Kedy vysielame

 • Pondelok 12.11.2018
  01:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  01:30 Zviera nie je vec – R  
  05:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  05:30 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R 
  09:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  12:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  13:00 Zviera nie je vec – R 

  13:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 
  17:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R 
  20:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R  
  21:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  22:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  23:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R 


  Utorok 13.11.2018
  00:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  01:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  05:00 Zviera nie je vec – R 
  06:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  07:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R 
  09:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R
  12:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  13:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  17:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  20:00 Zviera nie je vec – R 
  21:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  22:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 


  Streda 14.11.2018
  00:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R 
  01:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  05:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R 
  06:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  07:00 Zviera nie je vec – R  
  09:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  12:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  13:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 

  13:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R
  17:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  20:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  21:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  22:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R 


  Štvrtok 15.11.2018
  00:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  01:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R 
  05:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  06:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R 
  07:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  09:00 Zviera nie je vec – R 
  12:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R 1
  13:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  17:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  20:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  21:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  22:00 Zviera nie je vec – R 


  Piatok 16.11.2018
  00:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  01:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R 
  05:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  06:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  07:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  09:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  12:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R 
  13:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  17:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  20:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  21:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  22:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 


  Sobota 17.11.2018
  00:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  01:00 Možno poraziť Parkinsona? – R
  05:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  06:00 Zviera nie je vec – R 
  07:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  09:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  12:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  13:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 

  13:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 
  17:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R
  20:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R  
  21:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  22:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 


  Nedeľa 18.11.2018
  00:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  01:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  05:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  05:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R
  06:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 
  07:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  09:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  09:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 
  12:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  12:30 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R 
  13:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  17:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  17:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 
  20:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  20:30 Možno poraziť Parkinsona? – R 

   

   

 • Pondelok 19.11.2018
  01:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  01:30 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  05:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R
  05:30 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  09:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 
  12:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  13:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  13:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 
  17:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R 
  20:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 
  21:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R 
  22:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  23:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R


  Utorok 20.11.2018
  00:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  01:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 
  05:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  06:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R
  07:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R 
  09:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  12:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  13:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  17:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 
  20:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  21:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  22:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 


  Streda 21.11.2018
  00:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  01:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  05:00 Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka? – R 
  06:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  07:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  09:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 
  12:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R 
  13:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 

  13:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 
  17:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – Premiéra 
  20:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 
  21:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  22:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 


  Štvrtok 22.11.2018
  00:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 
  01:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R 
  05:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  06:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 
  07:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 
  09:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R
  12:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  13:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 
  17:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R
  20:00 Aká je kúpeľná liečba – využívame ju? – R 
  21:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 
  22:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 


  Piatok 23.11.2018
  00:00 Aká je kúpeľná liečba – využívame ju? – R 
  01:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 
  05:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R 
  06:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R
  07:00 Aká je kúpeľná liečba – využívame ju? – R 
  09:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 
  12:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R 
  13:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R

  17:00 Ako fungujú hasiči dobrovoľníci a ich vzájomná spolupráca s profesionálmi? – Premiéra  
  20:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 
  21:00 Ako fungujú hasiči dobrovoľníci a ich vzájomná spolupráca s profesionálmi? – R
  22:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 

   

  Sobota 24.11.2018
  00:00 Ako fungujú hasiči dobrovoľníci a ich vzájomná spolupráca s profesionálmi? – R 
  01:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 
  05:00 Aká je kúpeľná liečba – využívame ju? – R 
  06:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 
  07:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R 
  09:00 Aká je kúpeľná liečba – využívame ju? – R 
  12:00 Ako fungujú hasiči dobrovoľníci a ich vzájomná spolupráca s profesionálmi? – R
  13:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 
  13:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 
  17:00 Ako fungujú hasiči dobrovoľníci a ich vzájomná spolupráca s profesionálmi? – R 
  20:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R
  21:00 Aká je kúpeľná liečba – využívame ju? – R 
  22:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 


  Nedeľa 25.11.2018
  00:00 Ako fungujú hasiči dobrovoľníci a ich vzájomná spolupráca s profesionálmi? – R 1138
  01:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 1117
  05:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 1150

  05:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 1110
  06:00 Aká je naša finančná gramotnosť? - R 1089
  07:00 Ako fungujú hasiči dobrovoľníci a ich vzájomná spolupráca s profesionálmi? – R 1138
  09:00 NIE rakovine hrubého čreva a konečníka – R 1117

  09:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 1110
  12:00 Aká je kúpeľná liečba – využívame ju? – R 109
  12:30 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 1150
  13:00 Úradník verzus občan – musí to byť stále boj? – R 1074
  17:00 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 1150

  17:30 Ako funguje osobná asistencia pre ŤZP na Slovensku? - R 111
  20:00 Ako fungujú hasiči dobrovoľníci a ich vzájomná spolupráca s profesionálmi? – R 1138
  20:30 Komunálne voľby očami top odborníkov – R 1150 

   

 • Pondelok 05.11.2018
  01:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Jaroviec – R
  01:30 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Vajnôr – R

  05:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Devínskej Novej Vsi – R
  09:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na primátora Bratislavy – R
  12:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Jaroviec – R 
  13:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Starého Mesta – R

  16:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Petržalky – R
  20:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Vajnôr – R
  21:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Rače – R
  22:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Záhorskej Bystrice – R 
  23:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Karlovej Vsi – R
  23:30 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Lamača – R 

  Utorok 06.11.2018
  00:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Rače – R

  01:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Jaroviec – R
  05:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Vajnôr – R

  06:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na primátora Bratislavy – R
  09:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Karlovej Vsi – R
  09:30 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Lamača – R
  12:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Devínskej Novej Vsi – R
  17:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Záhorskej Bystrice – R
  18:30 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Petržalky – R 
  21:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Vajnôr – R 
  22:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Devínskej Novej Vsi – R

  Streda 07.11.2018
  00:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Starého Mesta – R

  05:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Záhorskej Bystrice – R
  06:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Devínskej Novej Vsi – R
  09:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Jaroviec – R
  10:20 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Petržalky – R
  12:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Rače – R
  13:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Karlovej Vsi – R

  13:30 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Lamača – R
  16:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na primátora Bratislavy – R
  20:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Jaroviec – R
  21:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Vajnôr – R
  22:00 Predvolebná beseda s kandidátmi na starostu Devínskej Novej Vsi – R 

  Štvrtok 08.11.2018
  00:00 Zviera nie je vec – R

  01:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R
  05:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R

  06:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  07:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  09:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R
  12:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  13:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  17:00 Zviera nie je vec – R

  20:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R
  21:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  22:00 Zviera nie je vec – R


  Piatok 09.11.2018
  00:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R

  01:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  05:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R

  06:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  07:00 Zviera nie je vec – R
  09:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R
  12:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  13:00 Zviera nie je vec – R

  17:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R
  20:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  21:00 Zviera nie je vec – R
  22:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R 

  Sobota 10.11.2018
  00:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R
  01:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R
  05:00 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R

  06:00 Zviera nie je vec – R
  07:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  09:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  12:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R

  13:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  13:30 Vzdelávanie detí v domácom prostredí - R
  17:00 Zviera nie je vec – R
  20:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R
  21:00 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R
  22:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R 

  Nedeľa 11.11.2018
  00:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R

  01:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  05:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  05:30 Vzdelávanie detí v domácom prostredí - R
  06:00 Zviera nie je vec – R
  07:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R
  09:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  09:30 Vzdelávanie detí v domácom prostredí - R
  12:00 Aké problémy trápia dnešnú mladú generáciu? - R
  12:30 Ste si istí, že vaše údaje nie sú zneužívané na sociálnych sieťach? - R
  13:00 Spolupráca rozdielnych generácií vo firmách a zachovanie hodnôt – R
  17:00 Zviera nie je vec – R

  17:30 Vzdelávanie detí v domácom prostredí - R
  20:00 Slovensko sa stále menej hýbe – čo s tým? - R
  20:30 Parkovacie preukazy pre ZŤP po novom vybavíte ľahšie – R

   

 

 

 

 

Beseda o piatej

 


V krátkom čase uvidíte

 

Voľby očami TOP odborníkov
Pozor! Aby nebolo neskoro na založenie rodiny

.Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam