logo
Nákupný košík

HLAVNÉ MENU
O Nás / Reklama / Blog / Kontakt

Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach, hovorí medzinárodný Monitoring plurality médií

9.8.2018 10:43 | Mária Urlandová - RegionTVnet

 • Podľa Monitoringu plurality médíí, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorig médií, Slovensko má najväčšie medzery v oblasti politickej nezávislosti médií.
 • Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných a regionálnych médiach.
 • EÚ poslanci radia, že politici by mali prijať jasnú stratégiu podpory nezávislosti miestných médií a to aj po finančnej stránke, pretože plnia verejnoprospešnú úlohu.   

Od zverejnenia správy prešiel dostatočný čas, ale doteraz sme sa nestretli zo záujmom politikov, akademikov, ministerstva, dokonca ani samotných médií - tieto nedostatky riešiť. Pred komunálnymi  voľbami sa síce objaví upozornenie na zneužívanie miestných novín politikmi, ale to je všetko. Akoby si všetci zvykli. Miestné, regionálne média nazývajú "hlasnými trúbami", ale málo ochoty stav zmeniť, alebo naň aspoň upozorniť.

Dramatická situácia je v oblasti lokálneho a regionálneho vysielania. Problémy s politickou a finančnou závislosťou majú všetky regionálne televízie (tie, ktoré nevlastní obec). 

Pravidelne sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší nezávislej TV finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje. Zničí to, čo roky budoval, zoberie ľuďom práva na informácie a zničí aj investíciu súkromného ponikateľa. Potom nové zastupiteľstvo podporí inú novozaloženú spoločnosť, ktorej trvá roky získať sledovanosť a proces sa opakuje. Niečo sa vybuduje a potom barbarsky zničí. Bohužiaľ občan je na poslednom mieste v tejto mocenskej hre.

Keďže monitoring sa zaoberá aj miestnymi médiami, poďme sa na to pozrieť bližšie.

 

Čo je monitoring plurarity médíí?

Monitorovanie plurality médií (MPM) je nástroj, ktorý posudzuje rizíká plurality médií v danej krajine a je spolufinancovaný Európskou úniou.

Monitor sleduje riziká spojené s pluralitou médií na základe súboru dvadsiatich ukazovateľov pokrývajúcich štyri rôzne oblasti: základná ochrana, pluralita trhu, politická nezávislosť a sociálna inklúzia.

Ukazovatele pokrývajú právne, ekonomické a sociálno-politické otázky. MPM pokrýva širokú predstavu plurality médií, ktorá zahŕňa politické, kultúrne, geografické, štrukturálne a obsahové dimenzie.

Zahrnuté sú všetky typy médií: verejné služby, komerčné a komunálne médiá. Okrem toho monitor uznáva, že rôzne politiky a regulačné prístupy sa môžu vzťahovať na rôzne typy médií (napr. vysielanie, tlač a nové médiá).

Výsledky, zhromaždené údaje a analýza poskytujú tvorcom politík, výskumným pracovníkom a občianskej spoločnosti užitočné informácie na lepšie pochopenie hrozieb plurality médií v rôznych mediálnych súvislostiach a na plánovanie príslušnej mediálnej politiky alebo opatrení na podporu verejnoprospešných médií.

Kliknutím sem : Stiahnite si úplnú správu monitora plurality médií 2016

 

Podľa Monitora v SR najkritickejšou oblasťou je politická nezávislosť. Vysoké skóre rizika vyplýva z nedostatočnej ochrany šéfredaktora a vplyv miestnej samosprávy na miestne súkromné ​​médiá, ktoré sú často závislé alebo vlastnené mestskými samosprávami.

Zdá sa, že prevládajúcim problémom je absencia záruk týkajúcich sa bezpečného a transparentného financovania verejnoprávnych médií; a konkrétnejšie pravidlá o tom, ako sa tieto finančné prostriedky používajú, a celkovú nezávislosť od potenciálneho politického vplyvu PSM.

 

Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach

Vysoké riziko ukazovateľa politickej kontroly nad médiami (71%) je vo všeobecnosti výsledkom problémov s miestnymi, regionálnymi, komunálnymi médiami.
Podľa správy mimovládneho inštitútu pre verejné otázky (IVO - Inštitút pre verejné otázky) je otázka objektivity a rovnováhy spravodajstva v miestnych médiách, ktoré de facto vlastnia mestské úrady v období pred voľbami, dlhodobý nevyriešený problém.

 

Správa uvádza aj niekoľko príkladov politickej závislosti:

V meste Galanta, predseda redakčnej rady časopisu, ktorý vydáva mesto, sa stal členom kampane pre koalíciu politických strán, bol volebným tímom starostu; toto by mohlo byť považované za príklad priameho politického vplyvu.


Nielen Galanta, takých príkladov je v segmente miestných novín dosť. Miestne noviny sa masovo zneužívajú na polickú kampaň.
Upozorňuje na to Transparency International v tomto článku.

 

Iný príklad bol v hlavnom meste Bratislava, kde majiteľ vydavateľstva miestnych novín, ktorý bol zároveň kandidátom starostu mestskej časti Bratislavy, spojil volebnú kampaň s reklamnou kampaňou pre miestne noviny a vyhral voľby (pozri volebnú správu IVO, str. 139 a 140).


V tomto prípade je reč o majiteľovi a vydavateľovi Bratislavských novín. Radovan Števčík sa stal starostom Starého Mesta a kandiduje na starostu aj v komunálnych voľbách 2018.
 

Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen v médiách, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve obcí, (pozri správu Rady o vysielaní 2015, dodatok 4), ale aj vo vzťahu ku komerčným miestnym médiám.
Potvrdzuje to aj situácia v hlavnom meste Bratislave, kde samospráva mesta - primátor priamo finančne podporuje dve miestne televízne stanice.
Jedno z týchto médií je priamo osobne prepojené s riadiacimi politickými stranami prostredníctvom riadiacich pozícií kandidátov na poslancov.

Medialne.SK: Nesrovnal rozdelil PR budget. Dal aj televízii zmietanej v konflikte záujmov)

Tu je opísaný  prípad TV Bratislava a TV Ružinov. Médiom priamo prepojeným z politikou má byť TV Ružinov, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti. Televíziu riadi herec Igor Adamec, ktorý je aj poslanec mestskej časti a bývalý štátny tajomník za stranu Sieť. V komunálnych voľbách 2018 už kandiduje priamo za starostu Ružinova.
Druhé médium je TV Bratislava, ktorá na svoju nezávislosť doplatila. A v hre je aj TV Tablet/TASR.

Viacej o prípade je tu.
 

Finančnú závislosť od miestnych samospráv potvrdzuje aj združenie regionálnych televíznych staníc RegionTvnet, v ktorom sa uvádza, že "motivácia na vytvorenie združenia je nedocenenie hodnoty aktivít miestnych médií, ktoré sú na slovenskom mediálnom trhu za 20 rokov a väčšina z nich je často vnímaná negatívne, pretože sú úplne závislé od obecných vlád.
Zdroj: www.regiontvnet.sk


Situácia je naozaj neúnosná. Na politiku doplatili azda všetci, ktorí sa opovážili v tomto segmente pôsobiť bez majetkovej účasti samosprávy - teda nezávislo.
Takýto osud postihol TV Naša Košice, TV Trenčín (dodnes sa majiteľ súdi s p. Rybníčkom), TV Karpaty, TV Zemplín, TV SEN a ďalšie. Zástupcovia asociácie, ako aj jednotlivci sa snažia na situáciu upozorniť, ale bez úspechu. Dokonca ani verejnoprávne média nemajú dostatok kolegiality a lojality, aby sa k tomu aspoň vyjadrili.

 

Záver a odporúčanie zo správy

 • Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť, ktorá dosahuje najvyššie riziko, hlavne v miestnych médiách, ktoré sú financované a často vlastnené miestnymi samosprávami a sú vystavené politickému tlaku.

 • Mali by existovať určité legislatívne záruky, ktoré by umožnili financovanie na transparentnom základe a zároveň obmedziť možnosť politického vplyvu. Tie by mohli byť kombinované s ochrannými opatreniami v oblasti redakčnej nezávislosti.

 • V tomto ohľade aj redakčná nezávislosť zaostáva z dôvodu neexistujúceho právneho postavenia šéfredaktora a súvisiacich záruk.

 • Jedným z možných riešení tejto otázky by bolo vytvorenie modelu koregulácie, ktorý by vytvoril všeobecné štandardy etického rámca a dohliadal na ich vykonávanie prostredníctvom rozhodovania o sťažnostiach a riešení sporov o etických otázkach.

 

Situácia podľa Asociácie regionálnych televízií - RegionTVnet

 • Vlastníctvo
  Už teraz platí, že televíziu nemôže vlastniť štát, mesto, obec, je to zo zákona a zákonodarca tým sledoval nezávislosť médií. Verejnoprávna RTVS je má osobitný zákon. Regionálna TV teda môže byť iba ako súkromné vlastníctvo, ako všade inde. Získava licenciu pre TV vysielanie a je regulovaná zákonom 308/2000 Z.z., čiže nezávislosť je ich povinnosť.

  Ale v  miestných podmienkach v SR sa "zákon obchádza" tak, že miestne časti a mestá zakladajú obchodné spoločnosti s 100% účasťou mesta / obce. Ako obchodná spoločnosť už licenciu pre televízne vysielanie vlastniť môže. Tak vznikajú televízie riadené politikmi akou je napríklad TV Ružinov. Riešením by mohlo byť obmedzenie takýchto špekulácií.

   
 • Financovanie
  S nástupom krízy v roku 2006 vo vyspelejších ekonomikách intervenoval priamo štát, aby udržal regionálne vysielanie. Tie sa neuživia z reklamy, nikde na svete, najmä pre ich nebulvárny charakter.

  Ďalšou etapou podpory sú posledné roky. S nástupom využívania sociálnych sietí, konšpiračných webov a fake news, štáty sa rozhodli finančne podporiť miestne, dôveryhodné média a televízie financuje priamo štát - teda aspoň základnú službu verejnosti - pravidelne ju informovať o dianí v regióne.

   

Štáty regionálnu televíziu, hoci v súkromnom vlastníctve, považuje za službu verejnosti. Niekde ako napríklad vo Švajčiarsku má regionálna televízia odštep s koncesionárskych poplatkov, inde je to formou objednávky verejnoprávnych programov. Je tak tomu preto, aby regionálna televízia nebola existenčne závislá od milosti/nemilosti miestnych politikov.

Aj samotný záver tohto monitoringu uvádza, že mali by existovať určité legislatívne záruky, ktoré by umožnili financovanie na transparentnom základe a zároveň obmedziť možnosť politického vplyvu.

 

Zdroje:

Výsledky monitoringu 2016

 

Mohlo by vás zaujímať:

Viac o situácií v SR

Viac o podpore regionálneho vysielania v zahraničí

Viac o histórií lokálneho vysielania v SR

TV Bratislava vs Magistrát, píše o tom Monitorovacia správa

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/9772.pdf

https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=38613 

 Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  PrintImage in photogallery
Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach, hovorí medzinárodný Monitoring plurality médií  (515)
9.8.2018 10:43 | Mária Urlandová - RegionTVnet

Image in photogallery
Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV v zahraničí? (101)
31.7.2018 11:24 | TVBA

Image in photogallery
Z histórie lokálneho a regionálneho vysielania v SR (54)
31.7.2018 11:17 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV u nás? (105)
31.7.2018 10:58 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Budaj, Farkašovský, Chudinová: Regionálne médiá majú nezastupiteľnú úlohu, ale majú aj dostatočnú podporu?  (1503)
8.6.2018 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery
EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci (473)
9.5.2018 23:37 | TVBA

Image in photogallery
Prečo nie sú regionálne televízie v peoplemetroch? (4767)
3.3.2018 17:07 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čísla nepustia: RTVS a regionálne TV (2823)
30.1.2018 17:49 | Peter Hlucháň,mediálny analytik


Image in photogallery
Skrytá marketingová sila regionálnej televízie (12623)
5.12.2017 14:27 | Mária Urlandová, prednáška

Image in photogallery
Objavte regionálnu TV pre svoju efektívnu kampaň (2545)
19.4.2017 19:03 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Regionálne médiá plnia verejnoprávne funkcie (5555)
22.11.2016 18:00 | METRO DNES

Image in photogallery
Načo sú nám regionálne média? - II.časť (4596)
27.6.2016 13:26 | TVBA


Image in photogallery
Načo sú nám regionálne média? (5233)
27.5.2016 13:52 | TVBA

Image in photogallery
Regionálne TV nie sú súčasťou veľkých národných prieskumov v SR (1691)
13.5.2016 13:53 | Regiontvnet

Image in photogallery
Ako odhadnúť sledovanosť regionálnej TV, ak nemá prieskum sledovanosti? (1346)
3.5.2016 15:40 | Regiontvnet

Image in photogallery
TV Bratislava vs Magistrát, píše o tom aj Monitorovacia správa (1970)
27.4.2016 08:20 | Regiontvnet


Image in photogallery
Čo ste o regionálnej televízii nevedeli (5405)
21.7.2015 14:12 | TVBAAk Vás téma zaujíma - sledujte aj: www.RegionTVnet.sk

 


Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam