Bratislava spája a pozýva zažiť víkend plný kultúry

23.6.2021 11:34 | Zdroj: Magistrát HM SR

Po ročnej prestávke prinášame opäť do ulíc Bratislavy program Bratislavských mestských dní, počas ktorých môžu ľudia navštíviť bežne neprístupné miesta, zúčastniť sa rôznych prehliadok, výstav či súťaží a zažiť mesto v nových podobách. Bratislavské mestské dni sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnia s časovým posunom oproti pôvodnému aprílovému termínu - posledný júnový víkend 25. – 27. 6. 2021. Tento rok to bude ich 18. ročník a zároveň odštartujú aj mestský festival Kultúrne leto. Mestské organizácie a mestské časti sa spojili tak, aby si zaujímavý program mohli ľudia pozrieť v rôznych častiach a lokalitách Bratislavy, vďaka čomu sa bezpečne prepojí celé mesto.

Hlavné mesto naďalej podporuje obyvateľky a obyvateľov v očkovaní, aby sme sa mohli spoločne stretávať bez obáv. Ako jediné mesto na Slovensku máme šancu dosiahnuť kolektívnu imunitu a chceme sa o to pokúsiť. Podľa aktuálnych dát Ministerstva zdravotníctva SR je v Bratislave 52% obyvateľov zaočkovaných prvou dávkou a 32% druhou dávkou vakcíny. Hranica kolektívnej imunity je na úrovni 75% zaočkovaného obyvateľstva. K dosiahnutiu tohto cieľa chceme Bratislavčanky a Bratislavčanov aktívne vyzývať.

Mesto pozýva do ulíc a ožíva kultúrou

Hoci tradíciu, podľa ktorej sa mesto otvára svojim obyvateľom i návštevníkom na deň svätého Juraja (24. 4.), narušila pandémia, Bratislavské mestské dni pokračujú v tomto odkaze a symbolicky mesto po roku pandémie otvárajú. Pozývajú Bratislavčanov a Bratislavčanky aj návštevníkov mesta vstúpiť znovu do ulíc a stať sa opäť aktívnou súčasťou života mesta. Dramaturgiou a koordináciou celého podujatia poverilo hlavné mesto SR Bratislava jednu zo svojich príspevkových organizácii, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Tohtoročným cieľom je viditeľne spájať mestské časti a mestské organizácie a vytvoriť menšie formáty podujatí na rôznych miestach Bratislavy. Zároveň budú všetky miesta konania prepájať návštevníkov aktivitami zarámcovanými v odkazoch #ludiavmeste, #kulturavmeste a #letovmeste. Najväčší mestský festival Kultúrne leto sa tak tento rok stane prirodzeným pokračovaním víkendu mestskej samosprávy a bude napĺňať jeho odkaz po zvyšok leta.

Víkendu plnému podujatí bude predchádzať slávnosť udeľovania Ceny primátora na Nádvorí sv. Juraja, ktoré bude môcť prvýkrát sledovať aj verejnosť v stredu, 23. 6. o 19:30 prostredníctvom živého online streamu na facebookovej stránke hlavného mesta a BKIS ako aj na web stránke www.bkis.sk.

Tradícia otvára priestory mestských organizácií a samosprávy

Bratislavské mestské dni sú tradičným mestským podujatím, a práve preto patria k veľmi obľúbeným a vyhľadávaným udalostiam v kultúrnom kalendári mesta. Návštevníci sa aj tento rok môžu tešiť na program, ktorý sa v priebehu rokov stal neodmysliteľnou súčasťou mestských dní ako napr. Odpečatenie mestských brán primátorom mesta Matúšom Vallom v spolupráci s Bratislava Tourist Board.

Aktuálne sa však táto udalosť, z dôvodu zachovania bezpečnosti a v snahe dodržať všetky protiepidemické opatrenia, presunie z obvyklého miesta konania pri Michalskej bráne
na nové miesto k Laurinskej bráne, pred Divadlom P. O. Hviezdoslava.

Verejnosti sa znovu otvorí aj sídlo primátora v Primaciálnom paláci, kde budú okrem jeho pracovne sprístupnené aj reprezentačné priestory, obrazáreň so vzácnymi gobelínmi a kaplnka.
Na nádvorí paláca nájdete interaktívnu Lego inštaláciu Postav si vlastné mesto, pocitovú mapu Bratislavy, či prezentáciu projektov revitalizácie verejného priestoru a v Justiho sieni výstavu detských výtvarných prác Mozaiky, ktoré vznikli v rámci viacerých ročníkov výchovno-vzdelávacieho projektu na súťaži OLO art.
V sobotu budete môcť stretnúť primátora Matúša Valla aj na Tyršáku, kde bude diskutovať
v rámci programu Pýtajte sa primátora o 17:00.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť sprístupní bežne nedostupné, ale aj nerekonštruované priestory či podzemie Vodárenského múzea a bude možné sa zúčastniť viacerých komentovaných prehliadok.

Dopravný podnik ponúkne jazdy historickými električkami a celodenný zábavno-náučný program na Americkom námestí, vrátane náboru nových vodičov.

Galéria mesta Bratislavy pozýva na nádvoria oboch svojich palácov, Mirbachovho aj Pálfyho, kde budú vystavené zábery z histórie galérie. Okrem burzy kníh na nádvorí Mirbachovho paláca, bude možné vypočuť si aj prednášku o reštaurovaní diel zo zbierok GMB či komentovanú prehliadku nielen s kurátorkou, ale aj botanikom o rastlinách v priestoroch galérie.

Mestská knižnica pozýva na Čítanie psíkom - program na Oddelení pre nevidiacich
a slabozrakých, ale aj kávu s riaditeľom knižnice či program v Letnej čitárni U červeného raka
a komentované prehliadky venované histórii aj súčasnosti čitárne. Všetky úseky knižnice (Klariská 16, Kapucínska 1, Laurinská 5) budú v sobotu otvorené od 10:00 do 18:00.

Múzeum mesta Bratislavy ponúkne jednotné vstupné 1 € do všetkých svojich prevádzok, mimoriadne budú otvorené aj Múzeum hodín v Dome U dobrého pastiera a Múzeum farmácie Lekáreň U červeného raka. Súčasťou programu budú komentované prehliadky k jednotlivým výstavám, prednášky, ale aj prehliadka múzejnej knižnice a jej unikátov. Nádvorie Starej radnice pod názvom „Nádvorie v pohybe“ ožije oba víkendové dni v čase od 10:00 – 18:00 detskými hrami, a ponúkne napr. hry o guľôčky, skákanie vo vreci či skákanie škôlky.

Programové novinky Bratislavských mestských dní

Víkend odštartujeme už v piatok príjemnou živou hudbou v podaní Funny Fellows, ktorá rozozvučí ulice mesta a pozve Bratislavčanky a Bratislavčanov užiť si program. Hudobný sprievod bude hrať na trase Stará tržnica, Horský park, Sad Janka Kráľa, Námestie Ľudovíta Štúra, Hviezdoslavovo námestie a Tyršák a prepojí tak mesto, jeho komunity a prinesie dobrú náladu do ulíc.

V sobotu sa na Námestí pred novou budovou SND uskutoční výnimočné podujatie - LETNÉ GALA SND, ktorým divadlo v spolupráci s hlavným mestom ukončí 101. divadelnú sezónu, a zároveň otvorí Kultúrne leto. V prvej časti programu sa predstavia sólisti Opery a Baletu pod taktovkou Martina Leginusa. V programe Činohry vystúpi Richard Autner s kapelou a Orchester Jeana Valjeana. Podujatie je bezplatné, ale je nutné rezervovať si vstupenky v pokladniciach alebo na webovej stránke SND.

Deň otvorených dverí prvýkrát pripravila aj Zásahová jednotka Mestskej polície na Obchodnej ulici 29. V sobotu budú môcť návštevníci vidieť napríklad kamerový systém, ukážku komunikácie operátora s hliadkou v teréne cez rádiostanicu, ale aj prezrieť si rovnošatu, výstroj aj výzbroj zásahovky ako taktická vesta alebo protiúderová prilba.

Na Tyršáku si OLO prichystalo triediacu stanicu a v areáli Komunálneho podniku na Bazovej ulici sa bude počas oboch víkendových dní konať Letný mestský bazár. Okrem toho bude v Sade Janka Kráľa pre návštevníkov prichystaná cisterna s pitnou vodou od BVS, na Tyršáku bude pristavený aj kĺbový autobus a ukážky dispečerského systému riadenia od Bratislavskej integrovanej dopravy.

S bohatým programom sa do mestských dni zapájajú aj niektoré mestské časti: Staré Mesto (Otvorená požiarna zbrojnica na Žilinskej ulici, program v Rodinnom centre Prešporkovo, viacero výstav v uliciach), Záhorská Bystrica (Bystrické malé hody), Dúbravka (Dúbravský festival remesiel
a Čerešňový juniáles), Vajnory (Otvorenie Kultúrneho leta), Rača (Otvorenia Račianskeho kultúrneho a športového leta), Petržalka (LIVIN´ BLUES XVIII. ročník festivalu a ďalšie), Karlova Ves ( Otvorenie Karloveského kultúrneho a športového leta – Shakespeare koncert, Best of Fest Anča a ďalšie) a Devínska Nová Ves (Exkurzia po Devínskej Kobyle zo Sandbergu do Waitovho lomu, Múzeum colníctva a finančnej správy a ďalšie).

Objavovanie Bratislavy s primátorom a so sprievodcami

Cyklus tematických vychádzok so sprievodcami Rande s mestom z dielne BKIS sa uskutoční
v celkom novej podobe. Návštevníci budú spoznávať Velikánov a osobnosti na oboch brehoch Dunaja z paluby Cabrio busu. Okrem sprievodkyne Evy Čubríkovej bude jednou prehliadkou sprevádzať aj primátor Matúš Vallo a návštevníkov a návštevníčky prevedie mestom na tému ako bude vyzerať Bratislava v budúcnosti. Pre účely prehliadok poskytol Dopravný podnik Bratislavy Cabrio bus.

V nedeľu sa na námestí Komenského uskutoční Bratislavský kvíz, zábavno-vzdelávacie podujatie s moderátorom Ludvigom Baginom a profesionálnymi sprievodcami a lektormi najstaršieho kurzu Sprievodca CR BKIS po Bratislave. Venovaný bude histórii i udalostiam nedávnej minulosti, dejinám a rozvoju mesta, ale aj špecifikám jednotlivých mestských častí. Súťažiť budú tímy na čele so starostami mestských častí a tímy občanov mesta.

Rusovce a ich poklady, Tajomstvá Horského parku, Impozantný Devín, Čiernobiela Bratislava Antona Šmotláka a mnoho ďalších tém pre dospelých, deti aj expatov pripravilo Bratislava Tourist Board v rámci svojho cyklu Turistom vo vlastnom meste. Tešiť sa môžete aj na nedeľné vyhliadkové plavby po Dunaji v spolupráci s LOD.

Novinkou je zapojenie Víkendu otvorených parkov a záhrad do programu BMD, s mimoriadne atraktívnym programom prehliadok a vychádzok so sprievodcami, napr. aj v novootvorenej Pruger Wallnerovej záhrade.

Mestské dni pre rodiny s deťmi

V amfiteátri na Partizánskej lúke návštevníkov privíta mobilné detské ihrisko pre malých účastníkov dopravy, kde si vyskúšajú pravidlá jazdenia a spoznajú dopravné značky.
V nedeľu návštevníkov v Sade Janka Kráľa roztancuje chytľavý rock´n´roll  pre deti aj dospelých v podaní trojčlennej zostavy Pánko (11:00).

Bratislavská ZOO býva počas mestských dní veľmi vyhľadávaným miestom, po celý víkend tu bude prebiehať bohatý program (komentované kŕmenie, Divadlo Babena na ihrisku, výstavy a kvízy, či prehliadka zaujímavostí zázemia hospodárskej správy ZOO). Vstupné sa bude vyberať štandardne ako po iné dni v roku.
 

Mestské lesy pripravujú na sobotu celodenný program - Do lesa aj v Bratislave na Partizánskej lúke, kde nájdete expozíciu živočíchov, ukážku vtáčích hniezd, vtáčích búdok, pátracie úlohy pre deti, či komentované prechádzky lesom. V Horárni Krasňany sa bude konať Deň na včelnici, ktorého súčasťou bude rozprávanie včelárov a ochutnávka medu.

Bezpečnosť podujatí

Všetky lokality budú mať prirodzené alebo umelo postavené bariéry pre ľahkú reguláciu vstupu a výstupu návštevníkov a prehľad o ich počte. Samozrejmosťou budú infografiky v miestach konania označujúce povinnosti návštevníkov, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia apod.

Viacero podujatí bude realizovaných systémom povinnej registrácie účastníkov, či už pôjde o prednášky, komentované prehliadky, plavby alebo koncertné gala SND.

Podrobné informácie o programe nájdete na webovej stránke: www.kulturneleto.sk.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článkuImage in photogallery
Stalo sa 02. 12. 2021 (48)
2.12.2021 08:54
Mesto otvorilo registrácie do systému regulovaného parkovania PAAS, ktorý zvýhodní rezidentov prvých 3 zón. Elektronické vyhľadávanie v územnom pláne mesta je od novembra jednoduchšie. Najvyšší správny súd sa presťahuje do nového sídla a najbližšie roky bude sídliť v Ružinove.


Image in photogallery
Stalo sa 01. 12. 2021 (100)
1.12.2021 08:40
V Bratislave by sa mala nájsť nová ulica či miesto, ktoré by bolo hodné niesť meno obľúbeného umelca Júliusa Satinského. Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva situáciu nezvláda. Nezisková organizácia Depaul Slovensko urgentne prosí verejnosť o materiálnu pomoc.


Image in photogallery
Stalo sa 30. 11. 2021 (136)
30.11.2021 08:40
Mesto získalo partnera, ktorý pomôže s financovaním kúpeľov Grӧssling. V Bratislave jazdí mestská hromadná doprava pre aktuálny lockdown v prázdninovom režime. Petržalka plánuje zriadiť svoje informačné centrum v Dome kultúry Zrkadlový háj.


Image in photogallery
Stalo sa 29. 11. 2021 (129)
29.11.2021 09:01
Počet osobných áut v Bratislave v priebehu polstoročia stúpol na 30-násobok. V nadväznosti na minuloročný koncept otvorilo mesto v piatok Vianoce v Bratislave. ZOO Bratislava prichádza so zážitkovými programami Vianočné rande s ...


Image in photogallery
Stalo sa 26. 11. 2021 (237)
26.11.2021 08:51
Bratislava očakáva pre aktuálny lockdown opäť výpadky tržieb v mestských organizáciách. Pre aktuálny lockdown bude od pondelka jazdiť mestská hromadná doprava v prázdninovom režime. Hlavné mesto si chce uctiť zosnulého speváka a skladateľa Miroslava Žbirku.


Image in photogallery
Stalo sa 25. 11 .2021 (201)
25.11.2021 08:39
Na Slovensku bude počas najbližších dvoch týždňov platiť tzv. lockdown. Bratislava plánuje v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom vo výške 481,2 milióna eur. Mestská polícia bude mať od decembra sídlo aj v Rači, v tamojšom Nemeckom kultúrnom dome.


Image in photogallery
Stalo sa 24. 11. 2021 (221)
24.11.2021 08:43
Bratislava vyhlásila súťaž na prenájom viníc v lokalite Vinohrady a v Rači. Hlavné mesto nenavrhuje mestské časti zrušiť, no chce väčšiu flexibilitu. Hoci sa v centre pre pandémiu nebudú konať vianočné trhy, mesto pre verejnosť pripravilo podujatie Bratislavské Vianoce.


Image in photogallery
Stalo sa 23. 11. 2021 (180)
23.11.2021 08:44
Mesto spustilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor. Bratislava zmodernizuje takmer všetkých 50 000 svietidiel vo svojej správe. Slovenská národná galéria uzatvára výstavné priestory do stredy 8. decembra.


Image in photogallery
Stalo sa 22. 11. 2021 (211)
22.11.2021 09:07
Napriek prípravám nakoniec ani tento rok nebude možné otvoriť vianočné trhy na Hlavnom námestí. BVS otvorila svoje nové kontaktné centrum v obchodnom centre Central na adrese Metodova 6. V hlavnom meste sa minulý rok postavilo 2 793 bytov, približne rovnaký počet ako v období pred pandémiou.


Image in photogallery
Stalo sa 19. 11. 2021 (389)
19.11.2021 08:51
Bratislava odovzdala zhotoviteľovi predĺženia električkovej trate v Petržalke stavenisko. Dopravný podnik Bratislava by v súčasnosti potreboval prijať do zamestnania zhruba 60 šoférov autobusov. Mestskí poslanci schválili vytvorenie mestského podniku Technické siete Bratislava.123...46 >>


O nás + naše služby

TV BRATISLAVA
City TV, s.r.o.
Prokopova 1
851 01 Bratislava

IČO: 35955511, IČ DPH: SK2022066420
TV Bratislava je držiteľom licencie pre televízne vysielanie TD 142/2014.


Produkcia: 0903 638 686    redakcia@tvba.sk


O nás + naše služby

TV BRATISLAVA
City TV, s.r.o.
Prokopova 1
851 01 Bratislava

IČO: 35955511, IČ DPH: SK2022066420
TV Bratislava je držiteľom licencie pre televízne vysielanie TD 142/2014.


Produkcia: 0903 638 686    redakcia@tvba.sk
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam