. Televízny spot môže žiť v mysliach spotrebiteľov celé roky. Čo môže byť videné, môže byť aj predané. Je známe, že TV dokáže predať všetko a TV je bezpečná investícia.
 3. Regionálna TV má nadpriemerné verné publikum!
  Najmä regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov.
 4. Reklama v regionálnej TV neprekáža
  Prieskumy zo zahraničia dokazujú, že drvivá väčšina obyvateľov dôveruje lokálnej reklame. Regionálna televízia má to, o čom iní iba snívajú: 69 percent divákov chce vidieť reklamy v regionálnej TV! Zatiaľ čo tradičná reklama v komerčnej televízii je impulz pre odchod od televízora, v miestnej televízii reprezentuje faktor pre zotrvanie. Ľudia prijímajú regionálnu reklamu ako regionálnu informáciu.
 5. Vysoké pokrytie!
  Regionálna televízia je v každom väčšom meste na Slovensku.
 6. Reklama je cielená, bez strát z rozptylu
 7. Efektivita a eliminovanie plytvania!
  Dostupnosť reklamy v regionálnej televízií dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Ďalšou výhodou marketingu je, že regionálne TV sú ako testovacie zariadenia. Po otestovaní kampane na malej vzorke môže klient aktivovať národnú kampaň.

Reklama v regionálnej TV znamená: silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste.

Divácke publikum regionálnej televízie

Regionálna televízia dosah na väčšinu domácnosti na Slovensku. V SR je vydaných vyše 60 licencií pre lokálne a regionálne vysielanie. Sú rôznej veľkosti a úrovne, ale tých čo majú pravidelný program a teda aj stabilnú divácku základňu je minimálne 20. Odhadujeme, že spolu majú cca 1 mil. divákov.

Sledovanosť – počet divákov
Regionálne televízie nie sú súčasťou peoplemetrového merania sledovanosti, ani národných prieskumov. Niektoré slovenské regionálne stanice si nechali urobiť individuálny prieskum sledovanosti. Výsledkom bolo, že ich pravidelne sleduje cca 35 % obyvateľov relevantného územia. Podobnú sledovanosť majú aj televízie v zahraničí. Dá sa odhadnúť, že stanice ktoré majú pestrý program, pravidelne sleduje cca 30% obyvateľov relevantného územia.

Ako posudzovať regionálnu TV?

Neznalosť kritérií, ako posudzovať regionálnu TV býva kameňom úrazu, prečo sú tieto TV vynechávané pri plánovaní kampaní. Je logické, že nikto nesleduje všetky stanice a tak je potrebné si urobiť rýchly prieskum. TV stanice sa líšia sa veľkosťou relevantného územia, objemom výroby programov a penetráciou technického pokrytia – to všetko má vplyv na počet divákov a teda aj na cenu. Veľkosť televízie sa posudzuje najmä podľa množstva premiérového (vyrobeného) programu, nie podľa repríz!

Dôležitá je penetráciu dostupných foriem šírenia signálu: káblové rozvody, DVB-T, IPTV, ale iba na relevantnom území. Relevantné územie je geografický priestor na ktorý je TV zameraná svojím programom.

Niektoré regionálne TV sa snažia de facto o celoplošné pokrytie, ale je chybou si myslieť, že ich na celom území pravidelne sledujú. Do výpočtu diváckeho publika počítame iba tých, pre ktorých televízia poskytuje servis – obyvateľov relevantného územia.

O televízií potrebujete vedieť:

 • Plní si regionálna TV informačnú úlohu pre svoje blízke publikum? V opačnom prípade nie je dôvod si ju zapínať.
 • Aké je relevantné územie, teda počet obyvateľov, pre ktorých poskytuje servis?
 • Vysiela pravidelné spravodajstvo z vymenovaných lokalít ako prezentuje? Ako často sú premiéry? Koľko programu vyrába týždenne/mesačne/ročne v minútach?
 • Aké relácie vysiela? Sú to programy vlastnej produkcie alebo prevzaté programy? Sú aktuálne?
 • Je možné si to všetko overiť v archíve na web stránke?
 • Aké sú spôsoby distribúcie signálu na relevantnom území?

Cena za reklamu

Možnosti regionálnej TV sú málo využívajú aj preto, že nemajú jednotnú cenotvorbu. Ceny sa stanovujú dohodou, ale neodrážajú komerčnú silu jednotlivého média. To je dôležité pre porovnávanie, pri kampani vo viacerých médiách.

RegionTVnet, preto navrhuje stanoviť cenu pre každú TV podľa počtu divákov.

Základná cena za odvysielanie 30 sek spotu bude súčinom počtu divákov na relevantnom území a koeficientu. Počet pravidelných divákov je určený prieskumom, alebo odhadom podľa už spomenutých kritérií posudzovania, k – koeficient,  je cena na jedného osloveného diváka.

Ak poznáme trhový podiel ktorejkoľvek z národných TV, dokážeme vypočítať, koľko stojí jeden oslovený divák. Pre zaujímavosť porovnanie s RTVS – Dvojka: táto televízia má trhový podiel 4%, to znamená 160 000 divákov. Cena za spot je 500 €, čiže cena na jedného diváka je 0,003 €. Regionálna TV Bratislava má napríklad cenu 0,0003 € – to je jedna desatina z ceny RTVS Dvojka.

 

Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV u nás?

Od regionálnej TV sa očakáva, že budú poskytovať regionálny program, služby obyvateľstvu, priťahovať masové publikum a zároveň budú komerčne úspešné. Všetky tieto ciele súčasne nie je možné dosiahnuť, a tak sú potrebné jasné rozhodnutia čo sú priority, na základe kľúčových kritérií verejnej politiky.

Lokálne a regionálne televízie (LRTVB) predstavujú tretiu zložku audiovizuálnych médií na Slovensku, popri verejnoprávnej TV a komerčnej TV.

Kým v zahraničí sa zaoberajú trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania na úrovni vlády, na Slovensku sú lokálni a regionálni vysielatelia nevlastným dieťaťom – pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu.

Lokálne televízie nemajú dostatok financií ani slobody pre tvorbu. Niekedy sú považované sa “hlasné trúby starostov“ a nezriedka sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší nezávislej TV finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje.

Tento sektor potrebuje morálnu a finančnú podporu od štátu. V zahraničí sú regionálne TV dotované priamo od štátu, v niektorých krajinách sa štiepi koncesionársky poplatok tak, že časť ide do regiónov.

Potrebujeme protekciu od štátu, a bude to v prospech všetkých strán. Čo by sa dalo, pomerne jednoducho, urobiť pre rozvoj regionálneho vysielania:

 • Zaradiť regionálne TV do národných propagačných kampaní a v rámci EÚ kampaní by sa dal urobiť aj prieskum sledovanosti.
 • Žiadať od operátorov aby zaraďovali regionálnu TV na vyššie miesta v programovom rastri. Sprísniť povinnosť „must carry“ v zákone pre poskytovateľov retransmisie.
 • V Audiovizuálnom fonde vytvoriť sekciu „tvorba pre regionálne média“
 • Umožniť aby sa regionálne TV mohli jednoduchšie uchádzať o výrobu propagačných videí pre cestovný ruch. Filmy budú realizovať významní režiséri na voľnej nohe a pri nich sa naučia remeslu aj začiatočníci.
 • Objednávky na výrobu programu napríklad aj pre RTVS, pretože regionálna TV vyrába efektívnejšie.
   

Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV v zahraničí?

Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády, pretože nikde na svete sa regionálna TV neuživí iba z reklamy. V mnohých vyspelých krajinách v Európe sa už v roku 2011 začala prehodnocovať verejná politika pre regionálne a miestne televízne stanice. Náklady na vysielanie boli základným prvkom tejto debaty. Široká diskusia prináša rôzne možnosti ale všetky krajiny sa zhodujú v podpore regionálneho a lokálneho vysielania.

 • Bavorsko
  V Bavorsku poberajú vysielatelia štátnu dotáciu 10 miliónov Eur. Každý vysielateľ je povinný ponúknuť program aspoň 100 minút týždenne. Miestny charakter je tiež prísne regulovaný: všetky programy musia byť v súvislosti s miestnou udalosťou. RTL podporuje regionálne stanice príspevkom € 0.85 na účastníka v oblasti vysielania.
 • Sasko
  V Sasku regionálne stanice, ktoré uviedli že plnia “verejný záujem” a predložia správu a informácie o programe (min. 15 minút) za každý pracovný deň a každý týždeň kultúrny TV magazín (min. 30 minút), môžu požiadať o ročný príspevok vo výške 600 tisíc €. Dostupné údaje potvrdzujú, že doba sledovania LRTVB je stále na vysokej úrovni (približne 37 minút za deň).
 • Švajčiarsko
  Vo Švajčiarsku sa koncesionársky poplatok pre vysielateľov štiepi tak, aby bol príjem pre LRTVB medzi 4 – 6% z príjmu z poplatkov. Revízia zákona bola odhlasovaná v referende. Vo Švajčiarsku zastávajú názor, že v každom prípade je výhodnejšie spoliehať sa predovšetkým na financovanie, ako byť závislý na určitom programovom type, aby sa zabezpečila nezávislosť tvorby LRTVB.
 • Dánsko
  V Dánsku sa poskytujú dotácie televíziám na výrobu lokálnych programov a financie sú vyčlenené aj z koncesionárskych poplatkov.
 • Belgicko
  V Belgicku poskytujú štátne dotácie, ktoré sú prezentované ako podpora pre mandát všeobecného záujmu: ročný príspevok € 50,000 na TV pre zabezpečenie správ a informačných programov a ročný príspevok € 166 000 na TV k dosiahnutiu stanovených cieľov (zapojenie občanov do regionálnych akcií, vzdelávacie projekty pre mladých novinárov, rozvoj digitálnej platformy.)

Vypracovala: Ing. Mária Urlandová, predsedníčka Asociácie regionálnych televízií – RegionTVnet.sk a riaditeľka TV BRATISLAVA
Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

 /16 >> nasledujúci


Image in photogallery
Lamačania sa hnevajú, že nemajú zastupiteľstvá v TV Bratislava (2979)
12.5.2019 16:32 | TVBA
Čo stalo v Lamači? Nové vedenie obce nám oznámilo, že nemá záujem o spoluprácu. Ako sme sa z tejto komunikácie dozvedeli, dôvodom malo byť ušetrenie tých cca 5 000 Eur ročne. Rozhodli sa, že zastupiteľstvá bude nakrúcať pracovníčka úradu na mobil. Ľudia sa ozývajú, lebo si zvykli na pravidelné vysielanie


Image in photogallery
Náš boj s veternými mlynmi nemusí byť márny (10174)
18.4.2019 13:57 | Mária Urlandová - RegionTVnet
Televízia je mŕtva, to už nikto nepozerá, všetci aj tak na internete, televízia nezarába ... Takéto a podobné mýty kolujú medzi digitálnymi marketérmi. Tvrdia to aj reklamné agentúry, ktoré sa medzitým "zdigitalizovali". (Rozumej: digitálna hlava rozmýšľa binárne 0,1,0,1,0,1...0000.) Marketéri a ich klienti ...


Image in photogallery
Začali sme realizovať miniseriál Petržalské ulice. Poznáte ich?  (1633)
21.1.2019 10:11 | TV Bratislava
Realizácia: Metropolitná TV Bratislava Projekt : Miniseriál – 20 dielov Názov: Petržalské ulice Vysielanie v rubrikách: Metro dnes, Petržalských 13 Cieľ: Edukatívnym spôsobom priblížiť divákom osudy známych osobností slovenských dejín a zároveň predstaviť zaujímavosti alebo miesta v mestskej časti ...


Image in photogallery
Komunálne voľby sa skončili (4826)
12.11.2018 14:11 | Mária Urlandová
Okrem diskusných relácií, sme sa viac na kampani nemohli zúčastniť. Kampaňovalo sa na sociálnych sieťach. Nám nedopriali ani cent, aby sme aspoň odmenili spolupracovníkov za zvýšenú pracovnú pohotovosť v predvolebnom čase. Zaujímavé by bolo vedieť, či nakoniec vyhrá "klebetenie na FB", alebo seriózne vedená kampaň v médiách.


Image in photogallery
Verejné diskusie budú pokračovať - ak sa dohodneme na spolupráci s novozvolenými politikmi (11274)
9.10.2018 18:46 | TVBA
Úspešne sme nakrútili verejné diskusie: Včera 8.10.2018 bola Diskusia s kandidátmi na primátora Bratislavy (8 osôb) v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Moderátorom bol Jozef Hübel. Všetci kandidáti hovorili najmä o nespravodlivom rozdelení daní. V Bratislave totiž žije okolo 130 000 ľudí, ktorí tu bývajú, ...


Image in photogallery
Oznam nielen pre kandidátov na starostu Petržalky (11200)
5.10.2018 11:10 | TVBA
Diskusia bude v utorok 9.10. o 14.30 v DK Lúky. Moderátorka: Eva Sládková Môže prísť aj verejnosť - bude sa nakrúcať v kinosále.


Image in photogallery
TV Bratislava pripravuje veľkú primátorskú debatu, diskutovať budú aj kandidáti na starostov! (2031)
5.10.2018 01:23 | TVBA
Všetci kandidáti na post primátora Bratislavy v jednom volebnom štúdiu, s rovnakými podmienkami a navyše pred verejnosťou! Metropolitná Televízia Bratislava pripravuje jedinečnú debatu, v ktorej si svoje sily zmerajú záujemcovia o post hlavy najväčšieho a najdôležitejšieho slovenského mesta. Diskusia bude v Zrkadlovej ...


Image in photogallery
Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach (2410)
9.8.2018 10:43 | Mária Urlandová - RegionTVnet
Podľa monitoringu médií, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorig, Slovensko obstálo najhoršie v oblasti kontroly miestných médií politikmi. Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných a regionálnych médiach. Zdá sa však, že to nezaujíma politikov, ani národné média.


Image in photogallery
Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV v zahraničí? (1442)
31.7.2018 11:24 | Mária Urlandová
Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády, pretože nikde na svete sa regionálna TV neuživí iba z reklamy. V mnohých vyspelých krajinách v Európe sa už v roku 2011 začala prehodnocovať verejná politika pre regionálne a miestne televízne stanice. Náklady na vysielanie boli základným ...


Image in photogallery
Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV u nás? (1476)
31.7.2018 10:58 | Mária Urlandová
Od regionálnej TV sa očakáva, že budú poskytovať regionálny program, služby obyvateľstvu, priťahovať masové publikum a zároveň budú komerčne úspešné. Všetky tieto ciele súčasne nie je možné dosiahnuť, a tak sú potrebné jasné rozhodnutia čo sú priority, na základe kľúčových kritérií verejnej politiky.


Image in photogallery
EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci (1607)
9.5.2018 23:37 | TV Bratislava
Minulý týždeň média dostali správu s názvom: „EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci.“ Znamená to: väčšia podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky vytvorenie nezávislého regulačného orgánu monitorujúceho hrozby voči novinárom prijatie ...


Image in photogallery
Skrytá marketingová sila regionálnej televízie (13634)
5.12.2017 14:27 | Mária Urlandová, prednáška
Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, ...


Image in photogallery
Bratislava bude mať mediálnu komisiu, ktorá bude strážiť výdavky mesta na PR a reklamu (9735)
1.12.2017 18:00 | Metro Dnes
Hlavné mesto bude mať mediálnu komisiu. Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva rozhodla o tom nadpolovičná väčšina bratislavských poslancov. Mediálna komisia bude dohliadať na investície hlavného mesta do marketingu a mediálnej prezentácie.


Image in photogallery
TVBA neselektuje - pozvánku do diskusie dostanú všetci kandidáti na župana (10498)
29.9.2017 12:51 | TV Bratislava
Pozvánku do diskusie dostanú všetci kandidáti na župana. TV Bratislava pozve všetkých - bez rozdielu na predvolebné prieskumy. My sme sa rozhodli, že nebudeme vopred selektovať kandidátov na lepších a horších (hoci sú už prieskumy), ale príležitosť na vyjadrenie dostane bez rozdielu každý, kto kandiduje. Považujeme ...


Image in photogallery
Aj toto dáva zmysel našej práci. Ďakujeme!  (5206)
27.9.2017 20:22 | TV Bratislava
Dobry vecer, dovolte mi podakovat za Vasu pomoc. Akosi sa zrazu Spitalska ulica rozhybala a pracuje sa na nej. Som presvedceny, ze bez tlaku zo strany medii, by sa to urcite tk skoro nestalo. Aj vdaka Vam sa to konecne pohlo. Neviem, kedy to realne dostavaju, ci to nieje len tak naoko, ale snad sa raz dockame opat fungujuceho okolia. ...


Image in photogallery
Regionálne médiá plnia verejnoprávne funkcie (8887)
22.11.2016 18:00 | METRO DNES
Regionálne médiá sú veľmi potrebné! Plnia verejnoprávne funkcie. Ponúkajú informácie, ktoré v iných médiách nenájdete. Na tomto sa zhodli účastníci workshopu s názvom „Skrytá sila regionálnych médií na Slovensku na pôde Akadémie médií Bratislava!


Image in photogallery
Sila regionálnych televízií na Slovensku (10460)
11.11.2016 01:03
Zorganizovali sme workshop pod názvom, ktorý splnil očakávania. Workshopu sa zúčastnili kolegovia, zástupcovia regionálnek TV SEN, TV Karpaty, Mestska TV Trnava a TV Močenok.


Image in photogallery
V novembri zaradíme novú rubriku - Komunálny polčas  (4800)
20.10.2016 20:40 | TV Bratislava
Čistejšie ulice, viac škôlok, starostlivosť o seniorov, viac parkovacích miest... Pred dvoma rokmi nám toho v predvolebnej kampani sľubovali komunálni politici viac ako dosť. Ako sú na tom mestské časti dnes? Podarilo sa starostom zrealizovať aspoň niečo zo svojich sľubov? A ak nie, prečo? Sme približne uprostred ...


Image in photogallery
Veľká vďaka, spravili ste nám veľkú radosť - ode seniorov zo Starého Mesta (3487)
6.10.2016 19:18 | TV Bratislava
Milá Silvia, ďakujeme, že ste medzi nás prišli a  za pekne a citlivo spracovaný príspevok o našej seniorskej akcii v Zichyho paláci, ktorý bol odvysielaný v relácii Metro dnes 24. októbra. Posielam na ňu link všetkým predsedom organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska v Starom meste a tí ho pošlú svojim členom ...


Image in photogallery
Hľadáme skúseného moderátora/ku a redaktora/ku  (3619)
15.12.2015 13:11 | TV Bratislava
TVBA rozšíri svoj tím o pozíciu skúseného moderátora a redaktora. Staňte sa členom tímu profesionálov v oblasti médií a vysielania. Zašlite nám Váš životopis s motivačným listom. Vybraných uchádzačov pozveme na kamerové skúšky, termín oznámime emailom. Tešíme sa na vás! Miesto práce: TV BRATISLAVA, ...


Image in photogallery
Vianočné sviatky vo vysielaní TV Bratislava (7002)
9.12.2015 06:54 | TV Bratislava
Pravá vianočná atmosféra sa premietne aj do vysielania najväčšej regionálnej televízie na Slovensku. Spoločne sa prevezieme vianočnou električkou, dozvieme sa, ako kedysi vyzeral vianočný Prešporok a pozrieme sa , čo je nové na vianočných trhoch. Ukážeme vám najkrajší betlehem a zavedieme vás na koncert ...


Image in photogallery
Naša televízia sa rozrástla o nové posily (7132)
8.12.2015 10:17 | TV BRATISLAVA
Pred pár dňami sa naša televízia rozrástla o dvoch nových členov, redaktorku Katku Mackovú a kameramana, strihača a grafika Petra Lieskovského. Katarína Macková Novinárčine sa venuje s krátkymi prestávkami od ukončenia svojho štúdia. Vyštudovala filozofiu v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou ...


Image in photogallery
Pomohli sme vyriešiť problém našich divákov. (11803)
6.12.2015 14:53 | TV BRATISLAVA
TV Bratislava pomohla vyriešiť problém našich divákov. Stretávate sa vo svojom okolí s niečim podobným? Dajte nám vedieť!


Image in photogallery
Eva Koprena: Redaktorská práca v regionálnej TV sa neodlišuje od tej v celoplošnej TV. (4569)
25.7.2015 16:42 | TV Bratislava
V regionálnej televízii nemôžem pripravovať napr.reportáže zo západného Balkánu, ale žurnalistické pravidlá pri spracovaní reportáže sú rovnaké – či ide o lokálnu, alebo zahraničnú tému. Každá reportáž má svojho autora - redaktora. Svoju profesionalitu si obhájila aj v CNN, pripravovala reláciu ...


Image in photogallery
Čo ste o regionálnej televízii nevedeli (6408)
21.7.2015 14:12 | TVBA
Ak sa Vám dostal do rúk exkluzivny časopis Guest z leta 2015, mohli ste si všimnúť, že na strane 52 je uverejnený rozhovor s riaditeľkou TV Bratislava na tému regionálnej televízie. Vyberáme z obsahu: Regionálne vysielanie si vo vyspelých krajinách vysoko vážia a oceňuje jej význam pre spoločnosť. Trvalou ...


Image in photogallery
Prečo nemáme Fiber TV (2872)
12.6.2015 15:45 | TV Bratislava
Na Slovensku existujú sú lokálne a regionálne televízne stanice už 20 rokov. Niektoré majú spravodajstvo každý deň (premiéru), iné otáčajú hodinu v slučke celý týždeň. Ľudí zaujíma čo sa deje v okolí a správy zo svojho mesta chcú pozerať. Regionálne vysielanie si vo vyspelých krajinách vysoko ...


Image in photogallery
Vysielame už aj v DVB-T (4524)
12.6.2015 15:44 | TV Bratislava
Konečne sme sa dočkali! Vysielame aj v DVB-T. Pred niekoľkými dňami bol uvedený do prevádzky nový lokálny DVB-T vysielač. Vysiela na 26. kanáli (514 MHz) s výkonom 3,5 kW vo vertikálnej polarizácii. Držiteľom prevádzkového povolenia na frekvenciu je spoločnosť Viva Studio, s.r.o. (Viva Studio je zakladateľom ...


Image in photogallery
Sledovanosť TV BRATISLAVA počas volieb (6000)
17.11.2014 22:08 | TV Bratislava
Odmerať sledovanosť jednotlivých predvolebných debát nie je možné, pretože regionálna televízia nie je zaradená do peoplemetrového merania. (Poznámka: digitálne online meranie sledovanosti televíznych programov prostredníctvom špeciálnych zariadení vo vybraných 1200 domácnostiach po celom Slovensku.) ...


Image in photogallery
Diskusie s kandidátmi na starostov išli historicky po prvý krát na TV BRATISLAVA, až neskôr pribudla TA3 (5399)
17.11.2014 15:12 | TV BRATISLAVA
Spomedzi všetkých televízií iba TV BRATISLAVA odvysielala diskusie s kandidátmi na starostov všetkých mestských častí. Stalo sa historicky po prvýkrát, aby sa miestnej politike venovala akákoľvek televízia v takejto forme a v takom veľkom objeme. Televízia dala priestor spolu 84. kandidátom na primátora mesta ...


Image in photogallery
TS: Najsledovanejšiu predvolebnú debatu mali Vajnory (5914)
17.11.2014 00:18 | TV BRATISLAVA
TV BRATISLAVA spomedzi všetkých televízií ako jediná odvysielala diskusie so všetkými kandidátmi na starostov mestských častí v Bratislave v rámci komunálnych volieb 2014. Televízia dala priestor spolu 84. kandidátom na primátora mesta a starostov 17. mestských častí v Bratislave. Každý kandidátov dostal ...12 >>

TV Bratislava v médiách

 

2017

INBA júl-august 2017: 10 rokov TV Bratislava
Petržalské noviny august 2017 - Televízia Bratislava v roku 10. výročia svojho pôsobenia
10 rokov sme tu pre Vás / Metropola január 2017
Počas 10 rokov sa na obrazovke TV Bratislava videlo až 10% obyvateľov Bratislavy / Metropola - apríl 2017
TV Bratislava má novú televíznu grafiku / Mediawatchdog 14.marca 2017
TV Bratislava prešla do HD, vymenila aj grafiku / Medialne.sk - 24.2.2017
M. Urlandová - Skrytá marketingová sila regionálnej televízie, prednáška

2016

Regionálne televízie majú novú asociáciu, chcú posilniť postavenie / Medialne.sk - 7.3.2016
Ministerstvo nalialo státisíce do regionálnych televízií. Kto ich sleduje, ho nezaujímalo / Medialne.sk - 21.1.2016
Boris Kollár nadáva na tendre, ale eurofondy naberá vidlami / SME Transparency International 11.1.2016
Nesrovnal rozdelil PR budget. Dal aj televízii zmietanej v konflikte záujmov / Medialne.sk - 9.3.2016
Ženy v meste: Na miesto šéfky som sa musela vymenovať sama, muži by to neurobili
O mediach.com 2016 - Televízia Bratislava oslavuje 9-te narodeniny a má sa čím chváliť!
Metropola november 2016 - Rozhovor s šéfredaktorkou TVBA Evou Sládkovou
Slovenka 2016: Hlavou múr neprerazíš - rozhovor s M.Urlandovou

Pred 2016

Metropola 2015
Večernik december 2015
Gest 2015: Čo ste o regionálnej televízii nevedeli
Mária Urlandová z TV Bratislava: Znepokojuje ma situácia v žurnalistike / Medialne.sk - 22.12.2011
Len pre ženy 2013: Mária Urlandová si splnila sen o vlastnej televízií

Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam