• 00:00 Týždeň v Bratislave, 01:00 Beseda o piatej, 02:00 Týždeň v Bratislave, 05:00 Beseda o piatej, 06:00 Týždeň v Bratislave, 07:00 Týždeň v Bratislave


  08:00 Týždeň v Novom meste, 08:45 Primátor odpovedá, 09:00 Beseda o piatej, 09:30 Zdravo, 10:00  Týždeň v Bratislave, 11:00 Týždeň v Novom meste, 11:30 Petržalských 13, 11:45 Nastúpte prosím, 12:00  Beseda o piatej, 12:30 Petržalské spektrum, 13:00 Beseda o piatej, 13:30 Beseda o piatej  15:00 Týždeň v Novom meste, 15:30 Petržalských 13, 15:45 Nastúpte prosím


  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 16:00  Týždeň  v Bratislave
                    Súhrn udalostí predchádzajúceho týždňa.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg17:00 Beseda o piatej
                 Diskusný formát.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24923_650.jpg 17:30  Petržalské spektrum
             
  Diskusný formát

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 18:00  Metro Dnes
             
  Denný magazín udalostí z mesta.
  Premiéra: pracovný deň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24930_650.jpg 18:30  City Lady
             
  Móda, krása a životný štýl.
  Premiéra: mesačne

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 18:45  Korzo
             
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí. 

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24929_650.jpg 19:00  Týždeň v Novom meste
             
  Magazín z mestskej časti.
  Premiéra každý druhý týždeň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24924_650.jpg19:30  Petržalských 13
             
  Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24926_650.jpg 19:45  Primátor odpovedá
             
  2 krát do mesiaca odpovedá primátor na otázky občanov.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 20:00  Beseda o piatej
             
  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 20:30  Metro Dnes
             
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 20:45  Korzo
             
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 21:00  Beseda o piatej
             
  Diskusný formát

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 21:30  Metro Dnes
             
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24919_650.jpg 21:50  Navštívili sme
             
  Predstavujeme  osobnosti, tých, ktorí život zasvätili mestu.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 22:00  Beseda o piatej
             
  Diskusný formát

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 22:30  Metro Dnes
             
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 22:50  Korzo
             
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 23:00  Beseda o piatej
             
  Diskusný formát

 • 00:00  Beseda o piatej, 00:30 Metro Dnes, 00:50 Navštívili sme, 01:00 Beseda o piatej, 01:30 Metro Dnes, 01:50 Navštívili sme, 02:00 Metro Dnes, 05:00 Beseda o piatej, 05:30 Metro Dnes, 06:00 Beseda o piatej, 06:30  Metro Dnes, Správy z regionov, 07:00 Beseda o piatej, 07:30  Metro Dnes, 07:50 Navštívili sme


  08:00 Týždeň v Novom meste, 08:30 Petržalských 13, 08:45 Primátor odpovedá, 09:00  Beseda o piatej, 09:30 Metro Dnes, 09:50  Navštívili sme, 10:00 Metro Dnes, 10:30 Európa z prvej ruky 10:45 Správy z regiónov, 11:00 Týždeň v Novom meste, 11:30 Petržalských 13, 11:45 Správy z regiónov, 12:00 Beseda o piatej, 12:30 Metro Dnes, 12:50 Korzo, 13:00 Beseda o piatej, 13:30 Metro Dnes, 13:50 Navštívili sme, 14:00  Metro Dnes, 14:30  Zdravo, 14:45 Správy z regiónov, 15:00 Týždeň v Novom meste, 15:30  Petržalských 13, 15:45 Správy z regiónov


  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 16:00  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.  

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24930_650.jpg16:20  City Lady
                  
  Móda, krása a životný štýl.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg16:45 Korzo
                 Kultúra, spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 17:00  Beseda o piatej
                 
  Diskusný formát

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 17:30 Metro Dnes
                
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24919_650.jpg17:50  Navštívili sme
                 
  Program predstavuje osobnosti, ktorí život zasvätili mestu.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 18:00  Metro dnes
                  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.
  Premiéra: pracovný deň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24923_650.jpg 18:30  Petržalské spektrum
                
  Diskusný formát z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 18:45  Korzo
                 
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24929_650.jpg 19:00  Týždeň v Novom meste
                  
  Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24924_650.jpg 19:30   Petržalských 13
                  
  Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24926_650.jpg 19:45   Primátor odpovedá
                  
  2 krát do mesiaca odpovedá primátor
  . Premiéra každý druhý týždeň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg20:00   Beseda o piatej
                   Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 20:30   Metro Dnes
                  
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg20:50  Korzo
                 
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 21:00   Beseda o piatej
                    Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 21:30  Metro Dnes, Navštívili sme

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg22:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 22:30  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 22:50  Korzo
                 
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

 • 00:00 Beseda o piate, 00:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 01:00 Beseda o piatej, 01:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 02:00 Metro Dnes, 05:00 Beseda o piatej, 05:30  Metro Dnes, 06:00 Beseda o piatej, 06:30  Metro Dnes, Navštívili sme, 07:00 Beseda o piatej, 07:30 Metro Dnes, Navštívili sme


  08:00  Týždeň v Novom meste, 08:30 Petržalských 13, Primátor odpovedá, 09:00 Beseda o piatej, 09:30  Metro Dnes, Nastúpte prosím, 10:00  Metro Dnes, 10:20  Petržalské spektrum, Korzo, 11:00 Týždeň v Novom Meste, 11:30  Petržalských 13, Nastúpte prosím, 12:00  Beseda o piatej, 12:30  Metro Dnes, Korzo
  13:00  Beseda o piatej, 13:30  Beseda o piatej, 14:00  Metro Dnes, 14:20  Európa z prvej ruky, Správy z regiónov
  15:00  Týždeň v Novom meste, 15:30  Petržalských 13, Nastúpte prosím


  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg16:00  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24930_650.jpg16:20  City Lady
                 
  Móda, krása a životný štýl.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 16:45  Korzo
                
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg17:00 Beseda o piatej
                 Diskusný program, premiéra. Premiéra : streda a piatok

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg17:30  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24919_650.jpg 17:50  Navštívili sme
                
  Predstavujeme  osobnosti, tých, ktorí život zasvätili mestu.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg18:00  Metro Dnes
                  D
  enný magazín udalostí z hlavného mesta.
  Premiéra: pracovný deň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 18:30  Korzo
                  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/28238_650.png 18:45  Zdravo
                
  Program o zdraví. Premiéra každý mesiac.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24929_650.jpg 19:00  Týždeň v Novom meste
                   
  Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24924_650.jpg 19:30  Petržalských 13
                   Magazín z mestskej časti. Premiéra každý týždeň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24926_650.jpg 19:45  Primátor odpovedá
                  Každé 2 týždne odpovedá na otázky občanov.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 20:00  Beseda o piatej
             
  Diskusný program o meste.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 20:30  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 20:50  Korzo
                 Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 21:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 21:30  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24919_650.jpg21:50  Navštívili sme
                 Osobnosti, tých, ktorí život zasvätili hlavnému mestu.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 22:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 22:30  Metro Dnes
                   
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 22:50  Korzo
                 Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 23:00  Metro Dnes
                  
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 23:20  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/28238_650.png 23:40  Zdravo
                   Prevzatý program. Mesačník.

 • 00:00 Beseda o piatej, 00:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 01:00 Beseda o piatej, 01:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 02:00 Metro Dnes, 05:00 Beseda o piatej, 05:30 Metro Dnes, 06:00 Beseda o piatej, 06:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 07:00 Beseda o piatej, 07:30 Metro Dnes, Navštívili sme


  08:00 Týždeň v Novom meste, 08:30  Petržalských 13, Primátor odpovedá, 09:00 Beseda o piatej, 09:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 10:00 Metro Dnes, 10:20 Európa z prvej ruky, Správy z regiónov, 11:00 Týždeň v Novom meste, 11:30 Petržalských 13, Správy z regiónov, 12:00 Beseda o piatej, 12:30  Metro Dnes, Korzo, 13:00 Beseda o piatej, 13:30 Zdravo, Navštívili sme, 14:00 Metro Dnes, 14:20 Zdravo, Správy z regiónov, 15:00 Týždeň v Novom meste, 15:30 Petržalských 13, Správy z regiónov  


  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg16:00  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24930_650.jpg16:20  City Lady, Korzo

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 17:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg17:30  Metro dnes, Navštívili sme
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta. 

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg18:00  Metro Dnes
                 
  D
  enný magazín udalostí z hlavného mesta. Premiéra: pracovný deň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24921_650.jpg 18:20  Európa z prvej ruky, Správy z regiónov

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24929_650.jpg 19:00  Týždeň v Novom meste
                   Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24924_650.jpg19:30  Petržalských 13
                  Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24926_650.jpg 19:50  Primátor odpovedá
                  Pravidelne na otázky občanov.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg20:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg20:30  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 20:50  Korzo
                  Reportáže zo spoločenských a kultúrnych podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 21:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 21:30  Metro Dnes, Navštívili sme
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg22:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg22:30  Metro dnes, Korzo
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 23:00  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

 • 00:00 Beseda o piatej, 00:30 Metro Dnes, 00:50 Navštívili sme, 01:00 Beseda o piatej, 01:30 Metro Dnes, 01:50 Navštívili sme, 02:00 Metro Dnes, 05:00 Beseda o piatej, 05:30 Metro Dnes, 06:00 Beseda o piatej, 06:30 Metro Dnes, 06:50 Správy z regiónov, 07:00 Beseda o piatej, 07:30 Metro Dnes, 07:50 Navštívili sme


  08:00 Týždeň v Novom meste, 08:30 Petržalských 13, Primátor odpovedá,09:00 Beseda o piatej, 09:30  Metro Dnes, Nastúpte prosím, 10:00 Metro Dnes, 10:20 Európa z prvej ruky, 10:40 City Lady, 11:00 Týždeň v Novom Meste, 11:30 Petržalských 13, Nastúpte prosím, 12:00 Beseda o piatej, 12:30 Metro Dnes, 12:50 Korzo, 13:00 Beseda o piatej, 13:30 Európa z prvej ruky, Navštívili sme,14:00 Metro Dnes, 14:20 Európa z prvej ruky, Správy z regiónov, 15:00 Týždeň v Novom meste, 15:30 Petržalských 13, 15:45 Nastúpte prosím - premiéra.


  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg16:00  Metro Dnes
                  
  D
  enný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24930_650.jpg16:20  City Lady
                 
  Móda, krása a životný štýl.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg16:50  Korzo
                 
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 17:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program.
  Premiéra: streda a piatok

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg17:30  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24919_650.jpg17:50  Navštívili sme
              
      Osobnosti spoločenského a kultúrného života.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg18:00  Metro Dnes
                  D
  enný magazín udalostí z hlavného mesta. Premiéra

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24930_650.jpg18:30  City Lady
               
     Móda, krása a životný štýl.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg18:45  Korzo
                 
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24929_650.jpg 19:00  Týždeň v Novom Meste
                   M
  agazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24924_650.jpg 19:30  Petržalských 13
                  Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24926_650.jpg 19:45  Primátor odpovedá
    
               2 krát do mesiaca odpovedá primátor na otázky občanov.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 20:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg   20:30  Metro Dnes
   
                    Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 20:50  Korzo
                  
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 21:00  Beseda o piatej
                   Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 21:30  Metro Dnes
                  
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24919_650.jpg21:50  Navštívili sme
               
      Osobnosti spoločenského a kultúrného života.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg22:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24918_650.jpg 22:30  Zastupiteľstvo Lamač
   
                 Premiéra je obvykle raz za mesiac.

 • 00:00  Beseda o piatej, 00:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 01:00 Beseda o piatej, 01:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 02:00 Metro Dnes, 05:00 Beseda o piatej, 05:30 Metro Dnes, 06:00 Beseda o piatej, 06:30 Metro Dnes, Navštívili sme, 07:00 Beseda o piatej, 07:30 Metro Dnes, Navštívili sme


  08:00 Týždeň v Novom meste, 08:30 Petržalských 13, 08:50 Primátor odpovedá, 09:00 Beseda o piatej, 09:30  Metro Dnes, 09:50 Navštívili sme, 10:00 Dokumentárny film, 11:00 Týždeň v Novom meste, 11:30 Petržalských 13, 12:00 Beseda o piatej, 12:30 Metro Dnes, Korzo, 13:00 Beseda o piatej, 13:30 Region plus, 14:00 Metro Dnes, 14:20 Zdravo, Správy z regiónov, 15:00 Týždeň v Novom meste, 15:30  Petržalských 13, 15:45 Správy z regiónov


  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg16:00  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24930_650.jpg 16:20  City Lady
                  
  Móda, krása a životný štýl.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg16:45  Korzo
                  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg17:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 17:30  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg18:00  Týždeň v Bratislave
                  
  Súhrn udalostí z celého týždňa.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24929_650.jpg 19:00  Týždeň v Novom meste
                   Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24924_650.jpg 19:30  Petržalských 13
                 
  Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24926_650.jpg19:45  Primátor odpovedá
    
               2 krát do mesiaca odpovedá primátor na otázky občanov.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg20:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg20:30  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24919_650.jpg20:50  Navštívili sme
                 
  Osobnosti, tých, ktorí život zasvätili hlavnému mestu.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 21:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 21:30  Metro Dnes, Navštívili sme

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 22:00  Beseda o piatej
                  Diskusný program

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 22:30  Metro Dnes
                  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24920_650.jpg 22:50  Korzo
                  
  Kultúra a spoločnosť - reportáže z podujatí.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg23:00  Metro Dnes
                 
  Denný magazín udalostí z hlavného mesta.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24923_650.jpg 23:20  Petržalské spektrum
                  Diskusný program z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/28238_650.png 23:50  Zdravo
                  Prevzatý program. Mesačník.

 • 00:00 Beseda o piatej, 00:30 Zdravo, 00:50 Navštívili sme, 01:00 Beseda o piatej, 01:30 Európa z prvej ruky , 01:50 Navštívili sme, 02:00 Týždeň v Bratislave, 05:00 Beseda o piatej, 05:30 Region plus, 06:00  Beseda o piatej, 06:30 Petržalské spektrum, 07:00 Beseda o piatej, 07:30 City Lady


  08:00 Týždeň v Novom meste, 08:30 Petržalských 13, 08:50 Primátor odpovedá, 09:00 Beseda o piatej, 09:00 Beseda o piatej, 10:00 Týždeň v Bratislave, 11:00 Týždeň v Novom meste, 11:30 Petržalských 13, 12:00  Beseda o piatej, 12:30  Beseda o piatej, 12:50  Korzo, 13:00  Beseda o piatej , 13:50  Navštívili sme, 14:00 Týždeň v Bratislave, 15:00 Týždeň v Novom meste, 15:30 Petržalských 13, 15:50 Nastúpte prosím


  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/28237_650.jpg 16:00 Dokumentárny film

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 17:00 Beseda o piatej
                 Diskusný formát.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 17:30 Beseda o piatej
                  Diskusný formát.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 18:00 Týždeň v Bratislave
                 Súhrn aktualít za celý týždeň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24929_650.jpg 19:00 Týždeň v Novom Meste
                  Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24924_650.jpg 19:30 Petržalských 13
                 Magazín z mestskej časti.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24926_650.jpg 19:45 Primátor odpovedá
                 2 krát do mesiaca odpovedá primátor na otázky občanov.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24916_650.jpg 20:00 Beseda o piatej
                 Diskusný formát.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/24915_650.jpg 21:00 Týždeň v Bratislave
                  Súhrn aktualít za celý týždeň.

  http://www.tvba.sk/photogallery/22863/25044_650.jpg 22:00 Zastupiteľstvo Nové Mesto
                 Premiéra je obvykle raz za mesiac.

Práve vysielame

02:00Týždeň v Bratislave

Nasleduje:
05:00Beseda o piatej


Tu sa dozviete témy a hostí televíznych diskusií, ktoré pripravujeme v predstihu.
Formáty: Beseda o piatej, Komunálny duel, Petržalské spektrum, Diskusia Nové Mesto a Primátor odpovedá.

 

V krátkom čase uvidíte

Prečo vieme málo o VÚC-kách?
Bude Bratislava kultúrnejšia? Aké majú plány?
Staré Mesto s novou filozofiou
Kedy sa bude dať v Bratislave parkovať bez väčších problémov?

Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft
Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam