• 00:00 Týždeň v Bratislave
  01:00  Beseda o piatej
  - Diskusný formát
  01:30  Beseda o piatej - D
  02:00  Týždeň v Bratislave
  05:00  Beseda o piatej - D
  06:00  Týždeň v Bratislave


  08:00  Týždeň v Novom meste
  08:30  Petržalských 13
  08:45  Primátor odpovedá

  09:00  Beseda o piatej - D
  09:30   Zdravo
  09:50  Nastúpte prosím

  10:00  Týždeň v Bratislave
  11:00  Týždeň v Novom meste
  11:30  Petržalských 13

  11:45  Nastúpte prosím
  12:00  Beseda o piatej - D
  12:30  Petržalské spektrum - D
  13:00  Beseda o piatej - D

  13:30  Region plus - D
  14:00  Týždeň v Bratislave
  15:00  Týždeň v Novom meste
  15:30   Petržalských 13
  15:45   Nastúpte prosím


  16:00  Týždeň  v Bratislave
  17:00  Beseda o piatej - D
  17:30  Petržalské spektrum - D

  18:00  Metro Dnes / premiéra

  18:30  City Lady /
  premiéra každý mesiac
  18:45  Korzo
  19:00  T
  ýždeň v Novom meste
  19:30   Petržalských 13
  19:45   Primátor odpovedá
  20:00   Beseda o piatej - D
  20:30   Metro Dnes
  20:45   Korzo
  21:00   Beseda o piatej - D
  21:30   Metro Dnes
  21:50   Navštívili sme
  22:00   Beseda o piatej - D
  22:30   Metro Dnes
  22:50   Korzo
  23:00  Beseda o piatej - D

   

  D = diskusný program
  Metro Dnes - premiéra každý pracovný deň
  Týždeň v Novom meste - premiéra každý týždeň
  City Lady - premiéra každý mesiac

 •  00:00  Beseda o piatej – D
  00:30   Metro Dnes
  00:50   Navštívili sme

  01:00  Beseda o piatej – D
  01:30  Metro Dnes
  01:50  Navštívili sme

  02:00  Metro Dnes
  05:00  Beseda o piatej – D
  05:30  Metro Dnes

  06:00  Beseda o piatej – D
  06:30  Metro Dnes

  07:00  Správy z regionov
  07:00  Beseda o piatej – D
  07:30  Metro Dnes
  07:50  Navštívili sme


  08:00 Týždeň v Novom meste
  08:30  Petržalských 13
  08:45  Primátor odpovedá

  09:00  Beseda o piatej – D
  09:30  Metro Dnes
  09:50  Navštívili sme

  10:00  Metro Dnes
  10:30  Štrasburg volá
  10:45  Správy z regiónov

  11:00  Týždeň v Novom meste
  11:30   Petržalských 13
  11:45  Správy z regiónov

  12:00  Beseda o piatej – D
  12:30  Metro Dnes
  12:50  Korzo

  13:00  Beseda o piatej – D
  13:30  Metro Dnes
  13:50  Navštívili sme

  14:00  Metro Dnes
  14:30  Zdravo
  14:45  Správy z regiónov
  15:00  Týždeň v Novom meste
  15:30  Petržalských 13
  15:45  Správy z regiónov


  16:00  Metro Dnes 
  16:20  City Lady
  16:45  Korzo

  17:00  Beseda o piatej – D
  17:30  Metro Dnes
  17:50 Navštívili sme

  18:00  Metro Dnes / premiéra
  18:30  Petržalské spektrum - D
  18:45  Korzo

  19:00  Týždeň v Novom meste
  19:30   Petržalských 13
  19:45   Primátor odpovedá / premiéra

  20:00   Beseda o piatej – D
  20:30   Metro Dnes
  20:50  Korzo

  21:00   Beseda o piatej – D
  21:30   Metro Dnes&
  21:50

   

                 
                 
                 
                 
                 
                N
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                Korzo
              21:00  
                 
                Navštívili sme
              22:00 Beseda o piatej – D
              22:30 Metro Dnes
              22:50 Korzo
              23:00 Metro Dnes
              23:20 Metro Dnes
              23:40 City Lady
                 
  D = diskusný program            
  Metro Dnes - premiéra každý pracovný deň      
  Primátor odpovedá – premiéra každý druhý týždeň      
 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Metro Dnes
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   16:20 City Lady
  00:50 Navštívili sme   08:45 Primátor odpovedá   16:45 Korzo
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   17:00 Beseda o piatej – D, P
  01:30 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   17:30 Metro Dnes
  01:50 Navštívili sme   09:50 Nastúpte prosím   17:50 Navštívili sme
  02:00 Metro Dnes   10:00 Metro Dnes   18:00 Metro Dnes / premiéra
  03:00 Metro Dnes   10:20 Petržalské spektrum – D   18:30 Korzo
  04:00 Metro Dnes   10:50 Korzo   18:45 Zdravo - premiéra
  05:00 Beseda o piatej – D   11:00 Týždeň v NM   19:00 Týždeň v Novom meste
  05:30 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   19:30 Petržalských 13, P
  06:00 Beseda o piatej – D   11:50 Nastúpte prosím   19:45 Primátor odpovedá
  06:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej – D   20:00 Beseda o piatej
  06:50 Navštívili sme   12:20 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  07:00 Beseda o piatej – D   12:45 Korzo   20:50 Korzo
  07:30 Metro Dnes   13:00 Beseda o piatej – D   21:00 Beseda o piatej – D
  07:50 Navštívili sme   13:30 Region plus – D   21:30 Metro Dnes
        14:00 Metro Dnes   21:50 Navštívili sme
        14:20 Štrasburg volá   22:00 Beseda o piatej – D
        14:45 Správy z regiónov   22:30 Metro Dnes
        15:00 Týždeň v Novom meste   22:50 Korzo
        15:30 Petržalských 13   23:00 Metro Dnes
        15:50 Nastúpte prosím   23:20 Metro Dnes
              23:40 Zdravo
  D = diskusný program            
  Metro Dnes - premiéra každý pracovný deň      
  Beseda o piatej – premiéra každú stredu a piatok      
  Petržalských 13 – premiéra každý týždeň      
  Zdravo - premiéra každý mesiac      
   

   

 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Metro Dnes
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   16:20 City Lady
  00:50 Navštívili sme   08:50 Primátor odpovedá   16:40 Korzo
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   17:00 Beseda o piatej – D
  01:30 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   17:30 Metro Dnes
  01:50 Navštívili sme   09:50 Navštívili sme   17:50 Navštívili sme
  02:00 Metro Dnes   10:00 Metro Dnes   18:00 Metro Dnes / premiéra
  03:00 Metro Dnes   10:20 Štrasburg volá   18:30 Štrasburg volá
  04:00 Metro Dnes   10:45 Správy z regiónov   18:45 Správy z regiónov – P
  05:00 Beseda o piatej – D   11:00 Týždeň v Novom meste   19:00 Týždeň v NM
  05:30 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   19:30 Petržalských 13
  06:00 Beseda o piatej – D   11:45 Správy z regiónov   19:45 Primátor odpovedá
  06:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej – D   20:00 Beseda o piatej – D
  06:50 Navštívili sme   12:30 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  07:00 Beseda o piatej – D   12:50 Korzo   20:50 Korzo
  07:30 Metro Dnes   13:00 Beseda o piatej   21:00 Beseda o piatej
  07:50 Navštívili sme   13:30 Zdravo   21:30 Metro Dnes
        13:50 Navštívili sme   21:50 Navštívili sme
        14:00 Metro Dnes   22:00 Beseda o piatej – D
        14:20 Zdravo   22:30 Metro Dnes
        14:45 Správy z regiónov   11:50 Korzo
        15:00 Týždeň v Novom meste   23:00 Metro Dnes
        15:30 Petržalských 13   23:20 Metro Dnes
        15:45 Správy z regiónov   23:40 Zdravo
                 
  D = diskusný program            
  Metro Dnes – premiéra každý pracovný deň      
  Správy z regiónov – premiéra každý týždeň      
 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Metro Dnes
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   16:20 City Lady
  00:50 Navštívili sme   08:50 Primátor odpovedá   16:50 Korzo
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   17:00 Beseda o piatej – D, P
  01:30 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   17:30 Metro Dnes
  01:50 Navštívili sme   09:50 Nastúpte prosím   17:50 Navštívili sme
  02:00 Metro Dnes   10:00 Metro Dnes   18:00 Metro Dnes / premiéra
  03:00 Metro Dnes   10:20 Štrasburg volá   18:30 City Lady
  04:00 Metro Dnes   10:40 City Lady   18:45 Korzo
  05:00 Beseda o piatej – D   11:00 Týždeň v NM   19:00 Týždeň v NM
  05:30 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   19:30 Petržalských 13
  06:00 Beseda o piatej – D   11:50 Nastúpte prosím   19:45 Primátor odpovedá
  06:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej – D   20:00 Beseda o piatej – D
  06:50 Správy z regiónov   12:30 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  07:00 Beseda o piatej – D   12:50 Korzo   20:50 Korzo
  07:30 Metro Dnes   13:00 Beseda o piatej   21:00 Beseda o piatej – D
  07:50 Navštívili sme   13:30 Štrasburg volá   21:30 Metro Dnes
        13:50 Navštívili sme   21:50 Navštívili sme
        14:00 Metro Dnes   22:00 Beseda o piatej
        14:20 Štrasburg volá   22:30 Zastupiteľstvo Lamač
        14:45 Správy z regiónov      
        15:00 Týždeň v Novom meste      
        15:30 Petržalských 13      
        15:45 Nastúpte prosím      
                 
  D = diskusný program            
  Beseda o piatej – premiéra každú stredu a piatok      
  Nastúpte prosím – premiéra každý týždeň      
  Korzo - premiéra každý druhý týždeň      
  Zastupiteľstvo Lamač - premiéra obvykle každý mesiac      
 • 00:00 Beseda o piatej   08:00 Týždeň v Novom meste   17:00 Beseda o piatej
  00:30 Metro Dnes   08:30 Petržalských 13   17:30 Metro Dnes
  00:50 Navštívili sme   08:50 Primátor odpovedá   17:50 Rozprávka od Cyrila
  01:00 Beseda o piatej   09:00 Beseda o piatej   18:00 Týždeň v Bratislave
  01:00 Metro Dnes   09:30 Metro Dnes   19:00 Týždeň v Novom meste
  01:50 Navštívili sme   09:50 Navštívili sme   19:30 Petržalských 13
  02:00 Metro Dnes   10:00 Dokument   19:45 Primátor odpovedá
  03:00 Metro Dnes   11:00 Týždeň v Novom meste   20:00 Beseda o piatej
  04:00 Metro Dnes   11:30 Petržalských 13   20:30 Metro Dnes
  05:00 Beseda o piatej   11:45 Rozprávka od Cyrila   20:50 Korzo
  05:30 Metro Dnes   12:00 Beseda o piatej   21:00 Beseda o piatej
  06:00 Beseda o piatej   12:30 Metro Dnes   20:30 Metro Dnes
  06:30 Metro Dnes   12:50 Korzo   20:50 Navštívili sme
  06:50 Navštívili sme   13:00 Beseda o piatej   22:00 Beseda o piatej
  07:00 Beseda o piatej   13:30 Region plus   22:30 Metro Dnes
  07:30 Metro Dnes   14:00 Metro Dnes   22:50 Korzo
  07:50 Navštívili sme   14:20 Zdravo   23:00 Metro Dnes
        14:45 Správy z regiónov   23:20 Petržalské spektrum – D
        15:00 Týždeň v Novom meste   23:40 Zdravo
        15:30 Petržalských 13      
        15:45 Správy z regiónov      
        16:00 Metro Dnes      
        16:20 City Lady      
        16:45 Korzo      
 • 00:00 Beseda o piatej – D   08:00 Týždeň v Novom meste   16:00 Dokument
  00:30 Zdravo   08:30 Petržalských 13   17:00 Beseda o piatej – D
  00:50 Navštívili sme   08:50 Primátor odpovedá   17:30 Region plus – D
  01:00 Beseda o piatej – D   09:00 Beseda o piatej – D   18:00 Týždeň v Bratislave
  01:30 Štrasburg volá   09:30 Region plus – D   19:00 Týždeň v Novom meste
  01:50 Navštívili sme   10:00 Týždeň v Bratislave   19:30 Petržalských 13
  02:00 Týždeň v Bratislave   11:00 Týždeň v Novom meste   19:45 Primátor odpovedá
  03:00 Týždeň v Bratislave   11:30 Petržalských 13   20:00 Beseda o piatej – D
  04:00 Týždeň v Bratislave   11:45 Rozprávka od Cyrila   20:30 Beseda o piatej – D
  05:00 Beseda o piatej – D   12:00 Beseda o piatej – D   21:00 Týždeň v Bratislave
  05:30 Region plus – D   12:30 Beseda o piatej – D   22:00 Zastupiteľstvo Nové mesto
  06:00 Beseda o piatej – D   12:50 Korzo      
  06:30 Petržalské spektrum – D   13:00 Beseda o piatej – D      
  07:00 Beseda o piatej – D   13:30 Rozprávka od Cyrila      
  07:30 City Lady   13:50 Navštívili sme      
  07:50 Rozprávka od Cyrila   14:00 Týždeň v Bratislave      
        15:00 Týždeň v Novom meste      
        15:30 Petržalských 13      
        15:50 Nastúpte prosím      
                 
  D = diskusný program            
  Zastupiteľstvo Nové mesto - premiéra obvykle každý mesiac      

Práve vysielame

13:30Metro Dnes

Nasleduje:
13:50Navštívili sme


Plán vysielania diskusných programov

 • Pondelok 16.7.2018
  01:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  01:30 Komunálny duel: G. Grendel, M. Greksa – Hazard je späť, kto je za to zodpovedný? – R 
  05:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  05:30 Bude v lete na našich cestách opäť eldorádo? – R 
  09:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R 
  12:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  13:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  17:00 Zbaví sa Bratislava hazardu? – R 
  20:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R 
  21:00 Zbaví sa Bratislava hazardu? – R 
  22:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  23:00 Bude v lete na našich cestách opäť eldorádo? – R 


  Utorok 17.7.2018
  00:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  01:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R 
  05:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  06:00 Komunálny duel: G. Grendel, M. Greksa – Hazard je späť, kto je za to zodpovedný? – R 
  07:00 Zbaví sa Bratislava hazardu? – R 
  09:00 Bude v lete na našich cestách opäť eldorádo? – R 
  12:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  13:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  17:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R 
  20:00 Komunálny duel: G. Grendel, M. Greksa – Hazard je späť, kto je za to zodpovedný? – R 
  21:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  22:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R


  Streda 18.7.2018
  00:00 Zbaví sa Bratislava hazardu? – R 
  01:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  05:00 Bude v lete na našich cestách opäť eldorádo? – R 
  06:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  07:00 Komunálny duel: G. Grendel, M. Greksa – Hazard je späť, kto je za to zodpovedný? – R 
  09:00 Bude v lete na našich cestách opäť eldorádo? – R 
  12:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  13:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 

  17:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – Premiéra 
  20:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  21:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R 
  22:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R 

  Štvrtok 19.7.2018
  00:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  01:00 Bude v lete na našich cestách opäť eldorádo? – R 
  05:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R 1106 46 minút
  06:00 Zbaví sa Bratislava hazardu? – R 
  07:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  09:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R
  12:00 Bude v lete na našich cestách opäť eldorádo? – R 
  13:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  17:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  20:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  21:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  22:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R


  Piatok 20.7.2018
  00:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R  
  01:00 Zbaví sa Bratislava hazardu? – R
  05:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R 
  06:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  07:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R 
  09:00 Zbaví sa Bratislava hazardu? – R 
  12:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  13:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 

  17:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – Premiéra 
  20:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  21:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R 
  22:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R 


  Sobota 21.7.2018
  00:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R 
  01:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  05:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R 
  06:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R 
  07:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  09:00 Zbaví sa Bratislava hazardu? – R 
  12:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R 
  13:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  17:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R 
  20:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  21:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  22:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 


  Nedeľa 22.7.2018
  00:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  01:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  05:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R 
  06:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  07:00 Klimatické zmeny na Slovensku – ako ovplyvnia náš bežný život? – R 
  09:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R 
  12:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R 
  13:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R 
  17:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R 
  20:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R  

 • Pondelok 23.7.2018
  01:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  01:30 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R
  05:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  05:30 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R
  09:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  12:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  13:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  13:30 Komunitné záhrady – mestský trend – R
  17:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  20:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  21:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  22:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  23:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R

  Utorok 24.7.2018
  00:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  01:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R
  05:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  06:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  07:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  09:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R
  12:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  13:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  17:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  20:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R
  21:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  22:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R

  Streda 25.7.2018
  00:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  01:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  05:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R
  06:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  07:00 Ako športovať v extrémnych teplotách? – R
  09:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  12:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  13:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  13:30 Komunitné záhrady – mestský trend – R
  17:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – Premiéra
  20:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R
  21:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  22:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R

  Štvrtok 26.7.2018
  00:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  01:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R
  05:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  06:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  07:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  09:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  12:00 Ako ďalej samospráva na Slovensku? – R
  13:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  17:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  20:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  21:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  22:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R

  Piatok 27.7.2018
  00:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  01:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  05:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  06:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  07:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  09:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  12:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  13:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  17:00 Ako u nás funguje asistenčná služba pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí? – Premiéra
  20:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  21:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  22:00 Ako u nás funguje asistenčná služba pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí? – R

  Sobota 28.7.2018
  00:00 Ako u nás funguje asistenčná služba pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí? – R
  01:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  05:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  06:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  07:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  09:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  12:00 Ako u nás funguje asistenčná služba pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí? – R
  13:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  13:30 Komunitné záhrady – mestský trend – R
  17:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  20:00 Ako u nás funguje asistenčná služba pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí? – R
  21:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  22:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R

  Nedeľa 29.7.2018
  00:00 Ako u nás funguje asistenčná služba pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí? – R
  01:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  05:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  05:30 /namiesto Regionu +/ Komunitné záhrady – mestský trend – R
  06:00 Má Bratislava dostatok bezpečných cyklotrás? – R
  07:00 Ako u nás funguje asistenčná služba pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí? – R
  09:00 Dopravná situácia v Bratislave sa dá zlepšiť – R
  09:30 Komunitné záhrady – mestský trend – R
  12:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R
  13:00 Ako využívame kúpeľnú liečbu? – R
  17:00 Vychovávajú vysoké školy študentov naozaj pre prax? – R
  17:30 Komunitné záhrady – mestský trend – R
  20:00 Ohrozujú moderné technológie slobodu médií u nás? – R

 


V krátkom čase uvidíte

 

Radosa, Vetrák, Šesták: Ako Petržalka rieši problémy s parkovaním
Naozaj potrebujeme okrem mestskej samosprávy aj 17 samospráv samotných mestských častí?
Radosa, Farkašovská a Pätoprstá: Zelená a čistá Petržalka – jedna z priorít samosprávy na tento rok
Ako zlepšiť dopravu v Bratislave?

.


Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft
Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM