• 00.00 Týždeň v Bratislave
  01.00 Beseda o piatej
  02.00
  Týždeň v Bratislave
  05.00 Beseda o piatej
  06.00
  Týždeň v Bratislave
  07.00 Mestské časti

   

  08.00 Týždeň v Bratislave
  09.00 Beseda o piatej, Zdravo,
  Nastúpte prosím
  10.00
  Týždeň v Bratislave
  11.00 Mestské časti
  12.00
  Týždeň v Bratislave
  13.00 Beseda o piatej
  13.30 Region Plus
  14.00 Zastupiteľstvo HMSR

  16.00 Týždeň v Bratislave
  17.00 Beseda o piatej
  17.30 Petržalské spektrum
  18.00 Metro Dnes - premiéra
  18.30
  City Lady - premiéra
  18:45 Korzo
  19.00 Týždeň v Novom Meste-premiéra
  19.30 Račiansky magazín
  19.45 Petržalských 13

  20.00 Metro Dnes
  20.30 Metro Dnes
  21.00 Beseda o piatej
  22.00 Metro Dnes
  23.00 Mestské časti

   Mestské časti = Týždeň v Novom Meste + Račiansky magazín + Petržalských 13  

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Dnes
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Dnes
  07.00  Mestské časti

  08.00 Metro Dnes
  09.00 Beseda o piatej, Region Plus
  10.00 Metro Dnes, Európa práve teraz,
  Správy z regiónov
  11.00 Mestské časti
  12.00 Metro Dnes
  13.00 Beseda o piatej, Nastúpte prosím,
  Primátor odpovedá
  14.00 Metro Dnes, Petržalské spektrum
  15.00 Mestské časti

  16.00 Metro Dnes
  16.30 City Lady
  16.45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej
  17.30 Metro Dnes

  18.00 Metro Dnes - premiéra
  18.30 Nastúpte prosím
  18.45 Primátor odpovedá

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Račiansky magazín
  19.45 Petržalských 13

  20.00 Metro Dnes
  21.00 Beseda o piatej

  22.00 Metro dnes
  23.00 Mestské časti

  Mestské časti = Týždeň v Novom Meste + Račiansky magazín + Petržalských 13  

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02:00 Metro Dnes
  05:00 Beseda o piatej
  06:00 Metro Dnes
  07:00  Mestské časti

   

  08:00 Metro Dnes
  09:00 Beseda o piatej, Zdravo,
  Nastúpte prosím
  10:00 Metro Dnes, Európa práve teraz,
  Správy z regiónov
  11:00 Mestské časti
  12:00 Metro Dnes

  13.00 Beseda o piatej, Región Plus
  14.00 Metro Dnes, Európa práve teraz,
  Správy z regiónov
  15.00 Mestské časti

  16.00 Metro Dnes
  16.30 City Lady
  16.45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej - premiéra
  17.30 Metro Dnes
  18.00 Metro Dnes - premiéra
  18.30 Korzo
  18:45 Zdravo - premiéra
  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Račiansky magazín - premiéra

  19.45 Petržalských 13 - premiéra

  20.00 Metro Dnes
  21.00 Beseda o piatej
  22.00 Metro Dnes
  23.00 Mestské časti

   Mestské časti = Týždeň v Novom Meste + Račiansky magazín + Petržalských 13

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Dnes
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Dnes
  07.00 Mestské časti

   

  08.00 Metro Dnes
  09.00 Beseda o piatej, Nastúpte prosím,
  Primátor odpovedá
  10.00 Metro Dnes, Európa práve teraz,

  Správy z regiónov
  11.00 Mestské časti
  12.00 Metro Dnes
  13.00 Beseda o piatej, Zdravo,
  Nastúpte prosím
  14.00 Metro Dnes, Petržalské spektrum
  15.00 Mestské časti

  16.00 Metro Dnes
  16.30 City Lady
  16.45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej
  17.30 Metro Dnes

  18.00 Metro dnes - premiéra
  18.30 Európa práve teraz
  18.45 Správy z regiónov - premiéra

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Račiansky magazín
  19.45 Petržalských 13

  20.00 Metro Dnes
  21.00 Beseda o piatej

  22.00 Metro dnes
  23.00 Mestské časti

  Mestské časti = Týždeň v Novom Meste + Račiansky magazín + Petržalských 13    

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Dnes
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Dnes
  07.00 Mestské časti

  08.00 Metro Dnes
  09.00 Beseda o piatej, Nastúpte prosím,
  Korzo

  10.00 Metro Dnes, Európa práve teraz,
  Správy z regiónov
  11.00 Mestské časti
  12.00 Metro Dnes
  13.00 Beseda o piatej, Zdravo,
  Primátor odpovedá
  14.00 Metro Dnes, Európa práve teraz,
  Korzo

  15.00 Mestské časti

  16.00 Metro Dnes
  16:30 City Lady
  16:45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej - premiéra
  17.30 Metro Dnes
  18.00 Metro Dnes - premiéra
  18.30 City Lady
  18.45 Korzo - premiéra 

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30
  Nastúpte prosím - premiéra
  19.45 Petržalských 13
  20.00
  Metro Dnes
  21.00 Beseda o piatej

  22.00 Zastupiteľstvo Lamač - premiéra

  Mestské časti = Týždeň v Novom Meste + Račiansky magazín + Petržalských 13  

 • 00.00 Metro Dnes
  01.00 Beseda o piatej
  02.00 Metro Dnes
  05.00 Beseda o piatej
  06.00 Metro Dnes
  07.00 Mestské časti

  08.00 Metro Dnes
  09.00 Beseda o piatej, Nastúpte prosím,
  Primátor odpovedá
  10.00 Vieš, čo ješ?, Dokument
  11.00 Mestské časti
  12.00 Metro Dnes
  13.00 Beseda o piatej, Region Plus
  14:00
  Zastupiteľstvo HM SR- premiéra

  16.00 Metro Dnes
  16:30 City Lady
  16:45 Korzo

  17.00 Beseda o piatej
  17.30 Metro Dnes
  18.00 Týždeň v Bratislave - premiéra

  19.00 Týždeň v Novom Meste
  19.30 Račiansky magazín
  19.45 Petržalských 13
  20.00
  Vieš, čo ješ?, Dokumentárny film
  21.00 Beseda o piatej 

  22.00 Zastupiteľstvo HM SR

   Mestské časti = Týždeň v Novom Meste + Račiansky magazín + Petržalských 13    

 • 00:00 Týždeň v Bratislave
  01:00 Beseda o piatej
  02:00
  Týždeň v Bratislave
  05:00 Beseda o piatej
  06:00
  Týždeň v Bratislave
  07:00 Mestské časti

  08:00 Vieš, čo ješ? Dokument
  09:00 Beseda o piatej, City Lady,
  Korzo

  10:00 Týždeň v Bratislave
  11:00 Mestské časti
  12:00 Vieš, čo ješ?, Dokument
  13:00 Beseda o piatej, Nastúpte prosím,
  Primátor odpovedá
  14.00 Zastupiteľstvo HM SR

  16:00 Týždeň v Bratislave
  17:00 Beseda o piatej
  17:30 Región Plus - premiéra

  18:00 Týždeň v Bratislave
  19:00 Týždeň v Novom Meste
  19:30 Račiansky magazín 
  19:45 Petržalských 13
  20:00
  Týždeň v Bratislave

  21:00 Beseda o piatej
  22.00 Zastupiteľstvo Nové Mesto

   Mestské časti = Týždeň v Novom Meste + Račiansky magazín + Petržalských 13    

PRÁVE VYSIELAME

 

01:00Beseda o piatej
NASLEDUJE:
02:00Metro Dnes

 

Pripravujeme do vysielania
Pozrite si, čo uvidíte na TV obrazovke v najbližších dňoch. Môžete sa pýtať alebo vysloviť svoj názor. Otázky pre hostí smerujte na tipy@tvba.sk. ...


Neprehliadnite premiéry

Pavol Kukura, Peter Robl: Bratislava a stavby blízkej budúcnosti
Ako budovať finančné povedomie u detí?

Plán vysielania diskusných programov
 

 • Pondelok 11.12.2017
  01:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  01:30 Dobrovoľníctvo – ako byť prospešní? – R 
  05:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 
  05:30 Internetové hrozby pre ženy - R 
  09:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  13:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 

  17:00 Petržalka 2014 – 2018: I. Uhlár, J. Hrčka, M. Vetrák – Premiéra 
  21:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  21:30 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 

  Utorok 12.12.2017
  01:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 
  01:30 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  05:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  05:30 Dobrovoľníctvo – ako byť prospešní? – R 
  09:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  13:00 Petržalka 2014 – 2018: I. Uhlár, J. Hrčka, M. Vetrák – R 
  17:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  21:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  21:30 Internetové hrozby pre ženy - R 

  Streda 13.12.2017
  01:00 Petržalka 2014 – 2018: I. Uhlár, J. Hrčka, M. Vetrák – R 
  01:30 Internetové hrozby pre ženy - R 
  05:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  05:30 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  09:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 
  13:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  17:00 Zimné športovanie - je zdraviu prospešné, len treba vedieť ako na to Premiéra 
  21:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  21:30 Dobrovoľníctvo – ako byť prospešní? – R 


  Štvrtok 14.12.2017
  01:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  01:30 Dobrovoľníctvo – ako byť prospešní? – R 
  05:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  05:30 Internetové hrozby pre ženy - R 
  09:00 Zimné športovanie - je zdraviu prospešné, len treba vedieť ako na to – R 
  13:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R
  17:00 Zimné športovanie - je zdraviu prospešné, len treba vedieť ako na to – R
  21:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  21:30 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 


  Piatok 15.12.2017
  01:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  01:30 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  05:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R7
  05:30 Dobrovoľníctvo – ako byť prospešní? – R
  09:00 Petržalka 2014 – 2018: I. Uhlár, J. Hrčka, M. Vetrák – R 
  13:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  17:00 Násilie na ženách – je situácia naozaj taká zlá? - Premiéra 
  21:00 Zimné športovanie - je zdraviu prospešné, len treba vedieť ako na to – R 
  21:30 Internetové hrozby pre ženy - R  

  Sobota 16.12.2017
  01:00 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  01:30 Internetové hrozby pre ženy - R 
  05:00 Petržalka 2014 – 2018: I. Uhlár, J. Hrčka, M. Vetrák – R 
  05:30 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R
  09:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  13:00 Násilie na ženách – je situácia naozaj taká zlá? - R 
  17:00 Zimné športovanie - je zdraviu prospešné, len treba vedieť ako na to – R 
  21:00 Násilie na ženách – je situácia naozaj taká zlá? - R 
  21:30 Dobrovoľníctvo – ako byť prospešní? – R 


  Nedeľa 17.12.2017
  01:00 Petržalka 2014 – 2018: I. Uhlár, J. Hrčka, M. Vetrák – R 
  01:30 Dobrovoľníctvo – ako byť prospešní? – R 
  05:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  05:30 Internetové hrozby pre ženy - R 
  09:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  13:00 Zimné športovanie - je zdraviu prospešné, len treba vedieť ako na to – R 
  17:00 Násilie na ženách – je situácia naozaj taká zlá? - R 
  21:00 Zimné športovanie - je zdraviu prospešné, len treba vedieť ako na to – R 
  21:30 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 

 • Pondelok 04.12.2017
  01:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  01:30 Starostlivosť o zeleň v Bratislave nie je dobrá – R
  05:00 Vieme čo so slobodou? – R  
  05:30 Ako bývajú vysokoškoláci v Bratislave? - R 
  09:00 Občiansky rozpočet by mal fungovať lepšie – R 
  13:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 

  17:00 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – Premiéra 
  21:00 Občiansky rozpočet by mal fungovať lepšie – R  
  21:30 Petržalka 2014 – 2018: E. Pätoprstá, M. Jóna, J. Vydra – R  

  Utorok 05.12.2017
  01:00 Vieme čo so slobodou? – R 
  01:30 Petržalka 2014 – 2018: E. Pätoprstá, M. Jóna, J. Vydra – R 
  05:00 Občiansky rozpočet by mal fungovať lepšie – R 
  05:30 Starostlivosť o zeleň v Bratislave nie je dobrá – R 
  09:00 Občiansky rozpočet by mal fungovať lepšie – R 
  13:00 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  17:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  21:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 
  21:30 Ako bývajú vysokoškoláci v Bratislave? - R  

  Streda 06.12.2017
  01:00 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  01:30 Ako bývajú vysokoškoláci v Bratislave? - R 
  05:00 Občiansky rozpočet by mal fungovať lepšie – R 
  05:30 Petržalka 2014 – 2018: E. Pätoprstá, M. Jóna, J. Vydra – R 
  09:00 Vieme čo so slobodou? – R
  13:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R
  17:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? Premiéra 
  21:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  21:30 Starostlivosť o zeleň v Bratislave nie je dobrá – R 

  Štvrtok 07.12.2017
  01:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  01:30 Starostlivosť o zeleň v Bratislave nie je dobrá – R 
  05:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  05:30 Ako bývajú vysokoškoláci v Bratislave? - R 
  09:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  13:00 Občiansky rozpočet by mal fungovať lepšie – R 
  17:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  21:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 
  21:30 Petržalka 2014 – 2018: E. Pätoprstá, M. Jóna, J. Vydra – R

  Piatok 08.12.2017
  01:00 Občiansky rozpočet by mal fungovať lepšie – R 
  01:30 Petržalka 2014 – 2018: E. Pätoprstá, M. Jóna, J. Vydra – R
  05:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 
  05:30 Starostlivosť o zeleň v Bratislave nie je dobrá – R 
  09:00 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  13:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  17:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti - Premiéra 
  21:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  21:30 Ako bývajú vysokoškoláci v Bratislave? - R 

  Sobota 09.12.2017
  01:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 
  01:30 Ako bývajú vysokoškoláci v Bratislave? - R 
  05:00 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  05:30 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  09:00 Petržalka 2014 – 2018: E. Pätoprstá, M. Jóna, J. Vydra – R 
  13:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  17:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  21:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  21:30 Starostlivosť o zeleň v Bratislave nie je dobrá – R 

  Nedeľa 10.12.2017
  01:00 Petržalka 2014 – 2018: A. Hájková, M. Makovníková, P. Hochschorner – R 
  01:30 Starostlivosť o zeleň v Bratislave nie je dobrá – R 
  05:00 Ako sa máme postarať o seniorov? - R 
  05:30 Ako bývajú vysokoškoláci v Bratislave? - R 
  09:00 Ako pripraviť deti z detských domovov na reálny život? – R 
  13:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  17:00 Bratislava a stavby blízkej budúcnosti – R 
  21:00 Ako budovať finančné povedomie u detí? – R 
  21:30 Petržalka 2014 – 2018: E. Pätoprstá, M. Jóna, J. Vydra – R 

Najpopulárnejšie videá

Image in photogallery
Ako sa rodí v Bratislavských nemocniciach? (978)
14.12.2017   17:00 | Eva Sládková


Image in photogallery
Ako sa máme postarať o seniorov? (954)
1.12.2017   17:00 | Eva Sládková


Image in photogallery
Bratislava a stavby blízkej budúcnosti  (463)
27.11.2017   13:00 | Jozef Hübel


Image in photogallery
Vieme čo so slobodou?  (405)
22.11.2017   17:00 | Eva SládkováMedialny dom Súťaž Kontakt

Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od GrandiosoftMedialny dom Súťaž Kontakt

Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM