Čo je obsahový (content) marketing, stratégia, média

2.1.2018 08:03 | TVBA

Obsahový marketing je forma marketingu zameraná na tvorbu, publikovanie a distribúciu obsahu pre cieľové publikum online. Často ich používajú podniky, aby:

  • Pritiahli pozornosť a získali potenciálnych zákazníkov
  • Rozšírili svoju zákaznícku základňu
  • Generovali alebo zvýšiť predaj online
  • Zvýšili povedomie o značke alebo dôveryhodnosť
  • Zapojili online komunitu používateľov

Obsahový marketing znamená prilákať a pretvárať perspektívy do zákazníkov vytvorením a zdieľaním cenného voľného obsahu. Účelom marketingu s obsahom je pomôcť spoločnostiam vytvárať trvalú lojalitu značiek a poskytovať spotrebiteľom cenné informácie, ako aj vytvárať ochotu kupovať produkty od spoločnosti v budúcnosti. Táto relatívne nová forma marketingu nezahŕňa priamy predaj. Namiesto toho vytvára dôveru a vzťah s publikom.

Na rozdiel od iných foriem on-line marketingu, obsahový marketing sa spolieha na predvídanie a uspokojenie existujúcich potrieb zákazníkov o informácie, na rozdiel od vytvárania dopytu po novej potrebe. Ako James O'Brien z Contently napísal na Mashable, "Myšlienkou, ktorá je hlavným bodom marketingu obsahu, je, že značka musí dať niečo cenné, aby získalo niečo cenné na oplátku. Pre marketing obsahu je potrebné neustále dodávanie veľkého množstva obsahu, najlepšie v rámci stratégie marketingu obsahu

Hlavným dôrazom by mali byť potreby potenciálneho zákazníka alebo zákazníka. Keď podnik zistil potrebu zákazníka, informácie môžu byť prezentované v rôznych formátoch vrátane správ, videí, e-kníh, infografík, e-mailové správy, prípadové štúdie, podcasty, návody, otázky a odpovede, fotky, blogy atď. Väčšina týchto formátov patrí do digitálneho kanála.

Digitálny marketing obsahu je proces riadenia, ktorý využíva digitálne produkty prostredníctvom rôznych elektronických kanálov na identifikáciu, prognózu a uspokojenie požiadaviek na obsah konkrétneho publika. Musí byť dôsledne aktualizovaný a doplnený, aby ovplyvnil správanie zákazníkov.

Obsahová stratégia

Obsahová stratégia sa týka plánovania, vývoja a správy obsahovo-písaných alebo iných médií. Tento termín bol obzvlášť bežný v oblasti vývoja webových stránok od konca 90. rokov. Je to uznávaná oblasť v dizajne používateľských skúseností a čerpá tiež z priľahlých disciplín, ako je informačná architektúra, správa obsahu, obchodná analýza a technická komunikácia.

Obsahová stratégia bola opísaná ako plánovanie "tvorby, publikovania a správy užitočného použiteľného obsahu." Taktiež sa nazýva "opakovateľný systém, ktorý definuje celý proces vývoja obsahu redakčného materiálu pre projekt vývoja webových stránok".

V článku z roku 2007 s názvom "Stratégia obsahu: filozofia údajov" Rachel Lovinger opisuje cieľ stratégie obsahu ako používať "slová a dáta na vytvorenie jednoznačného obsahu, ktorý podporuje zmysluplné, interaktívne skúsenosti". Tu tiež poskytla analógiu, že "obsahová stratégia je copywriting, keďže architektúra informácií je navrhnutá."

Obsahová stratégia Aliancia spája definíciu Kevin Nichols s Kristinou Halvorsonovou a definuje obsahovú stratégiu ako "získanie správneho obsahu správnemu užívateľovi v správnom čase prostredníctvom strategického plánovania tvorby, poskytovania a riadenia obsahu".

Mnoho organizácií a jednotlivcov má tendenciu zamieňať stratégiu obsahu s redaktormi. Napriek tomu je obsahová stratégia "viac ako len písomné slovo", hovorí profesor Brett Atwood z Washington State University. Napríklad Atwood naznačuje, že odborník musí tiež "zvážiť, ako môže byť obsah prerozdeľovaný a / alebo opätovne usporiadaný v iných doručovacích kanáloch."

Stratégia obsahu je širokou škálou prístupov, techník a nástrojov. Perspektívy, ktoré prinášajú obsahoví stratégovia k obsahu, závisia vo veľkej miere od ich odbornej prípravy a vzdelávania. Napríklad niektoré sa špecializujú na "front-end stratégiu", ktorá zahŕňa rozvoj osobností, mapovanie cesty skúseností používateľov, zosúladenie obchodnej stratégie a potrieb používateľov, rozvoj stratégie značky, skúmanie rôznych kanálov a vytvorenie usmernení pre štýl a optimalizáciu pre vyhľadávače. Iní sa špecializujú na "stratégiu back-end", ktorá zahŕňa vytváranie obsahových modelov, plánovanie taxonomie a metadát, štruktúrovanie systémov správy obsahu a stavebné systémy na podporu opätovného použitia obsahu. Obidve úlohy zahŕňajú riešenie problémov pracovného toku a riadenia.

Vlastné médiá (custom media)

Vlastné médium (alebo médium pre zákazníkov) je marketingové označenie, ktoré vo veľkej miere odkazuje na vývoj, výrobu a distribúciu médií (tlač, digitálne, audio, video, udalosti), ktorých cieľom je posilniť vzťah medzi sponzorom média a divákom média. Tiež sa nazývajú značkové médiá, zákaznícke médiá, členské médiá, obsahový marketing a vlastné publikovanie. Časopisy počas letu sponzorované leteckými spoločnosťami boli jedným z prvých vlastných médií a zostali typickými pre tento žáner. Zatiaľ čo ostatné kanály mali značný úspech, časopis pre zákazníkov je najúspešnejším príkladom tohto žánru.

Zvyčajné médiá sponzoruje jeden obchodník (spoločnosť, značka, združenie alebo inštitúcia) a je navrhnutý tak, aby sa dostal k úzko zameranému publiku zákazníkov, členov, absolventov alebo volebných obvodov. Vlastné médiá môžu byť vytvorené "in-house" takými organizáciami.

V priebehu posledných dvoch desaťročí sa objavil rastúci počet špecializovaných vydavateľských a mediálnych firiem, tzv. "Custom media" alebo "custom publishing" spoločností v USA, a "vydavateľstvo zákazníkov" alebo "vydavateľské agentúry" v Spojenom kráľovstve. Podobne ako firmy zaoberajúce sa reklamou a inými marketingovými službami, spoločnosti alebo divízie tradičných mediálnych spoločností poskytujú klientom profesionálne marketingové a komunikačné služby za poplatok. Takéto externé služby môžu byť obmedzené na dizajnové a redakčné povinnosti alebo zahŕňajú celý proces výroby a distribúcie.

Okrem toho mnohé spoločnosti predávajú reklamné priestory v rámci vlastných publikácií tretím stranám; toto náklady sú nižšie ako náklady na uverejnenie; vytvára autentické redakčné prostredie; a umožňuje tretím stranám zakúpiť a zverejniť združenie s sponzorom médií a zároveň dosiahnuť zákazníkov tohto sponzora (napríklad dodávatelia potravín môžu nakupovať reklamný priestor v rámci vlastných médií supermarketov).

Vlastné médiá majú za cieľ vybudovať vzťah s dôverou a lojalitou so zákazníkmi sponzora, takže považujú sponzora za predajcu, ktorý si zvolí pri nakupovaní. Toto sa dosahuje poskytovaním informácií a často poradenstva, ktoré spĺňajú potreby a vyhovujú preferenciám cieľového trhu sponzora. Slúži záujmom publika, a nie otvorene pripojiť produkty a služby tak, ako reklamy robia.

Voľné médiá ( earned média)

Získané médiá (alebo voľné médiá) sa vzťahujú na publicitu získanú prostredníctvom propagačného úsilia iného ako je platená mediálna komunikácia, ktorá sa týka publicity získanej prostredníctvom reklamy alebo vlastnených médií, ktoré sa týkajú značky.

Existuje mnoho typov médií, ktoré sú k dispozícii online obchodníkom a zapadajú do širokej kategórie: vlastnené, platené a zarobené médiá.

Vlastnené médiá sú definované ako komunikačné kanály, ktoré sú pod kontrolou, napríklad webové stránky, blogy alebo e-maily. Platené médiá sa väčšinou týkajú tradičnej reklamy.

Získané médiá sa nedajú zakúpiť ani vlastniť; môže sa získať iba ekologicky, keď sa obsah uznáva a nasleduje prostredníctvom komunikačných kanálov, ako sú sociálne médiá a ústne. Získané médiá často odkazujú špecificky na publicitu získanú prostredníctvom redaktorského vplyvu rôznych druhov. Médiá môžu obsahovať akékoľvek masovokomunikačné priestory, ako sú noviny, televízia, rozhlas a internet, a môžu obsahovať rôzne formáty, ako napríklad články alebo relácie, listy editorovi, úvodníky a ankety v televízii a na internete.

Príklady platených, vlastnených a získaných médií

Typ média Definícia Ofline príklady Online príklady
Platené Mediálna aktivita súvisiaca so spoločnosťou alebo značkou, ktorú generuje spoločnosť alebo jej zástupcovia priamo alebo cez mediálne agentúry.

• Tradičné reklamy (napr. televízia, rádio, tlač, vonkajšia reklama)

Sponzorstvo

Direct marketing

Bannerová reklama

• Reklamy vo vyhľadávačoch (napr. Google AdWords)

• Reklamy na sociálnych sieťach (napríklad reklamy na Facebook)

• Elektronická priama pošta (napr. E-mailová reklama)

Vlastné Mediálna aktivita súvisiaca so spoločnosťou alebo značkou, ktorú generuje spoločnosť alebo jej zástupcovia v riadiacej pozícií.

• Maloobchodné vizuály merchandising alebo displeje

 • Brožúry

 • Tlačové správy spoločnosti

 

Webová stránka spoločnosti

• Blog spoločnosti

• Stránky / účty vlastnené spoločnosťou na sociálnych sieťach online (napr. Účet Twitter, stránka značky na FB)

Získané Mediálna aktivita týkajúca sa spoločnosti alebo značky, ktorá nie je priamo generovaná spoločnosťou alebo jej zástupcami, ale skôr inými subjektmi, ako sú zákazníci alebo novinári.

• Tradičná publicita v profesionálnych médiách

• Hodnotenia a recenzie

 • Rozhovory medzi spotrebiteľmi týkajúce sa produktov vrátane poradenstva a odporúčaní

• Spotrebitelia, ktorí navzájom ukazujú svoje produkty

Tradičná publicita, zmienka v digitálnych médiách (napr. Profesionálne blogy)

• Online odkazy (napr. pozvánky na pripojenie na web)

• Publikovanie v online komunite alebo na  sociálnych sieťach (napríklad aktualizácie stavu, tweety)

• Hodnotenia a recenzie online (napr. pre reštaurácie, Amazon.com pre produkty)

Rastúce využívanie získaných médií poskytlo obchodníkom nové spôsoby interakcie a angažovanosti svojich zákazníkov. Tieto inovatívne prístupy nahrádzajú tradičné marketingové metódy, ako sú e-mailové a bannerové reklamy, a poskytujú inovatívne metódy na hľadanie, optimalizáciu a meranie návratnosti investícií do médií.

Príklady:

6. marca 2012 začal klub Dollar Shave Club svoju online video kampaň. V prvých 48 hodinách ich debutovania o videu v službe YouTube sa na službu zaregistrovalo viac ako 12 000 ľudí. Video malo cenu len 4500 dolárov a od novembra 2015 malo viac ako 21 miliónov zobrazení. Toto video bolo považované za jednu z najlepších vírusových marketingových kampaní v roku 2012.   

Projekt veľkého slova, ktorý sa začal v roku 2008, bol zameraný na opätovné vymedzenie Oxfordského anglického slovníka tým, že ľuďom umožňuje prezentovať svoje webové stránky ako definíciu svojho zvoleného slova. Projekt, ktorý bol vytvorený na financovanie dvoch vzdelávacích aktivít majstrov, pritiahol pozornosť blogerov na celom svete a bol uvedený na Daring Fireball a Wired Magazine.
V polovici roku 2016 indická čajová spoločnosť (TE-A-ME) dodala spoločnosti Donald Trump 6 000 čajových vrecúšok a spustila video obsah na YouTube. a Facebook. Video kampaň sa stala ocenenou prípadovou štúdiou v oblasti marketingu obsahu a získala rôzne ocenenia.
V štúdii Nielsen v roku 2013 sa zistilo, že získané médiá (popísané aj v správe ako ústne podanie) sú najdôveryhodnejším zdrojom informácií vo všetkých krajinách, ktoré skúmali na celom svete. Tiež zistili, že získané médiá sú kanálom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou stimuluje spotrebiteľa k akcii. Ďalšie úrady robia rozdiel medzi online a offline zarábajúcimi médiami / word-of-mouth a preukázali, že offline word-of-mouth bolo efektívnejšie než on-line ústne podanie.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_marketing#See_alsoZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

K tomuto článku ešte nie sú pridané žiadne príspevky
Pridať príspevok
Meno *:
Váš email:
Text *:
 


Image in photogallery
EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci (407)
9.5.2018 23:37 | TVBA

Image in photogallery
Čísla nepustia: RTVS a regionálne TV (2759)
30.1.2018 17:49 | Peter Hlucháň,mediálny analytik

Image in photogallery
Marketingová komunikácia a televízia (1489)
27.1.2018 07:57 | TVBA

Image in photogallery
Tri trendy v content marketingu pre rok 2018 (2156)
18.1.2018 07:47 | TVBA


Image in photogallery
Digitálny marketing má vážné problémy (1905)
18.1.2018 07:44 | TVBA

Image in photogallery
Manažment reklamy (2265)
17.1.2018 07:55 | TVBA

Image in photogallery
Natívna reklama (1712)
10.1.2018 08:07 | TVBA

Image in photogallery
Čo je obsahový (content) marketing, stratégia, média (1434)
2.1.2018 08:03 | TVBA


Image in photogallery
Pravda o mládeži (2179)
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére - na médiá zaostrené (319)
7.12.2017 09:04 | TVBA

Image in photogallery
Skrytá marketingová sila regionálnej televízie (12201)
5.12.2017 14:27 | Mária Urlandová, prednáška

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu (1408)
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet


Image in photogallery
Prichádzajúci marketing - koncept spotreby, voľba spotrebiteľa a perspektívy (142)
22.4.2017 19:05 | Regiontvnet

Image in photogallery
Televízia je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom (2562)
3.4.2017 17:15 | TVBA

Image in photogallery
Regionálne médiá plnia verejnoprávne funkcie (5327)
22.11.2016 18:00 | METRO DNES

Image in photogallery
Prichádzajúci marketing (1608)
18.5.2016 07:41 | Regiontvnet


Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping.  (646)
16.5.2016 18:59 | TVBA

Image in photogallery
Čo sa stane, keď odoberiete ľuďom obľúbené značky? (1801)
13.4.2016 10:30 | RegionTVnet

Image in photogallery
Čo ste o regionálnej televízii nevedeli (5331)
21.7.2015 14:12 | TVBA

Image in photogallery
TV reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi (8578)
2.3.2011 22:59 | M.Urlandová


Image in photogallery
Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy  (6668)
25.7.2010 13:52 | TVBA

Image in photogallery
Programy financované inzerentom pomáhajú značkám vyniknúť na preplnenej televíznej scéne (2843)
7.6.2010 15:20 | Regiontvnet.
 
.
Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM