logo
Nákupný košík

Vitajte v archíve TV Bratislava.
Tu nájdete príspevky podľa kľúčových slov, ktoré zadáte do vyhľadávania.

Výklad pojmov ku téme zmluvy v regionálnej TV z hľadiska ZVO

27.8.2015 14:56 | Ing. Mária Urlandová, JUDr. Ing. Matej Šebesta

Vzhľadom na skutočnosť, že v práve Európskej únie je potrebné vykladať všetky výnimky vzťahujúce sa verejné obstarávanie pomerne úzko je potrebné bližšie vysvetliť jednotlivé pojmy z vyššie citovaných ustanovení.

Vysielací čas
Podľa § 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej aj „zákon č. 308/2000 Z. z.) je vysielacím časom, časovým rozsahom vysielania súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania (reklama...), ktorý sa vzťahuje na programovú službu; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a iné oznamy, ktoré sa nevzťahujú na programovú službu.

Vysielateľ
Pojem vysielateľ je definovaný ustanovení § 3 ods. 7 Zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) (ďalej aj „zákon č. 220/2007 Z. z.“) ako fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.

Vysielanie
Podľa § 3 písm a) zákona č. 308/2000 Z. z. vysielanie je vysielanie programovej služby v jeho rozsahu podľa osobitného predpisu (zákon č. 220/2007 Z. z.).

Definícia vysielania rozhlasovej a televíznej služby obsiahnutá v ustanovení § 3 ods. 5 písm. a) a b) 220/2007 Z.z. a to nasledovne : vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to rozhlasovej/televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb.

Televízna programová služba
Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z. televízna programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu (Autorský zákon) a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom vnímateľným sluchom.

Programová služba
Programová služba je služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Retransmisia
Podľa § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou.

Povinnosti vysielateľa
Podľa §16 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. je vysielateľ, okrem iného, povinný:

a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,

b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

Zdroje:

Zákon 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii

Digitálny zákon 22/2007 Z.z.

O výklad pojmu zákazky/služby súvisiace s vysielacím časom, sme požiadali JUDr. Ľuboša Kukliša, riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retrasmisiu. Zaujímalo nás, či výrobu - pripravu programového materiálu do vysielania možno považovať za službu súvisiacu s vysielacím časom. 

Časť odpovede:

V súvislosti s pojmami vysielací čas a služba, ktorá súvisí s vysielacím časom, o ktorých výklad Radu žiadate, je potrebné uviesť, že Rada nie je kompetentná podávať výklad týchto pojmov pre účely verejného obstarávania. V súvislosti s použitím týchto pojmov v zákone č. 308/2000 Z. z. a v zákone č. 220/2007 Z. z. je možné uviesť, že tieto pojmy nemajú v uvedených právnych predpisoch legálnu definíciu. V zákone č. 308/2000 Z. z. a aj v zákone č. 220/2007 Z. z. sa pojem vysielací čas opakovane vyskytuje, napr. § 3 písm. h), § 18c, § 23, § 36 zákona č. 308/2000 Z. z., § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 318/2009 Z. z., § 26, § 27 a § 62 zákona č. 220/2007 Z. z.

Z použitia tohto pojmu v zákone č. 308/2000 Z. z. a v zákone č. 220/2007 Z. z. je zrejmé, že tento pojem označuje čas vysielania programovej služby ako taký, bez ohľadu na to, či ide o vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie alebo programov.
Pojem služba, ktorá súvisí s vysielacím časom nie je v zákone č. 308/2000 Z. z. ani v zákone č. 220/2007 Z. z. používaný. V zákone č. 308/2000 Z. z. je v súvislosti so zabezpečovaním vysielania programovej služby pri vymedzení pôsobnosti zákona č. 308/2000 Z. z. použitý pojem pracovná činnosť priamo spojená s vysielaním. Uvedený pojem má označovať činnosť zamestnancov vysielateľa, ktorej výsledkom je tvorba obsahu vysielania a jeho šírenie.

Celá odpoveď od riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanieZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Všetky videá nájdete aj na našom YT kanáli: TV Bratislava

                                                                                              
Diskusia k článku

 /1 >> nasledujúci


Image in photogallery

MZ Petržalka 29.04.2014 - 1. časť (2793)
30.4.2014 19:00 | TVBA

Image in photogallery

Na obrazovky sa vracia rubrika Čas pre poslanca (17872)
4.4.2014 14:52 | TV Bratislava

Image in photogallery

Bude pokračovať chaos v parkovaní? (5971)
17.3.2014 15:51 | TVBA

Image in photogallery

Predvolebná debata - Jarovce (7747)
27.2.2014 10:47 | TVBA


Image in photogallery

MZ Petržalka 25.02.2014 - 2. časť (3008)
26.2.2014 19:00 | TVBA

Image in photogallery

MZ Petržalka 25.02.2014 - 1. časť (2513)
26.2.2014 19:00 | TVBA

Image in photogallery

Hlavný architekt - čo môže reálne ovplyvniť (7299)
26.2.2014 09:54 | TVBA

Image in photogallery

Komunálny duel: Greksa - Uhler (5327)
24.2.2014 15:15 | TVBA


Image in photogallery

Nová rubrika na webe - Opýtajte sa svojho politika (22866)
12.2.2014 00:43

Image in photogallery

Bratislava sa mení na bilbordovo (6540)
5.2.2014 13:03 | TVBA

Image in photogallery

MZ Petržalka 10.12.2013 - 1. časť (2783)
14.12.2013 19:00 | TVBA

Image in photogallery

MZ Petržalka 10.12.2013 - 3. časť (2398)
11.12.2013 19:00 | TVBA


Image in photogallery

MZ Petržalka 10.12.2013 - 2. časť (2867)
11.12.2013 19:00 | TVBA

Image in photogallery

Poliklinika Mlynská dolina (3249)

Image in photogallery

alibaba 60sec (633)
22.11.2013 22:22 | Činovská Martina

Image in photogallery

MZ Petržalka 22.10.2013 - 2. časť - mimoriadne  (2931)
23.10.2013 19:00 | TVBA


Image in photogallery

MZ Petržalka 22.10.2013 - 1. časť - mimoriadne  (2433)
23.10.2013 19:00 | TVBA

Produkčný manager/ka (3335)
13.10.2013 04:42

Média konzultant /Account manager/Obchodný manager (1955)
10.10.2013 00:37

Image in photogallery

MZ Petržalka 24.09.2013 - 2. časť (2033)
25.9.2013 19:00 | TVBA


Image in photogallery

MZ Petržalka 24.09.2013 - 1. časť (2047)
25.9.2013 19:00 | TVBA

Image in photogallery

Naša ´Guláš párty´ (16070)
12.8.2013 15:12

Image in photogallery

Aj v roku 2013 pokračujeme s výrobou relácie My...v Európe (15615)
9.8.2013 04:56 | TVBA

Image in photogallery

MZ Petržalka 25.06.2013 - 1. časť  (2113)
27.6.2013 19:00 | TVBA


Image in photogallery

MZ Petržalka 25.06.2013 - 3. časť (2392)
26.6.2013 19:00 | TVBA

Image in photogallery

MZ Petržalka 25.06.2013 - 2. časť (2112)
26.6.2013 19:00 | TVBA

Image in photogallery

MZ Petržalka 21.05.2013 - mimoriadne (2795)
22.5.2013 19:00 | TVBA

Image in photogallery

MZ Petržalka 23.04.2013 - 3. časť (2745)
24.4.2013 19:00 | TVBACity TV, s.r.o.
Prokopova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 35955511, IČ DPH: SK2022066420
redakcia@tvba.sk, info@tvba.sk
Produkcia: 0903 638 686, 0903 445 631
Marketing: 0903 445 632

City TV, s.r.o.
Prokopova 1, 851 01 Bratislava
IČO: 35955511, IČ DPH: SK2022066420
redakcia@tvba.sk, info@tvba.sk
Produkcia: 0903 638 686, 0903 445 631
Marketing: 0903 445 632© Copyright 2022 Televízia Bratislava | Cookies | Tvorba web stránok

Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnúť
Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnúť
Uložiť Odmietnúť