• 00:00 Týždeň v Bratislave   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Týždeň v Bratislave
  01:00 Beseda o piatej - D   08:30 Petržalských 13   17:00 Beseda o piatej - D
  01:30 Beseda o piatej - D   08:45 Primátor odpovedá   17:30 Petržalské spektrum - D
  02:00 Týždeň v Bratislave   09:00 Beseda o piatej - D   18:00 Metro Dnes / premiéra
  03:00 Týždeň v Bratislave   09:30 Zdravo   18:30 City Lady / premiéra
  04:00 Týždeň v Bratislave   09:50 Nastúpte prosím   18:45 Korzo
  05:00 Beseda o piatej - D   10:00 Týždeň v Bratislave   19:00 Týždeň v Novom meste
  05:30 Beseda o piatej - D   11:00 Týždeň v Novom meste   19:30 Petržalských 13
  06:00 Týždeň v Bratislave   11:30 Petržalských 13   19:45 Primátor odpovedá
  07:00 Týždeň v Bratislave   11:45 Nastúpte prosím   20:00 Beseda o piatej - D
        12:00 Beseda o piatej - D   20:30 Metro Dnes
        12:30 Petržalské spektrum - D   20:45 Korzo
        13:00 Beseda o piatej - D   21:00 Beseda o piatej - D
        13:30 Region plus - D   21:30 Metro Dnes
        14:00 Týždeň v Bratislave   21:50 Navštívili sme
        15:00 Týždeň v Novom meste   22:00 Beseda o piatej - D
        15:30 Petržalských 13   22:30 Metro Dnes
        15:45 Nastúpte prosím   22:50 Korzo
              23:00 Beseda o piatej - D
  D = diskusný program         22:30 Metro Dnes
  Metro Dnes - premiéra každý pracovný deň     22:50 Korzo
  Týždeň v Novom meste - premiéra každý týždeň        
  City Lady - premiéra každý mesiac        
 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Metro Dnes
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   16:20 City Lady
  00:50 Navštívili sme   08:45 Primátor odpovedá   16:45 Korzo
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   17:00 Beseda o piatej – D
  01:30 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   17:30 Metro Dnes
  01:50 Navštívili sme   09:50 Navštívili sme   17:50 Navštívili sme
  02:00 Metro Dnes   10:00 Metro Dnes   18:00 Metro Dnes / premiéra
  03:00 Metro Dnes   10:30 Štrasburg volá   18:30 Petržalské spektrum - D
  04:00 Metro Dnes   10:45 Správy z regiónov   18:45 Korzo
  05:00 Beseda o piatej – D   11:00 Týždeň v Novom meste   19:00 Týždeň v Novom meste
  05:30 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   19:30 Petržalských 13
  06:00 Beseda o piatej – D   11:45 Správy z regiónov   19:45 Primátor odpovedá / P
  06:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej – D   20:00 Beseda o piatej – D
  07:00 Správy z regionov   12:30 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  07:00 Beseda o piatej – D   12:50 Korzo   20:50 Korzo
  07:30 Metro Dnes   13:00 Beseda o piatej – D   21:00 Beseda o piatej – D
  07:50 Navštívili sme   13:30 Metro Dnes   21:30 Metro Dnes
        13:50 Navštívili sme   21:50 Navštívili sme
        14:00 Metro Dnes   22:00 Beseda o piatej – D
        14:30 Zdravo   22:30 Metro Dnes
        14:45 Správy z regiónov   22:50 Korzo
        15:00 Týždeň v Novom meste   23:00 Metro Dnes
        15:30 Petržalských 13   23:20 Metro Dnes
        15:45 Správy z regiónov   23:40 City Lady
                 
  D = diskusný program            
  Metro Dnes - premiéra každý pracovný deň      
  Primátor odpovedá – premiéra každý druhý týždeň      
 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Metro Dnes
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   16:20 City Lady
  00:50 Navštívili sme   08:45 Primátor odpovedá   16:45 Korzo
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   17:00 Beseda o piatej – D, P
  01:30 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   17:30 Metro Dnes
  01:50 Navštívili sme   09:50 Nastúpte prosím   17:50 Navštívili sme
  02:00 Metro Dnes   10:00 Metro Dnes   18:00 Metro Dnes / premiéra
  03:00 Metro Dnes   10:20 Petržalské spektrum – D   18:30 Korzo
  04:00 Metro Dnes   10:50 Korzo   18:45 Zdravo - premiéra
  05:00 Beseda o piatej – D   11:00 Týždeň v NM   19:00 Týždeň v Novom meste
  05:30 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   19:30 Petržalských 13, P
  06:00 Beseda o piatej – D   11:50 Nastúpte prosím   19:45 Primátor odpovedá
  06:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej – D   20:00 Beseda o piatej
  06:50 Navštívili sme   12:20 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  07:00 Beseda o piatej – D   12:45 Korzo   20:50 Korzo
  07:30 Metro Dnes   13:00 Beseda o piatej – D   21:00 Beseda o piatej – D
  07:50 Navštívili sme   13:30 Region plus – D   21:30 Metro Dnes
        14:00 Metro Dnes   21:50 Navštívili sme
        14:20 Štrasburg volá   22:00 Beseda o piatej – D
        14:45 Správy z regiónov   22:30 Metro Dnes
        15:00 Týždeň v Novom meste   22:50 Korzo
        15:30 Petržalských 13   23:00 Metro Dnes
        15:50 Nastúpte prosím   23:20 Metro Dnes
              23:40 Zdravo
  D = diskusný program            
  Metro Dnes - premiéra každý pracovný deň      
  Beseda o piatej – premiéra každú stredu a piatok      
  Petržalských 13 – premiéra každý týždeň      
  Zdravo - premiéra každý mesiac      
   

   

 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Metro Dnes
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   16:20 City Lady
  00:50 Navštívili sme   08:50 Primátor odpovedá   16:40 Korzo
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   17:00 Beseda o piatej – D
  01:30 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   17:30 Metro Dnes
  01:50 Navštívili sme   09:50 Navštívili sme   17:50 Navštívili sme
  02:00 Metro Dnes   10:00 Metro Dnes   18:00 Metro Dnes / premiéra
  03:00 Metro Dnes   10:20 Štrasburg volá   18:30 Štrasburg volá
  04:00 Metro Dnes   10:45 Správy z regiónov   18:45 Správy z regiónov – P
  05:00 Beseda o piatej – D   11:00 Týždeň v Novom meste   19:00 Týždeň v NM
  05:30 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   19:30 Petržalských 13
  06:00 Beseda o piatej – D   11:45 Správy z regiónov   19:45 Primátor odpovedá
  06:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej – D   20:00 Beseda o piatej – D
  06:50 Navštívili sme   12:30 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  07:00 Beseda o piatej – D   12:50 Korzo   20:50 Korzo
  07:30 Metro Dnes   13:00 Beseda o piatej   21:00 Beseda o piatej
  07:50 Navštívili sme   13:30 Zdravo   21:30 Metro Dnes
        13:50 Navštívili sme   21:50 Navštívili sme
        14:00 Metro Dnes   22:00 Beseda o piatej – D
        14:20 Zdravo   22:30 Metro Dnes
        14:45 Správy z regiónov   11:50 Korzo
        15:00 Týždeň v Novom meste   23:00 Metro Dnes
        15:30 Petržalských 13   23:20 Metro Dnes
        15:45 Správy z regiónov   23:40 Zdravo
                 
  D = diskusný program            
  Metro Dnes – premiéra každý pracovný deň      
  Správy z regiónov – premiéra každý týždeň      
 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Metro Dnes
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   16:20 City Lady
  00:50 Navštívili sme   08:50 Primátor odpovedá   16:50 Korzo
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   17:00 Beseda o piatej – D, P
  01:30 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   17:30 Metro Dnes
  01:50 Navštívili sme   09:50 Nastúpte prosím   17:50 Navštívili sme
  02:00 Metro Dnes   10:00 Metro Dnes   18:00 Metro Dnes / premiéra
  03:00 Metro Dnes   10:20 Štrasburg volá   18:30 City Lady
  04:00 Metro Dnes   10:40 City Lady   18:45 Korzo
  05:00 Beseda o piatej – D   11:00 Týždeň v NM   19:00 Týždeň v NM
  05:30 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   19:30 Petržalských 13
  06:00 Beseda o piatej – D   11:50 Nastúpte prosím   19:45 Primátor odpovedá
  06:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej – D   20:00 Beseda o piatej – D
  06:50 Správy z regiónov   12:30 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  07:00 Beseda o piatej – D   12:50 Korzo   20:50 Korzo
  07:30 Metro Dnes   13:00 Beseda o piatej   21:00 Beseda o piatej – D
  07:50 Navštívili sme   13:30 Štrasburg volá   21:30 Metro Dnes
        13:50 Navštívili sme   21:50 Navštívili sme
        14:00 Metro Dnes   22:00 Beseda o piatej
        14:20 Štrasburg volá   22:30 Zastupiteľstvo Lamač
        14:45 Správy z regiónov      
        15:00 Týždeň v Novom meste      
        15:30 Petržalských 13      
        15:45 Nastúpte prosím      
                 
  D = diskusný program            
  Beseda o piatej – premiéra každú stredu a piatok      
  Nastúpte prosím – premiéra každý týždeň      
  Korzo - premiéra každý druhý týždeň      
  Zastupiteľstvo Lamač - premiéra obvykle každý mesiac      
 • 00:00 Beseda o piatej   08:00 Týždeň v Novom meste   17:00 Beseda o piatej
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   17:30 Metro Dnes
  00:50 Navštívili sme   08:50 Primátor odpovedá   17:50 Rozprávka od Cyrila
  01:00 Beseda o piatej   09:00 Beseda o piatej   18:00 Týždeň v Bratislave
  01:00 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   19:00 Týždeň v Novom meste
  01:50 Navštívili sme   09:50 Navštívili sme   19:30 Petržalských 13
  02:00 Metro Dnes   10:00 Dokument   19:45 Primátor odpovedá
  03:00 Metro Dnes   11:00 Týždeň v Novom meste   20:00 Beseda o piatej
  04:00 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   20:30 Metro Dnes
  05:00 Beseda o piatej   11:45 Rozprávka od Cyrila   20:50 Korzo
  05:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej   21:00 Beseda o piatej
  06:00 Beseda o piatej   12:30 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  06:30 Metro Dnes   12:50 Korzo   20:50 Navštívili sme
  06:50 Navštívili sme   13:00 Beseda o piatej   22:00 Beseda o piatej
  07:00 Beseda o piatej   13:30 Region plus   22:30 Metro Dnes
  07:30 Metro Dnes   14:00 Metro Dnes   22:50 Korzo
  07:50 Navštívili sme   14:20 Zdravo   23:00 Metro Dnes
        14:45 Správy z regiónov   23:20 Petržalské spektrum – D
        15:00 Týždeň v Novom meste   23:40 Zdravo
        15:30 Petržalských 13      
        15:45 Správy z regiónov      
        16:00 Metro Dnes      
        16:20 City Lady      
        16:45 Korzo      
 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Dokument
  00:30 Zdravo   08:30 Petržalských 13   17:00 Beseda o piatej – D
  00:50 Navštívili sme   08:50 Primátor odpovedá   17:30 Region plus – D
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   18:00 Týždeň v Bratislave
  01:30 Štrasburg volá   09:30 Region plus – D   19:00 Týždeň v Novom meste
  01:50 Navštívili sme   10:00 Týždeň v Bratislave   19:30 Petržalských 13
  02:00 Týždeň v Bratislave   11:00 Týždeň v Novom meste   19:45 Primátor odpovedá
  03:00 Týždeň v Bratislave   11:30 Petržalských 13   20:00 Beseda o piatej – D
  04:00 Týždeň v Bratislave   11:45 Rozprávka od Cyrila   20:30 Beseda o piatej – D
  05:00 Beseda o piatej – D   12:00 Beseda o piatej – D   21:00 Týždeň v Bratislave
  05:30 Region plus – D   12:30 Beseda o piatej – D   22:00 Zastupiteľstvo Nové mesto
  06:00 Beseda o piatej – D   12:50 Korzo      
  06:30 Petržalské spektrum – D   13:00 Beseda o piatej – D      
  07:00 Beseda o piatej – D   13:30 Rozprávka od Cyrila      
  07:30 City Lady   13:50 Navštívili sme      
  07:50 Rozprávka od Cyrila   14:00 Týždeň v Bratislave      
        15:00 Týždeň v Novom meste      
        15:30 Petržalských 13      
        15:50 Nastúpte prosím      
                 
  D = diskusný program            
  Zastupiteľstvo Nové mesto - premiéra obvykle každý mesiac      

Plán vysielania diskusných programov

 • Pondelok 21.5.2018
  01:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  01:30 Bezodpadová domácnosť – ako na to? – R 
  05:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  05:30 Aká je naša finančná gramotnosť? – R
  09:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 
  12:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  13:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  17:00 Viete aký budete mať dôchodok? – R 
  20:00 Bezodpadová domácnosť – ako na to? – R 
  21:00 Viete aký budete mať dôchodok? – R  
  22:00 Aká je naša finančná gramotnosť? – R 
  23:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 

  Utorok 22.5.2018
  00:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R  
  01:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 
  05:00 Bezodpadová domácnosť – ako na to? – R 
  06:00 Možno poraziť Parkinsona? – R  
  07:00 Aká je naša finančná gramotnosť? – R 
  09:00 Viete aký budete mať dôchodok? – R  
  12:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  13:00 Možno poraziť Parkinsona? – R  
  17:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 
  20:00 Bezodpadová domácnosť – ako na to? – R  
  21:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R  
  22:00 Možno poraziť Parkinsona? – R  

  Streda 23.5.2018
  00:00 Viete aký budete mať dôchodok? – R 
  01:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R  
  05:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 
  06:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  07:00 Aká je naša finančná gramotnosť? – R 
  09:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  12:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R  
  13:00 Bezodpadová domácnosť – ako na to? – R 

  17:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – Premiéra  
  20:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R  
  21:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R
  22:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 


  Štvrtok 24.5.2018
  00:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  01:00 Aká je naša finančná gramotnosť? – R 
  05:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R  
  06:00 Viete aký budete mať dôchodok? – R  
  07:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  09:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  12:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 
  13:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  17:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  20:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  21:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  22:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 


  Piatok 25.5.2018
  00:00 Viete aký budete mať dôchodok? – R
  01:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  05:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 
  06:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  07:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R
  09:00 Viete aký budete mať dôchodok? – R
  12:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  13:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 

  17:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - Premiéra 
  20:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  21:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  22:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 


  Sobota 26.5.2018
  00:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  01:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  05:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 
  06:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  07:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  09:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R
  12:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  13:00 Viete aký budete mať dôchodok? – R 
  17:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R
  20:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  21:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  22:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 


  Nedeľa 27.5.2018
  00:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  01:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R  
  05:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  06:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  07:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R  
  09:00 Dopravné nehody ako senzácia – R 
  12:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  12:30 Viete aký budete mať dôchodok? – R 
  13:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  17:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  20:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  20:30 Možno poraziť Parkinsona? – R 

   

 • Pondelok 28.5.2018
  01:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R
  01:30 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  05:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R 
  09:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R
  12:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  13:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R 
  17:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  20:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  21:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R 
  22:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  23:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R 

  Utorok 29.5.2018
  00:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  01:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R 
  05:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  06:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R
  07:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  09:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  12:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  13:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  17:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R 
  20:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  21:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R 
  22:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 

  Streda 30.5.2018
  00:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R 
  01:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  05:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R 
  06:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  07:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  09:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  12:00 Má Bratislava dostatok cyklotrás? - R 
  13:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 

  17:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – Premiéra 
  20:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R  
  21:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R
  22:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 


  Štvrtok 31.5.2018
  00:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R
  01:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  05:00 Možno poraziť Parkinsona? – R 
  06:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R 
  07:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  09:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  12:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R 
  13:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  17:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  20:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R
  21:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  22:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 


  Piatok 1.6.2018
  00:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R 
  01:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R 
  05:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  06:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  07:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  09:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R 
  12:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  13:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 

  17:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - Premiéra 
  20:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  21:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  22:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - R 


  Sobota 2.6.2018
  00:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - R 
  01:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R
  05:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R 
  06:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - R 
  07:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  09:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  12:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - R 
  13:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R 
  17:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  20:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  21:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  22:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - R 


  Nedeľa 3.6.2018
  00:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - R 
  01:00 Pomôže kampaň za trvalý pobyt Bratislave získať dostatok financií? - R 
  05:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R 
  06:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R
  07:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - R
  09:00 Bicykle, kolobežky, segwaye – ako sa s nimi prepravovať bezpečne po meste? – R
  12:00 Pijeme v Bratislave naozaj kontaminovanú vodu? – R 
  13:00 Komunálny duel: I. Hanulíková, T. Korček: Ako prilákať do Bratislavy viac turistov? - R 
  17:00 Aktívne starnutie – sú u nás seniori na odpis? – R
  20:00 Sú médiá u nás dôveryhodné? – R

   

ŽIVÉ VYSIELANIE

Práve vysielame

21:00Beseda o piatej

Nasleduje:
22:00Zastupiteľstvo HM SR

 
V krátkom čase uvidíte

0 troch najjužnejších mestských častiach Bratislavy. Rusovce, Jarovce a Čunovo
Toxický odpad v niektorých častiach Bratislavy zasiahol aj zdroje podzemných vôd. Čo s tým?
Kedy bude mať Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás?
SKYWAY - doprava budúcnosti pre Bratislavu?
Zmeny klímy, ako sa to prejaví?

.


Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft
Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM