logo
Nákupný košík


HLAVNÉ MENU

Hostia a témy 2011

p.č. dátum
výroby
téma meno hosťa, titul, funkcia
1 11.01.11 Budúcnosť Univerzitnej nemocnice
Bratislava
Uhliarik Ivan / minister zdravotníctva
Sabol Jozef, MUDr. / riaditeľ Univerzitnej nemocnice BA /UNB/
2 18.01.11 Profesionálne rodičovstvo Želinská Ida, PhDr. / riaditeľka UPSVaR – u Bratislava
Juránek Ivo, RNDr. PhD. / profesionálny rodič
Gyurke Viliam, Mgr. / poverený riadením DD Studienka
3 26.01.11 Ochrana osobných údajov Miklošová Anna, PhDr. / inšpektorka, Úrad na ochranu osobných údajov SR
Žuffová - Kunčová Veronika, Mgr. / referát zahraničných vzťahov, Úrad na ochranu osobných údajov SR
4 27.01.11 MS v ľadovom hokeji, klziská v BA,
priority tohoto roka pre Župu
Frešo Pavol / predseda BSK
5 01.02.11 Je Bratislava dostatočne chránená? Grznár Ľuboslav, Ing. / riaditeľ odboru krízového riadenia a ochrany, ŽSR
Gucký Róbert, plk. Mgh. / 1. zástupca riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR
Šaray Július, Ing. / riaditeľ divízie Letiskovej ochrany, Letisko M. R. Štefánika -
Airport Bratislava a.s. (BTS)
6 02.02.11 Bude psí cintorín v BA? Vácvalová Elena
Babiar Michal, RNDr. / vedúci oddelenia územného plánovania, magistrát BA
7 07.02.11 Aj otcovia majú svoje práva Želinská Ida, PhDr. / riaditeľka UPSVaR-u BA
Kamrlová Barbora, Mgr. / predsedníčka OZ SSOD – striedavka
Matula Štefan, PhDr. / psychológ, VÚDPaP
8 08.02.11 Príprava mesta pre MS v ľadovom
hokeji
Derkay Pavel, Ing. / generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava
Lenár Ľubomír / riaditeľ OV MS 2011 Bratislava a Športový riaditeľ
Kováč Ctibor, Ing. / riaditeľ spoločnosti Mobilita servis
9 16.02.11 CO kryty – vieme kde ich máme? Híčková Eva, JUDr. / odbor civilnej ochrany obyvateľstva, MV SR
Maťašovský Jozef, Ing. / vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Bratislava
10 16.02.11 Vši na bratislavských školách Šimovičová Katarína, MUDr. / praktická lekárka pre deti a dorast
Karpatová Eva, MUDr. / vedúca odboru hygieny detí a mládeže, RÚVZ BA
11 21.02.11 Je Bratislava dostatočne
bezbariérová?
Petruchová Silvia, Mgr. / Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Bohuslavová Oľga / riaditeľka Slovenského zväzu telesne postihnutých
Harušták Igor, Ing. / Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Stuška Michal, Mgr. / vedúci referátu mediálnej komunikácie, Magistrát mesta Bratislava
12 23.02.11 Bilboardy v Bratislave Pätoprstá Elena, Ing. Arch. Mgr. art. / poslankyňa MČ BA – Petržalka
Nesrovnal Ivo, JUDr. / poslanec mestského zastupiteľstva Bratislava
Halán Tomáš, Ing. PhD. / hovorca MČ BA- Staré Mesto
13 24.02.11 Europrojekty, BID, spolupráca
s ministerstvami
Frešo Pavol / predseda BSK
14 28.02.11 Nosný dopravný systém Bratislavy Ftáčnik Milan / primátor Bratislavy
KovalčíkVladimír, Ing. / generálny riaditeľ Metro Bratislava a.s.
Schlosser Tibor, Ing. CSc. / hlavný dopravný inžinier mesta Bratislava
15 01.03.11 BA má akútny nedostatok pôrodníc Rusňák Igor, doc. MUDr.CSc. /  prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU /Slovenská
zdravotnícka univerzita/ Nemocnice na Kramároch
Haško Tomáš, MUDr., MPH / zástupca riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica Ružinov
16 02.03.11 Bratislava medzi najbohatšímí
regiónmi EÚ
Valachyová Mária / Senior analytička Slovenskej sporiteľne
Tvrdoň Jozef, Doc. Ing. CSc. / Ekonomická univerzita Bratislava
Babiar Michal, RNDr. / Magistrát hl.mesta SR Bratislava
17 07.03.11 Superhrubá mzda Palko František, Ing. / riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky
Ďurana Radovan, Mgr. / analytik INESS
18 07.03.11 Kauza PKO Ftáčnik Milan / primátor mesta Britislava
Krnáč Ján / konateľ firmy Henbury Development
19 09.03.11 Deti a internet Gregussová Monika, Mgr. / psychologička
Žuffová-Kunčová Veronika, Mgr. / referát zahraničných vzťahov, Úrad na ochranu osobných údajov SR
DrobnýMiroslav, Ing. / prezident OZ eSlovensko
20 09.03.11 Protifajčiarsky zákon Rosová Tatiana, PhDr. / poslynkyňa NR SR a starostka MČ Staré Mesto
Sedláková Darina, MUDr.,MPH / riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
Orgonáš Jozef, Ing. / generálny sekretár Zväzu obchodu a CR SR
21 14.03.11 Mediálna výchova Petranová Dana, PhDr. PhD. / dekanka FMK UCM v Trnave, /Fakulty masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave/
Bičanová Marta, Mgr. / riaditeľka ZŠ a MŠ Rusovce
Lincényi Marcel, PhDr. PhD / učiteľ mediálnej výchovy
Vrabec Norbert, Mgr. PhD. / riaditeľ IMEC – Centra mediálnej gramotnosti
22 16.03.11 Visuté záhrady Mauréry Zuzana / ambasádorka projektu Bratislavské visuté záhrady
Bahna Ján Miloslav, Prof. Ing. arch. akad.arch. / prezident Spolku architektov Slovenska a člen Katedry architektonickej tvorby VŠVU v BA
Ondrejčík Juraj, Mgr. / koordinátor projektu Bratislavské visuté záhrady
Tokoš Stanislav, Ing. / vedúci referátu environmentalistiky, Magistrát mesta Bratislava
23 16.03.11 Peniaze na vedu a výskum versus
diaľnice
Pastorek Jaromír, prof. RNDr. DrSc. / predseda SAV
Čaplovič Dušan, doc. PhDr.DrSc. / poslanec NR SR a MZ Bratislava
24 23.03.11 Jadrová bezpečnosť na Slovensku Slugeň Vladimír prof. Ing. PhD. / prezident Európskej nukleárnej spoločnosti
Rovný Juraj, Ing. / riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti Úrad jadrového dozoru
25 24.03.11 Svetový deň zdravia - rezistencia na
antibiotiká
Hupková Helena, doc. MUDr. PhD. / prednostka Mikrobiologického ústavu LF UK a UNB
Šebová Irina, MUDr. Csc. MPH / vedecký sekretár Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)
Sedláková Darina, MUDr. MPH / riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
26 25.03.11 Predaj legálnych drog zdravotný stav študentov, platy učiteľov Frešo Pavol / predseda BSK
27 28.03.11 MS v hokeji 2011 očami hokejových
legiend
Fako Karol / legenda československého hokeja
Golonka Jozef, Ing. / legenda československého hokeja
28 30.03.11 MS v hokeji 2011 – ako ich
zvládneme?
Grendelová Michaela / riaditeľka pre komunikáciu OV MS 2011 IIHF
Jankovič Stanislav / odborník na bezpečnosť OV MS 2011 IIHF
Andrassy Ľubomír / vedúci odd. Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
29 04.04.11 Sekcia na vyžiadanie Borovský Miroslav, Prof. MUDr. / prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice sv. Cyrila
a Metoda, hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo
Rusňák Igor, Doc. MUDr. / prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Kramáre
30 11.04.11 Zaniknú stredné odborné školy
v BA?
Búči Ľubomír, Ing. / riaditeľ SOŠ automobilová DNV
Borgula Juraj, Ing. / viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR
31 11.04.11 100 dní novej samosprávy Ftáčnik Milan / primátor mesta Bratislava
Kaliňák Robert / predseda poslaneckého klubu SMER-SD
Lenč Peter / predseda poslaneckého klubu KDH
Nesrovnal Ivan / predseda poslaneckého klubu SDKÚ
32 12.04.11 Stav a budúcnosť bratislavských
mostov
Šesták Ivan, Ing. / predseda predstavenstva a prezident DDM Group
Maťaščík Miroslav, Ing. / predseda predstavenstva Alfa 04, a.s.,
33 12.04.11 Aký bude hl. architekt Bratislavy? Kováč Bohumil, prof. Ing. arch. PhD. / urbanista, FA STU
Šlachta Štefan, prof. Ing. arch. PhD. / doterajší hlavný architekt Bratislavy
34 13.04.11 Nútená správa obce Kolková Ľubica / starostka MČ Bratislava – Devín
Palko František / riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky
Turčány Jozef / výkonný podpredseda ZMOS-u /Združenie miest a obcí Slovenska/
35 19.04.11 Dlh mesta – čo s ním? Ftáčnik Milan / primátor Bratislavy
Palko František / riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky
36 27.04.11 Pozor – únava útočí Béderová Alžbeta, MUDr. CSc. / vedúca Poradne zdravia pri RÚVZ BA
Fabián Dušan, PhD. / psychológ
37 28.04.11 Podpora MS 2011, Zdobenie
Bratislavy, Pezinská baba – doprava
Frešo Pavol / predseda BSK
38 02.05.11 Sú platy primátorov a starostov
adekvátne?
Rybanská Vanda / členka Správnej rady ZOMOS (Združenie občanov miest a obcí Slovenska)
Košťál Ctibor / výkonný riaditeľ SGI (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť)
39 16.05.11 Diskusia o budúcnosti PKO – 1.časť Žalman Peter, Ing. arch.CSc. / architekt, FA STU
Vagač Matej, Ing. / občiansky aktivista, Bratislava otvorene
Benetin Juraj, Ing. arch. / autor koncepcie Nové PKO
40 17.05.11 Nosný dopravný systém Ftáčnik Milan, Doc. RNDr.CSc. / primátor Bratislavy
Frešo Pavol, Ing. / predseda BSK
41 18.05.11 Zákon o CITES opäť rozdeľuje
spoločnosť
Kern Mário, kpt. Ing. / odborník na environmentálnu kriminalitu, PPZ SR
Moravčík Anton / prezident Slovenského klubu sokoliarov
Rybanič Rastislav, Mgr. / gen. riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny, MŽP SR
Vávra Milan, RNDr. / predseda komisie pre chov exotického vtáctva, SZCH /Slovenský zväz chovateľov/
42 18.05.11 Odvrátená tvár Facebooku Gregussová Monika, Mgr. / psychologička, spoluautorka štúdie o FB
Kohuťár Miroslav, Mgr. / psychológ
Drobný Miroslav, Ing. / prezident OZ eSlovensko
43 23.05.11 Máte problém s plodnosťou? Priadková Denisa, Mgr. / predsedníčka OZ Bocian a podpredsedníčka Fertility Europe
Lovíšek Michal, MUDr. / 1. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU FN Kramáre
Varga Ivan, RNDr. PhD.PhD. / zástupca prednostu ústavu histológie a embryológie LF UK
44 23.05.11 Diskusia o budúcnosti PKO – 2.časť Gregorová Jana, Doc. Ing. arch. PhD. / Fakulta architektúry STU BA
Husák Vladimír, Ing. arch. Csc. / architekt, odborník na industriálne a historické stavby
Ondrejková Zuzana, Ing. arch. / architektka, autorka projektu rekonštrukcie PKO
45 24.05.11 Eurofondy a školstvo, cyklotrasy
a cyklodoprava, TEN – T
Frešo Pavol / predseda BSK
46 31.05.11 Cyklisti patria do mesta Nagy József / minister ŽPR SR
Frešo Pavol / predseda BSK
Feik Michal / poradca primátora mesta Bratislava
Duriš Daniel / Cyklokoalícia
47 31.05.11 Diskusia o budúcnosti PKO – 3.časť Rosová Tatiana, PhDr. / starostka MČ Staré mesto, SDKÚ - DS
Čaplovič Dušan, Doc. PhDr. DrSc. / poslanec Mestského zastupiteľstva, SMER - SD
Budaj Ján / poslanec Mestského zastupiteľstva,  Zmena zdola
48 06.06.11 Nová hlavná architektka Bratsilavy Konrad Ingrid, Ing. arch. / hlavná archikektka Bratislavy
06.06.11 Túlavé mačky – problém Bratislavy Gallová Jana / odbor životného prostredia, Magistrát mesta Bratislava
Adamcová Petra / Mačky SOS
Jančová Emília / priateľka mačiek
49 08.06.11 Diskusia o budúcnosti PKO – 4.časť Ftáčnik Milan, doc. RNDr. Csc. / primátor Bratislavy
Bahna Ján, prof. Akad. arch. Ing. arch. / prezident Spolku architektov Slovenska
Polomová Beáta, Ing. arch. PhD /  Fakulta architektúry STU
Vagač Matej, Ing. / OZ Bratislava otvorene
51 08.06.11 Nezvestné deti Dzurindová Eva, Ing. / riaditeľka Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore Unicef
Trlicová Katarína, PhDr. / psychologička
Kromerinský Jozef, plk. JUDr. / zástupca riaditeľa odb.pátrania a kriminalisticko-technických činností
úradu kriminálnej polície PPZ SR
52 13.06.11 Aurel Stodola a jeho odkaz pre našu
vedu
Putalová Andrea, Mgr. / riaditeľka Centra vedecko-technických informácií SR
Urban František, doc. Ing. Csc. / prodekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave
53 20.06.11 Práva cestujúcich Černá Marta /  predsedníčka Fóra spotrebiteľov
Ludviková Ingrid / Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Masariková Ľudmila, JUDr. / členka prezídia SACKA / Slovenská asociácia cestovných kancelárií
a cestovných agentúr /
54 23.06.11 Šport, boj proti dorgám, ..... Frešo Pavol / predseda BSK
55 28.06.11 Deti a mládež od PC k folklóru Straková Mária, Mgr. / pedagogička a folkloristka
Dubníčková Lenka / dramaturgička a PR manažérka SĽUKu
Vozárová Alžbeta / folklórny súbor Čunovský kŕdeľ
56 04.07.11 Rodinné súdy Želinská Ida, Mgr. / riaditeľka ÚPSVaR-u BA
Cisárová Andera, JUDr. / advokátka
Guráň Peter, PhDr. / člen výboru OSN pre práva dieťaťa
57 28.06.11 Sčítanie a Bratislava Horecký Marián, Ing. / Štatistický úrad SR
Babiar Michal, RNDr. / zástupca riaditeľa Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy
Falťan Ľubomír, Mgr. Csc. / podpredseda SAV
58 12.07.11 Stres náš každodenný Fabián Dušan, PhDr. Csc. / psychológ
Rakús Alojz, doc. MUDr. / prednosta Psychiatrickej kliniky SZU UNB
59 12.07.11 Pravda o pupočníkovej krvi Križan Peter, MUDr. Csc. / predseda Etickej komisie MZ SR
Kubeš Miroslav, RNDr. CSc. / Centrum pupočníkových transplantátov /CEPTRA/
Mistrík Martin, Doc. MUDr. PhD / prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
60 14.07.11 Prvé kroky hlavnej architektky BA Konrad Ingrid, Ing. arch. / hlavná archikektka Bratislavy
61 14.07.11 Ekonomická výkonnosť BA Babiar Michal, RNDr. / Magistrát hl.mesta SR Bratislava
Páleník Michal, Mgr. Ing.PhD. / Inštitút zamestnanosti
62 14.07.11 Bratislava očami spisovateľov Banáš Jozef / bývalý politik, spisovateľ
Šebo Juraj / autor niekoľkých kníh o Bratislave
63 26.07.11 Uniesla som vlastné dieťa Ghannamová Anna / predsedníčka správnej rady OZ Dobré srdcia hľadajú...
Cisárová Andrea / odborníčka na medzinárodné rodinné právo
Hernando Margaréta / matka, ktorá bojuje o svoje deti
64 28.07.11 Povodne, cyklisti, zmluvy na internete Frešo Pavol / predseda BSK
65 01.08.11 Čo s autovrakmi v BA? Turčány Jozef / výkonný podpredseda ZMOS
Drahovský Jozef / dopravný analytik
Lupták Marek / majiteľ autovrakoviska
66 02.08.11 Majstri ducha Pöss Ondrej, RNDr. CSc. / riaditeľ SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov, autor výstavy "Majstri ducha"
Morovics Miroslav, RNDr. Csc. / člen Predsedníctva SAV, spoluorganizátor výstavy   "Majstri ducha"
67 03.08.11 Boj mesta proti koruocií Ftáčnik Milan, doc. RNDr. Csc. / primátor Bratislavy
Sičáková – Beblavá Emília, Ing.PhD. / programová riaditeľka TIS
68 03.08.11 Rozhoduje sa o psychickom zdraví už
pred narodením?
Freybergh Peter G. Fedor, Prof. MUDr. DrSc, Dr. h. c. mult / riaditeľ Ústavu prenatálnej
a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dubovický Michal, RNDr. PhD. / Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV
69 08.08.11 Adela Banášová a Bratislava Banášová Adela / rozhlasová a televízna moderátorka
70 09.08.11 Nová svetová kríza a jej dopad na
veľké mestá
Palko František, Ing. / riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky
Vaňo Vladimír, Ing. / hlavný analytik Volksbank Slovensko
71 16.08.11 Nové viceprimátorky BA Kimerlingová Viera, Ing. / prvá námestníčka primátora (KDH)
Nagyová-Džerengová Petra, Ing. / námestníčka primátora (Most-Híd)
72 16.08.11 Boris Filan a Bratislava Filan Boris / spisovateľ, cestovateľ a moderátor
73 30.08.11 Rodovo citlivé rozpočtovanie Dudová Iveta, Doc. / Ekonomická univerzita v BA
Pietruchová Olga, Ing. / rodová expertka
Kuruc Andrej, Ing. Mgr. / Inštitút rodovej rovnosti
74 07.09.11 Participatívny rozpočet Ftáčnik Milan / primátor Bratislavy
Nedoroščík Peter / OZ Utopia
75 13.09.11 Odkaz pre starostu Košťál Ctibor / výkonný riaditeľ  SGI /Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť/
Andrassy Ľubomír / hovorca primátora Bratislavy
76 14.09.11 Zelené budovy v meste Bukerová Vladimíra, Mgr. / výkonná riaditeľka SKGBC / Slovenská rada pre zelené budovy/
Konrad Ingrid, Ing. arch. / hlavná archikektka Bratislavy
Rastislav Badalík Rastislav, Ing. PhD. / podpredseda predstavenstva SKGBC
77 14.09.11 Európsky týždeň mobility Frešo Pavol / predseda BSK
78 19.09.11 Ako ďalej so zbraňami? Samson Ivo, PhDr. PhD./ vedúci výskumný pracovník SFPA
Kleinmann Karol, PhDr./ psychológ, 1.viceprezident Slovenskej komory psychológov
79 20.09.11 Koncepčné zmeny v doprave BA Babiar Michal, RNDr. / špecialista na socioekonomiku Magistrátu hl.mesta BA
Schlosser Tibor, Ing. CSc. / hlavný dopravný inžinier Bratislavy
80 27.09.11 Problémy nevidiacich v BA Teplická Žofia / koordinátorka zbierky „Biela pastelka“
Hoková Timea  / metodička pre sociálne poradenstvo ÚNSS, klientka ÚNSS
Kubišová Katarína / odd. prevencie dopravných a architektonických bariér ÚNSS
81 29.09.11 Ako dovolenkujú Slováci? Gallová Mária, Mgr. / riaditeľka marketingu CK Satur
Horečná Budinská Jana / odborníčka na cestovný ruch
Sliacky Juraj, Mgr. / obchodný riaditeľ CK Hydrotour
82 03.10.11 Nový zákon o envirozáťažiach v praxi Nagy József / minister životného prostredia
Karlubík Roman / prezident ZCHFP SR /Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky/
Rizman Juraj / riaditeľ Greenpeace Slovensko
83 03.10.11 Ako mať zdravé srdce? Goncalvesová Eva, Doc. MUDr.CSc. / prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Kamenský Gabriel Doc. MUDr. Csc. / správca Slovenskej nadácie srdca
Slezák Ján, Prof. MUDr. DrSc. / prezident Slovenskej ligy Srdce srdcu
84 04.10.11 Osobnosti známe i neznáme Slivková Oľga, PhDr. / propagátorka diela Martina Slivku
Stadtrucker Ivan, Prof. Ing.  / scenárista, prozaik, filmový teoretik
85 05.10.11 Nultý obchvat BA Nagy József / minister životného prostredia
Figeľ Ján / minister dopravy
Ftáčnik Milan / primátor Bratislavy
86 ############ Cyklomost, povodne Frešo Pavol / predseda BSK
87 10.10.11 ZOO nespí ani v zime Šavelová Miloslava, Ing./ riaditeľka ZOO Bratislava
Krug Martin, Mgr. / zoologický námestník ZOO Bratislava
88 11.10.11 Štúrovci verzus Mária Terézia Zemko Milan, PhDr. Csc. / historik SAV
Mačuha Maroš, Mgr. PhD. / výkonný riaditeľ BOS / Bratislavský okrášľovací spolok/
Andrassy Ľubomír, Ing. PhDr. / hovorca primátora Bratislavy
89 20.10.11 Kvalita potravín – vieme čo jeme? Halgašová Jarmila, Ing. / riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska
Mikolášik Miroslav, Ing. / poslanec EP (EĽS/KDH)
90 24.10.11 Cestovný ruch v regióne Bratislavska

Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava
Diskusia k článku

Pridať príspevok

K tomuto článku ešte nie sú pridané žiadne príspevky
Pridať príspevok
Meno *:
Váš email:
Text *:
 


Image in photogallery
Volá Štrasburg 7/2018 (921)
5.7.2018 13:47 | Martin Thuma

Image in photogallery
Volá Štrasburg 6/2018 (1015)
14.6.2018 11:43 | Martin Thuma

Image in photogallery
Volá Štrasburg 5/2018 (1215)
3.5.2018 17:25 | Martin Thuma

Image in photogallery
Volá Štrasburg 4/2018 (1408)
22.3.2018 18:21 | Martin Thuma


Image in photogallery
Volá Štrasburg 3/2018 (910)
8.3.2018 18:21 | Martin Thuma

Image in photogallery
Volá Štrasburg 2/2018 (934)
22.2.2018 18:20 | Martin Thuma

Image in photogallery
Volá Štrasburg 1/2018 (846)
8.2.2018 18:17 | Martin Thuma

Image in photogallery
Európa práve teraz 21/2017 (2839)
31.8.2017 13:39 | Martin Thuma


Image in photogallery
Európa práve teraz 20/2017 (2541)
24.8.2017 13:37 | Martin Thuma

Image in photogallery
Európa práve teraz 19/2017 (2504)
17.8.2017 13:37 | Martin Thuma

Image in photogallery
Európa práve teraz 18/2017 (2273)
10.8.2017 13:13 | Martin Thuma

Image in photogallery
Európa práve teraz 17/2017  (1987)
27.7.2017 18:30 | Martin Thuma123 >>


Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies