• 00.00 Metro Špecial
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Špecial
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Special,
  07.00 Týždeň v Novom Meste, 07.30 Račiansky magazín, 07.45 Petržalských 13

  08.00 Metro Špecial
  09.00 Beseda o piatej, 09.30 Zdravo  09.45 Nastúpte prosím
  10.00 Metro Special
  11.00 Týždeň v Novom Meste, 11.30 Račiansky magazín, 11.45 Petržalských 13
  12.00 Metro Special
  13.00 Beseda o piatej, 13.30 Region Plus
  14.00 Zastupiteľstvo HMSR


  16.00 Metro Špeciál

  17.00 Beseda o piatej
  17.30 Petržalské spektrum

  18.00 Metro Dnes - premiéra
  18.30
  City Lady - premiéra (posledný týždeň v mesiaci)
  18:45 Korzo

  19.00 Týždeň v Novom Meste - premiéra
  19.30 Račiansky magazín
  19.45 Petržalských 13

  20.00 Metro Dnes
  20.30
  Metro Dnes

  21.00 Beseda o piatej

  22.00 Metro Dnes

  23.00 Týždeň v Novom Meste
  23.30 Račiansky magazín
  23.45 Petržalských 13

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Dnes
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Dnes
  07.00 Týždeň v Novom Meste, 07.30 Račiansky magazín, 07.45 Petržalských 13


  08.00 Metro Dnes
  09.00 Beseda o piatej, 09.30 Region Plus
  10.00 Metro Dnes, 10.30 Európa práve teraz,  10.45 Správy z regiónov
  11.00 Týždeň v Novom Meste, 11.30 Račiansky magazín, 11.45 Petržalských 13
  12.00 Metro Dnes
  13.00 Beseda o piatej, 13.30 Nastúpte prosím, 13.45 Primátor odpovedá
  14.00 Metro Dnes, 14.30 Petržalské spektrum
  15.00 Týždeň v Novom Meste, 15.30 Račiansky magazín, 15.45 Peržalských 13


  16.00 Metro Dnes
  16.30 City Lady
  16.45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej
  17.30 Metro Dnes

  18.00 Metro Dnes - premiéra
  18.30 Nastúpte prosím - premiéra
  (každý druhý týždeň)
  18.45 Primátor odpovedá - premiéra (každý druhý týždeň)

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Račiansky magazín
  19.45 Petržalských 13

  20.00 Metro Dnes

  21.00 Beseda o piatej

  22.00 Metro dnes

  23.00 Týždeň v Novom Meste
  23.30 Račiansky magazín
  23.45 Petržalských 13

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02:00 Metro Dnes
  05:00 Beseda o piatej
  06:00 Metro Dnes
  07:00 Týždeň v Novom Meste, 07:30 Račianský magazín, 07:45 Peržalských 13


  08:00 Metro Dnes
  09:00 Beseda o piatej, 09:30 Zdravo, 09:45 Nastúpte prosím
  10:00 Metro Dnes, 10:30 Európa práve teraz, 10:45 Správy z regiónov
  11:00 Týždeň v Novom Meste, 11:30 Račiansky magazín, 11:45 Petržalskych 13
  12:00 Metro Dnes

  13.00 Beseda o piatej, 13.30 Región Plus
  14.00 Metro Dnes, 14.30 Európa práve teraz, 14.45 Správy z regiónov
  15.00 Týždeň v Novom Meste, 15.30 Račiansky magazín, 15.45 Petržalských 13


  16.00 Metro Dnes
  16.30 City Lady
  16.45 Korzo


  17.00 Beseda o piatej - premiéra
  17.30 Metro Dnes

  18.00 Metro Dnes - premiéra
  18.30 Korzo
  18:45 Zdravo - premiéra

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Račiansky magazín - premiéra
  19.45 Petržalských 13 - premiéra

  20.00 Metro Dnes

  21.00 Beseda o piatej

  22.00 Metro Dnes

  23.00 Týždeň v Novom Meste
  23.30 Račiansky magazín
  23.45 Petržalských 13

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Dnes
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Dnes
  07.00 Týždeň v Novom Meste, 07.30 Račiansky magazín, 07.45 Petržalských 13


  08.00 Metro Dnes
  09.00 Beseda o piatej, 09.30 Nastúpte prosím, 09.45 Primátor odpovedá
  10.00 Metro Dnes, 10.30 Európa práve teraz, 10.45
  Správy z regiónov
  11.00 Týždeň v Novom Meste, 11.30 Račiansky magazín, 11.45 Petržalských 13
  12.00 Metro Dnes
  13.00 Beseda o piatej, 13.30 Zdravo, 13.45 Nastúpte prosím
  14.00 Metro Dnes, 14.30 Petržalské spektrum
  15.00 Týždeň v Novom Meste, 15.30 Račiansky magazín, 15.45 Petržalských 13


  16.00 Metro Dnes
  16.30 City Lady
  16.45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej
  17.30 Metro Dnes

  18.00 Metro dnes - premiéra
  18.30 Európa práve teraz
  18.45 Správy z regiónov

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Račiansky magazín
  19.45 Petržalských 13

  20.00 Metro Dnes

  21.00 Beseda o piatej

  22.00 Metro dnes

  23.00 Týždeň v Novom Meste
  23.30 Račiansky magazín
  23.45 Petržalských 13

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Dnes
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Dnes
  07.00 Týždeň v Novom Meste, 07.30 Račiansky magazín, 07.45 Petržalských 13, 


  08.00 Metro Dnes
  09.00 Beseda o piatej, 09.30 Nastúpte prosím, 9:45 Korzo
  10.00 Metro Dnes, 10.30 Európa práve teraz, 10.45 Správy z regiónov
  11.00 Týždeň v Novom Meste, 11.30 Račiansky magazín, 11.45 Petržalských 13
  12.00 Metro Dnes
  13.00 Beseda o piatej, 13.30 Zdravo, 13.45 Primátor odpovedá
  14.00 Metro Dnes, 14.30 Európa práve teraz, 14:45 Korzo
  15.00 Týždeň v Novom Meste, 15.30 Račiansky magazín, 15.45 Petržalských 13


  16.00 Metro Dnes
  16:30 City Lady
  16:45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej - premiéra
  17.30 Metro Dnes

  18.00 Metro Dnes - premiéra
  18.30 City Lady
  18.45 Korzo - premiéra

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Nastúpte prosím
  19.45 Petržalských 13

  20.00 Metro Dnes

  21.00 Beseda o piatej

  22.00 Zastupiteľstvo Lamač

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Dnes
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Dnes
  07.00 Týždeň v Novom Meste, 07.30 Račiansky magazín, 07.45 Petržalských 13


  08.00 Metro Dnes
  09.00 Beseda o piatej
  , 09.30 Nastúpte prosím, 09.45 Primátor odpovedá
  10.00 Dokument
  11.00 Týždeň v Novom Meste, 11.30 Račiansky magazín, 11.45 Petržalských 13
  12.00 Metro Dnes
  13.00 Beseda o piatej  13.30 Region Plus
  14:00 Zastupiteľstvo HM SR - premiéra


  16.00 Metro Dnes
  16:30 City Lady
  16:45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej
  17.30 Metro Dnes


  18.00 Metro Špeciál

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Račiansky magazín
  19.45 Petržalských 13

  20.00 Dokument

  21.00 Beseda o piatej 

  22.00 Zastupiteľstvo HM SR

 • 00:00 Metro Špeciál
  01:00 Beseda o piatej
  02:00
  Metro Špeciál
  05:00 Beseda o piatej
  06:00
  Metro Špeciál
  07:00 Týždeň v Novom Meste, 07.30 Račiansky magazín, 07.45 Petržalských 13


  08:00 Dokument
  09:00 Beseda o piatej, 09:30 City Lady, 9:45 Korzo
  10:00 Metro Špecial
  11:00 Týždeň v Novom Meste, 11.30 Račiansky magazín, 11.45 Petržalských 13
  12:00 Dokument
  13:00 Beseda o piatej  13.30 Nastúpte prosím, 13.45 Primátor odpovedá
  14.00 Zastupiteľstvo HM SR


  16:00 Metro špeciál

  17:00 Beseda o piatej
  17:30 Región Plus

  18:00 Metro špeciál

  19:00 Týždeň v Novom Meste
  19:30 Račiansky magazín 

  19:45 Petržalských 13

   

  20:00 Metro špeciál

  21:00 Beseda o piatej

  22.00 Zastupiteľstvo Nové Mesto


Čo pre Vás TVBA pripravuje?
Pozrite si, čo uvidíte na TV obrazovke v najbližších dňoch. Môžete sa pýtať alebo vysloviť svoj názor. Otázky pre hostí smerujte na tipy@tvba.sk. ...

 • 3.4.2017, Pondelok

  00:00Metro špeciál
  01:00Beseda o piatej
  02:00Metro špeciál
  05:00Beseda o piatej
  06:00Metro špeciál
  07:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  08:00Metro špeciál
  09:00Beseda o piatej
  09:30Inside EP
  09:45Nastúpte prosím
  10:00Metro Špeciál
  11:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  12:00Metro špeciál
  13:00Beseda o piatej
  13:30Region plus
  14:00Zastupiteľstvo HM SR
  16:00Metro špeciál
  17:00Beseda o piatej
  17:30Petržalské spektrum
  18:00Metro dnes - premiéra
  18:30City Lady
  18:45Korzo
  19:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste - premiéra, Račiansky magazín, Petržalských 13
  20:00Metro Dnes
  21:00Beseda o piatej
  22:00Metro Dnes
  23:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13

 • 28.3.2017, Utorok

  01:00Beseda o piatej
  02:00Metro Dnes
  05:00Beseda o piatej
  06:00Metro Dnes
  07:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  08:00Metro Dnes
  09:00Beseda o piatej
  09:30Region plus
  10:00Metro Dnes
  10:30Zdravo
  10:45Správy z regiónov
  11:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  12:00Metro Dnes
  13:00Beseda o piatej
  13:30Nastúpte prosím
  13:45Primátor odpovedá
  14:00Metro Dnes
  14:30Petržalské spektum
  diskusia poslancov
  15:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  16:00Metro Dnes
  16:30City Lady
  16:45Korzo
  17:00Beseda o piatej
  17:30Metro Dnes
  18:00Metro Dnes
  PREMIERA
  18:30Nastúpte prosím
  18:45Primátor odpovedá
  19:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  20:00Metro Dnes
  21:00Beseda o piatej
  22:00Metro Dnes
  23:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13

 • 29.3.2017, Streda

  01:00Beseda o piatej
  02:00Metro Dnes
  05:00Beseda o piatej
  06:00Metro Dnes
  07:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račianský magazín, Petržalských 13
  08:00Metro Dnes
  09:00Beseda o piatej
  Diskusia
  09:30Inside EP
  Diskusia
  09:45Nastúpte prosím
  10:00Metro Dnes
  10:30Zdravo
  10:45Správy z regiónov
  11:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račianský magazín, Petržalských 13
  12:00Metro Dnes
  13:00Beseda o piatej
  13:30Region plus
  14:00Metro Dnes
  14:30Zdravo
  14:45Správy z regiónov
  15:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račianský magazín, Petržalských 13
  16:00Metro Dnes
  16:30City Lady
  16:45Korzo
  17:00Beseda o piatej
  PREMIĚRA
  17:30Metro Dnes
  18:00Metro dnes
  PREMIĚRA
  18:30Korzo
  18:45Inside EP
  19:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  20:00Metro Dnes
  21:00Beseda o piatej
  22:00Metro Dnes
  23:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račianský magazín, Petržalských 13

 • 30.3.2017, Štvrtok

  00:00Metro Dnes
  01:00Beseda o piatej
  02:00Metro Dnes
  05:00Beseda o piatej
  06:00Metro Dnes
  07:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  08:00Metro Dnes
  09:00Beseda o piatej
  09:30Nastúpte prosím
  09:45Primátor odpovedá
  10:00Metro Dnes
  10:30Zdravo
  10:45Správy z regiónov
  11:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  12:00Metro Dnes
  13:00Beseda o piatej
  13:30Inside EP
  13:45Nastúpte prosím
  14:00Metro Dnes
  14:30Petržalské spektrum
  15:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  16:00Metro Dnes
  16:30City Lady
  16:45Korzo
  17:00Beseda o piatej
  17:30Metro Dnes
  18:00Metro dnes - premiéra
  18:30Zdravo
  18:45Správy z regiónov
  19:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  20:00Metro Dnes
  21:00Beseda o piatej
  22:00Metro Dnes
  23:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13

 • 31.3.2017, Piatok

  00:00Metro Dnes
  01:00Beseda o piatej
  02:00Metro Dnes
  05:00Beseda o piatej
  06:00Metro Dnes
  07:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  08:00Metro Dnes
  09:00Beseda o piatej
  09:30Nastúpte prosím
  09:45Korzo
  10:00Metro Dnes
  10:30Zdravo
  10:45Správy z regiónov
  11:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  12:00Metro Dnes
  13:00Beseda o piatej
  13:30Inside EP
  13:45Primátor odpovedá
  14:00Metro Dnes
  14:30Zdravo
  14:45Korzo
  15:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  16:00Metro Dnes
  17:00Beseda o piatej
  17:30Metro Dnes
  18:00Metro dnes - premiéra
  18:30City Lady
  18:45Korzo
  19:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  20:00Metro Dnes
  21:00Beseda o piatej
  22:00Zastupiteľstvo Lamač

 • 1.4.2017, Sobota

  00:00Metro Dnes
  01:00Beseda o piatej
  02:00Metro Dnes
  05:00Beseda o piatej
  06:00Metro Dnes
  07:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  08:00Metro Dnes
  09:00Beseda o piatej
  09:30Nastúpte prosím
  09:45Primátor odpovedá
  10:00Dokument
  11:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  12:00Metro Dnes
  13:00Beseda o piatej
  13:30Region plus
  14:00Zastupiteľstvo HM SR
  16:00Metro Dnes
  16:30City Lady
  16:45Korzo
  17:00Beseda o piatej
  17:30Metro Dnes
  18:00Metro špeciál
  19:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  20:00Dokument
  21:00Beseda o piatej
  22:00Zastupiteľstvo HM SR

 • 2.4.2017, Nedeľa

  00:00Metro špeciál
  01:00Beseda o piatej
  02:00Metro špeciál
  05:00Beseda o piatej
  06:00Metro špeciál
  07:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  08:00Dokument
  09:00Beseda o piatej
  09:30City Lady
  09:45Korzo
  10:00Metro špeciál
  11:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  12:00Dokument
  13:00Beseda o piatej
  14:00Zastupiteľstvo HMSR
  16:00Metro špeciál
  17:00Beseda o piatej
  17:30Region plus
  18:00Metro špeciál
  19:00Mestské časti
  Týždeň v Novom Meste, Račiansky magazín, Petržalských 13
  20:00Metro špeciál
  21:00Beseda o piatej
  22:00Zastupiteľstvo HMSR

Najpopulárnejšie videá


Vysielanie diskusných programov

 

 • Pondelok 20.03.2017
  01:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  01:30 Ak deti po rozvode odmietajú rodičov – R
  05:00 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R
  05:30 Odkázaní na pomoc druhých – R
  09:00 Sanácia skládky CHZJD – R
  13:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  17:00 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – PREMIÉRA
  21:00 Komunálny duel- Bezdomovectvo stále problém: L. Štasselová a R. Mikulec R
  21:30 Ako ušetriť v domácnosti? R

  Utorok 21.03.2017
  01:00 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R
  01:30 Ako ušetriť v domácnosti? R
  05:00 Sanácia skládky CHZJD – R
  05:30 Ak deti po rozvode odmietajú rodičov – R
  09:00 Komunálny duel- Bezdomovectvo stále problém: L. Štasselová a R. Mikulec R
  13:00 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  17:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  21:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  21:30 Odkázaní na pomoc druhých – R

  Streda 22.03.2017
  01:00 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  01:30 Odkázaní na pomoc druhých – R
  05:00 Sanácia skládky CHZJD – R
  05:30 Ako ušetriť v domácnosti? R
  09:00 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R
  13:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  17:00 Hazard očami námestníkov primátora - PREMIÉRA
  21:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  21:30 Ak deti po rozvode odmietajú rodičov – R

  Štvrtok 23.03.2017
  01:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  01:30 Ak deti po rozvode odmietajú rodičov – R
  05:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  05:30 Odkázaní na pomoc druhých – R
  09:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  13:00 Sanácia skládky CHZJD – R
  17:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  21:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  21:30 Ako ušetriť v domácnosti? R

  Piatok 24.03.2017
  01:00 Sanácia skládky CHZJD – R
  01:30 Ako ušetriť v domácnosti? R
  05:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  05:30 Ak deti po rozvode odmietajú rodičov – R
  09:00 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  13:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  17:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský PREMIÉRA
  21:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  21:30 Odkázaní na pomoc druhých – R

  Sobota 25.03.2017
  01:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  01:30 Odkázaní na pomoc druhých – R
  05:00 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  05:30 Ako ušetriť v domácnosti? R
  09:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  13:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  17:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  21:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  21:30 Ak deti po rozvode odmietajú rodičov – R

  Nedeľa 26.03.2017
  01:00 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  01:30 Ak deti po rozvode odmietajú rodičov – R
  05:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan – R
  05:30 Odkázaní na pomoc druhých – R
  09:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  13:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  17:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  21:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  21:30 Ako ušetriť v domácnosti? – R

 • Pondelok 27.03.2017
  01:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  01:30 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  05:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  05:30 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R
  09:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  13:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  17:00
  Sčítanie ľudí bez domova ukončené – R
  21:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  21:30 Ako sa stať "slávnym" – R

  Utorok 28.03.2017
  01:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  01:30 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R
  05:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  05:30 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  09:00 Komunálny duel- Príde Bratislava o milióny?: B. Kaliský a V. Bajan R
  13:00 Sčítanie ľudí bez domova ukončené – R
  17:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  21:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  21:30 Ako sa stať "slávnym" – R

  Streda 29.03.2017
  01:00 Sčítanie ľudí bez domova ukončené – R
  01:30 Ako sa stať "slávnym" – R
  05:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  05:30 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R
  09:00 Ako sa stať "slávnym" – R
  13:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  17:00 Nájomné byty- nočná mora Bratislavy PREMIÉRA
  21:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  21:30 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R

  Štvrtok 30.03.2017
  01:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  01:30 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  05:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  05:30 Ako sa stať "slávnym" – R
  09:00 Nájomné byty- nočná mora Bratislavy – R
  13:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  17:00 Nájomné byty- nočná mora Bratislavy – R
  21:00 Nášľapné míny Bratislavy – R
  21:30 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R

  Piatok 31.03.2017
  01:00 Hazard očami námestníkov primátora – R
  01:30 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R
  05:00 Nášľapné míny Bratislavy – R
  05:30 Nekonečný boj s vizuálnym smogom
  R
  09:00 Sčítanie ľudí bez domova ukončené – R
  13:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  17:00 Komunálny duel- Na verejné osvetlenie v BA si chcú poslanci "posvietiť"!: B. Kaliský a J. Uhler PREMIÉRA
  21:00 Nájomné byty- nočná mora Bratislavy – R
  21:30 Ako sa stať "slávnym" – R

  Sobota 01.04.2017
  01:00 Nášľapné míny Bratislavy – R
  01:30 Ako sa stať "slávnym" – R
  05:00 Sčítanie ľudí bez domova ukončené – R
  05:30 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R
  09:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský R
  13:00 Komunálny duel- Na verejné osvetlenie v BA si chcú poslanci "posvietiť"!: B. Kaliský a J. Uhler R
  17:00 Nájomné byty- nočná mora Bratislavy – R
  21:00 Komunálny duel- Na verejné osvetlenie v BA si chcú poslanci "posvietiť"!: B. Kaliský a J. Uhler R
  21:30 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R

  Nedeľa 02.04.2017
  01:00 Sčítanie ľudí bez domova ukončené – R
  01:30 Nekonečný boj s vizuálnym smogom – R
  05:00 Komunálny duel- Na čierne stavby je zákon krátky: S. Drozd a P. Pilinský – R
  05:30 Ako sa stať "slávnym" – R
  09:00 Nášľapné míny Bratislavy – R
  13:00 Nájomné byty- nočná mora Bratislavy – R
  17:00 Komunálny duel- Na verejné osvetlenie v BA si chcú poslanci "posvietiť"!: B. Kaliský a J. Uhler – R
  21:00 Nájomné byty- nočná mora Bratislavy – R
  21:30 Dobrovoľníctvo- ako byť prospešní – R

Ak ste nestihli sledovať klasicky, programy nájdete v archíve:
» Beseda o piatej
» Komunálny duel

 

Medialny dom Súťaž Kontakt

Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od GrandiosoftMedialny dom Súťaž Kontakt

Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM