logo
Nákupný košíkHLAVNÉ MENU

EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci

9.5.2018 23:37 | TV Bratislava

Minulý týždeň média dostali správu s názvom: „EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci.“ Znamená to:

  • väčšia podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky 
  • vytvorenie nezávislého regulačného orgánu monitorujúceho hrozby voči novinárom 
  • prijatie pravidiel na úrovni EÚ proti umlčiavaniu novinárov žalobami 

Členské štáty EÚ by mali prijať právne predpisy a opatrenia, ktoré by novinárom zaistili bezpečné a chránené prostredie umožňujúce nezávislý výkon ich povolania bez neprimeraných zásahov.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválili poslanci.

Parlament opätovne odsúdil zavraždenie slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Poslanci tiež zopakovali svoju výzvu Konferenciu predsedov (predseda EP a lídri politických skupín), aby predložila návrh o možnostiach, ako by EP mohol oceniť prácu Jána Kuciaka, a aby zvážila možnosť, že po ňom pomenuje stáž EP pre novinárov.

 Finančná podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky

 Uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby z rozpočtu EÚ vyčlenila trvalé a primerané finančné prostriedky na podporu Nástroja monitorovania plurality médií v rámci Centra pre pluralitu a slobodu médií a vytvorila nezávislý mechanizmus monitorovania rizík v oblasti slobody a plurality médií v EÚ.

Poslanci žiadajú členské štáty, aby posilnili finančnú podporu pre poskytovateľov verejných služieb a investigatívnu žurnalistiku, no zdržali sa zasahovania do redakčných rozhodnutí. Všetky verejné prostriedky poskytnuté vlastníkom médií by zároveň mali byť podľa nich pravidelne monitorované.

Parlament tiež opätovne vyzval na zaistenia neutrality DPH vo vzťahu k médiám, teda rovnakého prístupu k tlačeným médiám a online spravodajským portálom, ako to odporúčal vo svojom uznesení z 13. októbra 2011.

 Pravidelný dohľad nad dodržiavaním slobody prejavu

 Uznesenie vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s novinárskymi organizáciami zriadili nezávislý a nestranný regulačný orgán, ktorý by monitoroval a informoval o hrozbách a násilí voči novinárom. Nabáda ich tiež, aby do svojej vnútroštátnej legislatívy zakotvili účinné právne postihy za nátlak, sledovanie či hrozbu násilia voči novinárom, ktoré by mohli obmedziť slobodný výkon ich povolania či viesť k autocenzúre.

Kybernetické šikanovanie, porno z pomsty a sexuálne zneužívanie detí

Parlament vyjadril znepokojenie nad nárastom výskytu kybernetického šikanovania, zverejňovania porna z pomsty a produkovania materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. Masmédiá musia v tomto kontexte v plnej miere prihliadať na záujmy maloletých osôb a dodržiavať ich práva, zdôraznili poslanci. Vyzvali tiež na prijatie právnych predpisov, ktoré by okrem iného zabezpečili odhaľovanie, nahlasovanie a odstraňovanie obsahu poškodzujúceho ľudskú dôstojnosť zo sociálnych médií.

Falošné správy: Podpora overovania faktov

Poslanci zdôrazňujú, že výraz fake news, teda falošné správy, by sa nikdy nemal využívať na podkopávanie dôvery verejnosti v médiá ani na diskreditáciu a kriminalizáciu kritických hlasov.
Uznesenie nabáda spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií a online platformy, aby vyvinuli nástroje, ktoré používateľom umožnia nahlasovať a označovať potenciálne falošné správy, umožnia ich preskúmanie nezávislými a nestrannými certifikovanými organizáciami na kontrolu faktov a urýchlia ich opravu.

Parlament tiež vyzval Komisiu, aby predložila návrh smernice zameranej proti strategickým žalobám proti verejnej účasti (SLAPP), ktorá bude chrániť nezávislé médiá v EÚ pred nepríjemnými súdnymi procesmi určenými na ich umlčanie alebo zastrašenie.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa uznesenia Barbara Spinelli (GUE/NGL, IT) uviedla:

„Snažila som sa zdôrazniť, že pojmy ako falošné správy sú zavádzajúce a čoraz viac sa uplatňujú výlučne vo vzťahu k internetovej sfére. Pokúsila som sa v čo najväčšej miere pridŕžať Spoločného vyhlásenia o slobode prejavu a tzv. falošných správach, dezinformáciách a propagande, s ktorým sa zhodujem v názore, že ľudské právo na rozširovanie informácií a myšlienok a prístup k nim nemôže byť obmedzené len na údajne správne vyhlásenia, ale chráni aj informácie a myšlienky, ktoré môžu šokovať, urážať či znepokojovať.”

„Uznesenie vyzdvihuje potrebu ochrany oznamovateľov a práv súvisiacich so šifrovaním, vyzýva na uznanie odstrašujúcich účinkov právnych predpisov trestajúcich ohováranie, varuje pred svojvoľným vyhlasovaním výnimočných stavov a nabáda na investície do digitálnej gramotnosti.”

„Akékoľvek obmedzenie slobody prejavu alebo plurality médií a internetového obsahu musí byť v súlade s požiadavkami medzinárodného práva a zásadami nevyhnutnosti, proporcionality a legitímnosti.”

Celá správa:
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180426IPR02615/eu-musi-aktivnejsie-chranit-pluralitu-medii-tvrdia-poslanci


 

 Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava


Image in photogallery
Náš boj s veternými mlynmi nemusí byť márny
18.4.2019 13:57 | Mária Urlandová - RegionTVnet
Televízia je mŕtva, to už nikto nepozerá, všetci aj tak na internete, televízia ...

Image in photogallery
Ste si istí že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach?
3.10.2018 17:00 | Sandra Vychlopenová
Sociálne siete, pripojenie cez wifi, úložiská na internete, – sú našou dennou ...

Image in photogallery
Možnosti regionálneho plánovania TV
5.4.2017 11:45 | RegionTVnet
Existuje niekoľko dôvodov, prečo by značky nemuseli naraz zasiahnuť celú krajinu ...

Image in photogallery
Ako odhadnúť sledovanosť regionálnej TV
3.5.2016 15:40 | Regiontvnet
Okrem niekoľkých výnimiek regionálne a lokálne stanice si prieskum sledovanosti ...


Image in photogallery
Prehľad lokálnych a regionálnych staníc 2019
20.6.2018 22:51 | RegionTVnet
Najväčšia televízia je TV Bratislava (2500 minút/mesačne obsahu), ďalej TV ...

Image in photogallery
Komunálne voľby očami Róberta Slováka a Mariána Leška
21.11.2018 17:00 | Jozef Hübel
Komunálne voľby sú už niekoľko dní minulosťou, máme niekde nových, inde ...

Image in photogallery
Leško, Šipoš: Sú médiá u nás dôveryhodné? Čo zmenili sociálne médiá?
2.5.2018 17:00 | Jozef Hübel
Denne na nás chrlia množstvo informácií. Denne ich sledujeme, čítame, počúvame, ...

Image in photogallery
Internetoví podvodníci útočia láskou!?
27.7.2017 10:53 | Sandra Vychlopenová
Hostia: Mgr. Mária Plešková /psychologická a sociálnoprávna poradkyňa/, Ing. ...


Image in photogallery
Sme lapení v sociálnej sieti?
12.1.2018 17:00 | Eva Sládková
Sociálne siete sú bezpochyby fenoménom. Otázkou ale je, aký je ich skutočný ...

Image in photogallery
Ohrozujú sociálne siete slobodu médií ?
18.7.2018 17:00 | Jozef Hübel
Turzonovová, Chudinová, Ihnátová. Čo je aktuálne dnes? To, čo si ľudia zdieľajú ...

Image in photogallery
TV Bratislava vs Magistrát, píše o tom aj Monitorovacia správa
27.4.2016 08:20 | Mária Urlandová - RegionTVnet
Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen ...

Image in photogallery
Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach
9.8.2018 10:43 | Mária Urlandová - RegionTVnet
Podľa monitoringu médií, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorig, ...


Image in photogallery
Načo sú nám regionálne média? - II.časť
27.6.2016 13:26 | TVBA
Žijeme v elektronickej dobe. S trochou zveličenia môžeme povedať, že o udalosti ...

Image in photogallery
Načo sú nám regionálne média?
27.5.2016 13:52 | TVBA
Slovensko potrebuje nový mediálny zákon. Taký, ktorý by reflektoval súčasný ...

Image in photogallery
Budaj, Farkašovský, Chudinová: Regionálne médiá majú nezastupiteľnú úlohu, ale majú aj dostatočnú podporu?
8.6.2018 17:00 | Jozef Hübel
Občanov zaujíma všetko podstatné, čo sa deje v ich okolí, čo vplýva na kvalitu ...

Image in photogallery
Prečo nie sú regionálne televízie v peoplemetroch?
3.3.2018 17:07 | Mária Urlandová
Túto otázku nám dávajú neustále. Ak to urobia laici, dá sa pochopiť, ale ...


Image in photogallery
Regionálne TV nie sú súčasťou veľkých národných prieskumov v SR
13.5.2016 13:53 | Regiontvnet
MML-TGI je najrozsiahlejšia štúdia o spotrebe viac ako 300 druhov výrobkov a ...

Image in photogallery
Z histórie regionálneho vysielania na Slovensku
31.7.2018 11:17 | Mária Urlandová
História regionálneho a lokálneho vysielania ( v ďalšom v skratke LRBTV) na ...

Image in photogallery
Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV u nás?
31.7.2018 10:58 | Mária Urlandová
Od regionálnej TV sa očakáva, že budú poskytovať regionálny program, služby ...

Image in photogallery
Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV v zahraničí?
31.7.2018 11:24 | Mária Urlandová
Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády, ...


Image in photogallery
EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci
9.5.2018 23:37 | TV Bratislava
Minulý týždeň média dostali správu s názvom: „EÚ musí aktívnejšie chrániť ...

Image in photogallery
Regionálne médiá plnia verejnoprávne funkcie
22.11.2016 18:00 | METRO DNES
Regionálne médiá sú veľmi potrebné! Plnia verejnoprávne funkcie. Ponúkajú ...

Image in photogallery
Čísla nepustia: RTVS a regionálne TV
30.1.2018 17:49 | Peter Hlucháň,mediálny analytik
Téma koncesionárskych poplatkov je vďaka SNS opäť aktuálna.V rôznych elektronických ...

Image in photogallery
Čo ste o regionálnej televízii nevedeli
21.7.2015 14:12 | TVBA
Ak sa Vám dostal do rúk exkluzivny časopis Guest z leta 2015, mohli ste si všimnúť, ...


Image in photogallery
Skrytá marketingová sila regionálnej televízie
5.12.2017 14:27 | Mária Urlandová, prednáška
Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, ...


Komerčná spolupráca

Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam