Regionálna a lokálna televízia

Jediný blog a informačný zdroj, ktorý sa venuje regionálnemu a lokálnemu vysielaniu. Témou je situácia v oblasti, ich problémy, význam regionálneho vysielania pre spoločnosť, ale aj marketingová sila regionálnej televízie.

TV reklama napomáha rastu malým podnikom. A dnes, aj vďaka regionálnym vysielateľom, si ju môže dovoliť takmer každý.


Image in photogallery
Odkazy na regionálne TV v EÚ (898)
25.8.2020 13:10
TV FRANKEN W24 - Viedeň Praha TV TV Polar


Image in photogallery
Podľa Monitora sú miestné média na 71% závislé od politikov (3472)
9.8.2018 10:43 | Mária Urlandová - RegionTVnet
Podľa monitoringu médií, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorig, Slovensko obstálo najhoršie v oblasti kontroly miestných médií politikmi. Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných a regionálnych médiach. Zdá sa však, že to nezaujíma politikov, ani národné média.


Image in photogallery
Aká je verejná politika v oblasti regionálnej TV v zahraničí? (2735)
31.7.2018 11:24 | Mária Urlandová
Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády, pretože nikde na svete sa regionálna TV neuživí iba z reklamy. V mnohých vyspelých krajinách v Európe sa už v roku 2011 začala prehodnocovať verejná politika pre regionálne a miestne televízne stanice. Náklady na vysielanie boli základným prvkom tejto debaty. Široká diskusia prináša rôzne možnosti ...


Image in photogallery
Z histórie regionálneho vysielania v SR (1246)
31.7.2018 11:17 | Mária Urlandová
História regionálneho a lokálneho vysielania ( v ďalšom v skratke LRBTV) na Slovensku sa datuje od roku 1995. Začali vznikať súčasne so vznikom duálneho televízneho vysielania na národnej úrovni. (V tom čase ešte existovala VTV, začínala Markíza a Joj ešte neexistovala). Medzi prvými lokálnymi stanicami bola súkromná TV Naša v Košiciach Marcela Děkanovského, TV SEN v Senici ...


Image in photogallery
Regionálna TV na Slovensku - ako od macochy (2688)
31.7.2018 10:58 | Mária Urlandová
Od regionálnej TV sa očakáva, že budú poskytovať regionálny program, služby obyvateľstvu, priťahovať masové publikum a zároveň budú komerčne úspešné. Všetky tieto ciele súčasne nie je možné dosiahnuť, a tak sú potrebné jasné rozhodnutia čo sú priority, na základe kľúčových kritérií verejnej politiky.


Image in photogallery
Ohrozujú sociálne siete slobodu médií ? (4793)
18.7.2018 17:00 | Jozef Hübel
Turzonovová, Chudinová, Ihnátová. Čo je aktuálne dnes? To, čo si ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach?


Image in photogallery
Prehľad lokálnych a regionálnych staníc 2020 (1684)
20.6.2018 22:51 | RegionTVnet
Medzi najväčšie patrí TV Bratislava, TV Nitrička, TV SEN, MTT Trnava, TV Hronka, Ružinovská TV, TV Považie, TV Raj, TV Reduta, TV Prievidza, TV7 a TV Pezinok. Aktívnych televízií je cca 20 televízií, vrátane tých s majetkovou účasťou samosprávy - ostatné majú obsah skôr príležitostný.


Image in photogallery
Budaj, Farkašovský, Chudinová: o úlohe reg-médií a ich ne-podpore  (4361)
8.6.2018 17:00 | Jozef Hübel
Občanov zaujíma všetko podstatné, čo sa deje v ich okolí, čo vplýva na kvalitu ich života, práce, zdravia. Nezastupiteľnú úlohu majú preto informácie z najbližšieho okolia.Túto úlohu už roky plnia najmä regionálne médiá - miestne, mestské a obecné noviny, časopisy, bulletiny, rádiá a najmä televízie. Ako však fungujú tieto médiá? Majú svoju autonómiu alebo sú iba ...


Image in photogallery
EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci (2394)
9.5.2018 23:37 | TV Bratislava
Minulý týždeň média dostali správu s názvom: „EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci.“ Znamená to: väčšia podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky vytvorenie nezávislého regulačného orgánu monitorujúceho hrozby voči novinárom prijatie pravidiel na úrovni EÚ proti umlčiavaniu novinárov žalobami


Image in photogallery
Leško, Šipoš: Sú médiá dôveryhodné? Čo zmenili sociálne siete? (4446)
2.5.2018 17:00 | Jozef Hübel
Denne na nás chrlia množstvo informácií. Denne ich sledujeme, čítame, počúvame, pozeráme. Aké sú dnes médiá? Možno im veriť? Nakoľko zmenili mediálny trh za uplynulé roky sociálne médiá? Prežijú printové médiá, teda noviny, časopisy, či magazíny? Nie sú rozhlas, či televízia v čase internetu na ústupe? Ktorým médiám možno dôverovať stopercentne a ktoré treba ...


Image in photogallery
Prečo nie sú regionálne TV v peoplemetroch (6749)
3.3.2018 17:07 | Mária Urlandová
Túto otázku nám dávajú neustále. Ak to urobia laici, dá sa pochopiť, ale ťažko vysvetľuje. Ak to urobia mediálne a reklamné agentúry, ktoré majú prehľad o trhu - tu nepomôže žiadna odpoveď. Peoplemeter je zariadenie, ktoré meria koľko divákov pozerá televízor v domácnosti. Peoplemetre slúžia na meranie sledovanosti televíznych programov. Sú rozmiestnené v niekoľkých ...


Image in photogallery
Čísla nepustia: RTVS versus regionálne televízie (3808)
30.1.2018 17:49 | Peter Hlucháň,mediálny analytik
Téma koncesionárskych poplatkov je vďaka SNS opäť aktuálna.V rôznych elektronických aj printových médiách opakovane počúvame,pozeráme aj čítame,že do rozpočtu RTVS daňoví poplatníci ročne prispievajú čiastkou 80 000 000 eur.Je to málo alebo veľa ? Každú slovenskú domácnosť podľa zástrčkového zákona tento bazálny zdroj informácií mesačne stojí 4,64 eura.Je to málo alebo veľa?


Image in photogallery
Sme lapení v sociálnej sieti? (6291)
12.1.2018 17:00 | Eva Sládková
Sociálne siete sú bezpochyby fenoménom. Otázkou ale je, aký je ich skutočný vplyv. S ich rozmachom súvisí aj to, že sa k ľuďom oveľa jednoduchšie a rýchlejšie dostanú aj nepravdivé a zavádzajúce informácie. A zdá sa, že si mnohí akosi zvykli, žiť v skratkách, útržkoch, overovať informácie sa im nechce. Čo to s nami robí? Ako sa tento fakt môže odraziť na budúcich ...


Image in photogallery
Skrytá marketingová sila regionálnej televízie (14609)
5.12.2017 14:27 | Mária Urlandová
Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma.


Image in photogallery
Zorganizovali sme : workshop o marketingu v regionálnej TV  (9898)
22.11.2016 18:00 | METRO DNES
Regionálne médiá sú veľmi potrebné! Plnia verejnoprávne funkcie. Ponúkajú informácie, ktoré v iných médiách nenájdete. Na tomto sa zhodli účastníci workshopu s názvom „Skrytá sila regionálnych médií na Slovensku na pôde Akadémie médií Bratislava!


Image in photogallery
Načo sú nám regionálne média? - II.časť (6884)
27.6.2016 13:26 | TVBA
Žijeme v elektronickej dobe. S trochou zveličenia môžeme povedať, že o udalosti vieme skôr, ako sa stane. Kde v tomto svete majú miesto tradičné regionálne médiá? Akú majú úlohu? Rozrpávali sme sa o tom s predsedom Rady pre vysielanie a retransmisiu Milošom Mistríkom, s Jozefom Tinkom z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM a zástupkyňou RegionTVnet, riaditeľkou TV  Bratislava Máriou Urlandovou.


Image in photogallery
Načo sú nám regionálne média? (7921)
27.5.2016 13:52 | TVBA
Slovensko potrebuje nový mediálny zákon. Taký, ktorý by reflektoval súčasný stav médií, okrem iného i vzrastajúci trend záujmu o regionálne vysielanie. Toto zaznelo na aktuálnej schôdzi národnej rady. Ako by teda mal vyzerať nový zákon o vysielaní a retransmisii? Sú regionálne televízie Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu? Aj o tom sme sa rozprávali s predsedom ...


Image in photogallery
Regionálne televízie nechcú do národných prieskumov v SR (2542)
13.5.2016 13:53 | Regiontvnet
MML-TGI je najrozsiahlejšia štúdia o spotrebe viac ako 300 druhov výrobkov a služieb a 3 000 jednotlivých značiek s napojením na údaje o sledovanosti televízie, počúvanosti rádií, čítanosti tlače, práce na internete. To všetko je navyše doplnené detailnými dátami o životnom štýle.


Image in photogallery
Prípad TVBA vs HM SR zaujal aj CMM pri EÚ (2986)
27.4.2016 08:20 | Mária Urlandová - RegionTVnet
Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen v médiách, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve obcí, (pozri správu Rady o vysielaní 2015, dodatok 4), ale aj vo vzťahu ku komerčným miestnym médiám. Potvrdzuje to aj situácia v hlavnom meste Bratislave, kde samospráva mesta - primátor priamo finančne podporuje dve miestne televízne stanice. Jedno ...


Image in photogallery
Čo ste o regionálnej televízii nevedeli (7322)
21.7.2015 14:12 | TVBA
Ak sa Vám dostal do rúk exkluzivny časopis Guest z leta 2015, mohli ste si všimnúť, že na strane 52 je uverejnený rozhovor s riaditeľkou TV Bratislava na tému regionálnej televízie. Vyberáme z obsahu: Regionálne vysielanie si vo vyspelých krajinách vysoko vážia a oceňuje jej význam pre spoločnosť. Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády. ...


Image in photogallery
Lokálne média významne prispevajú k demokratizácii (1892)
10.6.2012 17:08 | Xénia Dvorinová DP
Ukázalo sa, že lokálne médiá významne prispevajú k demokratizácii a to práve možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, nakoľko sú pre neho dostupné a informačne blízke. Tento druh médií taktiež podporuje kultúrnu stránku, pretože prispievajú k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu. Regionálne médiá sú aj faktorom regionálneho rozvoja.


Image in photogallery
Regionálne vysielanie potrebuje infúziu (4331)
12.7.2011 16:34 | Mária Urlandová
Aká je minimálna pomoc, ktorú sektor regionálnej televízie očakáva? Zaradiť regionálne TV do národných propagačných kampaní. Sprísniť povinnosť „must carry“, aby operátori dávali regionálnu TV na vyššie miesta v programovom rastri. V Audiovizuálnom fonde vytvoriť sekciu „tvorba pre regionálne média“. Umožniť aby sa regionálne TV mohli jednoduchšie ...


Image in photogallery
Prijať stratégiu podpory regionálneho vysielania je nevyhnutné  (2976)
3.7.2010 19:59 | TVBA
Vlastníctvo miestnych televízií Podľa zákona televíziu nemôže vlastniť štát, mesto, obec, zákonodarca tým sledoval nezávislosť médií. Verejnoprávna RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ale regionálna TV môže existovať iba ako obchodná spoločnosť. Musí mať licenciu pre televízne vysielanie a je regulovaná zákonom 308/2000 Z.z., čiže nezávislosť je ich povinnosť, ...Chcete čítať užitočné články pravidelne? Prihláste sa budeme vám ich posielať.


TV Bratislava, Prokopova 1, 851 01 Bratislava
redakcia@tvba.sk, produkcia: 0903 638 686

TV Bratislava je držiteľom licencie pre televízne vysielanie TD 142/2014.

TOPlistTV Bratislava, Prokopova 1, 851 01 Bratislava
redakcia@tvba.sk, produkcia: 0903 638 686

TV Bratislava je držiteľom licencie pre televízne vysielanie TD 142/2014.

TOPlist© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam