Prichádzajúci marketing

18.5.2016 07:41 | TVBA

Inbound marketing je technika pre získavanie zákazníkov na produkty a služby prostredníctvom obsahového marketingu, marketingu sociálnych médií, optimalizácie pre vyhľadávače a brandingu.

Prichádzajúci marketing poskytuje informácie, zlepšuje skúsenosti zákazníkov a vytvára dôveru tým, že ponúka potenciálnym zákazníkom informácie, ktoré oceňujú prostredníctvom sponzorovaných firemných bulletinov, blogov a príspevkov na platformách sociálnych médií.

Marketingový stratég David Meerman Scott hovorí, že prichádzajúci marketing umožňuje obchodníkom "získať si cestu" do povedomia zákazníka, a nie napadnúť ich povedomie prostredníctvom platených reklám.
V porovnaní s odchádzajúcim marketingom, prichádzajúce vstupy zvrátia vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom. V skutočnosti, zatiaľ čo odchádzajúci marketing bude tlačiť produkt prostredníctvom rôznych kanálov, prichádzajúci marketing vytvára povedomie, priťahuje a pomáha novým zákazníkom s kanálmi, ako sú blogy, sociálne médiá atď.

Vzostup

S rastom nových technológií podporovaných šírením internetu sa prichádzajúci marketing stal jedným z najúčinnejších spôsobov, ako prilákať nových zákazníkov. Od roku 2006 mnohé spoločnosti pochopili, že pre úspech musí byť obsah spojený so záujmami zákazníkov.

 

Cyklus

 1. Registrácia
  "Načítanie" je prvý krok na spustenie prichádzajúceho cyklu. Obsah spoločnosti musí byť viditeľný pre správne publikum v správny čas. Ide o veľmi dlhý proces, ktorý zahŕňa dlhý výskum a plánovanie obsahu.
 2. Premena
  Druhý krok sa týka premeny fanúšikov na vyhliadky. Môže sa to zdať ako veľmi jednoduchý proces, ale vôbec nie je ľahké. Tento proces je dlhý a znamená energiu a čas pre spoločnosť.
 3. Analýza
  Tretí a posledný krok prichádzajúceho cyklu je "analyzovať". Po tom, ako zákazník upozornil na produkt / službu a po premenení ventilátora na perspektívu / vedenie musí spoločnosť analyzovať údaje, aby pochopila, čo musia v procese zmeniť, aby zlepšili svoje výsledky.

 

Prichádzajúca metóda

Ak chcete pracovať dobre, prichádzajúci marketing potrebuje mnoho nástrojov, ktoré pomáhajú značke nájsť a pomôžu zákazníkom naučiť sa užitočné veci, ktoré poskytuje značka. Medzi príklady týchto nástrojov patria blogy, SEO / SEM a sociálne médiá.

Blogy, videoblogy
Blogovanie sa stalo veľmi populárnym na začiatku 21. storočia a je veľmi užitočným spôsobom, ako môže značka vytvoriť povedomie a prilákať nových zákazníkov. Prichádzajúci obchodníci používajú blogy nielen na prilákanie nových zákazníkov, ale aj na premenu fanúšikov značky na vyhliadky alebo potenciálnych zákazníkov vytvorením jedinečného a vzdelávacieho obsahu.

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)
SEO je spôsob, ako zvýšiť viditeľnosť webových stránok alebo webových stránok štruktúrovaním stránky, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zaradili vyššie slová a frázy, ktoré najpresnejšie opisujú stránku. Jedná sa o internetovú marketingovú stratégiu, ktorá zvažuje, ako fungujú vyhľadávače a čo hľadajú ľudia, s cieľom určiť, ako umiestniť webové stránky a webové stránky do vyhľadávačov za najhodnotnejšie hľadané výrazy. Tento marketingový nástroj môže byť použitý rôznymi spôsobmi:

 • Získanie indexovania
  Vedúce vyhľadávacie nástroje používajú prehľadávače na vyhľadanie stránok pre svoje algoritmické výsledky vyhľadávania. SEO je základným nástrojom na zvýšenie počtu spätných odkazov alebo prichádzajúcich odkazov. Nie je to vhodná stratégia pre všetky webové stránky, existujú aj ďalšie faktory, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie úspechu. Stránky, ktoré sú prepojené z iných indexovaných stránok vyhľadávačov, nemusia byť odosielané, pretože sa nachádzajú automaticky. Je dôležité vedieť, že prehľadávače vyhľadávačov môžu pri hľadaní stránok pozrieť na množstvo faktorov.
  SEO nie je vhodnou stratégiou pre všetky webové stránky, iné marketingové stratégie môžu byť efektívnejšie, ale je to faktor, ktorý je potrebné zvážiť, aby sa zvýšila viditeľnosť.
 • Zlepšenie viditeľnosti
  Existujú rôzne spôsoby, ako zlepšiť viditeľnosť vyhľadávacích nástrojov, ale používatelia môžu primárne zlepšiť viditeľnosť jedným z dvoch spôsobov: štruktúrovanie webových stránok, aby boli lepšie zosúladené s podmienkami, ktoré hľadajú ich zákazníci, a získavanie renomovaných webových stránok na prepojenie späť na ich stránky aby ste zaradili vyššie cenné hľadané výrazy. 

SEM (marketing prostredníctvom vyhľadávačov)
SEM je forma webového marketingu, ktorá zahŕňa propagáciu webových stránok tým, že zvyšuje ich viditeľnosť na stránkach s výsledkami vyhľadávačov, a to najmä prostredníctvom platenej reklamy. SEM je prísne prepojený so SEO v súvislosti s propagáciou platieb a zisťuje sa na prvej stránke vyhľadávania.
Existujú niektoré metódy a metriky na optimalizáciu webových stránok: Výskum a analýza kľúčových slov, ktoré zabezpečujú, že stránky môžu byť indexované vo vyhľadávacom systéme, nájsť častejšie zadávané slová;
Prítomnosť, ktorá znamená, koľkokrát sa webová stránka indexuje vyhľadávacími nástrojmi a koľko spätných odkazov získava. Cieľom SEM je zvýšiť viditeľnosť stránky, čo sa dá dosiahnuť pomocou takzvanej "sponzorizácie". Termínom "sponzorizácia" sa rozumie, že spoločnosť vyhľadávačov účtuje poplatky za zahrnutie webovej stránky do svojich stránok s výsledkami.

Sociálne médiá
Sociálne médiá sa šíria po celom svete a predstavujú obrovskú príležitosť pre prichádzajúci marketing. Spájajú miliardy ľudí, ktorí každý deň zdieľajú rôzne typy obsahu, ako sú obrázky, video, text a tak ďalej. Ale sociálne médiá (odkaz sociálnych médií) nie sú len spôsob zábavy na internete, je to spôsob aj pre obchodníkov, aby informácie boli dosiahnuté od správneho publika. Vďaka správnemu a jedinečnému obsahu umožňuje sociálne vydavateľstvo, aby získalo nové vyhliadky, ktoré by ich konvertovali na zákazníkov.

 

Prichádzajúci proces

Ak chcete pracovať dobre, prichádzajúce potreby potrebujú veľmi presný proces, ktorý v prípade rešpektovania pravidiel poskytne obchodníkom obrovskú konkurenčnú výhodu v porovnaní s odchádzajúcim marketingom. Proces sa skladá zo štyroch hlavných krokov: Pritiahnuť, Premeniť, Zavrieť a Pochovať. Nie sú to náhodné kroky, ale musia byť použité postupne s cieľom získať viac návštevníkov na stránkach, urýchliť konverzie a nakoniec zvýšiť počet potenciálnych zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

 

PritiahnuťPremeniťZavrieťPochovať
 

Jedným z najdôležitejších rozdielov medzi odchádzajúcim a prichádzajúcim marketingom je skutočnosť, že "ak klasický marketing sleduje týchto ľudí, prichádza stávkovanie na túto osobu", to znamená, že spoločnosti, ktoré používajú prichádzajúci marketing, vedia perfektne, s kým ľudia hovoria. Môžu to robiť prostredníctvom kupujúcich. Osoby kupujúceho sú idenkitmi našich ideálnych zákazníkov. Iba prostredníctvom nich môže firma vedieť, aký je ich ideálny cieľ a ktoré kanály musia použiť na dosiahnutie tohto cieľa. 

Prilákať neznamená prilákať náhodných ľudí; spoločnosti chcú pritiahnuť správnych ľudí v správny čas v správnom obsahu. Vytváranie spoločností na zákazníkov je možné definovať, čo sú presvedčenia, bolesti, záľuby, atď. Našich zákazníkov a na ich základe je možné vytvoriť správny obsah na prilákanie návštevníkov na blog, sociálny, Youtube kanál atď.

Premeniť. Po prilákaní návštevníka na svoje webové stránky napríklad bude spoločnosť pripravená premeniť ho na prospekt zhromažďujúci svoje kontaktné informácie. E-maily sú najcennejšou informáciou pre prichádzajúci marketing. Prichádzajúci obchodník chce pritiahnuť správneho návštevníka, takže si vymenia výukové video, ebook alebo niečo cenné pre zákazníka, a preto bude rád, že mu zašle e-mail na oplátku.
 

Zavrieť. Teraz, keď máme potrebné informácie, môžeme zostať v kontakte s našimi vyhliadkami. Ale teraz, ako premeniť naše vyhliadky na zákazníkov? Niektoré užitočné nástroje sú:

 • E-mail integrovaný s výzvou na akciu
  Výzvy na akcie sú veľmi užitočné, aby zákazník mohol dokončiť akciu, ktorá sa nám páči. S týmto výkonným nástrojom môžeme vytvoriť pozitívny cyklus, ktorý vytvára hodnotu pre nášho zákazníka aj pre nás. Vytváraním užitočného obsahu a jeho pravidelným posielaním do našej perspektívy môžeme vytvoriť povedomie, ale aj vybudovať dôveru a urobiť tak, aby náš blízky zákazník bol pripravený niečo kúpiť.
 • CRM
  Systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi sú jedným z najužitočnejších spôsobov sledovania rôznych krokov pri získavaní našich zákazníkov. Získavanie informácií o zákazníkoch, partnerských spoločnostiach atď. Je možné dodať správnu správu v správny čas správnej osobe.
 • Zaznamenávanie v rámci procesu
  S-marketing je kombináciou predaja a marketingu. Všeobecne vo veľkých spoločnostiach ide o dve oddelené jednotky, ale vo vstupnom marketingu sa zvyčajne zmiešajú, aby mali úplné a úplne zrozumiteľné informácie medzi oboma oblasťami. Vďaka hláseniam s blízkym okruhom vieme aj oddelenia predaja a marketingu, ktorý je ten správny čas uzavrieť dohodu so zákazníkom a predovšetkým vedieť, či je zákazník pripravený na získanie.
 • Podpora automatizácie
  Prostredníctvom procesu starostlivosti, spoločnosti, aby zákazník pripravený na získanie.
  Napríklad, ak návštevník vyplní formulár na stiahnutie e-knihy na určitom webe, spoločnosť vie, že jeho vyhliadka má záujem o predmet spracovaný v ebook. Po zozbieraní týchto informácií sú pripravení "vyzdvihnúť" svojho potenciálneho budúceho zákazníka sériou e-mailov, videí atď., ktoré súvisia s predmetom, o ktorý sa zaujíma.
 • Potešenie
  Po pritiahnutí fanúšika, jeho premeny na vyhliadky a nechaní ho kúpiť niečo od spoločnosti, musí spoločnosť udržať v kontakt so svojim zákazníkom, pokračovať v poskytovaní dobrého a cenného obsahu s nádejou, že urobí nový nákup.

 

Koncept spotreby

Prichádzajúci marketing zohľadňuje dva hlavné aspekty spotreby 21. storočia: selektivitu a rastúcu spotrebu médií. Ak sa na začiatku 20. storočia začali pojmy spotreba spájať s "potešením, radosťou a slobodou", aby sa spotreba stala "koncom samo osebe" počas konca prvého desaťročia 21. storočia, vzorec spotreby narastá v rýchlosti, ohromujúci spotrebitelia, učia sa ako sa izolovať od reklamného hluku, v praxi vyladia tradičné marketingové metódy a vyberajú správne chvíle a miesta na spojenie so značkami.

Spotreba v tejto dobe sa stala selektívnou. Vďaka výskumu on-line spotrebitelia začínajú robiť stále viac informovaných rozhodnutí. Z tohto dôvodu je dôležité budovať lojalitu značiek a mať kontakt so spotrebiteľmi. Analýza spôsobu, akým spotrebitelia používajú médiá, je rozhodujúca v súvislosti s prichádzajúcim marketingom.
Používatelia surfujú na internete prostredníctvom viacerých zariadení viac než kedykoľvek predtým, keď preferujú mobilné zariadenia do tradičného počítača alebo notebooku. Navyše čoraz rýchlejšia každodenná rutina vyžaduje od časti spotrebiteľov surfovať na internete, keď robí množstvo ďalších vecí. To vedie k kratším okruhom pozornosti, väčším stimulom, väčším interakciám a zvyčajne väčšej konkurencii v oblasti obsahu pre podniky.
Na internete sa hľadajú nielen informácie o práci alebo škole, ale spotrebitelia sa stali internetovými surfermi, alebo dokonca hlavne zábavnými prostriedkami. To vedie k trendu ponúkať užitočné a zábavné informácie o webových stránkach firiem alebo účtoch sociálnych médií.
 

"Pushing" faktory
V pomerne krátkom časovom období sa postmoderná spoločnosť (najmä západná spoločnosť) stala "prostredím informačných technológií", kde sa zasa výroba a spotreba stávajú nerozlíšiteľnejšími. K roku 2020 tvorba obsahu už nie je výhradnou kompetenciou médií alebo spoločností. Scenáre obsahovo vytvorené alebo aspoň vedené sú realitou.
Ide o prostredie, v ktorom používateľ už nie je spotrebiteľom, ale prispievateľom, prostredím charakterizovaným formami občianskej žurnalistiky a tvorby obsahu, ktoré vedie používateľ. To znamená, že tvorba alebo konštrukcia obsahu v prostredí náročných na vedomosti www je participatívny spôsob ako produktívny, ako aj konzumný a zúčastnené časti sú zároveň užívateľmi a výrobcami vedomostí.
Tieto prostriedky tvoria väčšiu konkurenciu medzi obsahom. Práve v tomto ohľade je identifikácia on-line ovplyvňujúcich a vytváranie vzťahu s nimi jeden kľúčový bod prichádzajúceho marketingu, aby sa čo najlepšie z digitálneho sveta a lepšie využili jeho možnosti.

Účasť spotrebiteľov na tvorbe mediálneho obsahu nie je jediným faktorom. Sklon spotrebiteľov očakávať čoraz viac informácií možno považovať za ďalšiu páku pre prichádzajúci marketing. Spotrebitelia sú hladní kvôli vedomostiam a sú ochotní ich hľadať všetkými možnými spôsobmi. Pocit nedôvery v reklame je bežný medzi dnešnými spotrebiteľmi, ktorí ich hľadajú sami o sebe. Prichádzajúci marketing zachytil tento nový trend a kladie veľký dôraz na úsilie sprístupniť informácie na trhu.

 

Voľba spotrebiteľa a perspektíva prichádzajúceho marketingu

Koncom 19. storočia a dvadsiatym storočím sa produktivita viditeľne zvýšila, sprevádzaná nárastom intenzity spotreby. Práve v tomto okamihu sa spotrebiteľ začal považovať za schopného prijímať rozhodnutia a vykonávať voľbu na dosiahnutie svojho vlastného záujmu na trhu.

V "spoločnosti individuálnych spotrebiteľov" bola spotrebiteľská voľba spojená so slobodou. Treba však tiež poukázať na to, že spotrebitelia uplatňujú svoju rozhodovaciu silu na trhu, ktorý podlieha rôznym vplyvom, ako je okrem iného aj marketingové stratégie. Rozsah vecí, v súvislosti s ktorými sa spotrebiteľský výber uplatňuje, je do značnej miery vopred stanovený a zdroje spotrebiteľov na slobodnú a informovanú voľbu sú pre mnohé z nich vo finančnom a časovom horizonte výrazne obmedzené.

Ide o základný predpoklad prichádzajúceho marketingu, ktorý si najviac hodnotí skutočnosť, že spotrebitelia ľahko nájdu informácie o spoločnostiach. Rozvoj a nasadenie informačných technológií umožnilo spotrebiteľom vykonávať určitý stupeň vplyvu. V tomto kontexte sa spotrebiteľ viac zapája do určovania špecifikácie výrobkov na trhu. To však nie je radikálna zmena logiky hospodárskeho systému.

V skutočnosti ide o vývoj, ktorý možno ešte pripísať "nevyhnutnosti pokračovať v inovácii na konkurenčnom ekonomickom trhu s cieľom zvýšiť rastúci spotrebiteľský záujem a predaj, znížiť personálne náklady a zvýšiť obrat". Priblíženie sa ku koncu 20. storočia už nebolo kladené na produkt a predaj, ale na spotrebiteľov, ktoré možno definovať ako marketingový prístup.

Uznalo sa, že spotrebitelia nie sú bezradní a ich túžby nie sú falošné, ale nie sú autonómne a sú "silne podmienené na viacerých úrovniach zdieľanou skupinovou dynamikou  skúsenosťami". V 21. storočí sa, "keďže spotrebitelia si zvykli na používanie známych návrhov, usporiadaní a zobrazovacích techník" , snažia sa upútať ich pozornosť a následne vyvolávať ich záujem prostredníctvom reklamy a marketingu sa stávajú náročnejšími. To si vyžaduje, aby sa našli a rozvinuli nové marketingové metódy.

Spotrebitelia sa už v roku 2010 sa radikálne zmenili od tých, ktorí boli dokonca ešte pred niekoľkými rokmi, a to, čo bolo efektívne a vplyvné v relatívnej nedávnej minulosti, nie je nevyhnutne dnes. Dnešný spotrebiteľ je ľahšie ovplyvnený kolegami vo svojej sociálnej sieti a spoločnými skúsenosťami ako agresívnou reklamnou kampaňou. Spotrebiteľ 21. storočia je "informovaný, časovo stlačený a ťažko je zapôsobiť" a môže byť ovplyvnený len tým, čo považuje za relevantné a informatívne.

Spotrebitelia "nechcú, aby sa na nich tlačili výrobky", ale sú ochotní ich hľadať, ak majú povolené. "Relevantnosť a informačné atribúty" sa stali považované za "kľúčové chýbajúce zložky z väčšiny ... reklám". Inbound marketing uznáva tento pocit.

Spotrebitelia majú pocit, že potrebujú viac informácií a začali ich hľadať v každom mediálnom zariadení, ktoré majú,  predovšetkým na  internete. Webové stránky, sociálne médiá, blogy atď. Robia nákupný proces čoraz sociálnejší. Spotrebiteľ už nerešpektuje alebo nedôveruje informáciám zobrazeným v reklame. Spotrebitelia v skutočnosti viac veria svojim komentárom, názorom svojich priateľov a skúsenostiam.

Začatie rozhovoru s nimi je v tomto scenári prvoradé. Tradičné odvetvia marketingových služieb sa opätovne vymedzujú prostredníctvom pôsobenia šikovnejších a technicky zdatných marketingových agentúr, ktoré integrujú digitálne služby do tradičných metód. Samozrejme, že hĺbka, všestrannosť a schopnosť ich talentu je rozhodujúca pre dosiahnutie vyšších cieľov organizácií.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_marketingZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článkuImage in photogallery
Prečo nie ste v peoplemetroch?  (1077)
3.3.2018 17:07 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čísla nepustia: RTVS a regionálne TV (2312)
30.1.2018 17:49 | Peter Hlucháň,mediálny analytik

Image in photogallery
Marketingová komunikácia a televízia (1117)
27.1.2018 07:57 | Regiontvnet

Image in photogallery
Tri trendy v content marketingu pre rok 2018 (1541)
18.1.2018 07:47 | TVBA


Image in photogallery
Digitální marketing má vážné problémy (1411)
18.1.2018 07:44 | TVBA

Image in photogallery
Manažment reklamy (1849)
17.1.2018 07:55 | TVBA

Image in photogallery
Natívna reklama (1194)
10.1.2018 08:07 | TVBA

Image in photogallery
Čo je obsahový (content) marketing, stratégia, média (1154)
2.1.2018 08:03 | TVBA


Image in photogallery
Pravda o mládeži (1535)
19.12.2017 07:26 | Regiontvnet

Image in photogallery
Efektívnosť marketingu v digitálnej ére - na médiá zaostrené (97)
7.12.2017 09:04 | TVBA

Image in photogallery
Skrytá marketingová sila regionálnej televízie (1704)
5.12.2017 14:27 | Mária Urlandová, prednáška

Image in photogallery
9 trendov v kontent marketingu (1013)
3.5.2017 07:34 | Regiontvnet


Image in photogallery
Objavte regionálnu TV pre svoju efektívnu kampaň (2223)
19.4.2017 19:03 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je najefektívnejšou formou komunikácie s masovým publikom (2250)
3.4.2017 17:15 | TVBA

Image in photogallery
Regionálne médiá plnia verejnoprávne funkcie (3718)
22.11.2016 18:00 | METRO DNES

Image in photogallery
Prichádzajúci marketing (1310)
18.5.2016 07:41 | TVBA


Image in photogallery
Marketingový fenomén teleshopping.  (126)
16.5.2016 18:59 | TVBA

Image in photogallery
Čo sa stane, keď odoberiete ľuďom obľúbené značky? (1427)
13.4.2016 10:30 | RegionTVnet

Image in photogallery
Čo ste o regionálnej televízii nevedeli (4863)
21.7.2015 14:12 | TVBA

Image in photogallery
TV reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi (8145)
2.3.2011 22:59 | M.Urlandová


Image in photogallery
Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy  (6198)
25.7.2010 13:52 | TVBA

Image in photogallery
Programy financované inzerentom pomáhajú značkám vyniknúť na preplnenej televíznej scéne (2352)
7.6.2010 15:20 | RegiontvnetVšetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft
Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM