TV program

 • Pracovný pondelok 9.3.2020

  00:00 - 07:00

  Týždeň v Bratislave - súhrn udalostí celého týždňa
  Právna poradňa, Postavenie konateľa, poľnohospodárske pozemky a elektronické schránky.

  08:00

  Týždeň v Bratislave - súhrn udalostí celého týždňa
  Petržalských 13
  Radnica informuje -
  Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  09:00 - 10:00

  Týždeň v Bratislave - súhrn udalostí celého týždňa
  Právna poradňa, Postavenie konateľa, poľnohospodárske pozemky a elektronické schránky.

  11:00

  Diskusia na  tému Human Anatomy 01
  Petržalských 13
  Právna poradňa,
  Postavenie konateľa, poľnohospodárske pozemky a elektronické schránky.

  12:00 - 14:00

  Týždeň v Bratislave - súhrn udalostí celého týždňa
  Právna poradňa, Postavenie konateľa, poľnohospodárske pozemky a elektronické schránky.

  15:00

  Týždeň v Novom Meste
  Petržalských 13
  Právna poradňa,
  Postavenie konateľa, poľnohospodárske pozemky a elektronické schránky.

  16:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  EÚ z prvej ruky
  City Lady - premiéra

  17:00

  Beseda o piatej
  Ako šetriť financie mesta Ján Budaj, poslanec MsZ, Branislav Záhradník, poslanec MsZ
  Volá Štrasburg - novinky z EP, diskusný program
  City Lady - premiéra

  18:00

  Metro Dnes - premiéra
  Beseda o piatej

  Ako šetriť financie mesta Ján Budaj, poslanec MsZ, Branislav Záhradník, poslanec MsZ
  Právna poradňa, Postavenie konateľa, poľnohospodárske pozemky a elektronické schránky.

  19:00

  Týždeň v Novom Meste - premiéra
  Petržalských 13
  Radnica informuje -
  Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  20:00 - 23:00

  Beseda o piatej
  Ako šetriť financie mesta Ján Budaj, poslanec MsZ, Branislav Záhradník, poslanec MsZ
  Metro Dnes
  Právna poradňa,
  Postavenie konateľa, poľnohospodárske pozemky a elektronické schránky.

 • Spomienkový utorok 24.3.2020

  00:00 - 07:00

  Beseda o piatej 
  Metro Dnes
  Navštívili sme,
  herec Ivo Gogáľ

  08:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13

  Radnica informuje - Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  09:00 - 10:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Navštívili sme,
  herec Ivo Gogáľ

  11:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Navštívili sme,
  herec Ivo Gogáľ

  12:00 - 14:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Navštívili sme,
  herec Ivo Gogáľ

  15:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Navštívili sme,
  herec Ivo Gogáľ

  16:00 - 17:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Navštívili sme,
  herec Ivo Gogáľ

  18:00

  Metro Dnes - premiéra
  Beseda o piatej

  Navštívili sme, herec Ivo Gogáľ

  19:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13 - premiéra

  Radnica informuje - Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  20:00 - 23:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Navštívili sme,
  herec Ivo Gogáľ

 • Výhodná streda 1.4.2020

  00:00 - 07:00

  Beseda o piatej
  Aké  najhorúcejšie problémy riešia mestské časti Devínska Nová ves a Rusovce? Hostia: starosta DNV Dárius Krajčír, starostka Rusoviec - Lucia Tuleková - Henčelová 
  Metro Dnes
  Nastúpte prosím - o MHD v Bratislave

  08:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Radnica informuje -
  Ing. Ingrid Konrád, hlavná architektka

  09:00 - 10:00

  Beseda o piatej
  Aké  najhorúcejšie problémy riešia mestské časti Devínska Nová ves a Rusovce? Hostia: starosta DNV Dárius Krajčír, starostka Rusoviec - Lucia Tuleková - Henčelová 

  Metro Dnes
  Nastúpte prosím
  - o MHD v Bratislave

  11:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  Petržalských 13
  Nastúpte prosím
  - o MHD v Bratislave

  12:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13

  Nastúpte prosím - o MHD v Bratislave

  13:00 - 14:00

  Beseda o piatej
  Aké  najhorúcejšie problémy riešia mestské časti Devínska Nová ves a Rusovce? Hostia: starosta DNV Dárius Krajčír, starostka Rusoviec - Lucia Tuleková - Henčelová 

  Metro Dnes
  Nastúpte prosím
  - o MHD v Bratislave

  15:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Nastúpte prosím
  - o MHD v Bratislave

  16:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  Metro Dnes
  Nastúpte prosím
  - o MHD v Bratislave

  17:00

  Beseda o piatej - premiéra
  Aké  najhorúcejšie problémy riešia mestské časti Devínska Nová ves a Rusovce? Hostia: starosta DNV Dárius Krajčír, starostka Rusoviec - Lucia Tuleková - Henčelová 

  Metro Dnes
  Nastúpte prosím
  - o MHD v Bratislave

  18:00

  Metro Dnes - premiéra
  Beseda o piatej
  Aké  najhorúcejšie problémy riešia mestské časti Devínska Nová ves a Rusovce? Hostia: starosta DNV Dárius Krajčír, starostka Rusoviec - Lucia Tuleková - Henčelová 
  Nastúpte prosím - o MHD v Bratislave

  19:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13

  Radnica informuje - Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  20:00 - 23:00

  Beseda o piatej
  Aké  najhorúcejšie problémy riešia mestské časti Devínska Nová ves a Rusovce? Hostia: starosta DNV Dárius Krajčír, starostka Rusoviec - Lucia Tuleková - Henčelová 
  Metro Dnes
  Nastúpte prosím - o MHD v Bratislave

 • Zdravý štvrtok 19.3.2020

  00:00 - 07:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Zdravie

  08:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13

  Radnica informuje - Hlavná architektka, Ingrid Konrád

  09:00 - 10:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Zdravie

  11:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Zdravie

  12:00 - 14:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Zdravie

  15:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Zdravie

  16:00 - 17:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Zdravie

  18:00

  Metro Dnes - premiéra
  Beseda o piatej

  Navštívili sme herec Ivo Gogál

  19:00

  Týždeň v Novom Meste
  Petržalských 13

  Radnica informuje - Hlavná architektka, Ingrid Konrád

  20:00 - 23:00

  Beseda o piatej
  Metro Dnes
  Zdravie

 • Inšpiratívny piatok - 3.4.2020

  00:00 - 07:00

  Beseda o piatej
  Domový poriadok po novom Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr., Mgr. Marek Perdík, právny špecialista
  Metro Dnes
  Korzo,
  DK Lúky - Združenie JAMU

  08:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Radnica informuje
  - Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  09:00 - 10:00

  Beseda o piatej
  Domový poriadok po novom Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr., Mgr. Marek Perdík, právny špecialista
  Korzo, DK Lúky - Združenie JAMU

  11:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  Petržalských 13
  Korzo, 
  DK Lúky - Združenie JAMU

  12:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Korzo,
  DK Lúky - Združenie JAMU

  13:00 - 14:00

  Beseda o piatej
  Domový poriadok po novom Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr., Mgr. Marek Perdík, právny špecialista
  Metro Dnes
  Korzo,
  DK Lúky - Združenie JAMU

  15:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Korzo,
  DK Lúky - Združenie JAMU

  16:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  Metro Dnes
  Korzo,
  DK Lúky - Združenie JAMU

  17:00

  Beseda o piatej - premiéra
  Domový poriadok po novom Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr., Mgr. Marek Perdík, právny špecialista

  Metro Dnes
  Korzo,
  DK Lúky - Združenie JAMU

  18:00

  Metro Dnes - premiéra
  Beseda o piatej
  Domový poriadok po novom Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr., Mgr. Marek Perdík, právny špecialista

  19:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13
  Radnica informuje
  - Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  20:00 - 21:00

  Beseda o piatej
  Domový poriadok po novom Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr., Mgr. Marek Perdík, právny špecialista
  Metro Dnes
  Korzo,
  DK Lúky - Združenie JAMU

  22:00 - 23:00

  Záznam streamovaných podujatí

 • Zábavná sobota 14.3.2020

  00:00 - 07:00

  Beseda o piatej (streda)
  Metro Dnes (piatok)
  Korzo DK Lúky - Združenie JAMU

  08:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13

  Radnica informuje - Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  09:00

  Petržalské spektrum, diskusný program: Dostavba električkovej trate v Petržalke
  Volá Štrasburg 202002 - novinky z EP, diskusný program
  Správy z regiónov

  10:00

  City Lady
  Korzo
  DK Lúky - Združenie JAMU
  Správy z regiónov
  Navštívili sme
  herec Ivo Gogál

  11:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  Beseda o piatej (utorok)
  Kedy bude mať Bratislava dostatok nájomných bytov? Hostia: Lucia Štasselová, viceprimátorka Bratislavy a Adam Sarlós, OZ Bývanie pre mladých

  12:00

  Týždeň v Bratislave - premiéra, súhrn udalostí celého týždňa
  Korzo DK Lúky - Združenie JAMU

  13:00

  Petržalské spektrum Dostavba električkovej trate v Petržalke
  City Lady
  Korzo
  DK Lúky - Združenie JAMU

  14:00 - 15:00

  Záznam streamovaných podujatí:

  16:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  Beseda o piatej (pondelok) Ako šetriť financie mesta Ján Budaj, poslanec MsZ, Branislav Záhradník, poslanec MsZ

  17:00

  Beseda o piatej (repríza piatok) Domový poriadok po novom. Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr. Mgr. Marek Perdík, právny špecialista
  Volá Štrasburg 202002 - novinky z EP, diskusný program
  Správy z regiónov

  18:00

  City Lady
  Petržalské spektrum
  , diskusný program: Dostavba električkovej trate v Petržalke
  Korzo DK Lúky - Združenie JAMU

  19:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13

  Radnica informuje - Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  20:00 - 23:00

  Beseda o piatej (piatok): Domový poriadok po novom. Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr. Mgr. Marek Perdík, právny špecialista
  Metro dnes (piatok)

 • Rodinná nedeľa 15.3.2020

  00:00 - 08:00

  Týždeň v Bratislave - premiéra, súhrn udalostí celého týždňa
  Korzo DK Lúky - Združenie JAMU

  09:00

  Petržalské spektrum, diskusný program: Dostavba električkovej trate v Petržalke
  Volá Štrasburg - novinky z EP, diskusný program
  Správy z regiónov

  10:00

  City Lady
  Korzo
  DK Lúky - Združenie JAMU
  Navštívili sme, herec Ivo Gogál

  11:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  Petržalských 13
  Správy z regiónov

  12:00

  Týždeň v Bratislave, súhrn udalostí celého týždňa
  Korzo DK Lúky - Združenie JAMU

  13:00

  Beseda o piatej (streda) Prežijú knihy?  Hostia: Jozef Banáš, spisovateľ a Petra Nagyová Džerengová, spisovateľka
  Volá Štrasburg - novinky z EP, diskusný program
  Správy z regiónov

  14:00 - 15:00

  Záznam streamovaných podujatí:

  16:00

  Týždeň v Bratislave, súhrn udalostí celého týždňa
  Korzo DK Lúky - Združenie JAMU

  17:00

  Beseda o piatej (piatok) Domový poriadok po novom. Hostia: Silvia Valichnáčová, JUDr. Mgr. Marek Perdík, právny špecialista
  Volá Štrasburg - novinky z EP, diskusný program
  Správy z regiónov

  18:00

  Diskusia na tému Human Anatomy 01
  City Lady
  Korzo
  DK Lúky - Združenie JAMU

  19:00

  Týždeň v Novom meste
  Petržalských 13

  Radnica informuje - Ing. Ingrid Konrad, hlavná architektka

  20:00

  Petržalské spektrum, diskusný program: Dostavba električkovej trate v Petržalke
  Beseda o piatej (streda) Prežijú knihy?  Hostia: Jozef Banáš, spisovateľ a Petra Nagyová Džerengová, spisovateľka

  21:00

  Týždeň v Bratislave, súhrn udalostí celého týždňa
  Korzo DK Lúky - Združenie JAMU

  22:00 - 23:00

  Zastupiteľstvo Nové Mesto z 5.3.2020

 


 

Práve vysielame

12:00Beseda o piatej, Metro Dnes, Nastúpte prosím
15:00Týždeň v Novom Meste, Petržalských13, Nastúpte prosím

 


Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam