logo
Nákupný košíkHLAVNÉ MENU

Úvod do obsahu AFP a značkového obsahu

2.5.2017 12:39 | Mária Urlandová

Zadajte rýchlosťProgram, financovaný inzerentom, ako naznačuje názov, je program, ktorý financuje inzerent. Vykonáva ho spoločne inzerent a vysielateľ. Obsah súvisí s konkrétnou značkou a príbeh je tvorený okolo tejto značky. AFP sú všeobecne prispôsobené vlastnosti / obsah pre klientov, ktoré sú v synchronizácii s ich značkou. Je to prostriedok, pomocou ktorého sa chce inzerent spojiť s cieľovou skupinou bez použitia tradičnej reklamy.

Kľúčové body:

 • AFP alebo značkový obsah poskytuje príležitosť značkám zúčastniť sa takých udalostí, akou je úspešná televízna show, dostať sa do éteru alebo vysielať online.

 • Inzerenti sa podieľajú na redakčnej integrite programu a oslovujú spotrebiteľov v súvislosti s hodnotami programu.

 • AFP môže urobiť všetko, čo môže sponzorstvo televízneho vysielania urobiť pre značku, ale prináša aj rad významných prínosov z toho, že má hlbší vzťah s programom a s vysielateľmi a producentmi a to od príležitostí na umiestňovanie produktov až po rozšírenú marketingovú synchronicitu a dokonca aj tvorbu franšízy.

Ľudia stále milujú televíziu a sledujú jej veľa, dokonca aj s rastúcou konkurenciou z digitálnych médií. Avšak s rýchlo sa rozširujúcim výberom kanálov a s alternatívami, ako sú YouTube, ShowMax a Netflix, sa mení spôsob, akým diváci konzumujú televízny obsah. Značky sa musia pozerať za hranice tradičného 30-sekundového reklamného spotu, aby našli spôsob, ako inšpirovať spotrebiteľov a ovplyvniť ich správanie.

Čo je AFP a čo nie je

Služba AFP môže byť opísaná aj ako "akékoľvek prostriedky, pomocou ktorých inzerent môže mať hlbší vzťah s programovým produktom mimo tradičnej mediálnej aktivity". Táto definícia musí obsahovať vzťah financovania  s programom alebo seriálom. Inak povedané, je to "sponzorstvo" - kde peniaze inzerenta smerujú priamo do výroby a vedú k určitému stupňu vlastníctva obsahu.

Je to program, ktorý by bez partnera - inzerenta neexistoval. Keby sa odstránila značka, obsah by zostal presvedčivý? Ak áno, znamená to, že ide o dobrý obsah.

AFP potrebuje:

 1. Silný príbeh

 2. Znaky s ľudskými chybami

 3. Miesto (miesta)

 4. Publikum "Take Out" je veľmi dôležité. Diváci získavajú niečo cenné, či už ide o zábavu, poznatky, tipy atď.

 5. Výrobné hodnoty - kvalita

 6. Redakčná integrita

AFP je mimoriadne užitočný marketingový nástroj, ale program musí byť samostatný, aby ho publikum primárne prijalo, a pritom musí byť relevantné pre značku. AFP vytvára vzťah medzi témou, značkou a jej publikom.
Inzerenti si musia uvedomiť, že zasahujú do redakčnej integrity programu a oslovujú spotrebiteľov v súvislosti s hodnotami programu. Toto nie je obmedzenie - je kľúčom k úspechu. Gillette World of Sport bol skvelým prvotným príkladom programu financovaného inzerentom: bola to show, ktorú chceli cieľové publikum - ale nejde o holiaci strojček alebo holiaci gél.

Výhody AFP

Vytváranie programov financovaných inzerentom môže byť oveľa zložitejšie a drahšie ako tradičné sponzorstvo, ale odmeny môžu byť početné. Výhody AFP zahŕňajú:

 • Schopnosť úplne "vlastniť" program, sériu alebo formát umožňujúci klientovi vytvoriť trvalo udržateľný rozdiel od konkurencie.

 • Vytvorite hlbšiu skúsenosť so značkou v rámci celej redakčnej štruktúry programu a plánovaním aktivity mimo obrazovku v súlade s produkciou programu.

 • Schopnosť využívať obsah na vlastných platformách a mediálnych platformách klienta.

 • Podnikateľské financovanie tiež profituje z ďalších exkluzívnych klipov a skrátených verzii programov, ktoré je možné nahrať na firemný kanál YouTube alebo stránku Facebook - čím sa zvýši návštevnosť a prinesie sa väčšia hodnota pôvodnej investície.
 • AFP v podstate vytvára príležitosť, aby značka priniesla spotrebiteľovi pridanú hodnotu za ich podmienok. Umiestňuje produkt alebo značku do kontextu v rámci zvolenej skúsenosti diváka. 
 • Rieši trendy na trhu: tradičný vplyv na reklamu sa znižuje z hľadiska sledovania aj dopadu spotrebiteľov. Súčasne sa ľudia rozhodnú sledovať skvelé programy.

 • Poskytuje platformu, ktorá umožňuje rozprávať príbeh o značke v presvedčivejšom a dlhšom formáte - hoci s obmedzeniami, lebo nejde o tradičnú reklamu.

 • Dôveryhodnosť: redakcia má väčšiu moc nad reklamou.

 • Ešte stále pomerne nevyužité médium - na rozdiel od on-line značkového obsahu.  AFP je ešte stále čerstvé.

 • AFP môže cestovať aj na iné trhy - s možnosťou finančného výnosu (poplatky za práva).

Prečo by sa značky mali zapojiť a ako sa AFP opiera o sponzorstvo televízneho vysielania?

 • Bezproblémová integrácia: AFP označuje televízne programy, ktoré značka tvorí priamo prostredníctvom svojej finančnej podpory, kreatívneho vstupu a marketingových zdrojov. Úloha značky pri vytváraní obsahu je neoddeliteľnou súčasťou - na rozdiel od sponzorstva, v ktorej sa značka jednoducho zaplatí, že sa spája s obsahom, ktorý nevlastní alebo nemá úlohu v remeselnej tvorbe.
 • Atraktívne zapojiť sa do televízneho programu na tejto úrovni je, že značka môže byť správcom obsahu a dokonca vlastniť duševné vlastníctvo. AFP sú presvedčivým spôsobom, ako povedať dôveryhodné príbehy týkajúce sa značky. Značka môže prispôsobiť obsah svojim vlastným marketingovým potrebám a tiež vlastní priestor programu s vylúčením konkurentov.
 • Sila AFP je, že umožňuje značke vytvoriť veľa spôsobov, ako povedať svoj príbeh. Značkový obsah môže byť vytvorený pre multiplatformové vysielanie so zdieľaním v sociálnych médiách, ktoré mu dávajú život na začiatku. Skutočne inteligentné značky zabezpečujú, že AFP pracujú koordinovaním svojich marketingových aktivít v rámci 360-stupňovej kampane, ktorá zahŕňa rozhlas, tlač, aktiváciu v obchode, digitálne a sociálne médiá.
 • Značkový obsah je často považovaný za "sponzorstvo", veď aj to to stačí pre základnú predstavu, lebo vzťah spotrebiteľa a značky funguje podobným spôsobom. AFP môže robiť všetky veci, ktoré sponzorstvo: posilnenie značky, zmena imidžu značky a ďalšie. Sponzorská kampaň v oblasti televízneho vysielania môže byť pre značku skutočne výhodná, ak je k dispozícii správna show v správny čas, ale to nie je vždy možné.
  Poskytovateľ AFP môže pre inzerentov vopred vylúčiť všetky výhrady, maximalizovať potenciál sponzorstva televízneho vysielania na základe vlastných podmienok a získať značné výhody z toho, že má hlbší vzťah k programu, vysielateľom a výrobcom.
 • Program vytvára obsah, ktorý možno využiť digitálne a spoločensky. Experimentálny prvok; tlač a maloobchodná propagácia, to všetko by malo byť  použité na maximalizáciu dosahu, a tým zvýšiť dotykové body pre kupujúceho pripomínať a promptný nákup

Čo nám dáva značkový obsah?

 • Konkurenčná výhoda: veľké programy, ktoré môžu byť sponzorované, sú v dopyte. Značkový obsah vám môže pomôcť vyhnúť sa cenovej vojne ponúk na sponzorstvo. Môžete vylúčiť svojich konkurentov vlastnením istého obchodného vzťahu od začiatku.
 • Synchronicita: zorganizujte marketingový ťahák zameraný na obsah v čase, ktorý vyhovuje vášmu marketingovému cyklu, keď nie je k dispozícii žiadny vhodný televízny obsah "mimo poličky".
 • Maximálna hodnota: dlhšie dodacie lehoty znamenajú viac času na lepšie naplánovanie a rozpočet na integrovanú kampaň. Viac času, aby ste mohli spoluvytvárať dodatočný obsah, ktorý si spotrebitelia vyžadujú mimo dosahu a prostredia.
 • Hlbšia skúsenosť značky: 30 alebo 60 minút skúsenosti zo značkou; všetok obsah určuje postoj spotrebiteľov a imidž značky (nielen značkové kredity).
 • Dodatočný exkluzívny obsah
 • Vytvorenie franšízy: AFP dáva klientom príležitosť vytvoriť franšízu od začiatku.  Môže tiež iniciovať vývoj nových kategórií programov alebo produktov.
   

Existuje mnoho ďalších potenciálnych marketingových a komerčných výhod, od práva na titul až po možnosti umiestnenia produktov, propagačné vystúpenia a medzinárodný barter.
Program financovaný inzerentom je "výkonným vozidlom", okolo ktorého sa môže otáčať veľa integrovaných marketingových aktivít.Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava
 /15 >> nasledujúci


Reklamný spot

Klasická forma televíznej reklamy. Reklamný spot je krátky, akčný a vizuálne úderný.
Má spravidla 3 fázy. Najskôr strhne pozornosť ostrým predelom, farebným efektom alebo rýchlym pohybom, potom poskytne emotívne zabalenú informáciu a nakoniec poskytne údaje o možnosti získania produktu.

 

Telenákup - teleshopping

Telenákup je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby za odplatu. Priama ponuka znamená, že obsahom telenákupného spotu je okrem výzvy na nákup aj uvedenie ceny a kontaktu.
Telenákupný spot má do 15 minút a obvykle je vyrobený v štylizovanej hranej forme. Moderátor priamo a opakovane vyzýva ku kúpe prezentovaného produktu.

Telenákupný program je relácia nad 15 minút, a slúži na predaj produktov a služieb.

 

Content partnerships - obsahové partnerstvo

V posledných rokoch majú značky viac možností na spoluprácu s televíziou ako kedykoľvek predtým.
Partnerský kontent - kde sa značky približujú k televíznemu obsahu - je ohnisko inovácie a plodnej spolupráce.

Content partnership - obsahové partnerstvo je spoločný podnik medzi značkou, vysielateľom a výrobcom za účelom vytvorenia originálneho audiovizuálneho programu šíreného cez ľubovoľnú platformu médií. Zainteresované strany pri spolufinancovaní projektu zdieľajú práva na využívanie obsahu a jeho duševného vlastníctva.
Je to istý druh komunikačnej stratégie, keď si značka môže "zapožičať" hodnoty, atribúty televízneho obsahu a pocity ľudí, ktorí vďaka TV programu podľahli značke
.

 • Sponzoring
  je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu s cieľom propagovať názov alebo obchodné meo, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity poskytovateľa sponzoringu.

Zaručuje hlavnú pozíciu a maximálnu viditeľnosť vášmu cieľovému publiku.
• Je k dispozícii na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
• Vytvára efektívne prepojenia medzi značkou a jej témami.
• Ovplyvňuje rozhodnutia o kúpe.
• Poskytuje výnimočnú expozíciu na preplnenom trhu.

 • Program financovaný reklamou AFP
  je v podstate partnerstvo medzi televíznym kanálom a inzerentom. Inzerent úplne alebo čiastočne financuje televíznu produkciu a získava tak právo spojiť svoju značku s určitými hodnotami a skúsenosťami prostredníctvom televíznej produkcie.
  AFP boli pôvodnou formou financovania programov, pričom pojem "soap opera" si vybral meno z toho, že spoločnosti s mydlom často sponzorovali originálne televízne drámy. Toto pokračovalo až do zavedenia regulačných zásahov a vznikli reklamné prestávky.
  S nárastom televíznych nahrávacích zariadení, online vysielaním a obnovou miestnej televízie vysielatelia opäť hľadajú spôsob, ako financovať TV.
 • Product placement
  je zámerné umiestnenie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie.
  Aby značka mohla mať prospech z umiestňovania produktov - zvuk, expozícia, kontextová - divák musí mať akceptáciu, že je relevantný alebo prospešný pre obsah.
  Teoreticky sa to nazýva "poznanie presvedčenia". Keď je znalosť presvedčenia vysoká, značka bude pravdepodobne vnímaná pozitívne. Keď sú znalosti o presvedčení nízke, značka nebude mať prospech.Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam