logo
Nákupný košíkHLAVNÉ MENU

Ako získať to najlepšie zo značkového obsahu

5.5.2016 15:25 | Mária Urlandová

Program financovaný reklamou AFP je v podstate partnerstvo medzi televíznym kanálom a inzerentom. Inzerent úplne alebo čiastočne financuje televíznu produkciu a získava tak právo spojiť svoju značku s určitými hodnotami a skúsenosťami prostredníctvom televíznej produkcie.

Ak sa do toho pustíte - tu je niekoľko rád.

 1. Najdôležitejšie zo všetkého je vedieť, prečo to robíte.
  Nastavte si jasné ciele od prvého dňa. Programovanie obsahovej značky je o partnerstve a dobrých vzťahoch. Stanovenie a pochopenie cieľov, úloh a príspevkov ostatných zainteresovaných strán od začiatku je rovnako dôležité.
 2. Získajte pomoc. Trh je zložitý a aj malá malá pomoc má dlhú cestu.
  Odpovede hľadajte od začiatku. Napríklad: kto je autor myšlienky a kto ju vlastní?
  Kto bude vysielateľ? Kto sa zaoberá výrobou programov? Kto s kým obchoduje a s kým bude zmluva? Kto vlastní a spravuje prípadné práva? Kto realizuje vysielanie? Zvážte, ako odôvodníte program financovaný inzerentom. Ako sa bude merať návratnosť investícií - tvrdé opatrenia, ako napríklad predaj produktov, hodnota akcií alebo mierne opatrenia, ako napríklad vnímanie a povedomie o značke? Ako sa AFP hodí do širšej komunikácie?
 3. Formát programu musí byť silný a musí vystupovať proti konkurencii.
  Musí nájsť svoje vlastné miesto v harmonograme, ako aj splniť marketingové očakávania klienta. Vytvárať hitový TV program je ťažké. Získanie miesta v programovej štruktúre televízie je cieľom pre celé odvetvie talentovaných výrobcov na konkurenčnom trhu: 95% programových nápadov sa nezrealizuje. Z toho vyplýva, že existuje silnejšia konkurencia pre špičkový priestor na pozemskom kanáli.
 4. Veľké čísla sledovanosti majú svoje miesto, ale nie to všetko ich dosiahnúť.
  Inzerenti môžu používať viackanálový svet dnešnej televízie na vytvorenie cieľového programovania pre tesne zacielené skupiny. Existujú tiež príležitosti, aby značky spoluvytvárali obsah a spolupracovali s divákmi prostredníctvom služieb dôveryhodných audiovizuálnych mediálnych poskytovateľov televízie na požiadanie (archívy tzv. internetovej TV). Spotrebitelia vyhľadajú obsahové značky, ak obsah a výzva na akciu sú dôveryhodné.
 5. Programové partnerstvá môžu priniesť skutočné výhody pre všetky strany.
  Cesta môže byť však dlhá od prvého stretnutia až po vysielanie.
  Na dosiahnutie uspokojivého výsledku je potrebný nepretržitý projektový manažment. Časové rámce môžu byť dlhé a časový záväzok môže byť väčší, než si myslíte. Zmeny v plánovaní prevažujú v rámci všetkých vysielateľov - sloty nemôžu a nebudú zaručené. Pamätajte tiež na to, že vysielatelia často plánujú 4 až 6 mesiacov pred vysielaním, aj keď existujú príklady niektorých veľmi rýchlo vytvorených a vysielaných AFP.
 6. Ak chcete čo najviac využívať značkový obsah, klienti musia pracovať na poskytovaní hodnoty mimo vysielania prostredníctvom vlastnej marketingovej alebo komerčnej činnosti.
  Sponzorský prvok vysielania AFP v izolácii poskytuje málo; musia existovať aj iné cesty na dosiahnutie realizovateľnej hodnoty, a to buď prostredníctvom medzinárodných trhov, iniciatív v oblasti internetu alebo viackanálovej distribúcie. Vo väčšine prípadov značkový obsah pridá váhu a prejde na celkový komunikačný mix klienta. Vysoké povedomie o značke, ktoré sú motivované ďalšími aktivitami televízie a ne-televízie, vytvára lepšiu platformu pre AFP.
 7. Pri nedostatku času pre obsahovú značku by mali klienti investovať do marketingovej podpory na propagáciu samotného programu.
  Ako naznačuje model rovnosti zainteresovaných strán, je v záujme všetkých strán získať podiel divákov.
 8. Nebuďte príliš doslovný, pokiaľ ide o vzťah medzi značkou a obsahom: ide o zdieľané hodnoty.
  Užite si cestu!

 Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava


Reklamný spot

Klasická forma televíznej reklamy. Reklamný spot je krátky, akčný a vizuálne úderný.
Má spravidla 3 fázy. Najskôr strhne pozornosť ostrým predelom, farebným efektom alebo rýchlym pohybom, potom poskytne emotívne zabalenú informáciu a nakoniec poskytne údaje o možnosti získania produktu.

 

Telenákup - teleshopping

Telenákup je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby za odplatu. Priama ponuka znamená, že obsahom telenákupného spotu je okrem výzvy na nákup aj uvedenie ceny a kontaktu.
Telenákupný spot má do 15 minút a obvykle je vyrobený v štylizovanej hranej forme. Moderátor priamo a opakovane vyzýva ku kúpe prezentovaného produktu.

Telenákupný program je relácia nad 15 minút, a slúži na predaj produktov a služieb.

 

Content partnerships - obsahové partnerstvo

V posledných rokoch majú značky viac možností na spoluprácu s televíziou ako kedykoľvek predtým.
Partnerský kontent - kde sa značky približujú k televíznemu obsahu - je ohnisko inovácie a plodnej spolupráce.

Content partnership - obsahové partnerstvo je spoločný podnik medzi značkou, vysielateľom a výrobcom za účelom vytvorenia originálneho audiovizuálneho programu šíreného cez ľubovoľnú platformu médií. Zainteresované strany pri spolufinancovaní projektu zdieľajú práva na využívanie obsahu a jeho duševného vlastníctva.
Je to istý druh komunikačnej stratégie, keď si značka môže "zapožičať" hodnoty, atribúty televízneho obsahu a pocity ľudí, ktorí vďaka TV programu podľahli značke
.

 • Sponzoring
  je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu s cieľom propagovať názov alebo obchodné meo, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity poskytovateľa sponzoringu.

Zaručuje hlavnú pozíciu a maximálnu viditeľnosť vášmu cieľovému publiku.
• Je k dispozícii na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
• Vytvára efektívne prepojenia medzi značkou a jej témami.
• Ovplyvňuje rozhodnutia o kúpe.
• Poskytuje výnimočnú expozíciu na preplnenom trhu.

 • Program financovaný reklamou AFP
  je v podstate partnerstvo medzi televíznym kanálom a inzerentom. Inzerent úplne alebo čiastočne financuje televíznu produkciu a získava tak právo spojiť svoju značku s určitými hodnotami a skúsenosťami prostredníctvom televíznej produkcie.
  AFP boli pôvodnou formou financovania programov, pričom pojem "soap opera" si vybral meno z toho, že spoločnosti s mydlom často sponzorovali originálne televízne drámy. Toto pokračovalo až do zavedenia regulačných zásahov a vznikli reklamné prestávky.
  S nárastom televíznych nahrávacích zariadení, online vysielaním a obnovou miestnej televízie vysielatelia opäť hľadajú spôsob, ako financovať TV.
 • Product placement
  je zámerné umiestnenie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie.
  Aby značka mohla mať prospech z umiestňovania produktov - zvuk, expozícia, kontextová - divák musí mať akceptáciu, že je relevantný alebo prospešný pre obsah.
  Teoreticky sa to nazýva "poznanie presvedčenia". Keď je znalosť presvedčenia vysoká, značka bude pravdepodobne vnímaná pozitívne. Keď sú znalosti o presvedčení nízke, značka nebude mať prospech.Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam