TV program

 • 00:00 Týždeň v Bratislave, Právna poradňa / 07:59
  08:00 City Lady, Petržalských 13, Radnica informuje
  09:00 Týždeň v Bratislave, Právna poradňa
  10:00 Týždeň v Bratislave, Právna poradňa

  11:00 Pozoruhodní a známi
  11:30 Petržalských 13
  11:50 Turistom vo vlastnom meste

  12:00 Týždeň v Bratislave, Právna poradňa
  13:00 Týždeň v Bratislave, Právna poradňa
  14:00 Týždeň v Bratislave, Právna poradňa

  15:00 Petržalské spektrum
  15:30 Petržalských 13, Právna poradňa

  16:00 Pozoruhodní a známi
  16:30 Volá Štrasburg - diskusný program
  16:45 City Lady, Program pre ženy a o ženách.

  17:00 Beseda o piatej - diskusný program
  17:30 Volá Štrasburg - diskusný program z EP
  17:45 City Lady

  18:00 Metro Dnes - premiéra
  18:30 Beseda o piatej - diskusný program
  18:50 Turistom vo vlastnom meste

  19:00 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáže
  19:30 Petržalských 13
  19:50 Radnica informuje

  20:00 Beseda o piatej, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste
  21:00 Beseda o piatej, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste
  22:00 Beseda o piatej, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste
  23:00 Beseda o piatej, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste

 • 00:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Navštívili sme / 07:59
  08:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Radnica informuje
  09:00 Beseda o piatej, Metro Dnes správy, Navštívili sme
  10:00 Beseda o piatej, Metro Dnes správy, Navštívili sme
  11:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Turistom vo vlastnom meste
  12:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Navštívili sme
  13:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Navštívili sme
  14:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Navštívili sme
  15:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Navštívili sme

  16:00 Beseda o piatej, diskusný program
  16:30 Metro Dnes: správy, denný hosť, reportáže
  16:50 Navštívili sme, zaujímavá osobnosť

  17:00 Beseda o piatej, diskusný program
  17:30 Metro Dnes: správy, denný hosť, reportáže
  17:50 Navštívili sme, zaujímavá osobnosť

  18:00 Metro Dnes - premiéra : správy, denný hosť, reportáže. Moderuje: Cyril Žolnír.
  18:30 Beseda o piatej, diskusný program
  18:50 Turistom vo vlastnom meste

  19:00 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáž
  19:30 Petržalských 13
  19:50 Primátor odpovedá

  20:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, reportáž, Turistom vo vlastnom meste
  21:00 Beseda o piatej, diskusný program, Metro Dnes, reportáž, Turistom vo vlastnom meste
  22:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, reportáž, Turistom vo vlastnom meste
  23:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, reportáž, Turistom vo vlastnom meste

 • 00:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Nastúpte prosím / 07:59
  08:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Radnica informuje
  09:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Nastúpte prosím
  10:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Nastúpte prosím
  11:00 Pozoruhodní a známi, Petržalských 13, Turistom vo vlastnom meste
  12:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Nastúpte prosím
  13:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Nastúpte prosím
  14:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Nastúpte prosím
  15:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Nastúpte prosím

  16:00 Pozoruhodní a známi, hostia Simony Halamíčkovej 
  16:30 Metro Dnes - správy, denný hosť, Miesto ktoré mám rád
  16:50 Nastúpte prosím - o MHD v Bratislave

  17:00 Beseda o piatej - premiéra
  17:30 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáže - Miesto ktoré mám rád
  17:50 Nastúpte prosím - o MHD v Bratislave.

  18:00 Metro Dnes - premiéra správy, reportáže, denný hosť.Moderuje Simona Halamíčková.
  18:30 Beseda o piatej diskusný program
  18:50 Turistom vo vlastnom meste

  19:00 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáž
  19:30 Petržalských 13 - premiéra
  19:50 Radnica informuje

  20:00 Beseda o piatej, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste
  21:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Turistom vo vlastnom meste
  22:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Turistom vo vlastnom meste
  23:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Turistom vo vlastnom meste

 • 00:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Poslanecký odpočet / 07:59
  08:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Radnica informuje
  09:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Poslanecký odpočet
  11:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Turistom vo vlastnom meste
  12:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Poslanecký odpočet
  13:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Poslanecký odpočet
  14:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Poslanecký odpočet
  15:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Poslanecký odpočet

  16:00 Beseda o piatej - diskusný program
  16:30 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáž
  16:50 Poslanecký odpočet

  18:00 Metro Dnes - premiéra, správy reportáže, denný hosť, moderuje: Renáta Špačková
  18:20 Beseda o piatej - diskusný program
  18:50 Turistom vo vlastnom meste

  19:00 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáž
  19:30 Petržalských 13
  19:50 Radnica informuje

  20:00 Beseda o piatej - diskusný program, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste
  21:00 Beseda o piatej - diskusný program, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste
  22:00 Beseda o piatej - diskusný program, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste
  23:00 Beseda o piatej - diskusný program, Metro Dnes,Turistom vo vlastnom meste

 • 00:00 Beseda o piatej, Metro Dnes / 07:59
  08:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Radnica informuje
  09:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo
  10:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo
  11:00 Pozoruhodní a známi, Petržalských 13,Turistom vo vlastnom meste
  12:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Korzo
  13:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo
  14:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo
  15:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Korzo

  16:00 Pozoruhodní a známi
  16:30 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáž
  16:50 Korzo - reportáž z kultúry

  17:00 Beseda o piatej - premiéra
  17:30 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáž
  17:50 Korzo

  18:00 Metro dnes - premiéra, moderuje: Peter Čambor
  18:20 Beseda o piatej -  diskusný program
  18:50 Turistom vo vlastnom meste

  19:00 Bez publika? Ale bez kultúry nie!

  20:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo
  21:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo
  22:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo
  23:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo

 • 00:00 Beseda o piatej, Metro Dnes, Korzo / 07:59
  08:00 Metro Dnes, Petržalských 13, Radnica informuje
  09:00 Petržalské spektrum, Volá Štrasburg, Správy z regiónov
  10:00 City Lady, Korzo, Správy z regiónov, Poslanecký odpočet
  11:00 Pozoruhodní a známi, Beseda o piatej

  12:00 Týždeň v Bratislave - premiéra. Súhrn udalostí z celého týždňa.
  12:50 Korzo -  reportáž z kultúrneho podujatia

  13:00 Petržalské spektrum, diskusná relácia
  13:30 City Lady
  13:50 Turistom vo vlastnom meste

  14:00 Bez publika? Ale bez kultúry nie!

  16:00 Pozoruhodní a známi, hostia Simony Halamíčkovej
  16:30 Beseda o piatej diskusný program (streda, piatok) 

  17:00 Beseda o piatej, diskusný program 
  17:30 Volá Štrasburg, diskusný program z EP
  17:50 Správy z regiónov

  18:00 City Lady - venované ženám
  18:20 Petržalské spektrum, diskusný program
  18:45 Turistom vo vlastnom meste

  19:00 Metro Dnes - správy, denný hosť, reportáž
  19:30 Petržalských 13
  19:50 Primátor odpovedá

  20:00 Beseda o piatej, Metro dnes,Turistom vo vlastnom meste
  21:00 Beseda o piatej, Metro dnes,Turistom vo vlastnom meste
  22:00 Beseda o piatej, Metro dnes,Turistom vo vlastnom meste
  23:00 Beseda o piatej, Metro dnes,Turistom vo vlastnom meste

 • 00:00 Týždeň v Bratislave, Korzo / 08:59
  09:00 Petržalské spektrum, Volá Štrasburg, Správy z regiónov
  10:00 City Lady, Korzo, Navštívili sme
  11:00 Pozoruhodní a známi, Petržalských 13, Správy z regiónov
  12:00 Týždeň v Bratislave, Korzo

  13:00 Beseda o piatej, Volá Štrasburg, Turistom vo vlastnom meste

  14:00  Bez publika? Ale bez kultúry nie!
  15:00  Bez publika? Ale bez kultúry nie!

  16:00 Týždeň v Bratislave, súhrn udalostí celého týždňa, Miesto ktoré mám rád

  17:00 Beseda o piatej diskusný program (streda, piatok)
  17:30 Volá Štrasburg, diskusný program z EP, Správy z regiónov

  18:00 Pozoruhodní a známi, Turistom vo vlastnom meste - starosta pozýva do svojej mestskej časti

  19:00 Metro Dnes (repríza z piatku), Petržalských 13, Primátor odpovedá

  20:00 Petržalské spektrum diskusný program
  20:30 Beseda o piatej diskusný program (streda, piatok) 

  21:00 Týždeň v Bratislave, súhrn udalostí celého týždňa, Miesto ktoré mám rád
  22:00 Týždeň v Bratislave, súhrn udalostí celého týždňa, Miesto ktoré mám rád
  22:00 Týždeň v Bratislave, súhrn udalostí celého týždňa, Miesto ktoré mám rád

 • Diskusie

  pondelok, 19.4. - Výkyvy počasia a zmena klímy v Bratislave
  moderuje Jozef Hubel, hostia: Mgr. Miriam Jarošová,PhD., meterorologička a klimatologička,RNDr. Pavol Faško, PhD., klimatológ SHMÚ

  utorok, 20.4. - Od hlásateliek k moderátorkám
  moderuje Jozef Hubel, hostia: Alena Heribanová,Gabriela Pirošková - bývalé hlásateľky

  streda, 21.4. - Nové dopravné riešenia - Premiéra
  moderuje Jozef Hubel, hostia: Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK, Árpád Érsek, bývalý minister dopravy SR

  štvrtok, 22.4. - Osobný bankrot - je riešením aj pre vás?
  moderuje Sandra Vychlopenová, hostia: JUDr. Zuzana Kubovičová – riaditeľka Centra právnej pomoci,Mgr. Ladislav Szabó - právnik

  piatok, 23.4. - Aká je práca hasičov v podmienkach hl. mesta - Premiéra
  moderuje Peter Čambor, hostia: Marián Bugár, veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hl, mesta SR Bratislavy,
  Ján Liberčan, veliteľ hasičskej stanice č.4

  Turistom vo vlastnom meste, Jozef Krúpa, Záhorská Bystrica
  Poslanecký odpočet, utorok, 20.4. - Jakub Mrva

Vysielanie relácií
TV Bratislava, Prokopova 1, 851 01 Bratislava
redakcia@tvba.sk, produkcia: 0903 638 686

TV Bratislava je držiteľom licencie pre televízne vysielanie TD 142/2014.

TOPlistTV Bratislava, Prokopova 1, 851 01 Bratislava
redakcia@tvba.sk, produkcia: 0903 638 686

TV Bratislava je držiteľom licencie pre televízne vysielanie TD 142/2014.

TOPlist© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam